FI | SV | EN

Ratkaisukeskeinen valmentaja/coach

Haluatko kehittyä coachina tai coachiksi – tai tarvitsetko ratkaisukeskeisen ja valmentavan lähestymistavan taitoja muissa rooleissasi ja tehtävissäsi? Valmentavan vuorovaikutuksen taidot ovat erityisen tärkeitä esimerkiksi johtajien, esihenkilöiden, henkilöstöammattilaisten ja kehittäjien työssä, kaikessa asiakastyössä sekä opetus- ja koulumaailmassa. Ratkaisukeskeinen, valmentava ote auttaa yhteisön hyvinvoinnin ylläpitämisessä, mikä on noussut yhä tärkeämmäksi nykypäivän työelämässä. Tästä koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet ratkaisukeskeisyyden soveltamiseen omassa työssäsi.

Ajankohta

4.5.2023–22.3.2024

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki
Hinta
4 200  (+alv/vat 24%)
(yht. 5 208 )

Tämä on Ratkaisukeskeinen valmentaja -koulutuksen 20. toteutus! Juhlan kunniaksi koulutuksen osallistujat ja koulutuksen aikaisemmin suorittaneet kutsutaan myös 31.8.2023 yhteiseen iltaan valmennuksen ja mentoroinnin merkeissä.

HYÖDYT

Koulutuksesta saat:

 • laajan tietopohjan ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä ajattelusta ja työotteesta
 • monipuoliset valmiudet ratkaisukeskeisyyden soveltamiseen johtamisessa, asiakastyössä ja ryhmien kanssa työskentelyssä sekä työyhteisöjen, tiimien ja oman työn kehittämisessä
 • näkökulmia ja valmiuksia coachina toimimiseen sekä valmennuksen virtuaaliseen toteuttamiseen
 • asiakaslähtöisiä, asiakkaan omia voimavaroja vahvistavia ja hyödyntäviä taitoja.

KENELLE

Koulutus on suunnattu sinulle, jos olet kiinnostunut ratkaisukeskeisestä työtavasta ja haluat saada työhösi uudenlaista käytännön näkökulmaa tai vahvistaa jo käytössäsi olevia ratkaisukeskeisiä työtapoja ja välineitä.

Koulutuksesta on hyötyä, jos työskentelet esimerkiksi:

 • asiakastyössä
 • työyhteisön tai henkilöstön kehittämis- ja konsultointitehtävissä
 • johtamis- ja esihenkilötehtävissä
 • opetus- ja koulumaailmassa.

Osallistujilla tulee olla riittävä englannin kielen taito, koska osa kirjallisuudesta (sekä mahdollisesti opetuksesta) on englanninkielistä.

MITÄ ON RATKAISUKESKEISYYS?

Videolla pääkouluttaja Marika Tammeaid kertoo koulutuksesta ja siitä, mikä ratkaisukeskeinen valmentaja on. Katso video >>

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisimmät teemat:

 • voimavarakeskeisyys
 • asiakaslähtöisyys
 • arvostava vuorovaikutus
 • luovuus
 • näkökulman vaihtamisen taito

Ratkaisukeskeisesti ongelmia käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa ja ratkaisuissa tai ratkaisuideoissa sekä toivon herättämisessä. Tutkimalla ensin ongelmaa ja miettimällä sitten, miten asioiden toivotaan tulevaisuudessa olevan, luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Tulevaisuuden tekemisessä keskeistä on osata esittää hyviä kysymyksiä, jotka avaavat uusia mahdollisuuksia ja saavat ihmiset antamaan parastaan. Voimavara- ja ratkaisukeskeisyys auttaa luomaan luottamusta, toimijuutta sekä myönteistä uteliaisuutta tulevaisuutta kohtaan, oli sitten kysymys yksilön, tiimin tai organisaatioiden tarpeista.

SISÄLTÖ JA TOTEUTUS

Koulutuksen keskeisiä sisältöalueita:

 • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa 
 • mitä on valmentaminen/coaching 
 • ratkaisukeskeiset asiakastyötaidot (asiakkaina yksilöt, ryhmät, työyhteisöt) 
 • arvostava vuorovaikutus ja haasteelliset tilanteet
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ryhmien, tiimien ja työyhteisöjen kehittämisessä 
 • konfliktitilanteet työyhteisössä, niiden purku ja uuden yhteistyön rakentaminen 
 • ratkaisukeskeinen esihenkilötyö (leadership) 
 • työyhteisön hyvinvointi  
 • oma hyvinvointi ja itsensä johtaminen, mindfulness
 • narratiivisuus – tarinan voima 
 • positiivinen psykologia 
 • toiminnalliset menetelmät kehittämistyössä 
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen valmentaminen 

Koulutuspäivien lisäksi merkittävä osa oppimisesta tapahtuu osallistujan oman coaching-harjoittelun (vähintään 15 h) kautta sekä koulutusjaksojen välillä vertaisryhmätapaamisissa (22 h). 

Koulutuksen osana on myös itselle hankittu ratkaisukeskeinen yksilövalmennus. Valmennusta voi ostaa omalla kustannuksella kokeneelta ratkaisukeskeiseltä valmentajalta tai se voidaan toteuttaa opiskelijoiden kesken.

Koulutus alkaa 4.5.2023 ja päättyy 22.3.2024. Koulutusjaksoja on yhteensä 8 ja koulutuspäiviä 15. Koulutuspäivistä 12 toteutetaan lähiopetuksena Helsingissä ja 3 päivää verkkovälitteisesti etäopiskeluna.

Kevään 2023 koulutuspäivät

1. jakso 4.–5.5.2023
2. jakso 6.–7.6.2023

Syksyn 2023 koulutuspäivät

3. jakso 31.8.–1.9.2023 
Ratkaisukeskeisten valmentajien juhlailta 31.8.2023
4. jakso 5.–6.10.2023 (etätoteutus)
5. jakso 29.–30.11.2023

Kevään 2024 koulutuspäivät

6. jakso 18.1.2024 (etätoteutus)
7. jakso 14.–15.2.2024
8. jakso 21.–22.3.2024

Koulutuspäivien väliin sijoittuvien jaksojen itsenäinen työskentely sisältää ratkaisu- ja voimavarakeskeisten menetelmien soveltamista käytäntöön, kokemusten reflektointia sekä vertaisryhmässä että itsenäisesti, välitehtäviä ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista. Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu myös kirjallisuuteen perehtymistä ja kahden kirjallisuuskatsauksen laatiminen. Koulutuksessa on käytössä verkkopohjainen oppimisympäristö.

Välijaksoihin sisältyy vähintään 15 tuntia annettua ja 10 tuntia saatua yksilövalmennusta. Valmennusta voi ostaa omalla kustannuksella kokeneelta ratkaisukeskeiseltä valmentajalta tai se voidaan toteuttaa opiskelijoiden kesken. 

Oppimispäiväkirjaa hyödynnetään oppimiskokemusten arvioinnissa ja reflektoitaessa ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi kehittymistä.

Vertaisryhmätyöskentelyn tavoitteena on tukea oppimista ja opiskelua ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ajattelutavan sisäistämisessä ja reflektoinnissa sekä toimia uuden oppimisen moderaattorina. Ryhmät kokoontuvat välijaksoilla itsenäisesti (vähintään 12 h). Lisäksi kukin ryhmä saa valmennusta ja työnohjausta koulutuksen aikana (10 h).

Päättötyönä opiskelija tekee prosessikuvauksen toiminnastaan ja kehittymisestään valmentajana.

AIEMPIEN OSALLISTUJIEN KOKEMUKSIA KOULUTUKSESTA 

”Osaan mielestäni yhä enemmän hyödyntää ihmisten vahvuuksia ja ymmärrän paremmin heidän tarpeitaan vaikuttaa omaan työhönsä” – Lotta Merisaari, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja

”Huomaan suhtautuvani asioihin nykyään paljon myönteisemmin. Näen enemmän mahdollisuuksia, enkä jumitu alkuperäisiin suunnitelmiin, vaan hyväksyn erilaiset näkökulmat.” –Suvi Eväkoski, Program & Project Manager

”Ratva-koulutus on tavallaan pohja jokaiselle kirjalleni, valmennukselleni, työnohjaukselleni, koulutukselleni, koko elämänuralleni sellaisena kuin se on nykyisin, samoin kuin keskeisille verkostoilleni. Ei mennyt koulutus hukkaan!” – Taina Laane, kirjailija, kouluttaja, esiintyjä

”Ratkaisukeskeinen valmentaja/coach on taitavasti rakennettu kokonaisuus, joka ainakin omalla kohdallani kehitti urautuneitakin ajattelutapoja ja kyseenalaisti monia ’itsestäänselvyyksiä’, jotka ovat saattaneet aikaisemmin olla eteenpäin menemisen tiellä. Pienryhmätyöskentely yhdistettynä intensiivisiin lähipäiviin piti huolen siitä, että asiat eivät päässeet unohtumaan ja teemoja tuli tarkasteltua useista eri näkökulmista. Vierailevat luennoitsijat olivat erinomaisia ja syvensivät opittua. Teen työtä yritysten parissa coachina ja valmentajana ja olen opiskellut muitakin kokonaisuuksia liittyen aiheeseen. Vankka pohja kuitenkin rakennettiin nimenomaan Ratva-koulutuksessa. Ilman sitä en uskaltaisi luottaa prosessiin tai siihen, että tietäisin mistä puhun, kun puhun coachaamisesta. Suosittelen todella lämpimästi! Kaiken lisäksi kurssilaisista useat ovat jääneet läheisiksi ystäviksi, joiden kanssa ratkaisukeskeisyyttä ja teemaan liittyviä asioita pohdimme säännöllisesti.” – Tiina Riippi, yritysvalmentaja
 
Lue lisää kahden osallistujan kokemuksista HY+:n blogista.

KOULUTTAJAT

Koulutuksen johtajana ja pääkouluttajana toimii VTM, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Solution Coach Marika Tammeaid. Muita kouluttajia ovat VTM, sosiaalipsykologi Krisse Lipponen, organisaatiokonsultti, coach Harri Hirvihuhta, työnohjaajakouluttaja Jarkko Soininen sekä VTM, aikuisopettaja, Solution Coach Lari Karreinen.

HINTA

Koulutusohjelman hinta on 4 200 € + alv 24 % ja se laskutetaan kolmessa erässä:
I erä 1400 € (+ alv) huhtikuussa 2023
II erä 1400 € (+ alv) syyskuussa 2023
III erä 1400 € (+ alv) tammikuussa 2024

Hinta sisältää opetuksen ja aamukahvit lähiopetuspäivinä, etäjaksojen työskentelyn ohjauksen, vertaisryhmien ohjatun työskentelyn (10 h valmennusta/työnohjausta) ja Moodle-verkko-oppimisympäristön käytön valmennuksen aikana. Lisäksi maksuun sisältyy osallistuminen Ratva 20-vuotisiltaan, jota vietetään 31.8.2023. Illan ohjelma julkaistaan myöhemmin. 

AKKREDITOINTI

Ratkaisukeskeisen työotteen omaava valmentaja voi hakea työnsä laadun osoituksena akkreditointia kansainväliseltä yhdistykseltä Solution Focus in Organisations, joka myöntää akkreditointeja jäsenilleen työnäytteen perusteella. Työnäyte tehdään reflektoivana prosessina vähintään yhdeksän tunnin asiakastyöskentelystä ja sen arvioi kaksi kokenutta ratkaisukeskeistä coachia. Akkreditointi ei sisälly tähän koulutukseen. Lisätietoja: sfio.org

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.
 

Registration
Ajankohta

4.5.2023–22.3.2024

Hinta
4 200  (+alv/vat 24%)
(yht. 5 208 )

!

Ilmoittaudu koulutukseen 10.4.2023 mennessä.

Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksen ja motivaatiokysymysten vastausten pohjalta. Koulutukseen otetaan enintään 21 osallistujaa.
Ota yhteyttä
Minna Ristimäki
+358 50 4627213
minna.ristimaki@hyplus.fi
Inka Tarvainen
+358 50 3479539
inka.tarvainen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista