FI | SV | EN

Aino-lääkelupakoulutus

Lääkelupakoulutuksen suorittamisen ei tarvitse olla liian vaikeaa tai tylsää! Aino-lääkelupakoulutus on ainoa räätälöity verkkokoulutus, joka on suunniteltu vastaamaan palvelutalojen ja hoivakotien hoitohenkilökunnan työnkuvaa. Lääkehoitoon liittyviä asioita käsitellään moduuleissa käytännönläheisesti ja ammattiryhmittäin tarkoituksenmukaisella tasolla. Koulutus varmistaa hoitohenkilöstön tasaisen, työtehtävien ja vastuiden vaatiman osaamisen tason. Kun lääkehoidon toteutus ja seuranta nojaavat vahvaan lääkehoidon osaamiseen, on asukkaiden lääkehoito tehokasta ja turvallista.

SuPerin asiantuntijan arvioima Aino-lääkelupakoulutus vastaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon edellyttämää lääkehoito-osaamisen tasoa.

 

Ajankohta

Flexibel start

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Koulutus järjetetään kokonaan verkossa.
Hinta
170  (+alv/vat 24%)
(yht. 210,80 )

Aino-lääkelupakoulutus on saatavilla myös hoiva-alan organisaatiolle räätälöitynä tilauskoulutuksena. Lisäksi tarjolla on räätälöity tilauskoulutus kouluille ja päiväkodeille, joka on suunnattu opetus- ja varhaiskasvatustyössä lasten ja nuorten lääkehoitoon osallistuvalle henkilöstölle. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

KOHDERYHMÄ

Aino-lääkelupakoulutuksen avulla on helppo laittaa koko työpaikan lääkelupa-asiat kuntoon! Koulutus on koottu ammattiryhmäkohtaisiksi kokonaisuuksiksi, joita täydentävät työnkuvan mukaiset erillisiin lääkelupiin vaaditut lisäkoulutukset. Koulutuskokonaisuus koostuu moduuleista, joista voi koota jokaiselle työntekijälle omaa työnkuvaa vastaavan kokonaisuuden.

Omat kokonaisuudet löytyvät: 

 • sairaanhoitajille ja lääkevastaaville
 • lähihoitajille ja vastaavan ammatillisen koulutuksen saaneelle henkilöstölle
 • maahanmuutajataustaisille tai muuten selkokielisestä koulutuksesta hyötyville lähihoitajille
 • lääkehoitoon kouluttamattomalle henkilöstölle, hoiva-avustajille, geronomeille, sosionomeille
 • lääkehoidon prosessista vastaavalle henkilöstölle eli esimiehille ja vastuulääkärille

SISÄLTÖ

  Hoiva-avustajan lääkelupa: tehtävät ja vastuut lääkehoidon toteuttajana

 • lääkkeiden annostelu luonnollisia reittejä pitkin
 • tiedon välittäminen potilasta hoitaville ammattihenkilöille

Lähihoitajan lääkelupa: omahoitajan näkökulma

 • lääkehoidon toteutus, seuranta ja kirjaaminen
 • lääkityksen muutostarpeiden tunnistaminen
 • lääkehoidon toteutukseen liittyvä välitön lääkehoidon ohjaus
 • tiedon välittäminen potilasta hoitaville ammattihenkilöille, potilaille ja omaisille
 • lääkelaskenta
 • lääkehuolto

Lähihoitajan lääkelupa selkeällä suomen kielellä: omahoitajan näkökulma

 • sama sisältö kuin lähihoitajan lääkelupakoulutuksessa, mutta suomen kieli on muokattu helpommaksi ymmärtää
 • kaikki teoriamateriaali on kuunneltavissa tekstitettyinä videoina
 • terveydenhuollon sanasto tukemaan moduulin opiskelua

Sairaanhoitajan lääkelupa: yhteistyönäkökulma (johto, lääkäri, apteekki) lähihoitajan lääkelupakoulutuksen sisältöjen lisäksi

 • potilaan lääkityksen ja riskitietojen selvittäminen
 • lääkehoidon toteutuksen suunnittelu
 • lääkityksen tarkistus
 • lääkelaskenta

Täydentävät moduulit ja lääkeluvat, joita voi työnkuvan mukaan valita edellisten täydennykseksi

 • injektio ihon alle
 • injektio lihakseen
 • PKV-lääkkeet (ei sis. huumausaineita)
 • PKV-lääkkeet ja huumausaineet
 • iäkkäiden lääkehoito
 • kehitysvammaisten lääkehoito
 • lasten ja nuorten lääkehoito
 • mielenterveys- ja päihdekuntoutujien lääkehoito
 • rokottaminen

Lääkehuollon jatkuva kehittäminen

 • lääkehoitoprosessin suunnittelusta vastaaville henkilöille (esim. esimiehet, vastuulääkärit)
 • lääkeosaaminen, lääketieto ja moniammatillinen lääkehoidon arviointi
 • lääkehoidon turvallisuus: lääkehoitoprosessi turvallisuuden näkökulmasta ja lääkehoidon turvalllisuuden kehittäminen
 • lääkehoitosuunnitelma: lääkehoitosuunnitelman laatiminen ja riskilääkkeet 

Lisämateriaalit

 • Tervetuloa Aino-lääkelupakoulutukseen -ohjevideo koulutuksen suorittamisesta
 • lääkelupien ja perehdytyksen materiaalipankki
  • ohjeet koulutusalustan käyttöön
  • materiaaleja perehdyttämiseen (perehdytysohjelma ja -lomake)
  • lääkelupien näyttöjen vastaanottolomakkeet kriteereineen ja lääkelupalomakkeet ammattiryhmittäin

KOULUTUKSEN EDUT

Koulutus työntekijän kannalta

 

Koulutusten sisällöissä huomioidaan hoitajien erilaiset toimenkuvat ja ne tukevat ammatillista kehittymistä. Pedagogisesti kursseissa otetaan huomioon aikuisopiskelijan tarpeet, opitun yhdistäminen käytännön työhön sekä mahdollisuudet arvioida omaa oppimista.
 
Verkko-oppimisympäristö mahdollistaa opiskelun jaksottamisen yksilölliseen tahtiin. Materiaali on henkilöstön käytössä jatkuvasti, jolloin se toimii myös jatkuvana ja säännöllisesti päivitettävänä tiedonlähteenä.
 
Koulutus työnantajan kannalta
 
Palvelun sisältämät verkkokoulutukset tukevat lääkehoidon osaamisen ylläpitämistä ja varmistavat osaamisen laadukkaan tason. Koulutuksiin liittyvät tentit toimivat teoreettisen osaamisen näyttönä työnantajalle lääkelupien myöntämiseksi. Lisäksi palvelun tukimateriaalit auttavat käytännön näyttöjen vastaanottamista tasaisin kriteerein.
 
Palvelun koulutuskokonaisuus on suunnittelu STM:n Turvallinen Lääkehoito -oppaan ohjeistuksen mukaiseksi. 
 
Koulutuksen teoriasisältö ja sisällön tuottajat
 
Koulutus kattaa yleisimmät pitkäaikaishoidon asiakkaiden sairaudet ja niiden hoitoon käytetyt lääkkeet. Lisäksi kerrataan lääkkeiden vaikutusten perusteita, lääkehoidon turvallisen toteuttamisen käytäntöjä, lääkitysturvallisuutta, lääkelaskentaa ja hyviä lääkehuollon käytäntöjä. 
 
Koulutuksen tehtävissä opiskelijat soveltavat teoriaa käytäntöön ja tehtävät herättelevät arvioimaan omaa ja oman yksikön toimintaa lääkitysturvallisuuden näkökulmasta. 
 
Koulutuksen suunnittelusta ja materiaalien tuottamisesta ovat vastanneet aikuisopetuksen ja verkkokoulutusten, lääkehoidon kokonaisarvioinnin, lääkitysturvallisuuden ja sairaanhoidon opetuksen asiantuntijat yhteistyössä pitkäaikaishoidon palvelutuottajien ja henkilöstön kanssa.
 

KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Koulutuksen voi hankkia kahdella tavalla:

 • vuoden lisenssi koko henkilökunnalle kaikkiin koulutuksen moduuleihin ‒ ole yhteydessä koulutuksen yhteyshenkilöihin
 • valitse haluamasi moduuli (täydentävät osiot sisältyvät hintaan) ja opiskele ne täydennyskoulutuksena hintaan 170 €/moduuli (+ alv 24 %). Materiaalit ovat tällöin käytössäsi 4 kuukautta. Huomaathan, että lääkelupaa varten sinun täytyy vielä antaa käytännön näytöt ja suorittaa tentti valvotusti työpaikalla.

KYSELYT JA LISÄTIEDOT

Sinulla on mahdollisuus päästä sopimusasiakkaaksi ja saada koulutus sopimusasiakkaan hintaan, mikäli koulutukseen osallistuu organisaatiostasi vähintään 5 henkilöä.

Kysy lisää ryhmäkohtaisista hinnoista sähköpostilla (kirsi.lindqvist@hyplus.fi). 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

YHTEISTYÖSSÄ

 

Anmälan
Ajankohta

Flexibel start

Hinta
170  (+alv/vat 24%)
(yht. 210,80 )

!

Ota yhteyttä
Kirsi Lindqvist
+358 50 588 0750
kirsi.lindqvist@hyplus.fi
Suvi Auvinen
+358 50 4700509
suvi.auvinen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista