FI | SV | EN

Prosessikonsultoinnin valmennus

Uudessa prosessikonsultaation valmennuksessamme kehityt organisaation toimintaa ja muutosta edistäväksi asiantuntijaksi. Voit toimia joko organisaation sisäisenä kehittäjänä tai asiakasorganisaation johtoa tukevana konsulttina. Valmennuksessa saat kattavan tietopohjan prosessikonsultointiin ja valmiudet organisaation toimintaprosessien kehittämiseen osallistamisen, yhteiskehittämisen ja fasilitoinnin keinoin. Kehittymisesi tukena toimivat erittäin asiantuntevat valmentajat.

Ajankohta

26.9.2024–10.1.2025

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Lähitoteutuspäivät Helsingissä.
Hinta
3 450  (+alv/vat 24%)
(yht. 4 278 )

HYÖDYT

 • Prosessikonsultoinnissa kehitetään yhdessä johdon kanssa organisaation rakenteita ja toimintaprosesseja, kuten työ- ja asiakasprosesseja, yhdessä tekemisen tapoja tai vaikkapa johtamista ja tavoitteiden asettamista organisaatiolle
 • Prosessikonsultti tukee johtoa organisaation kehittämistarpeiden tunnistamisessa sekä rakentaa niiden pohjalta yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa toiminta- ja kehittämissuunnitelmia. Toisin kuin perinteinen asiantuntija-konsultaatio, prosessikonsultaatio perustuu organisaation reaaliprosesseihin ja niiden mukaiseen toimintakulttuuriin sekä organisaation omaan tieto- ja osaamispääomaan.
 • Prosessikonsultti toimii myös kehittämistoimenpiteiden fasilitoijana ja vastaa arvioinnin toteutumisesta. Prosessikonsultoinnissa korostetaan osallisuutta, jonka avulla voidaan varmistaa kehittämistyön sopivuus kohdeorganisaatiolle.

Prosessikonsultoinnin metodologinen pohja sijaitsee osallistuvassa etnografiassa ja toimintatutkimuksessa.

TAVOITTEET

 • Systeemisen ja vastuullisen ajattelutavan perusteet, joiden varassa voi hahmottaa ja kuvata organisaatioiden kompleksista toimintaa.
 • Systeemisten vaikutussuhteiden hahmottaminen organisaatiossa
 • Vastuullisen ajattelutavan käyttö prosessikonsultaatiossa – kestävän kehityksen kolme pilaria jatkuvina näkökulmina kehittämistyössä
 • Jännitteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen prosessikonsultaatiossa
 • Organisaation toimintakulttuurin hahmottaminen ja kyky kuvata sitä
 • Työvälineitä ja taitoa luoda osallistavia kehittämis- ja muutosprosesseja 
 • Prosessien tunnistaminen ja kuvaus
 • Toiminta- ja kehityssuunnitelmien laatiminen
 • Jatkuvan arvioinnin periaatteet ja työvälineet konsultaatioprosessin aikana
 • Visuaalisten työmenetelmien perusteet prosessikonsultaatiossa 

KENELLE

Valmennus sopii erinomaisesti 

 • konsulteille, niin ulkoisille kuin sisäisille
 • johto- ja esihenkilötehtävissä toimiville
 • henkilöstön kehittämisen asiantuntijoille
 • ohjausalan yrittäjille, kuten ammatti-coacheille, -työnohjaajille ja terapeuteille
 • kaikille muutosprosessein kanssa toimiville ja niistä vastuussa oleville

KESKEINEN SISÄLTÖ

 • Laaja teoriapohja ammentaen viimeisimpiä ja klassisia tutkimustuloksia johtajuuden, ryhmätyön, työelämän kehittämisen kuin strategiankin aloilta
 • Yksilö- ja ryhmäharjoitusten sekä reflektiivisen työskentelyn painottaminen
 • Monipuolinen työskentely (case-harjoitukset, ryhmätyöt, yksilöreflektoinnit, fasilitointi, jne)
 • Systeeminen näkemys ja ote työskentelyyn
 • Ryhmädynaamiset tekijät
 • Vuorovaikutus- ja fasilitointitaidot 
 • Dialogi ja reflektio
 • Systeeminen ote ja kokonaisuuksien hahmottaminen
 • Organisaatiot, organisoituminen ja organisaatiokulttuurit
 • Prosessikonsultoinnin työskentelymetodit, dokumentointi ja vaikuttavuus
 • Loki-/oppimispäiväkirja ja lopputyö

TOTEUTUS JA RAKENNE

 • Osaamiskartoitus käynnistää henkilökohtaisen oppimis- ja kehittymistyön. Osaamiskartoituksessa ohjataan osallistujat tunnistamaan oman organisaation nykytila ja kehittämistarpeet sekä luomaan sen pohjalta koulutuksen aikana toteutettava kehittämissuunnitelma.
 • Koulutuspäivät 8 x 7 h  
  • 26.-27.9. lähipäivät
  • 11.10. lähipäivä
  • 1.11. etäpäivä
  • 22.11. lähipäivä
  • 13.12 etäpäivä
  • 9.-10.1.2025 lähipäivät 
    
 • Välitehtävät toimivat oman oppimisen ja kehittymisen syventäjinä. 
 • Lopputyö: Kehittämistehtävä omassa organisaatiossa
 • Kirjallisuus ja videomateriaali tukee oppimista sähköisellä oppimisalustalla
 • Huomioidaan myös etäkonsultoinnin ominaispiirteet
 • Koulutuksen työmäärän laajuus on 20 op

VALMENTAJAT / KOULUTTAJAT

Saku J. Mäkinen, tuotantotalouden professori, Turun yliopisto.

Saku J. Mäkinen, TkT, on teollisuustalouden Vaiste professori Turun yliopistossa. Hän on toiminut aiemmin Tampereen ja Helsingin yliopistoissa, CERN;ssä Genevessä sekä useassa yliopistossa maailmalla. Saku on työskennellyt myös johtotehtävissä teollisuudessa ja konsultoinut sekä yksityisiä että julkisia organisaatioita ympäri maailman.

Saku työskentelee kestävän arvonluonnin ja sosiomateriaalisten systeemien johtamisen ja strategisen johtamisen parissa. Viimeaikaisissa tutkimuksissa hän on luodannut systeemistä innovaatioiden johtamista, systeemistä kestävän kehitysken johtamista yrityksissä ja innovaatioportfolioiden päätöksentekoa.

Maria-Elisa Männistö, tekniikan tohtori, vastuullisuusjohtamisen tutkija, johdon työnohjaaja ja prosessikonsultti

Maria-Elisa on tehnyt töitä organisaatiokehittämisen parissa vuodesta 2000 lähtien sekä yksityisellä, julkisella että järjestösektorilla ja omaa liikkeenjohdon johtamiskokemusta 15 vuoden ajalta. Hän on kokenut muutosjohtamisen, prosessikonsultaation ja johdon työnohjauksen osa-alueilla. Tällä hetkellä hän toimii Turun yliopiston tuotantotalouden yksikössä projektitutkijana keskittyen vastuullisen liiketoiminnan johtamisen tutkimiseen. 

KOULUTUKSEN HINTA JA LASKUTUS

Koulutuksen hinta (3450 + alv.) laskutetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä ennen koulutuksen alkua ja kaksi muuta sen aikana. 

Registration
Ajankohta

26.9.2024–10.1.2025

Hinta
3 450  (+alv/vat 24%)
(yht. 4 278 )

!

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 2.9.2024

Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista