FI | SV | EN

Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) koulutus, 3 op

Turvallisen säteilyn käytön edellytyksenä on, että säteilyä käyttävillä ja myös muulla tavoin toimintaan osallistuvilla työntekijöillä on tehtäviensä vaatima koulutus ja asiantuntemus. Tämä koulutus tarjoaa säteilylain mukaisen säteilyturvallisuusvastaavan koulutuksen teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoimintaan seuraavilla osaamisaloilla: umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3; avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokissa 1 ja 2; luonnonsäteilylle altistava toiminta. Koulutus soveltuu myös täydennyskoulutukseksi säteilyturvallisuusvastaaville ja muille säteilyn kanssa toimiville. Todistukset myöntää Helsingin yliopisto.

Ajankohta

24.9.–28.10.2024

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Verkossa ja lähiopetus Helsingissä HY:n opetustiloissa
Hinta
1 590  (+alv/vat 24%)
(yht. 1 971,60 )

Säteilyturvallisuusvastaavalla on oltava toimintatyyppikohtaisen osaamisalan mukainen pohjakoulutus, säteilysuojelukoulutus sekä riittävä työkokemus. Säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuudesta säädetään säteilylain 41 §:ssä ja säteilyturvallisuusvastaavan toimintatyyppikohtaisista osaamisaloista, osaamisvaatimuksista ja työkokemuksesta Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionisoivasta säteilystä. Toiminnanharjoittajan on varmistettava työn alkaessa, että työntekijän pätevyys täyttää annetut vaatimukset.

Koulutus tarjoaa säteilylain mukaisen säteilyturvallisuusvastaavan koulutuksen teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoimintaan seuraavilla osaamisaloilla:

 • umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3
 • avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokissa 1 ja 2
 • luonnonsäteilylle altistava toiminta

Koulutuksen EQF-taso on 7.
 

Voit tutustua säteilyn käyttäjän ohjeisiin tarkemmin Säteilyturvakeskuksen (STUK) sivustolta ja säteilylakiin Finlexin sivulta.

TAVOITTEET
 

Koulutuksen käytyään osallistuja:

 • tuntee osaamisalansa kannalta keskeiset asiat ionisoivan säteilyn lähteistä, säteilyn vaikutuksista, säteilyn mittausmenetelmistä sekä säteilysuojelun perusperiaatteista ja säteilylainsäädännöstä
 • kykenee tunnistamaan, arvioimaan ja minimoimaan säteilyn käytön riskejä sekä toteuttamaan ja valvomaan työpaikoilla tarvittavat säteilysuojelu- ja turvajärjestelyt yhteistyössä säteilyturvallisuusasiantuntijan kanssa.

KENELLE

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti teollisuudessa ja tutkimuksessa toimiville säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuutta tarvitseville henkilöille. Koulutus soveltuu myös muille säteilyn käyttäjille sekä täydennyskoulutukseksi säteilyturvallisuusvastaaville.

TOTEUTUS JA AIKATAULU

Koulutuksen laajuus on 3 op ja siihen kuuluu:

 • verkko-opetusmateriaalin suorittaminen 24.9.-28.10.2024
  kaksi verkon kautta toteutettua koulutusiltapäivää: maanantai 30.9.2024 klo 12:00-16:00 ja maanantai 7.10.2024  klo 12:00-16:00
 • lähiopetuspäivä Kumpulan kampuksella perjantai 25.10.2024 klo 9:00-17:00 
 • verkkotentti maanantai 28.10.2024. (kellonaika sovitaan kurssin aikana) 

Tentin arviointi hyväksytty/hylätty. 
 

Verkkomateriaali koostuu lukumateriaaleista sekä niihin liittyvistä harjoitustehtävistä. Materiaalin suorittamiseen on varattu aikaa noin 4 viikkoa. Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työtä. Verkkomateriaali on käytettävissäsi, kun kurssin toteutuminen on vahvistettu ja osallistumismaksu on maksettu.

SISÄLTÖ

Koulutus koostuu seuraavista aihealueista:

 • Ydin- ja säteilyfysiikan perusteet
 • Luonnon säteilylähteet (NORM)
 • Säteilybiologian perusteet
 • Suureet ja yksiköt
 • Säteilyn ilmaisimet
 • Annoslaskenta
 • Suojausten suunnittelu
 • Säteilysuojelun perusperiaatteet ja eettiset näkökohdat
 • Lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset
 • Säteilyturvallisuus- ja turvajärjestelyt säteilyn käyttöpaikalla
 • Riskien arviointi
 • Toiminta säteilyturvallisuuspoikkeamissa
 • Turvallisuuskulttuuri ja laadunvarmistus
 • Turvallisuuslupa, johtamisjärjestelmä ja turvallisuusarvio
 • Avo- ja umpilähteiden sekä röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa ja tutkimuksessa

KOULUTTAJAT

Koulutuksen opetuksesta ja ohjauksesta vastaavat Helsingin yliopiston radiokemian ja fysiikan asiantuntijat:

 • yli-insinööri Kerttuli Helariutta, Fysiikan osasto
 • yli-insinööri Merja Blomberg, Fysiikan osasto 
 • yliopistotutkija Risto Koivula, Kemian osasto

Koulutuksen todistukset myöntää Helsingin yliopisto.

 

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Registration
Ajankohta

24.9.–28.10.2024

Hinta
1 590  (+alv/vat 24%)
(yht. 1 971,60 )

!

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 10.9.2024. Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ota yhteyttä
Kirsi Lindqvist
+358 50 588 0750
kirsi.lindqvist@hyplus.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista