FI | SV | EN

Comma 19 – viestinnän johtamisen koulutusohjelma

Comma-koulutusohjelma valmentaa viestinnän johtamisen ammattilaiseksi. Se sopii viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisille, kuten viestintäpäälliköille, sekä yleisjohdon tehtävissä toimiville, jotka haluavat valjastaa viestinnän entistä tehokkaammin strategiseksi voimavaraksi. Koulutuksen jälkeen roolisi yhteisön sisäisenä konsulttina vahvistuu. Ohjelmassa on valmennettu jo yli 300 viestintäosaajaa. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Voit tarvittaessa osallistua koulutuspäiville etäyhteyden välityksellä. 

Ajankohta

10.9.2024–5.11.2025

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki
Hinta
6 300  (+alv/vat 24%)
(yht. 7 812 )

Katso videolta, miten Elisan viestintäpäällikkö Carita Autio päätyi valitsemaan HY+:n Comma-koulutuksen >>

Suosittu ja kiitetty Comma-koulutusohjelmamme valmentaa tämän päivän ja huomisen viestinnän johtamisen ammattilaiseksi. Koulutuksen johtotähtenä on strateginen ote.

Ohjelma antaa myös konkreettisia välineitä kehittää, johtaa ja arvioida oman työyhteisön viestintää. Roolisi yhteisön sisäisenä konsulttina ja kehittäjänä vahvistuu ja saat valmiuksia opastaa muita työyhteisösi jäseniä viestimään.

Koulutusohjelman johtajan ohjauksessa työstettävien kehittämistehtävien avulla saat vietyä monta työyhteisösi viestinnän kehityshaastetta eteenpäin. Erityistä kiitosta Comma on saanut siitä, että osallistujat saavat koko oppimisprosessin ajan paljon henkilökohtaista ohjausta ja palautetta.

”Kaipasin sparrausta ja uusia ajattelutapoja siihen, miten suurempaa määrää ihmisiä johdetaan. Tähän tarpeeseen löysin Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n Comma-ohjelman”, toteaa koulutusohjelmaan osallistunut kehitys- ja viestintäjohtaja Hanni Marin. Lue lisää Marinin ajatuksia ja kokemuksia Commasta >>

KENELLE

Ohjelma on suunnattu viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisille sekä yleisjohdon tehtävissä toimiville niin yrityksissä, julkishallinnon organisaatioissa kuin järjestöissäkin.

Voit olla esimerkiksi markkinointi- tai viestintäpäällikkö, viestinnän asiantuntija tai suunnittelija tai vastaavissa tehtävissä toimiva. Koulutus sopii myös henkilöstöhallinnon ammattilaisille.

Viestinnän konsultointitehtävissä toimiville Comma on hyvä väylä kasvaa seniorikonsultiksi ja viestinnän johtajaksi.

PAIKKA JA AJANKOHTA

Koulutus järjestetään Helsingissä ajalla 10.9.2024–5.11.2025 (7 lähijaksoa, yhteensä 14 päivää).

SISÄLTÖ JA TOTEUTUS

Koulutusohjelman laajuus on 30 opintopistettä. Se koostuu seitsemästä kaksipäiväisestä lähijaksosta ja ohjatusta välityöskentelystä.

Pidätämme oikeuden lähijaksojen teemojen muokkaamiseen ja päivittämiseen.

1. jakso, 10.–11.9.2024: Orientaatio ja viestinnän johdettu kokonaisuus

 • Viestintää johtavan osaamistarpeet ja -haasteet 
 • Jatkuva muutos ja viestinnän johtaminen
 • Viestintäympäristön tilannekuva
 • Viestintä ja vuorovaikutus työnä: johtajan puheenvuoro
 • Mitä johdetaan, kun johdetaan viestintää: viestintäjohtajan puheenvuoro
 • Comma-ohjelman läpikäynti ja omat oppimistavoitteet

2. jakso, 5.–6.11.2024: Hybridivaikuttaminen ja viestinnällisten kriisien ennakointi, maineen johtaminen hybridin median ajalla 

 • Hybridi- ja informaatiovaikuttamisen aika: mitä viestijän tulee tietää ja osata?
 • Viestinnällä häirinnän muodot ja keinot: Miten varaudun omassa roolissani informaatiovaikuttamiseen 
 • Uuden ajan kriisijohtaminen: Vastuut ja keinot 
 • Ennakoivan johtamisen ja viestinnän merkitys
 • Johtamisviestinnän keinojen tunteminen
 • Työyhteisön tukeminen sen kohdatessa viestinnällä häirintää 
 • Hybridi mediaympäristö ja katsaus somen nykytilaan
 • Maineen johtaminen ja maineriskien tunnistus 

3. jakso, 21.–22.1.2025:  Viestinnän, markkinoinnin ja asiakkuuksien strateginen johtaminen

 • Strategialähtöisen suunnittelun kulmakivet
 • Viestintä- ja markkinointisuunnitelman raamit ja suunnittelun prosessi
 • Yhteistyö ylimmän johdon kanssa
 • Sijoittajaviestinnän perusteet ja viestintä organisaation rahoituksen tukena
 • Asiakkuusviestintä ja brändinrakennus 
 • Asiakaskokemuksen rakentaminen
   

4. jakso, 11.–12.3.2025: Viestinnän suunnittelu ja toteutus, asioiden ja ihmisten kytkeminen mukaan viestintään

 • Työkaluja systemaattiseen viestinnän suunnitteluun ja seurantaan
 • Viestintäprojektien strateginen johtaminen
 • Tekoäly viestijän työssä 
 • Viestinnällistyvä työ ja viestinnän johtamisen merkitys työyhteisössä 
 • Osallistava ja vastuuttava sisäinen työyhteisöviestintä
 • Verkostojen ja kumppanuuksien johtaminen
   

5. jakso, 13.–14.5.2025: Strateginen viestintäosaaminen, viestinnän mittaaminen ja vastuullisuusviestintä

 • Strateginen viestintäosaamisen kehittäminen
 • Onnistumisen arviointi ja viestinnän mittarit
 • Viestinnän mittaaminen käytännössä
 • Yhteiskuntavastuu ja vastuullisuusviestintä
 • Kestävyysregulaation eteneminen, ESG- ja kestävyysraportointi 
 • Vaikuttajaviestintä ja vaikuttamisen eettiset periaatteet
   

6. jakso, 2.–3.9.2025: Luovuus, ihmisten johtaminen ja esihenkilötyö

 • Viestinnän ammattilaiset tukemassa organisaation luovuutta ja luovat menetelmät
 • Luovat menetelmät käyttöön! 
 • Mentaalivalmennus viestijän voimavarana
 • Kasvu esihenkilönä ja valmentavana johtajana
 • Haastavat vuorovaikutustilanteet ja työelämän konfliktit
 • Hyväksi tulevaisuuden pomoksi
 • Innostavan johtamisen avaimet

7. jakso, 4.–5.11.2025: Viestinnän johtamisen ulottuvuuksien summaus

 • Läpinäkyvyys ja organisaatioiden viestintä avoimuuden aikakaudella
 • Medialukutaito ja viestijä toimintaympäristön tulkkina
 • Viestijä valmentajana ja oman yhteisön sparraajana
 • Työhyvinvointi, viestivä organisaatio ja tuloksellisuus
 • Yhteisen oppimismatkan koonti

Todistuksen lisäksi saat sähköisen Open Badge -sertifikaatin. Se on helppo liittää muun muassa sähköiseen CV:hen tai portfolioon ja LinkedIn-profiiliin. Näin teet osaamisestasi työmarkkinoilla entistä näkyvämpää.

KOULUTTAJAT

Ohjelmassa kouluttaa Helsingin ja muiden yliopistojen viestinnän ja markkinoinnin professoreita sekä muiden korkeakoulujen asiantuntijoita. Myös viestinnän erityisteemoja esittelevät vierailevat puhujat edustavat alansa huippuosaamista. Lähijaksoja ryyditetään kiinnostavilla case-esimerkeillä.

Koulutusohjelman johtajana toimii Outi Ihanainen-Rokio. Ihanainen-Rokio (FT) on toiminut Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän työelämäprofessorina ja on perehtynyt asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen niin tutkimuksessaan kuin työurallaan. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta sekä osaamisen kehittämisen johtamisesta.

Comman kouluttajat / kouluttajina ovat toimineet muun muassa:

 • Professori Esa Väliverronen, Helsingin yliopisto
 • Tutkijatohtori, dosentti Salla-Maaria Laaksonen, Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus
 • Tutkijatohtori, KTT Hanna Reinikainen, Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus
 • Head of Communication KTT Taina Erkkilä, ELO
 • Toimitusjohtaja Kati Sulin, Heltti Oy
 • VTT, KTM Maarit Pedak, kriisiviestinnän ja -johtamisen asiantuntija ja kouluttaja
 • Professori Vilma Luoma-aho, Jyväskylän yliopisto
 • Dosentti Pirjo Vuokko, Turun yliopisto
 • Hallitusammattilainen Anne Korkiakoski
 • Mentaalivalmentaja ja sertifioitu business coach, KM Johanna
  Konttila, Zermatt Oy
 • Johtamisvalmentaja, coach Pia Aalto, Pomon Enkelit
 • Professori Matti Tedre, Itä-Suomen yliopisto
 • Partner Anne-Maria Flanagan, Deloitte Finland
 • Kehitysjohtaja, MBA Riku Ruokolahti, T-Media Oy
 • Viestinnän kouluttaja ja neuvonantaja, VTT Marko Karttunen

TYÖTAVAT, OPPIMINEN JA OSAAMISEN JAKAMINEN

Case-puheenvuorojen, arjen esimerkkien ja osallistujien keskinäisen osaamisen jakamisen avulla hyvät käytännöt saadaan yhteiseksi osaamiseksi. Opetuksessa ja ohjauksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä, webinaareja ja digipuheenvuoroja sekä sosiaalisen median työkaluja.

Yksilötason oppimisen lisäksi Commassa panostetaan organisaatiotason oppimiseen. Ohjelmaan sisältyy kolme kehittämistehtävää, joiden työstämiseen on hyvä ottaa mukaan oman viestintätiimin jäseniä ja muita asiantuntijoita. Näin opittu kartuttaa koko työyhteisön osaamispääomaa.

Kun koulutusprosessin aikana työstät kokeneen ohjaajan ja kollegojen tuella kehittämishankkeita, oman työyhteisösi viestintä voi edistyä aimo harppauksin.

Ohjauksen lisäksi saat koulutusohjelman johtajalta kaikista kehittämistöistä henkilökohtaisen kirjallisen palautteen. Palautteenannossa hyödynnetään myös vertaisarviointia.

Osallistujat saavat halutessaan ohjausta omaa ammatillista osaamista kuvaavan portfolion laadintaan. Portfolio voi olla yksi kehittämistehtävistä.

OHJELMAN LAATUTAKUU

Ohjelma on suunniteltu yhteistyössä Helsingin yliopiston Viestinnän tutkimuskeskus CRC:n kanssa. Koulutusohjelman suunnitteluryhmän tukena ja koulutuksen laadunvarmistajana on ollut ohjausryhmä, johon on kuulunut Helsingin yliopiston edustajia sekä työelämän kokenutta viestintäjohtoa.

HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN

Koulutusohjelman hinta on 6300 euroa + ALV 24 %.

Maksu suoritetaan kolmessa erässä:
I erä 2100 € (+ alv) syyskuussa 2024
II erä 2100 € (+ alv) tammikuussa 2025
III erä 2100 € (+ alv) toukokuussa 2025

Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja muista ruokailukustannuksistaan.

Registration
Ajankohta

10.9.2024–5.11.2025

Hinta
6 300  (+alv/vat 24%)
(yht. 7 812 )

!

Ilmoittaudu viimeistään 10.8.2024.

Koulutuksen kokonaishinta on 6300 € + alv 24 %. Osallistumismaksu laskutetaan kolmessa erässä, joista kaksi erää on ensi vuoden puolella.

Ota yhteyttä
Minna Ristimäki
+358 50 4627213
minna.ristimaki@hyplus.fi
Suvi Auvinen
+358 50 4700509
suvi.auvinen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista