FI | SV | EN

Positiivisen psykologian verkkovalmennus

Positiivinen psykologia kartoittaa ihmisen vahvuuksia, onnellisuutta ja ylipäätään kaikkea, mikä auttaa ihmistä voimaan hyvin. Tutkimusten mukaan työpaikat, joissa ruokitaan myönteisiä tunteita, kannustetaan ja toimitaan myös toisia varten, menestyvät. Ihminen, joka kokee myönteisiä tunteita työssään, kykenee myös kestämään vaikeita päiviä, etsimään uusia ratkaisuja ja luomaan uutta. Myönteisyys lisää myös sitoutumista, sinnikkyyttä ja tunnetta aikaansaamisesta, ja työn imu ja uteliaisuus lisääntyvät.

Ajankohta

23.9.–30.11.2024

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Hinta
450  (+alv/vat 24%)
(yht. 558 )

Positiivisen psykologian verkkovalmennus alkaa taas syksyllä 2024!

HYÖDYT

  • Ymmärrät, mitä on positiivinen psykologia ja miten tutkimustieto onnellisuudesta ja hyvinvoinnista on sovellettavissa omaan elämään ja työhön.
  • Perehdyt  luonteenvahvuuksiin sekä siihen, miten ne vaikuttavat elämän eri osa-alueilla ja miten niitä voi oppia tunnistamaan ja käyttämään.
  • Opit aiempaa monipuolisemmin tunnistamaan ja edistämään myötätunnon ja -innon kulttuuria omassa toiminnassasi sekä työyhteisössäsi.
  • Saat lisää osaamista positiivisen vuorovaikutuksen ja resilienssin lisäämiseksi omassa elämässä ja työyhteisössä.

OSALLISTUJIEN KOKEMUS HYÖDYISTÄ:

”Olen saanut paljon uusia hyödyllisiä tietoja ja ideoita positiivisen psykologian soveltamiseksi arkeeni.”

“Todella hyvä ja asiapitoinen koulutus, joka sai aidosti ajattelemaan ja ennen kaikkea toimimaan toisin kuin aiemmin. Tämä koulutus osui itselläni hyvään saumaan, sillä työssä on ollut ratkottavana vaikeita asioita ja resilienssiä on tarvittu.”

“Sain uusia näkökulmia, vahvuudet tulivat osaksi arkeani, positiivisen psykologian ajatukset kantavat, resilienssin ajatus tuo jaksamista ja myönteinen ajattelu valtasi mieleni.”

“Koulutus oli todella kattava ja toi positiivisen psykologian ymmärrystä käytännönläheisesti.”

“Päivittäin huomaan ajattelevani entistä tietoisemmin koulutuksessa oppimaani ja sovellan käytäntöön.”

“Olen jo ottanut käyttöön onnistumiset-reflektion sekä riittävyysharjoituksen. Ajattelin myös hyödyntää tiimissäni vahvuusharjoituksia, jotta tunnistaisimme toistemme vahvuudet paremmin ja voisimme yhdessä toimia tehokkaammin sekä myönteisemmällä fiiliksellä.”

KENELLE

Positiivisen psykologian verkkovalmennus sopii asiantuntijatyötä tekeville, esihenkilöille, työtiimeille, työhyvinvoinnin kehittäjille ja asiantuntijoille, koulutus-, opetus- ja ohjaustyötä tekeville sekä kaikille teemasta kiinnostuneille.

TOTEUTUS

Koulutus suoritetaan kokonaan Moodle -verkko-oppimisympäristössä. Verkkovalmennuksessa on viisi sisältö-osiota, joissa positiivisen psykologian teoria ja käytännön soveltavat harjoitukset oman elämän osa-alueille vuorottelevat ja syventävät opittua.

Koulutukseen sisältyy omiin tavoitteisiin liittyvä johdantotehtävä sekä viisi teema-osiota sekä lopussa oman oppimisen arviointi. Valmennus alkaa kouluttajamme Kaisa Vuorisen innostavalla aloituswebinaarilla aiheesta maanantaina ma 23.9. klo 9-10. Webinaari tallennetaan. Lisäksi koulutukseen sisältyy vapaaehtoinen Zoom-ohjaustapaaminen (koko ryhmän kesken) sekä vapaaehtoinen päätöswebinaari maanantaina ma 18.11. klo 9-10.

Teema-osiot koostuvat videoista, teemoihin liittyvistä yksilöllisistä pohdinta- ja soveltamistehtävistä,sekä keskusteluosioista Moodlessa pienryhmissä tai koko ryhmän kesken. Lisäksi joissakin osiossa on lisälukumateriaaleja ja -vinkkejä. Harjoituksissa hyödynnetään vahvasti kokemuksellista ja narratiivista työtapaa  opitun ymmärtämisen ja soveltamisen tukena.

Koulutuksen osiot suositellaan suorittavaksi yhteisen aikatauluraamin mukaisesti. Mitään reaaliaikaista osallistumista ei kuitenkaan vaadita. Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi noin yhdeksässä viikossa. Verkkovalmennuksen suorittamiseen on suunniteltu käytettävän noin 1–4 tuntia viikossa kiinnostuksen ja mahdollisuuksien mukaan. Valmennus vastaa noin 2 opintopisteen mukaista työmäärää.

Jos sinulla ei ole mahdollisuuksia suorittaa osioita yhteisessä aikatauluraamissa, voit aikatauluttaa opiskelun itsellesi sopivaksi.Valmennuksen osallistujilla on 6kk:n pääsyoikeus Moodlen kurssialustalle.

Teema-osiot avautuvat seuraavan aikataulun mukaan.

I Mitä on positiivinen psykologia – osio avautuu 23.9.2024

Tässä osiossa pääset tutustumaan positiivisen psykologian tutkimustuloksiin sekä tarkastelemaan omaa toimintaa sen osatekijöiden valossa.

Lisäksi on mahdollisuus osallistua Kaisa Vuorisen innostavaan aloituswebinaariiin ma 23.9. klo 9-10.

II Myönteisten tunteiden voima – osio avautuu 30.9.2024

Osiossa syvennyt myönteisten tunteiden voimaan ja keinoihin lisätä myönteisiä tunteita elämäsi eri osa-alueille.

III Vahvuuksille rakentaminen – osio avautuu 7.10.2024

Tässä osiossa tutustut luonteenvahvuuksiin ja saat keinoja tarkastella ja hyödyntää omia tai muiden vahvuuksia.

IV Resilienssin rakennusaineksia – osio avautuu 21.10.2024

Osiossa pääset tarkastelemaan kestävän joustavuuden rakentamista sekä yksilön että yhteisön tasolla.

Tässä jaksossa on mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseen ohjaustapaamiseen, jossa keskustellaan valmennuksen aikana heränneistä teemoista, ajankohta 24.10. klo 9-10 (ei tallenneta).

V Positiivinen toimintakulttuuri – osio avautuu 4.11.2024

Tässä osiossa syvennyt positiivisen työkulttuurin osa-tekijöihin ja keinoihin hyvinvoivan ja toisia arvostavan toimintakulttuurin vahvistamiseksi. Lisäksi osioon kuuluu vapaaehtoinen päätöswebinaari maanantaina ma 18.11. klo 9-10.

Koulutuksessa mukanasi kulkee pienryhmä, jonka kanssa pääset jakamaan oivalluksia ja ideoita kulloinkin käsiteltävästä aiheesta koulutuksen verkko-ympäristössä Moodlessa. Voit aikatauluttaa omat soveltavat tehtävät ja opiskelun kuitenkin itsellesi sopivaksi. Verkkovalmennuksen kaikki osiot suoritettuasi saat itsellesi sähköisen todistuksen sekä osaamismerkin koulutuksesta.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 8.9.2024.

KOULUTTAJA

Kaisa Vuorinen (KT) on positiivisen psykologian moniosaaja, yrittäjä, opettaja, kouluttaja ja Sitran Ratkaisu100-kilpailun voittajan, Positiivinen CV -idean, äiti. Kaisa on tunnustettu positiivisuuden puolestapuhuja ja kysytty moniosaaja. Hänen osaamisessaan yhdistyy vahva ammattitaito sekä akateeminen tutkittu tieto. Kaisa on väitellyt ihmisten vahvuuksista, jokaisen potentiaalin löytämisestä sekä myötätunnon voimasta. Hän nostaa esiin, kuinka työpaikoilla rakennetaan voimavaroja arvostuksen, palautteenannon ja jokaisen vahvuuksia huomioivan tekemisen kautta. Kaisa haastaa valmennuksen osallistujan tarkastelemaan omaa toimintaansa ja löytämään mahdollisuuksia näkökulman vaihtamiseen, toiveikkuuden löytämiseen sekä rakentavan yhteistyön voimaan. Kaisan sanoma on rikkoa perinteisiä, automaattisiakin käyttäytymistapoja ja toimia pienilläkin teoilla yhä tietoisemmin kohti myönteisemmän yhteiskunnan ja työelämän rakentumista.

Registration
Ajankohta

23.9.–30.11.2024

Hinta
450  (+alv/vat 24%)
(yht. 558 )

!

Varaa paikkasi valmennukseen ja ilmoittaudu viimeistään 8.9.2024 oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ota yhteyttä
Anne Burman
+358 50 415 0538
anne.burman@hyplus.fi
Minna-Mari Alanen
+358 50 5628165
minna-mari.alanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista