FI | SV | EN

Kahdeksan askelta kohti kestävämpää johtamista

Mitä on kestävä johtaminen ja miksi se on tärkeää? Kun organisaatiota johdetaan kestävästi, tehdään enemmän oikeita asioita ja ihmiset viihtyvät työssään. Kestävästi johdetussa organisaatiossa ollaan kiinnostuneita kehittämään omaa osaamista ja jakamaan tietoa muillekin. Organisaatioiden kestävyys ja vastuullisuus on tärkeää myös siksi, että niin potentiaaliset työntekijät kuin asiakkaatkin tekevät entistä enemmän arvopohjaisia valintoja. Tämä on kaikkien johtajien tärkeä tiedostaa.

HY+digiaamussa kestävästä johtamisesta olivat puhumassa Helsingin yliopiston kestävyyden ja vastuullisuuden erityisasiantuntija Riina Koivuranta, Ylen Head of Data Samuli Pöntinen sekä valmentaja, konsultti ja Helsingin yliopiston entinen organisaatioviestinnän työelämäprofessori Outi Ihanainen-Rokio.

Vaikka ajatukset kestävästä johtamisesta eivät olekaan ehkä täysin uusia, ne eivät silti välttämättä vielä toteudu organisaation arjessa. Tähän blogiartikkeliin on koottu HY+digiaamun puhujien esitysten pohjalta kahdeksan askelta, joiden avulla organisaatiossa päästään kohti kestävämpää johtamista.

1. Huomion kiinnittäminen organisaation rakenteisiin ja arjen toimintaan

Kestävyyteen liittyvät tavoitteet ovat usein hyvin isoja, ja isojen tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaa merkittävästi avoimen toimintakulttuurin luominen organisaatiossa. Johdon on siis suunnattava huomiota organisaation rakenteisiin ja arjen toimintaan sekä siihen, miten ne tukevat kestävyyden tavoitteita.

2. Päätöksenteon solmukohtien hahmottaminen

Kestävyys on saatava päätöksenteon ytimeen. Kestävyys ja vastuullisuus eivät voi olla päälle liimattuja tai sellaisia asioita, joita mietitään vasta sen jälkeen, kun päätökset on jo tehty. Siksi johdon on hahmotettava kaikki organisaation päätöksenteon solmukohdat ja tuotava kestävyysajattelua niihin.

3. Tavoitteiden palastelu ja selkeä vastuunjako

Isoja, pitkälle katsovia kestävyys- ja vastuullisuustavoitteita täytyy palastella ja miettiä konkreettisia toimenpiteitä lyhemmällä aikajänteellä. Kestävyystyöhön tarvitaan tavoitteiden seurantaa ja selkeää vastuunjakoa organisaation sisällä. Organisaation kestävyys ei myöskään ole oikeastaan koskaan valmis, vaan se on jatkuvaa keskustelua yhteisistä arvoista.

4. Tavoitteiden johtaminen

Kestävässä johtamisessa olennaista on valmentava johtamisote ja johdon sparraava rooli – eli johdetaan tavoitteita ja yhteistä suuntaa. Se tukee työntekijöiden kokemusta siitä, että he voivat vaikuttaa itse omaan työhönsä, mikä puolestaan tukee haastavienkin tavoitteiden saavuttamista.

5. Yhteisöllisyyden tukeminen

Johtaminen ei ole kestävää, jos työntekijät eivät koe organisaatiossa yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys auttaa työntekijöitä tuntemaan olonsa turvallisiksi, mikä tukee kaikkea työskentelyä. Yhteisöllisyys korostuu, kun päätöksiä tehdään organisaatiossa yhdessä ja läpinäkyvästi. Johtaminenkin on yhteistyötä.

6. Työn merkityksellisyyden lisääminen

Työnteko on kestävämpää ja työntekijöiden vaihtuvuus vähäisempää, kun ihmiset kokevat työnsä merkitykselliseksi. On siis johdon tehtävä luoda merkityksellisyyden tunnetta keskustelemalla organisaation visiosta, missiosta ja arvoista aktiivisesti. Johto voi tuoda näkyväksi sitä, miten työntekijän tai tiimin tekeminen vaikuttaa koko organisaation kokonaisuuteen ja millaisia saavutuksia on saatu aikaan.

7. Sen myöntäminen, että ei tiedä kaikkea

Johtajan ei tarvitse tietää kaikkea, ja on kestävämpää myös pystyä myöntämään se. Kun johto voi rehellisesti sanoa, että jostakin asiasta ei ole tietoa, lisää se luottamusta koko organisaatiossa. Se että myöntää oman tietämättömyytensä ei tarkoita sitä, että lyö niin sanotusti hanskat tiskiin, vaan se osoittaa myös halua oppia ja kehittyä.

8. Johtamisen ajatteleminen uudelleen

Kestävä johtaminen vaatii tekoja, ei pelkkiä sanoja, ja johtamista on pystyttävä ajattelemaan uudelleen. Omaa johtamista voi alkaa muuttaa kestävämmäksi uudistamalla omaa ajattelua ja osaamista sekä tekemällä asioita eri tavalla kuin ennen.

Teksti: Saara Kankainen

Kiinnostaako kestävämpi johtaminen? Tutustu uuteen HY+johtamisohjelmaan, jonka teemoista voidaan myös räätälöidä tilauskoulutus juuri teidän organisaationne johtamisen kehittymistarpeisiin.

Suosituimmat sisällöt

Uusimmat Blogit

Lue seuraavaksi