FI | SV | EN

Työyhteisösovittelun diploma

Toimiva kanssakäyminen työpaikalla tuo työniloa, edistää työtehoa ja lisää tuottavuutta. Valitettavasti se rapautuu helposti henkilökemiaongelmien ja ristiriitojen yhteydessä, mitkä aiheuttavat työpahoinvointia ja tehokkaan työajan menetyksiä. Ratkaisuna tähän yksilöitä vakavasti kuormittavaan ja hyvin yleiseen ongelmaan toimii työyhteisösovittelu. Jos tavoitteenasi on työyhteisön kehittäminen, tässä koulutuksessa pääset tutustumaan työyhteisösovittelijan menetelmiin ja opit hyödyntämään niitä käytännössä.

Ajankohta

7.11.2024–6.6.2025

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki
Hinta
4 500  (+alv/vat 24%)
(yht. 5 580 )

Työyhteisösovittelu on konfliktin ulkopuolisen henkilön fasilitoima prosessi, joka ei syyllistä tai rankaise, kuten monet vaihtoehtoiset interventiot.

Sen sijaan sovittelu auttaa osapuolia kehittämään itselleen sopivia ja toimivampia kanssakäymisen muotoja tavalla, joka lähentää ja innostaa. Tämä toteutuu työyhteisösovittelijan ohjatessa prosessia määrätietoisesti ja huolehtiessa kunkin osallistujan psykologisesta turvallisuudesta.  

Työyhteisösovittelulla on vankka tutkimusperusta, ja sitä on sovellettu maailmalla eri muodoissa jo vuosikymmenet.

Työyhteisösovittelun diploma -koulutukseen on valikoitunut erityisen hyvin suomalaiseen työelämään soveltuva restoratiivisen koulukunnan menetelmä, jolla on runsaasti oppimisvaikutuksia niin yksilö- kuin työyhteisötasollakin.

Koulutuksemme nojaa vahvasti teoriataustaan, mutta tieteen löydösten sisäistämiseksi kuljetamme rinnalla käytännön kokemusasiantuntijoidemme osaamista. Koulutuksen lähipäivät ovat vuorovaikutteisia ja dialogisia – siis työyhteisösovittelun näköisiä!

Oppimisvaikutukset näkyvät eri elämänalueilla, ja moni kokee saavansa työkaluja niin esihenkilötyöhön, oman yksikön toiminnan kehittämiseen, yrittäjyyteen, asiantuntijoiden väliseen vuorovaikutukseen kuin yksityisellekin rintamalle.

Tervetuloa ottamaan haltuun tämä tehokas tapa ratkoa ja ehkäistä ongelmia!

KENELLE

Työyhteisösovittelukoulutus on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavat tiedot omaaville, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan työyhteisösovittelijoina ja työyhteisösovittelun kehittäjinä omassa tai muussa organisaatiossa.

Osallistujien työnantajien tai organisaatioiden edellytetään sitoutuvan osallistujien koulutusprosessiin täysipainoisen osallistumisen mahdollistamiseksi sekä harjoittelu-casen varmistamiseksi.

Koulutus soveltuu muun muassa:

 • johto- ja esihenkilötehtävissä toimiville
 • HR-asiantuntijoille
 • työyhteisökehittäjille
 • työterveyshuollon henkilöstölle
 • työnohjaajille
 • työsuojeluvaltuutetuille ja luottamushenkilöille
 • henkilöstökonsulteille

Olemme kouluttaneet myös muun muassa juristeja, rehtoreita, psykologeja ja opettajia sovittelijoiksi.

HYÖDYT JA TAVOITTEET

Helsingin yliopisto on ollut yhdessä Suomen sovittelufoorumi ry:n (SSF) ja kolmen muun yliopiston kanssa luomassa työyhteisösovittelun koulutusta ja jatkaa edelleen tarjoamalla koulutuskokonaisuutta laajassa muodossa, mikä mahdollistaa runsaan harjoittelun ja aiheeseen perehtymisen kattavasti.

Koulutuksesta saat muun muassa:

 • välineitä omaan tai asiakkaasi organisaatioon sopivan sovitteluprosessin suunnitteluun
 • valmiudet työpaikan konfliktien ja riitatilanteiden ehkäisemiseen ja ratkomiseen
 • harjoitusta työyhteisösovittelijan taidoista käytännössä
 • työkaluja myös työnohjaukseen ja työyhteisövalmennukseen sekä johtamisen kehittämiseen

Koulutuksen tavoitteena on tarjota valmiudet työpaikan konfliktien ehkäisemiseen ja ratkomiseen. Tämän vuoksi tutustumme konfliktien dynamiikkaan, vaikutuksiin ja erilaisiin ratkaisumenetelmiin. Perehdymme yhteistyön dynamiikkaan, vuorovaikutuksen ilmiöihin ja vaikuttamisen mekanismeihin.

Koulutuksen aikana osallistujat rakentavat omaan tehtäväkenttäänsä soveltuvan työyhteisösovittelun toimintamallin ja harjoituttavat työyhteisösovittelijan taitojaan käytännössä käynnistämällä työyhteisösovittelun omassa tai asiakasorganisaatiossa.

TOTEUTUS

Työyhteisösovittelukoulutuksen laajuus on 15 opintopistettä, ja se on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa vajaan vuoden aikana. Koulutus sisältää tietomäärän omaksumista (7 op) ja työssäoppimista (8 op). 

Työyhteisösovittelukoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähi- ja verkko-opetusta, etäopiskelujaksoja, digimateriaalia, ennakkotehtäviä, jälkireflektointia sekä taustalukemistoja.

Työyhteisösovittelukoulutuksessa on viisi opiskelujaksoa, jotka sisältävät asiantuntijaluentoja, vuorovaikutusharjoituksia sekä monipuolista sovittelun harjoittelua autenttisten tapausten pohjalta. Näiden jaksojen välillä tapahtuva työssä oppiminen sisältää oppimistehtäviä, kehittämishankkeen, sovittelu-casen ja vertaisryhmätyöskentelyä.

Opiskelussa käytetään myös verkkoympäristöä. Työssä oppiminen ja sen reflektointi on oleellinen osa koulutusta.

SISÄLTÖ

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:

 • Konfliktityypit, niiden juurisyyt ja vaikutukset yksilöihin ja työyhteisöihin
 • Työyhteisösovittelun juridiset perusteet
 • Työyhteisösovittelun koulukunnat ja erilaiset sovittelijatyylit
 • Työyhteisösovittelun vaikutukset yksilöihin ja työyhteisöihin
 • Sovitteluprosessin vaiheet ja eteneminen
 • Restoratiivinen työyhteisö ja johtaminen
 • Työyhteisösovittelijan rooli, arvot, vastuut ja velvoitteet
 • Sovittelun osapuolten rooli, vastuut ja oikeudet
 • Työyhteisösovittelijana kasvaminen

Koulutuspäivät: 

1. to 7.11.2024
2. pe 8.11.2024
3. ke 11.12.2024
4. to 12.12.2024
5. ke 12.2.2025
6. to 13.2.2025
7. to 10.4.2025
8. pe 11.4.2025
9. to 5.6.2025
10. pe 6.6.2025
 

KOULUTTAJAT JA VALMENTAJAT

Koulutusohjelman johtaja ja pääkouluttaja Pia Lappalainen on väitellyt johtamisesta tekniikan tohtoriksi. Hän toimii Aalto-yliopistossa lehtorina ja Maanpuolustuskorkeakoulussa suorituksen johtamisen ja työyhteisön konfliktinhallinnan dosenttina.

FT, yhteisöpedagogi Maija Gellin on toiminut kasvatuskentän VERSO-ohjelman ohjelmajohtajana 20 vuoden ajan. Hän on työskennellyt oppilaiden vertaissovittelumenetelmän (VERSO-ohjelma) sekä koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle suunnatun sovittelukoulutuksen (RESTO®) kehittäjänä, tutkijana ja kouluttajana. Gellin väitteli syksyllä 2019 aiheenaan sovittelu ja restoratiivinen yhteisö. Hän on toiminut vapaaehtoisena rikos- ja riita-asioiden sovittelijana vuodesta 2001. Vuoden 2014 alussa hän valmistui työyhteisösovittelun erityisasiantuntijaksi Helsingin yliopistolta, ja sen jälkeen hän on sovitellut työyhteisöjen konflikteja ja toiminut myös työyhteisösovittelijoiden kouluttajana.

Maria Jauhiainen on työskennellyt työsuhdelakimiehenä vuodesta 2005. Uransa aikana hänelle on kehittynyt työelämän ongelmatilanteiden lainopillisen puolen hoitamisen lisäksi myös vankkaa kokemusta niiden sovinnollisesta ratkaisemisesta. Hänellä on vahvaa osaamista myös etenkin juridisten työelämän asioiden innostavana kouluttajana.

Seppo Mäki on koulutukseltaan pastori, ja hänellä on vahva kansainvälinen kokemus kouluttamisesta ja valmentamisesta. Hän toimii työyhteisösovittelijana sekä kouluttajana, valmentajana, coachina ja työnohjaajana.

Saara Remes, KM,  on työ-ja organisaatiopsykologiaan erikoistunut ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapeutti. Hän työskentelee työyhteisösovittelijana sekä valmentajana, coachina ja työnohjaajana.

Jarmo Tiri on laaja-alainen ohjausalan ammattilainen. Työyhteisösovittelun lisäksi hän toimii työnohjaajana, coachina ja fasilitaattorina.

Jenni Kantola toimii yliopiston lehtorina Vaasan yliopistossa ja kuuluu HRM-tutkimusryhmään. Hänen tutkimusintressinään on tällä hetkellä muun muassa työyhteisön vuorovaikutus: viestintä, ristiriidat työyhteisössä ja työyhteisösovittelu menetelmänä.

ILMOITTAUDU / HAE

Hae koulutukseen viimeistään 15.10.2024.

Varaamme oikeuden koulutusohjelman muutoksiin.
 

Anmälan
Ajankohta

7.11.2024–6.6.2025

Hinta
4 500  (+alv/vat 24%)
(yht. 5 580 )

!

Hae koulutukseen viimeistään 15.10.2024.

Ota yhteyttä
Sari Laurila
+358 50 448 8930
sari.laurila@hyplus.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista