FI | SV | EN

Ravitsemustieto auttaa tukemaan aivojen terveyttä

Ravitsemuksen merkitys terveyteemme ja erilaisten sairauksien ennaltaehkäisyyn on kiistaton tosiasia, ja ruokavalion vaikuttavat mekanismit esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen, syövän ja sydän- ja verisuonisairauksen ehkäisyyn tunnetaan varsin hyvin. Seuraava iso kenttä selvitettäväksi ravitsemustieteellä on aivoterveys.

Muistisairaudet, kuten Alzheimerin tauti, lisääntyvät vanhenevassa väestössämme nopeasti. Ahdistuneisuus ja depressio lisääntyvät puolestaan työikäisessä väestössä. Ravitsemuksella onkin muiden elämäntapojen ohella merkittävä rooli myös aivoterveyden ylläpitäjänä.

HY+ on tuottanut lukuisten ravitsemus- ja aivoterveyden huippuasiantuntijoiden johdolla verkkokoulutuksen Aivot ja ravitsemus. Koulutuksessa paneudutaan muun muassa siihen, mitä ravitsemuksen ja aivoterveyden yhteydestä viimeiseen tutkimukseen nojaten tiedetään. Aihetta käsitellään monipuolisesti erillisissä kokonaisuuksissa työikäisten sekä lasten ja nuorten näkökulmasta.

Tunnettu ravitsemusterapeutti ja aktiivinen vaikuttaja Reijo Laatikainen on yksi koulutuksen asiantuntijoista. Hänen aihealueinaan koulutuksessa ovat erilaiset ruokavaliot ja niiden vaikutukset muistiin, mielialaan ja vireystilaan sekä ravitsemustiedon arviointi.

Terveellinen ruokavalio vähentää masennuksen ja muistisairauden riskiä 

Laatikainen paneutuu Aivot ja ravitsemus -koulutuksen puheenvuoroissaan muun muassa siihen, miten terveellisen, suosituksien mukaisen ruokavalion noudattaminen näyttäisi tutkimuksissa olevan yhteydessä pienempään masennuksen riskiin.

Esimerkiksi jo viidessä erillisessä satunnaistetussa tutkimuksessa on saatu näyttöä, että terveelliselle ruokavaliolle satunnaistetuilla henkilöillä on vähemmän masennusoireilua tutkimuksen lopussa kuin verrokkihoidolla. Verrokkihoito on yleensä ollut jonkinlainen sosiaalinen tuki.

Laatikainen ei kuitenkaan näe ruokavaliohoitoa muiden hoitojen korvaajana tai kilpailijana tulevaisuudessa, vaan tukihoitona ja hoidon tehostajana.

Aivan kuten masennuksenkin kohdalla, väestötutkimuksissa terveellisen ruokavalion noudattaminen liittyy vähäisempään muistisairauden riskiin. Myös muistisairauksista ja terveiden henkilöiden muistitoimintojen virkeänä pitämisestä ravintotekijöillä on ilmestynyt ensimmäisiä satunnaistettuja tutkimuksia.

Tutkimuksissa on tapahtunut myönteisiä muutoksia muuttamalla ruokavaliota terveellisempään suuntaan. Esimerkiksi aivojen verenkierto on vilkastunut terveellisellä ruokavaliolla ja epäterveellisellä ruokavaliolla heikentynyt.

Laatikainen uskoo, että olemme alkutaipaleella aivoterveyden ja ravitsemuksen välisten yhteyksien tutkimuksessa.

Teksti: Riitta Aho, kehittämispäällikkö, HY+

Tekstin lähteenä on käytetty HY+:n Aivot ja ravitsemus -verkkokoulutuksessa asiantuntijana toimivan ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaisen blogikirjoitusta.

Tutustu ja ilmoittaudu mukaan Aivot ja ravitsemus -verkkokoulutukseen >>

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi