FI | SV | EN

Ratkaisukeskeinen valmentaja (Ratva 21)

Haluatko kehittyä coachina tai coachiksi – tai tarvitsetko ratkaisukeskeisen ja valmentavan lähestymistavan taitoja muissa rooleissasi ja tehtävissäsi? Valmentavan vuorovaikutuksen taidot ovat erityisen tärkeitä esimerkiksi johtajien, esihenkilöiden, henkilöstöammattilaisten, viestijöiden ja kehittäjien työssä, kaikessa asiakastyössä sekä opetus- ja koulumaailmassa. Ratkaisukeskeinen, valmentava ote auttaa myös yhteisön hyvinvoinnin edistämisessä. Tästä koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet ratkaisukeskeisyyden soveltamiseen omassa työssäsi.

Ajankohta

9.10.2024–10.10.2025

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki
Hinta
4 400  (+alv/vat 24%)
(yht. 5 456 )

HYÖDYT

Koulutuksesta saat:

 • laajan tietopohjan ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä ajattelusta ja työotteesta
 • monipuoliset valmiudet ratkaisukeskeisyyden soveltamiseen johtamisessa, asiakastyössä ja ryhmien kanssa työskentelyssä sekä työyhteisöjen, tiimien ja oman työn kehittämisessä
 • näkökulmia ja valmiuksia coachina toimimiseen sekä valmennuksen virtuaaliseen toteuttamiseen
 • asiakaslähtöisiä, asiakkaan omia voimavaroja vahvistavia ja hyödyntäviä taitoja. 

KENELLE

Koulutus on suunnattu sinulle, jos olet kiinnostunut ratkaisukeskeisestä työtavasta ja haluat saada työhösi uudenlaista käytännön näkökulmaa tai vahvistaa jo käytössäsi olevia ratkaisukeskeisiä työtapoja ja välineitä.

Koulutuksesta on hyötyä, jos työskentelet esimerkiksi:

 • asiakastyössä
 • työyhteisön tai henkilöstön kehittämis- ja konsultointitehtävissä
 • viestinnän tehtävisssä
 • johtamis- ja esihenkilötehtävissä
 • opetus- ja koulumaailmassa.

Osallistujilla tulee olla riittävä englannin kielen taito, koska osa kirjallisuudesta (sekä mahdollisesti opetuksesta) on englanninkielistä.

MITÄ ON RATKAISUKESKEISYYS?

Videolla pääkouluttaja Marika Tammeaid kertoo koulutuksesta ja siitä, mikä ratkaisukeskeinen valmentaja on. Katso video >>

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisimmät teemat:

 • voimavarakeskeisyys
 • asiakaslähtöisyys
 • arvostava vuorovaikutus
 • luovuus
 • näkökulman vaihtamisen taito

Ratkaisukeskeisesti ongelmia käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa ja ratkaisuissa tai ratkaisuideoissa sekä toivon herättämisessä. Tutkimalla ensin ongelmaa ja miettimällä sitten, miten asioiden toivotaan tulevaisuudessa olevan, luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Tulevaisuuden tekemisessä keskeistä on osata esittää hyviä kysymyksiä, jotka avaavat uusia mahdollisuuksia ja saavat ihmiset antamaan parastaan. Voimavara- ja ratkaisukeskeisyys auttaa luomaan luottamusta, toimijuutta sekä myönteistä uteliaisuutta tulevaisuutta kohtaan, oli sitten kysymys yksilön, tiimin tai organisaatioiden tarpeista.

SISÄLTÖ JA TOTEUTUS

Koulutuksen keskeisiä sisältöalueita:

 • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa 
 • mitä on valmentaminen/coaching 
 • ratkaisukeskeiset asiakastyötaidot (asiakkaina yksilöt, ryhmät, työyhteisöt) 
 • arvostava vuorovaikutus ja haasteelliset tilanteet
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ryhmien, tiimien ja työyhteisöjen kehittämisessä 
 • konfliktitilanteet työyhteisössä, niiden purku ja uuden yhteistyön rakentaminen 
 • ratkaisukeskeinen esihenkilötyö (leadership) 
 • työyhteisön hyvinvointi  
 • oma hyvinvointi ja itsensä johtaminen, mindfulness
 • narratiivisuus – tarinan voima 
 • positiivinen psykologia 
 • toiminnalliset menetelmät kehittämistyössä 
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen valmentaminen

Koulutuspäivien lisäksi merkittävä osa oppimisesta tapahtuu osallistujan oman coaching-harjoittelun (vähintään 15 h) kautta sekä koulutusjaksojen välillä vertaisryhmätapaamisissa (22 h).

Koulutuksen osana on myös itselle hankittu ratkaisukeskeinen yksilövalmennus. Valmennusta voi ostaa omalla kustannuksella kokeneelta ratkaisukeskeiseltä valmentajalta tai se voidaan toteuttaa opiskelijoiden kesken.

Koulutus alkaa 9.10.2024 ja päättyy 10.10.2025. Koulutusjaksoja on yhteensä 8 ja koulutuspäiviä 15. Koulutuspäivistä 12 toteutetaan lähiopetuksena Helsingissä ja 3 päivää verkkovälitteisesti etäopiskeluna. Koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä.

Syksyn 2024 koulutuspäivät

1. jakso 9.–10.10.2024 
2. jakso 21.–22.11.2024

Kevään 2025 koulutuspäivät

3. jakso 23.1.2025 (etätoteutus)
4. jakso 6.–7.3.2025
5. jakso 10.–11.4.2025 (etätoteutus)
6. jakso 22.–23.5.2025

Syksyn 2025 koulutuspäivät

7. jakso 3.–4.9.2025
8. jakso 9.–10.10.2025

Koulutuspäivien väliin sijoittuvien jaksojen itsenäinen työskentely sisältää ratkaisu- ja voimavarakeskeisten menetelmien soveltamista käytäntöön, kokemusten reflektointia sekä vertaisryhmässä että itsenäisesti, välitehtäviä ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista. Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu myös kirjallisuuteen perehtymistä ja kahden kirjallisuuskatsauksen laatiminen. Koulutuksessa on käytössä verkkopohjainen oppimisympäristö.

Välijaksoihin sisältyy vähintään 15 tuntia annettua ja 10 tuntia saatua yksilövalmennusta. Valmennusta voi ostaa omalla kustannuksella kokeneelta ratkaisukeskeiseltä valmentajalta tai se voidaan toteuttaa opiskelijoiden kesken.

Oppimispäiväkirjaa hyödynnetään oppimiskokemusten arvioinnissa ja reflektoitaessa ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi kehittymistä.

Vertaisryhmätyöskentelyn tavoitteena on tukea oppimista ja opiskelua ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ajattelutavan sisäistämisessä ja reflektoinnissa sekä toimia uuden oppimisen moderaattorina. Ryhmät kokoontuvat välijaksoilla itsenäisesti (vähintään 12 h). Lisäksi kukin ryhmä saa valmennusta ja työnohjausta koulutuksen aikana (10 h).

Päättötyönä opiskelija tekee prosessikuvauksen toiminnastaan ja kehittymisestään valmentajana.

AIEMPIEN OSALLISTUJIEN KOKEMUKSIA KOULUTUKSESTA

”Osaan mielestäni yhä enemmän hyödyntää ihmisten vahvuuksia ja ymmärrän paremmin heidän tarpeitaan vaikuttaa omaan työhönsä” – Lotta Merisaari, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja

”Huomaan suhtautuvani asioihin nykyään paljon myönteisemmin. Näen enemmän mahdollisuuksia, enkä jumitu alkuperäisiin suunnitelmiin, vaan hyväksyn erilaiset näkökulmat.” –Suvi Eväkoski, Program & Project Manager

”Ratva-koulutus on tavallaan pohja jokaiselle kirjalleni, valmennukselleni, työnohjaukselleni, koulutukselleni, koko elämänuralleni sellaisena kuin se on nykyisin, samoin kuin keskeisille verkostoilleni. Ei mennyt koulutus hukkaan!” – Taina Laane, kirjailija, kouluttaja, esiintyjä

”Ratkaisukeskeinen valmentaja on taitavasti rakennettu kokonaisuus, joka ainakin omalla kohdallani kehitti urautuneitakin ajattelutapoja ja kyseenalaisti monia ’itsestäänselvyyksiä’, jotka ovat saattaneet aikaisemmin olla eteenpäin menemisen tiellä. Pienryhmätyöskentely yhdistettynä intensiivisiin lähipäiviin piti huolen siitä, että asiat eivät päässeet unohtumaan ja teemoja tuli tarkasteltua useista eri näkökulmista. Vierailevat luennoitsijat olivat erinomaisia ja syvensivät opittua. Teen työtä yritysten parissa coachina ja valmentajana ja olen opiskellut muitakin kokonaisuuksia liittyen aiheeseen. Vankka pohja kuitenkin rakennettiin nimenomaan Ratva-koulutuksessa. Ilman sitä en uskaltaisi luottaa prosessiin tai siihen, että tietäisin mistä puhun, kun puhun coachaamisesta. Suosittelen todella lämpimästi! Kaiken lisäksi kurssilaisista useat ovat jääneet läheisiksi ystäviksi, joiden kanssa ratkaisukeskeisyyttä ja teemaan liittyviä asioita pohdimme säännöllisesti.” – Tiina Riippi, yritysvalmentaja

Lue lisää kahden osallistujan kokemuksista HY+:n blogista: Ratkaisukeskeisyys auttaa työelämän vuorovaikutustilanteissa >>

KOULUTTAJAT

Koulutuksen johtajana ja pääkouluttajana toimii HTT, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Solution Coach Marika Tammeaid. Muita kouluttajia ovat VTM, sosiaalipsykologi Krisse Lipponen, organisaatiokonsultti, coach Harri Hirvihuhta, työnohjaajakouluttaja Jarkko Soininen sekä VTM, aikuisopettaja, Solution Coach Lari Karreinen.

HINTA

Koulutusohjelman hinta on 4 400 € + alv 24 % ja se laskutetaan kolmessa erässä:
I erä 1500 € (+ alv) syyskuussa 2024
II erä 1500 € (+ alv) tammikuussa 2024
III erä 1400 € (+ alv) toukokuussa 2025

Hinta sisältää opetuksen ja aamukahvit lähiopetuspäivinä, etäjaksojen työskentelyn ohjauksen, vertaisryhmien ohjatun työskentelyn (10 h valmennusta/työnohjausta) ja Moodle-verkko-oppimisympäristön käytön valmennuksen aikana.

AKKREDITOINTI

Ratkaisukeskeisen työotteen omaava valmentaja voi hakea työnsä laadun osoituksena akkreditointia kansainväliseltä yhdistykseltä Solution Focus in Organisations, joka myöntää akkreditointeja jäsenilleen työnäytteen perusteella. Työnäyte tehdään reflektoivana prosessina vähintään yhdeksän tunnin asiakastyöskentelystä ja sen arvioi kaksi kokenutta ratkaisukeskeistä coachia. Akkreditointi ei sisälly tähän koulutukseen. 

Lisätietoja: 

https://www.sfio.org/reviewed-practitioners/

https://www.sfio.org/about/becoming-an-sfio-reviewed-practitioner/

 

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Registration
Ajankohta

9.10.2024–10.10.2025

Hinta
4 400  (+alv/vat 24%)
(yht. 5 456 )

!

Hae koulutukseen viimeistään 9.9.2024.

Valinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksen ja vapaamuotoisten motivaatiokysymysten perusteella.

Ota yhteyttä
Minna Ristimäki
+358 50 4627213
minna.ristimaki@hyplus.fi
Suvi Auvinen
+358 50 4700509
suvi.auvinen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista