FI | SV | EN

DigiKouluttaja 2 – Verkkokoulutusten pedagogisen laadun kehittäminen, 3 op (syksy 2024)

Onko sinulla jo verkkopedagogiikan perusteet hallussa, mutta haluat syventää verkkokoulutusosaamistasi? Suosittu DigiKouluttaja-koulutuksemme saa jatkoa uusilla ajankohtaisilla sisällöillä. Koulutuksessa valmennetaan oman verkkokoulutuksen pedagogiseen kehittämiseen ja syvennytään oppimisen ja vuorovaikutuksen tukemiseen, oppimisen arviointiin ja palautteen antamiseen. Osallistujat saavat henkilökohtaisen palautteen lisäksi pedagogiseen tutkimukseen perustuvia työkaluja erilaisten verkkototeutusten arviointiin.

Koulutus koostuu neljästä vuorovaikutuksellisesta webinaarista, joiden aikana työskennellään myös ryhmissä. Lisäksi webinaarien välissä tehdään omaan digipedagogiseen työhön sovellettavia välitehtäviä.

Ajankohta

29.10.–10.12.2024

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
650  (+alv/vat 24%)
(yht. 806 )

Kenelle

Koulutus on suunnattu yritysten, yhteisöjen ja oppilaitosten verkkokoulutuksista vastaaville ja niitä toteuttaville kouluttajille/opettajille, digitutoreille, kehittäjille ja HR-henkilöille. Koulutus soveltuu hyvin aiemman DigiKouluttaja-koulutuksen jatkokoulutukseksi, mutta siihen voi myös osallistua, vaikka koulutukseen ei olisi osallistunut. Osallistujilla on hyvä olla verkkopedagogiikan perusteet jo hallussa, mutta koulutus sopii myös kokeneemmillekin verkkototeutusten laatijoille. 
 
Tavoitteet  

Koulutuksen tavoitteena on pedagogisen tietämyksen ja ymmärryksen lisääminen erilaisista verkkokoulutuksen muodoista ja verkkokoulutusten pedagogisen arvioinnin taitojen kehittäminen. Koulutus syventää ymmärrystä seuraavista teemoista:

 • Opiskelun tukeminen ja ohjaaminen verkkokoulutuksessa
 • Yhteisöllinen työskentely, ryhmätyöskentely ja vuorovaikutus
 • Palautteen antaminen ja saaminen, oppimisen ja koulutuksen vaikuttavuuden arviointi
 • Digiteknologian rooli ja mahdollisuudet verkko-opetuksessa  

Sisällöt

 • Oppimisen ja asiantuntijuuden tukeminen ja kehittäminen
 • Arviointikehikoihin perehtyminen, ja osallistujan valitseman valmiin kurssin kehittäminen ja arviointi pedagogisesta näkökulmasta  
 • Opiskelun tuki: ohjaus, arviointi ja palautteen antaminen verkkokoulutuksessa  
 • Ajankohtaisia näkökulmia tekoälystä verkkokouluttajan työssä

Hyödyt

 • Saat pedagogisia työkaluja, valmiita malleja ja kehikoita omaan työhösi
 • Kehität omaa verkkokoulutusta tai opetustilannetta joko suunnittelemalla uuden toteutuksen tai arvioimalla ja kehittämällä olemassa olevaa toteutusta
 • Saat yksilöllistä palautetta kahdelta alan kokeneelta kouluttajalta oman työsi tueksi  
 • Pienryhmätyöskentely webinaarien aikana ja välitehtävien vertaiskommentointi mahdollistavat osaamisen ja ideoiden jakamisen ja vertaisoppimisen

Toteutustapa  

Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-oppimisympäristössä. Koulutukseen sisältyy neljä 2,5 tunnin webinaaria parin viikon välein, ja niiden välissä tehdään omaan työhön sovellettavia välitehtäviä. Webinaarit tallennetaan oppimisalustalle, jolloin niihin voi palata myöhemminkin. Webinaareissa on kouluttajien lyhyitä alustuksia, ja lisäksi tehdään aktivoivia tehtäviä yksin ja ryhmissä sekä työstetään aiheita ohjatusti keskustellen. Osaan välitehtävistä liittyy myös vertaiskommentointia.  

Koulutusosiot  

1. Tapaaminen: Oppimisen ja asiantuntijuuden tukeminen ja kehittäminen: keskeisiä periaatteita (2,5 h)

 • Oppimisen erilaiset tavoitteet
 • Pedagoginen infrastruktuuri
 • Yhteisöllisen ja vertaistyöskentelyn mahdollisuudet ja keinot  

Välitehtävä: Arviointikehikkoihin perehtyminen ja jonkin valmiin verkkokoulutuksen arviointi pedagogisesta näkökulmasta  

2. Tapaaminen: Digiteknologian mahdollisuudet (2,5 h)  

 • Digiteknologian erilaiset mahdollisuudet
 • Tekoäly verkkokouluttajan työssä  
 • Vuorovaikutuksen kehittäminen ja tukeminen verkko-opetuksessa  

 Välitehtävä:  

 • Etäopetustilanteen / webinaarin seuraaminen ja arviointi
 • Saavutettavuuden periaatteisiin perehtyminen  

3. Tapaaminen: Opiskelun tuki, ohjaus ja arviointi (2,5 h)  

 • Opiskelutaitojen tukeminen
 • Motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen
 • Kouluttajan/opettajan rooli ohjaajana    

 Välitehtävä: Oman verkkokoulutuksen/etäopetustoteutuksen kehittämisen ideoiden ja toimenpidesuunnitelman laatiminen.  Kouluttajien kommentit suunnitelmiin.

4. Tapaaminen: Palautteen antaminen ja oppimisen arvioiminen (2,5 h)  

 • Palautteen antaminen ja saaminen, oppimisen arviointi ja koulutuksen vaikuttavuuden arviointi  
 • Oman verkkokoulutuksen/etäopetustoteutuksen kehittämissuunnitelman esittely sekä palaute ja keskustelu
 • Kouluttajana kehittyminen – miten tästä eteenpäin?  

Kouluttajat

Kasvatuksen ja teknologian dosentti Liisa Ilomäki (KT) Helsingin yliopistosta on toiminut sekä tutkijana että täydennyskouluttajana digitaalisuuden ja pedagogiikan alalla pitkään. Hän on tutkinut erityisesti koulun, opetuksen ja oppimisen kehittämistä digiteknologian keinoin ja johtanut hankkeita, joissa on tutkittu ja kehitetty opetusta, oppimista ja digiteknologiaa.  

Kasvatuspsykologian dosentti Minna Lakkala (FT) toimii sekä tutkijana Helsingin yliopistossa että pedagogisena asiantuntijana Heuristica Oy:ssä, ja hän on laajasti tekemisissä opetusmenetelmien kehittämisen ja digiteknologian opetuskäytön teemojen kanssa. Lakkalalla on yli 30 vuoden kokemus konsulttina, kouluttajana ja oppimateriaalin laatijana. Lisäksi hän on tehnyt 20 vuoden ajan tutkimustyötä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.  

KM, FM Jukka Lehtoranta on erikoistunut erilaisten teknologioiden hyötykäytön kouluttamiseen. Hän on keskittynyt viime vuosina tekoälyosaamisen tutkimiseen ja on kouluttanut aiheesta paljon. Lehtoranta on toiminut luokanopettajana ja tietotekniikan aineenopettajana. Hän on kokenut opettajien täydennyskouluttaja ja on toiminut kouluttajana mm. HY+:n tarjoamassa Tiedosta tukea oppimiseen ja pedagogiseen johtamiseen -täydennyskoulutushankkeessa. Jukka tekee myös väitöskirjaa aiheesta opettajuus tekoälyn aikakaudella.  

Anmälan

Ilmoittaudu pe 11.10.2024 mennessä.

Aikataulu

1. tapaaminen: tiistai 29.10.2024 klo 14.00–16.30

2. tapaaminen: keskiviikko 13.11.2024 klo 14.00–16.30

3. tapaaminen: torstai 28.11.2024 klo 14.00–16.30

4. tapaaminen: tiistai 10.12. 2024 klo 14.00–16.30

 

Anmälan
Ajankohta

29.10.–10.12.2024

Hinta
650  (+alv/vat 24%)
(yht. 806 )

!

Ilmoittautumislinkki julkisen sektorin henkilöstölle >>

Ilmoittautumislinkki yksityisen sektorin henkilöstölle >>

Ilmoittaudu viimeistään 11.10.2024

Hinta

Julkinen sektori 650 €+ ALV  24 % (yht. 806 €) 
Yksityinen sektori 760 €+ ALV 24 % (yht 942,40 €)

Ota yhteyttä
Selja Saarialho
+358 40 352 5004
selja.saarialho@hyplus.fi
Vera Rahkonen
+358 50 594 9800
vera.rahkonen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista