FI | SV | EN

Työnohjaajakoulutus on monipuolinen ammatillisen ja henkilökohtaisen kasvun paikka

”Sain enemmän kuin odotin!” Varmasti jokainen haluaisi asiakkaana päästä lausumaan nuo sanat, aidolla tunteella. Toisaalta kukapa meistä ei ilahtuisi kuullessaan positiivista asiakaspalautetta tuotteesta tai palvelusta, jota on ollut mukana tuottamassa. Tyytyväiset asiakkaat ovat työn parasta antia myös täydennyskoulutusalalla.

Resepti onnistuneeseen täydennyskoulutukseen sisältää ainakin:

  • paljon ennakkotyötä ja kokemusta
  • osaavat kouluttajat ja valmentajat, jotka haluavat auttaa muita kehittymään ja samalla kehittyvät myös itse kaiken aikaa
  • turvallisen ja kannustavan ilmapiirin
  • upeita, osaavia, paneutuvia ja uuden oppimisesta innostuneita ihmisiä
  • paljon työtä ja uuteen heittäytymistä,
  • ajan ja tilan kehittää itsessään osaamista, jolla on merkitystä
  • yhteisen mielenkiinnon kohteen, jota kaikki lähestyvät oman kokemuksensa ja vahvuuksiensa kautta
  • kollegiaalisuutta, yhdessä tekemistä ja monimuotoista ryhmän tukea.

Meillä HY+:ssa nuo ainesosat onnistuttiin saamaan yhteen melko lailla optimaalisessa suhteessa Työnohjaaja osallistavana kehittäjänä – coaching, fasilitointi ja mindfulness työtapoina -koulutuksessa. Useampi osallistuja kertoi palautteessaan, että odotukset ylittyivät.

Koulutuksen yhteinen mielenkiinnon kohde oli ohjaus, erityisesti työelämässä tapahtuva ohjaus.

Mitä on ohjaus? Jussi Onnismaa, ohjauksen dosentti, on kiteyttänyt kirjansa nimessä ohjauksen perusolemuksen kolmeen sanaan: Ohjaus- ja neuvontatyö – Aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Samoilla sanoilla voisi kuvata ihmisten välisen toimivan vuorovaikutuksen perusasioita. Vahinko vain, että niiden toteutuminen ei ole suinkaan automaattista.

Ohjaaminen on ihmissuhdetyötä ja niinpä myös työnohjaajaksi kehittymiseen tähtäävä koulutus pohjaa paljon yhdessä tekemiseen. Niin pareissa, pien- kuin suurryhmässä. Näiden eri kokoonpanojen toimivuus on jokaisen yksilön kehittymiselle äärimmäisen tärkeää. Koulutuksessa panostimme turvalliseen ilmapiiriin ja osallistavaan työskentelyyn, mikä mahdollistaa vertaisten vastavuoroisen tuen.

Olimmekin kouluttajien kanssa todella iloisia, kun työnohjaajakoulutuksen päättyessä osallistujat lähes yhdestä suusta sanoivat oman vertaisryhmänsä olleen merkityksellisintä koulutuksessa. Yhdessä tekemisen arvostus yhdistettynä tietopuolisten odotusten ja tavoitteiden täyttymiseen saikin meidät uskomaan, että oli pystytty luomaan oppimisen puitteet, jossa aika, huomio ja kunnioitus olivat läsnä.

Kun työelämän, ja ehkä koko elämän, tahti on nopeutunut ja monimuotoistunut, moni meistä kokee riittämättömyyttä, motivaation puutetta, yksinäisyyttä tai epävarmuutta. Työkaverillekaan harvoin voi huikata sermin yli vaan on tartuttava puhelimeen tai Teamsiin. Se taas vie aikaa ja vaatii toisenkin tarkempaa huomiota. Jos ei ole aikaa ja huomiota, keskinäistä tuttuutta, voiko olla oikeaa kunnioitustakaan? 

Kokemus siitä, miten pysähtyminen, kuuleminen ja kuulluksi tuleminen sekä keskinäinen kunnioitus voivat vaikuttaa, on äärimmäisen tärkeää. Hyödyntääpä ohjausosaamistaan ammattimaisena työnohjaajana, esihenkilön valmentavassa roolissa tai jopa yksityiselämän rooleissa, se levittää hyvä vuorovaikutuksen kehää.

Pitkä kokemus osaamisen kehittämisen parissa on vakuuttanut minut, että ohjausosaaminen ja ohjaukselliset taidot nousevat yhä enemmän esiin tämän hetken ja erityisesti tulevaisuuden työelämätaitona. Samaa sanotaan ohjausalalla käytävissä keskusteluissa ja virallisissa ennakointiraporteissa.

Seuraava mahdollisuus päästä mukaan Ratkaisukeskeinen työnohjaaja -koulutukseen on nyt. Voit vielä tiedustella paikkoja ja koulutus alkaa lokakuussa. Tammikuussa 2024 päättynyt edellinen toteutus sai erinomaiset palautteet. Vastaajista 100 % suosittelisi koulutusta tuttavalleen.

Teksti: Sari Laurila, kehittämispäällikkö, HY+

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi