FI | SV | EN

Kestävän tulevaisuuden esihenkilötyö ja johtaminen -valmennus

Kestävän tulevaisuuden johtaminen -valmennus tarjoaa kattavan näkökulman inhimillisesti kestävään ja tuloksekkaaseen esihenkilötyöhön ja johtamiseen. Se on tarkoitettu sinulle, joka haluat kokonaiskuvan kestävästä johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä sekä välineitä kestävän johtamisen toteuttamiseen omassa työssä.

Ajankohta

11.11.2024–10.4.2025

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Hinta
3 400  (+alv/vat 24%)
(yht. 4 216 )

Valmennus tarjoaa monialaisia näkökulmia, uusinta tutkimustietoa ja konkreettisia työkaluja kestävään johtamiseen omassa työarjessasi, keskittyen organisaation menestyksen ja tuloksen kytkeytymiseen työhyvinvoinnin ja henkilöstön kehittämisen kysymyksiin.   

Opit miten työhyvinvointi, henkilöstön kehittäminen ja työelämän laatu vaikuttavat organisaation tulokseen ja talouteen. Saat menetelmiä tämän yhteyden osoittamiseen ja mittaamiseen. Ymmärrät myös, miten oppiminen ja monimuotoisuus vahvistavat organisaatioiden kestävyyttä. Lisäksi pohdimme, miten digitaalisia menetelmiä ja työkaluja, kuten tekoälyä, voi käyttää organisaation yhteiseen oppimiseen tarkoituksenmukaisella ja eettisesti kestävällä tavalla. Valmennuksen aikana vahvistut sekä ihmisten johtajana että organisaation uudistajana.

KENELLE 

Valmennus on suunnattu erityisesti sinulle, joka työskentelet asiantuntijaorganisaatiossa esihenkilönä, johtajana tai henkilöstön kehitystehtävissä.

KESKEISET HYÖDYT JA TAVOITTEET

 • Opit tarkastelemaan organisaation strategiaa, tavoitteita ja toimintaa kestävyyden näkökulmasta systeemisellä otteella.
 • Saat työhösi kestävyyden taloudellisia, ekologisia, sosiaalisia sekä inhimillisiä näkökulmia syväsukeltaen ihmisten kestävän johtamisen kysymyksiin.  
 • Saat käyttöösi QWL-työkaluja ja opit hyödyntämään niitä organisaation omilla luvuilla työhyvinvoinnin ja henkilöstön kehittämisen taloudellisia hyötyjen analysointiin.  
 • Saat rohkeutta ja työkaluja kestävän johtamiskulttuurin ja oppivan yhteisön rakentamiseen.
 • Saat välineitä työhyvinvoinnin johtamiseen, kestävään tavoitteiden asettamiseen sekä myötätuntoisen ja psykologisesti turvallisen työyhteisön rakentamiseen.  
 • Tunnistat ja osaat hyödyntää moninaisuuden erilaisia näkökulmia työyhteisössä ja johtamistyössä  
 • Ymmärrät tekoälyn ja teknologian mahdollisuuksia työelämässä. Opit ymmärtämään millaisia jännitteitä niiden käyttö tuottaa organisaatiossa ja miten näitä jännitteitä voi ratkoa ylläpitäen hyvää työyhteisöä.  
 • Ymmärrät, miten viedä kestävä johtaminen oman työn arkeen.  
 • Kokonaisuuden suoritettuasi saat todistuksen ja sähköisen osaamismerkin kestävyysosaamisestasi.  

TOTEUTUS

Kestävän tulevaisuuden johtaminen -valmennuksen laajuus on 6 opintopistettä. Se sisältää aloituswebinaarin ja 6 valmennuspäivää, joiden väleissä on itsenäistä työskentelyä. Sinun on mahdollista saada myös 45 min coachaus- ja sparrailukeskustelu opintojen suunnitteluun tai eteenpäin viemiseen siinä kohtaa valmennusta, kun se on sinulle ajakohtaista. 

Valmennuskokonaisuudesta saat teemoihin liittyvää uutta monitieteistä tutkimustietoa. Valmennus kestää noin puoli vuotta, mikä mahdollistaa pitkäjänteisen oman työn ja organisaation kehittämisen kestävyyskysymyksissä. Opiskelupäiviä on kerran kuussa.

VALMENNUSPÄIVÄT  

1) Tulevaisuus, kestävä johtaminen ja työelämän laatu muuttuvassa toimintaympäristössä 11.11.2024 klo 9-16  

2) Uudistuva jatkuvan oppimisen yhteisö 17.12.2024 klo 9-16  

3) Inhimillinen johtaminen 22.1.2025 klo 9-16  

4) Moninaisuus työyhteisössä ja johtamistyössä 14.2.2025 klo 9-16  

5) Teknologia ihmisen tukena 11.3.2025 klo 9-16  

6) Kestävä arki työyhteisössä 10.4.2025 klo 9-16 

HUOM! Valmennuspäivien keskeiset sisällöt ovat esitelty tarkemmin esitteen lopussa valmentajien esittelyn jälkeen.

VALMENNUSPROSESSI

Osallistuja kuljettaa läpi valmennuksen omia kestävän johtamisen kehittämistavoitteitaan tai kehityshanketta. Valmennuksen kokonaisuuteen kuuluu myös Kestävyyden avaimet -kirja, joka rakentaa osallistujan kestävyystieteiden osaamista.

Valmennukseen liittyvän QWL-työkalun avulla pääset analysoimaan työhyvinvoinnin, henkilöstön kehittämisen ja työelämän laadun taloudellisia hyötyjä organisaation omilla luvuilla. Simulaatiopelin avulla pääset puolestaan tutkimaan ja testaamaan, miten käytännön ratkaisut työhyvinvoinnin johtamisessa ja työelämän laadussa näkyvät organisaation taloudessa.

Valmennuksen aikana työstät omaa työkirjaa / portfoliota, jonka lopputuloksena syntyy oppimisesi ns. näyttöaineisto. Näyttöaineisto käydään läpi viimeisessä valmennuspäivässä, jossa osallistujat saavat palautetta ja jatkokehittämisideoita valmentajalta sekä vertaisryhmältä.

Valmennuskokonaisuuden aikana kunkin moduulien teemoja painotetaan ryhmän oppimistarpeiden mukaan. Työskentelymuotona valmennuksessa on niin sanottu käänteinen oppiminen (flipped learning), jossa tietopohjaisiin asioihin perehdytään etukäteen ja lähipäivissä tutkitaan, oivalletaan ja jaetaan asioita yhdessä ryhmän kanssa hyödyntäen tutkivaa ja kokemuksellista oppimista. Vertaiskeskustelut ja -työskentely syventävät teemoja sekä arjen kokemuksia yhdessä pitkin valmennusta.  

Opiskelumateriaali on osin suomen- ja osin englanninkielistä.

PROSESSINVETÄJÄ JA VALMENTAJAT

Valmennuksen prosessinvetäjänä ja valmentajana Outi Ihanainen-Rokio (FT) tuo mukanaan vaikuttavan kokemuksen ja asiantuntemuksen asiantuntijatyön kestävään johtamisen edistämiseen. Outin monipuoliseen taustaan liittyvät muun muassa tehtävät Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän työelämäprofessorina, MBA-ohjelmien kouluttajana sekä yrittäjäura johdon valmentajana. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta sekä osaamisen kehittämisen johtamisesta kasvuyrityksissä. Outi on yksi Kestävyyden avaimet -kirjan kirjoittajista.

Valmentajana Outi panostaa osallistavaan yhteiskehittämiseen, jossa keskitytään monialaiseen kestävyyden haltuunottoon, osallisuuden rakentamiseen, strategian kirkastamiseen sekä vastuullisuuden edistämiseen henkilöjohtamisen avulla. Hän on erikoistunut johtoryhmien kompetenssien kehittämiseen ja ilmiöpohjaisen johtamisen ja kompleksisuuden ymmärtämiseen. Tällä hetkellä Outi johtaa vastuullisuuteen keskittyvää Mastos Oy:tä sekä opettaa johtamista ja viestintää useissa korkeakouluissa kuten ammattikorkeakoulu Novian ja Helsinki School of Business (Helbus) MBA-ohjelmissa sekä Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa. Hänen pätevyytensä ammatillisena opettajana ja erikoistuminen e-oppimiseen takaavat laadukkaan oppimiskokemuksen osallistujille myös verkkokohtaamisissa.

DI, HTT Marko Kesti on Lapin yliopiston dosentti erikoisalueenaan henkilöstötuottavuus. Ennen tutkimusuraa Kesti oli kansainvälisen teollisuuden palveluksessa osallistuen tuotekehitykseen ja johtamiseen. Tutkimustyössä Kesti on erikoistunut työelämän laadun mittaamiseen sekä liiketoiminta-analytiikkaan, jossa huomioidaan työhyvinvointi tuotantotekijänä. Hänen uusin tutkimusalueensa on organisaatioiden simulaatioanalytiikka ja tekoälyavusteinen tiedolla johtaminen. Marko toimii valmentajana päivissä 1 ja 6. 

Koulutusohjelman muita valmentajia / kouluttajia:

Anne Birgitta Pessi, kirkkososiologian professori ja hyvinvointisosiologian dosentti, Helsingin yliopisto. Pessi on kirkkososiologian professori ja hyvinvointisosiologian dosentti. Hän on johtanut lukuisia hankkeita (mm. suuri CoPassion-kehittämis- ja tutkimushanke) ja tuo valmennukseen myötätunnon ja -innon teemoja johtajuuden tueksi. Hän on moneen kertaan kansainvälisillä ja kotimaisilla akateemisilla ja opetuspalkinnoilla palkittu tutkija. Anne Birgitta toimii vierailevana valmentajana päivässä 3.

FT, psykologi ja työnohjaaja (STOry) Aura Nortomaa on toiminut pitkään työelämätaitojen yliopisto-opettajana Helsingin yliopistossa. Aura on myös tutkinut soveltuvuutta ja valmentanut satoja esihenkilöitä Helsingin yliopiston strategisessa hyvinvointihankkeessa. Auran sisältöosaamista ovat erityisesti työ- ja organisaatiopsykologia, valmentava esihenkilötyö, itsensä johtaminen sekä työhyvinvointi. Aura toimii valmentajana päivässä 3.

Jukka K. Nurminen toimii tietojenkäsittelytieteen professorina Helsingin yliopistossa. Hän on aiemmin työskennellyt ohjelmistotutkimuksen parissa Nokia Researchissa, Aalto yliopistossa ja VTT:llä. Tällä hetkellä Nurmisen pääasiallisena kiinnostuksen kohteena on koneoppiminen, tekoälyn reilu ja luotettava toiminta sekä kvanttitietokoneiden ohjelmistot. Jukka toimii valmentajana päivässä 5.

Minna Ruckenstein, professori, uudet teknologiat ja yhteiskunta, Helsingin yliopisto. Ruckenstein työskentelee professorina Kuluttajatutkimuskeskuksessa Helsingin yliopistolla ja tutkii automaattista päätöksentekoa ja algoritmisia järjestelmiä arjessa ja yhteiskunnassa. Hän johtaa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa REPAIR-tutkimushanketta, jossa yhtenä teemana on työn ja asiantuntijuuden tulevaisuus. Ruckenstein on kansainvälisesti verkostoitunut tutkija, jonka tavoitteena on ymmärtää ihmisen ja teknologian suhteita ja teknologian inhimillistämisen eri puolia. Viime vuonna ilmestynyt kirja The Feel of Algorithms (University of California Press) kuvaa ihmisten tunteikasta suhdetta teknologiaan. Minna toimii valmentajana päivässä 5.

Tapio Lahtero (KT, dosentti, konsultti, eMBA) toimii harjoittelukoulujen johtavana rehtorina Helsingin yliopistossa ja hänen tutkimusalueinaan ovat johtamis- ja toimintakulttuuri, strateginen johtaminen ja jaettu johtaminen pedagogisen johtamisen lisäksi. Lahtero on ollut mukana myös koulutusviennissä ja johtanut johtamisen koulutuksia. Tapio toimii  valmentajana päivässä 2.

Arto Kallioniemi, uskonnon didaktiikan professori, Helsingin yliopisto. Kallioniemi toimii akateemisessa johtotehtävässä varadekaanina ja vastaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa johtamiseen liittyvistä koulutuksista. Viime vuosina hän on erityisesti keskittynyt moninaisuuden johtamisen tutkimukseen ja opetukseen. Hän toimii lisäksi UNESCO-professorina alueinaan arvot, dialogi ja ihmisoikeudet. Arto toimii valmentajana päivässä 4.

Heidi Rautionmaa, väitöskrjatutkija ja projektisuunnittelija, Helsingin yliopisto. Rautionmaa on tutkija, aikuiskouluttaja ja toimittaja, joka on toiminut pitkään maailmankatsomukselliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön liittyvissä hankkeissa. Tällä hetkellä hän tekee tutkimusta katsomusdialogisuudesta kasvatuksessa. Hänellä on laaja kansainvälinen kokemus dialogitoimijana ja -kouluttajana myös liike-elämän ja johtajuuden sekä ohjauksen saralla. Heidi toimii valmentajana päivässä 4.

VALMENNUSPÄIVIEN TARKEMPAA KUVAUSTA

1) Tulevaisuus, kestävä johtaminen ja työelämän laatu muuttuvassa toimintaympäristössä 11.11.2024 

Tässä valmennuspäivässä keskitymme esihenkilöiden, johtajien ja HR-asiantuntijoiden rooliin kestävän tulevaisuuden rakentajina ja mahdollistajina organisaatioissaan. Erityisesti tarkastelemme, kuinka muuttuvassa toimintaympäristössä organisaation kyky tunnistaa ja ratkaista ongelmia sekä kehittää jatkuvaa tuottavuutta ovat kriittisiä kestävän kehityksen kannalta. Päivässä korostetaan, että näiden kykyjen avulla organisaatio voi muuttaa haasteita mahdollisuuksiksi ja edistää taloudellista menestystä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Luomme katsauksen kestävyyden johtamiseen niin funktion johtamisena kuin kokonaisvaltaisena johtamisen paradigman uudistamisena.

Syvennymme henkilöstön kokeman työelämän laadun (QWL-indeksi) mittaamiseen ja tulosten hyödyntämiseen tiedolla johtamisessa. QWL-indeksi auttaa ymmärtämään ihmisten johtamisen kriittistä merkitystä organisaation taloudelliselle menestykselle. Osallistuja perehtyy henkilöstötuottavuuden analysointiin käyttäen laskentatyökaluja, jotka ovat paitsi tarkkoja, myös helppokäyttöisiä. Nämä työkalut mahdollistavat henkilöstöjohtamisen strategisen ja mitattavan lähestymistavan.  

Lisäksi tarkastelemme systemaattisen henkilöstökehittämisen taloudellisia hyötyjä pidemmällä aikajänteellä ja laadimme konkreettisen kehittämisohjelman case-organisaatioille. Koulutuspäivä tarjoaa interaktiivisia metodeja, kuten ryhmäkeskusteluja ja case-tutkimuksia, jotka vahvistavat osallistujien kykyä soveltaa oppimaansa käytännön esihenkilö- ja johtamistyöhön.

HYÖDYT JA TAVOITTEET  

 • Ymmärrät kestävän kehityksen periaatteet ja miten rakentaa kestävää tulevaisuutta organisaatiossa.  
 • Hahmotat organisaation toiminnan kestävyyttä systeemisesti. 
 • Opit tunnistamaan entistä paremmin strategiatyön reunaehtoja kompleksissa toimintaympäristössä.  
 • Tunnistat oman organisaation vallitsevaa johtamisajattelua ja sen haasteita liittyen kestävyyteen.  
 • Kehität ymmärrystä henkilöstön kokeman työelämän laadun (QWL) mittaamisesta ja sen strategisesta merkityksestä organisaation menestykselle.  
 • Osaat hyödyntää laskentatyökaluja (Excel) henkilöstötuottavuuden analysointiin, mikä tekee henkilöstöjohtamisesta strategista ja mitattavaa.  
 • Opit systemaattisen henkilöstökehittämisohjelman mallin, joka tuo taloudellisia hyötyjä organisaatiollesi pitkällä aikajänteellä.
 • Syvennät tietämystäsi keskeisistä tekijöistä, joilla esihenkilöt voivat edistää tiimiensä kukoistusta sekä työhyvinvoinnin että talouden näkökulmasta.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • Miten kestävyys pakottaa, haastaa ja innostaa johtamista  
 • Katsaus ESG regulaatioon: miten muuttuva toimintaympäristö haastaa yrityksiä ja organisaatioita kestävään kehitykseen
 • Talous- ja HR-data sekä henkilöstön työhyvinvoinnin mittaaminen lähtötietona henkilöstötuottavuuden analysointiin  
 • Miten lasketaan henkilöstön hyvinvoinnin vaikutukset talouteen ja henkilöstökehittämisen ROI (kehittämisen tuottoarvio)
 • Kokonaisvaltainen, systeeminen sekä yhteiskunnallinen näkemys kestävyyteen ja sen johtamiseen  
 • Kompleksit toimintaympäristöt, strategiatyön rooli ja merkitys 2030-luvulla  
 • Organisaation uudistumisen lähteellä: miten lisätä kasvua ja kestävyysrohkeutta sidosryhmien, verkoston ja kumppanuuksien avulla

VALMENTAJAT

Outi Ihanainen-Rokio ja Marko Kesti (esitelty edellä)

2) Uudistuva jatkuvan oppimisen yhteisö 17.12.2024

Saat päivästä näkökulmia ja menetelmiä organisaation oppimisen edistämiseen ja taitoja kytkeä ihmiset mukaan muutokseen osallistavasti, motivoivasti ja eettisesti. Erinomaisen suorituskyvyn edellytyksenä on johtamis- ja toimintakulttuuri, joka aidosti ja käytännön tasolla tukee perustehtävän suorittamista. Ainoastaan tiedostamalla johtamis- ja toimintakulttuurin dynamiikan voit rakentaa aidosti jatkuvan oppimisen organisaatiota.

HYÖDYT JA TAVOITTEET  

 • Opi päivittämään strategista henkilöstöjohtamista kestävyyskulmasta  
 • Opit tunnistamaan ja rakentamaan erilaisia tapoja oppivan organisaation luomiseksi
 • Opit tunnistamaan keinoja, miten kytkeä yhteen yksilöiden ja ryhmien oppimista luodaksesi uudistumiskykyä organisaatioon
 • Opit ymmärtämään, miten esihenkilö / johtaja voi vaikuttaa organisaatio- ja johtamiskulttuuriin ja rakentaa oppivaa yhteisöä

SISÄLLÖT  

 • Symbolis-tulkinnallinen näkökulma organisaatioihin ja niiden johtamiseen
 • Johtamiskulttuuri ja organisaation toimintakulttuurin muutos
 • Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimessä
 • Moderni osaamisen johtaminen yksilön, ryhmien ja organisaation tasoilla sekä työssäoppimisen uudet muodot,  mukaan lukien. vertaisoppiminen
 • Elinikäiset urat, rekrytointi ja onboarding rakentamassa työn merkityksellisyyttä
 • Toimijuus ja työidentiteetit organisaation oppimisessa

VALMENTAJAT

Tapio Lahtero ja Outi Ihanainen-Rokio (esitelty edellä)

3) Inhimillinen johtaminen 22.1.2025

HYÖDYT JA TAVOITTEET

 • Käsittelemme muun muassa myötätuntoisen ja -intoisen johtamisen, psykologisesti turvallisen ja resilienssin työyhteisön sekä hyvinvoinnin merkitystä henkilöstötuottavuuden ankkureina.  
 • Saat arjen työvälineitä ihmisten johtamiseen kokonaisuutena sekä yhteisöllisyyden vahvistamiseen.
 • Opit aidosti tukemaan työntekijöiden oman työn johtamista paineiden alla.
 • Opit tukemaan työntekijöiden henkilökohtaista ja ammatillista kasvua rinnakkain hyvinvointia tuottavalla tavalla.
 • Työstät ja pohdit muun muassa omaa ihmiskuvaasi, työn tekemisen tapaasi sekä oman työyhteisösi arkea. Millaiseksi haluamme työelämää kehittää – omalta ja yhteisömme osalta?

SISÄLLÖT

 • Myötätuntoinen ja -intoinen johtajuus  
 • Itsemyötätunto työyhteisön taitona ja kulttuurina
 • Psykologinen turvallisuus
 • Riittävyyden ulottuvuudet
 • Työhyvinvoinnin johtaminen

VALMENTAJAT

Aura Nortomaa ja Anne Birgitta Pessi (esitelty edellä)

4) Moninaisuus työyhteisössä ja johtamistyössä 14.2.2025

Moninaisuuden johtamistyön tarkastelu ja reflektointi ovat erittäin ajankohtaisia asioita tämän päivän ja tulevaisuuden työelämässä. Suomalainen yhteiskunta ja sen seurauksena myös työyhteisöt ovat moninaistuneet arvolähtökohdiltaan ja katsomuksellisesti. Tänä päivänä harvalla työpaikalla on homogeeninen työntekijäjoukko ja muutoksen tulisi vaikuttaa myös johtamiseen.  

HYÖDYT JA TAVOITTEET

 • Hahmotat ja ymmärrät moninaisuuteen liittyviä käsitteitä sekä mahdollisuuksia johtaa ja kehittää moninaisia työyhteisöjä.
 • Opit hyödyntämään moninaisuudessa ilmenevää rikkautta työyhteisön voimavarana ja kasvun mahdollisuutena.
 • Opit ymmärtämään monimuotoisuuden positiiviset ja negatiiviset vaikutukset ryhmän toimintaan.
 • Saat keinoja monimuotoisen ryhmän yhtenäisyyden tunteen lisäämiseksi.
 • Opit tuntemaan perus- ja ihmisoikeusjärjestelmää, sen merkitystä työelämässä ja miten se koskettaa jokaista työntekijää, myös esihenkilöä ja johtajaa.  
 • Opit katsomustietoisuudesta osana esihenkilön / johtajan ammattitaitoa.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • Moninaisuus käsitteenä ja moninaisuuden johtaminen (diversity, inclusion, equality)
 • Moninaisuuden herättämät kysymyksenasettelut kuten intersektionaalisuus; kielellinen, kulttuurinen ja katsomuksellinen moninaisuus työyhteisöissä; ikäjohtaminen; sukupuolisensitiivinen johtaminen; yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kysymykset työyhteisössä
 • Ikäjohtaminen
 • Dialogiset valmiudet työntekijöiden katsomuksiin liittyvissä kysymyksissä
 • Moninaisuuden tarjoamat mahdollisuudet liiketoiminnalle ja yhteiskunnalliselle tuottavuudelle
 • Moninaisen tiimin potentiaalin hyödyntäminen
 • Moninaisuus: yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet 
 • Yhdenvertaisuus ja sukupuolten moninaisuus työelämän rikkautena

VALMENTAJAT

Arto Kallioniemi ja Heidi Rautionmaa (esitelty edellä)

5) Teknologia ihmisen tukena 11.3.2025

HYÖDYT JA TAVOITTEET

 • Ymmärrät tiedolla johtamisen ja tekoälyn mahdollisuudet ja rajat
 • Tiedät, mitä toimenpiteitä tai ratkaisuja vaaditaan, jotta tiedolla johtaminen ja tekoälyn käyttö olisi mahdollista
 • Hahmotat konepohjaisen päätöksenteon mahdollisuuksia ja ongelmia eettisestä näkökulmasta
 • Tekoälyn hyödyntäminen tiimin kestävän kehityksen tukena

KESKEISET SISÄLLÖT 

 • Ihmisen rooli, esihenkilön ja johdon vastuu, etiikan ja hyvinvoinnin rajat  
 • Mistä ja miten – data tiedolla johtamiseen
 • Kumpi päättää paremmin, tekoäly vai ihminen    
 • Mistä tekoälyn käytössä on kyse, mitä sillä voi tehdä ja mitä ei
 • Iso kielimalli ja generatiivinen tekoäly
 • Tekoälyavusteinen sparraaja tiimin kestävän kehityksen tukemiseen
 • Miten tunnistaa eettisiä kysymyksiä, joita nousee tekoälyn käytössä ja tiedolla johtamisessa  
 • Ymmärrät, millaisia jännitteitä tekoälyn käyttö tuottaa organisaatiossa ja miten näitä jännitteitä voi ratkoa ylläpitäen hyvää työyhteisöä.

6) Kestävä arki työyhteisössä 10.4.2025 klo 9-16

Viimeinen valmennuspäivä syventää edellisiä sisältöjä yhteistoiminnallisesti ja vertaiskohtaamisten kautta. Palaamme tunnistamaan, miten rakentaa inhimillistä kestävyyttä omaan organisaatioon oppimisen, uudistumisen, arvojen ja vuorovaikutuksen keinojen kautta. Lisäksi tarkastelemme, miten rakentaa oman organisaatioon arkeen kestävyystavoitteita tukevia johtamiskäytänteitä, yksilöiden ja ryhmien ohjausta sekä uudistavaa henkilöstöstrategiaa.

Valmennuspäivässä pääsette parityönä syventymään simulaatio-opetuspeliin, joka on suunniteltu erityisesti esihenkilötyön kehittämiseen käytännön arjessa, jossa työyhteisö kohtaa erilaisia haasteita. Peli tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden harjoitella ja oppia tärkeitä näkökulmia ihmisten johtamiseen ja organisaation menestymiseen ja se auttaa löytämään kestävän kehityksen tasapainoa, jossa työhyvinvointi ja talous tukevat toisiaan.

Simulaatiopelin ohessa käymme läpi keskustellen esihenkilötyön arkeen kuuluvia haasteita sekä onnistumisen edellytyksiä. Leikkimielisen kilpailun myötä luodaan myös mainio mahdollisuus verkostoitua ja vaihtaa ajatuksia alan kollegoiden kanssa.

Lopuksi koostamme yhteen jokaisen osallistujan omat keskeiset opit ja organisaatiossa eteenpäin vietävät kehitysaskeleet ja käymme läpi viestinnän roolia kestävyyden johtamisessa. Päivän päätteeksi jaamme todistukset.

HYÖDYT JA TAVOITTEET

 • Saat syvällistä ja kokemuksellista ymmärrystä ihmisten johtamisen vaikutuksista organisaation talouteen.
 • Käytännön esimerkkejä siitä, miten uusinta teknologiaa voidaan hyödyntää johtamisen kehittämisessä, myös HR-kontekstissa
 • Iloinen ja inspiroiva päivä, joka yhdistää oppimisen ja hauskanpidon.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • Omien kestävän johtamisen työkirjojen / portfolioiden käsittely harjoitteiden ja palautteiden avulla  
 • Havainnot ja palaute simulaatiopelistä  
 • Henkilökohtaiset opit kestävyydestä
 • Johtamisviestinnän merkitys
 • Aikaa osallistujien omille kysymyksille
 • Leikkimielinen kilpailu: Nauti rennosta ilmapiiristä pelaten innovatiivista simulaatio-opetuspeliä. Peliä pelataan parityönä, mikä tarjoaa loistavan tilaisuuden verkostoitumiseen ja vertaistukeen.
 • Oivalluksia johtamisesta: Pelin avulla opit tärkeitä näkökulmia johtamisen vaikutuksesta organisaation talouteen ja työhyvinvointiin.
 • Tulosten läpikäynti: Pelisession jälkeen käymme yhdessä läpi pelitulokset, jakaen oivalluksia ja oppia kokemastamme.

VALMENTAJAT

Outi Ihanainen-Rokio ja Marko Kesti (esitelty edellä)  
 

HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN

Hinta on 3 400 euroa + kulloinkin voimassa oleva alv. Valmennuksen hinta veloitetaan kolmessa erässä (11/2024, 1/2025 ja 3/2025). Hinta sisältää valmennuksen ja siihen liittyvän materiaalin, Kestävyyden avaimet -ekirjan, 45 min coachaus- ja sparrailukeskustelun, kahvit valmennuspäivissä, verkko-oppimisympäristön käytön valmennuksen aikana, todistuksen ja sähköisen osaamismerkin. Useammassa valmennuspäivässä valmentaa myös useampi valmentaja, jolla taataan vaikuttava oppimiskokemus ja palautteen saaminen.

Ilmoittautuminen oheisen linkin kautta.  

HUOM! Jos haluat osallistua vain yhteen päivään, niin ota yhteyttä asiantuntijaamme.

Varaamme oikeuden valmennusohjelman muutoksiin. 

Registration
Ajankohta

11.11.2024–10.4.2025

Hinta
3 400  (+alv/vat 24%)
(yht. 4 216 )

!

Ilmoittaudu viimeistään 1.10.2024

Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi
Sari Laurila
+358 50 448 8930
sari.laurila@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista