FI | SV | EN

DigiKouluttaja 2 – verkkokoulutusten pedagogisen laadun kehittäminen  

Koulutuksessa valmennetaan oman verkkokoulutuksen pedagogiseen kehittämiseen ja syvennytään oppimisen ja vuorovaikutuksen tukemiseen, oppimisen arviointiin ja palautteen antamiseen.

Koulutus on suunnattu organisaatioille, joissa verkkopedagogiikan perusteet ovat jo hallussa ja verkkokoulutusosaamista halutaan syventää. Koulutuksessa valmennetaan oman verkkokoulutuksen pedagogiseen kehittämiseen ja syvennytään oppimisen ja vuorovaikutuksen tukemiseen, oppimisen arviointiin ja palautteen antamiseen. Osallistujat saavat henkilökohtaisen palautteen lisäksi pedagogiseen tutkimukseen perustuvia työkaluja erilaisten verkkototeutusten arviointiin. 

Koulutuksesta järjestetään syksyllä 2024 myös avoin toteutus, johon voivat osallistua yksittäiset osallistujat: Ilmoittaudu tästä

Kenelle 

Koulutus on suunnattu yritysten, yhteisöjen ja oppilaitosten verkkokoulutuksista vastaaville ja niitä toteuttaville kouluttajille/opettajille, digitutoreille, kehittäjille ja HR-henkilöille. Koulutus soveltuu hyvin aiemman DigiKouluttaja-koulutuksen jatkokoulutukseksi, mutta siihen voi myös osallistua, vaikka koulutukseen ei olisi osallistunut. Osallistujilla on hyvä olla verkkopedagogiikan perusteet jo hallussa, mutta koulutus sopii myös kokeneemmillekin verkkototeutusten laatijoille. 

Tavoitteet  

Koulutuksen tavoitteena on pedagogisen tietämyksen ja ymmärryksen lisääminen erilaisista verkkokoulutuksen muodoista ja verkkokoulutusten pedagogisen arvioinnin taitojen kehittäminen. Koulutus syventää ymmärrystä seuraavista teemoista: 

 • Opiskelun tukeminen ja ohjaaminen verkkokoulutuksessa  
 • Yhteisöllinen työskentely, ryhmätyöskentely ja vuorovaikutus   
 • Palautteen antaminen ja saaminen, oppimisen ja koulutuksen vaikuttavuuden arviointi 
 • Digiteknologian rooli ja mahdollisuudet verkko-opetuksessa   

Sisällöt 

 • Oppimisen ja asiantuntijuuden tukeminen ja kehittäminen  
 • Arviointikehikoihin perehtyminen, ja osallistujan valitseman valmiin kurssin kehittäminen ja arviointi pedagogisesta näkökulmasta  
 • Opiskelun tuki: ohjaus, arviointi ja palautteen antaminen verkkokoulutuksessa  
 • Ajankohtaisia näkökulmia tekoälystä verkkokouluttajan työssä 

Hyödyt 

 • Koulutus antaa pedagogisia työkaluja, valmiita malleja ja kehikoita omaan työhön 
 • oman verkkokoulutuksen tai opetustilanteen kehittäminen joko suunnittelemalla uuden toteutuksen tai arvioimalla ja kehittämällä olemassa olevaa toteutusta 
 • Yksilöllinen palaute kahdelta alan kokeneelta kouluttajalta oman työn tueksi  
 • Pienryhmätyöskentely webinaarien aikana ja välitehtävien vertaiskommentointi mahdollistavat osaamisen ja ideoiden jakamisen ja vertaisoppimisen  

Toteutustapa  

Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-oppimisympäristössä. Koulutukseen sisältyy tyypillisesti neljä 2,5 tunnin webinaaria parin viikon välein, ja niiden välissä tehdään omaan työhön sovellettavia välitehtäviä. Webinaarit tallennetaan oppimisalustalle koulutuksen ajaksi, jolloin niihin voi palata myöhemminkin. Webinaareissa on kouluttajien lyhyitä alustuksia, ja lisäksi tehdään aktivoivia tehtäviä yksin ja ryhmissä sekä työstetään aiheita ohjatusti keskustellen. Osaan välitehtävistä liittyy myös vertaiskommentointia.  

Koulutusosioiden teemat 

1. Oppimisen ja asiantuntijuuden tukeminen ja kehittäminen: keskeisiä periaatteita  

 • Oppimisen erilaiset tavoitteet  
 • Pedagoginen infrastruktuuri  
 • Yhteisöllisen ja vertaistyöskentelyn mahdollisuudet ja keinot  

2. Digiteknologian mahdollisuudet  

 • Digiteknologian erilaiset mahdollisuudet  
 • Tekoäly verkkokouluttajan työssä  
 • Vuorovaikutuksen kehittäminen ja tukeminen verkko-opetuksessa   

3.  Opiskelun tuki, ohjaus ja arviointi  

 • Opiskelutaitojen tukeminen  
 • Motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen  
 • Kouluttajan/opettajan rooli ohjaajana    

4. Palautteen antaminen ja oppimisen arvioiminen  

 • Palautteen antaminen ja saaminen, oppimisen arviointi ja koulutuksen vaikuttavuuden arviointi  
 • Oman verkkokoulutuksen/etäopetustoteutuksen kehittämissuunnitelman esittely sekä palaute ja keskustelu  
 • Kouluttajana kehittyminen – miten tästä eteenpäin?  

HUOM! Koulutuksen toteutustapaa ja sisältöjä voidaan räätälöidä tilaajan tarpeiden mukaan. 

Kouluttajat 

Kasvatuksen ja teknologian dosentti Liisa Ilomäki (KT) Helsingin yliopistosta on toiminut sekä tutkijana että täydennyskouluttajana digitaalisuuden ja pedagogiikan alalla pitkään. Hän on tutkinut erityisesti koulun, opetuksen ja oppimisen kehittämistä digiteknologian keinoin ja johtanut hankkeita, joissa on tutkittu ja kehitetty opetusta, oppimista ja digiteknologiaa.   

Kasvatuspsykologian dosentti Minna Lakkala (FT) toimii sekä tutkijana Helsingin yliopistossa että pedagogisena asiantuntijana Heuristica Oy:ssä, ja hän on laajasti tekemisissä opetusmenetelmien kehittämisen ja digiteknologian opetuskäytön teemojen kanssa. Lakkalalla on yli 30 vuoden kokemus konsulttina, kouluttajana ja oppimateriaalin laatijana. Lisäksi hän on tehnyt 20 vuoden ajan tutkimustyötä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.  

KM, FM Jukka Lehtoranta on erikoistunut erilaisten teknologioiden hyötykäytön kouluttamiseen. Hän on keskittynyt viime vuosina tekoälyosaamisen tutkimiseen ja on kouluttanut aiheesta paljon. Lehtoranta on toiminut luokanopettajana ja tietotekniikan aineenopettajana. Hän on kokenut opettajien täydennyskouluttaja ja on toiminut kouluttajana mm. HY+:n tarjoamassa Tiedosta tukea oppimiseen ja pedagogiseen johtamiseen -täydennyskoulutushankkeessa. Jukka tekee myös väitöskirjaa aiheesta opettajuus tekoälyn aikakaudella.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Onnistuneen koulutuksen toteuttaminen: ”Suunnittele, suunnittele ja suunnittele!”
Miten koulutus toteutetaan onnistuneesti ja mitä kaikkea prosessissa tulisi ottaa huomioon? HY+ käynnistää jälleen syksyllä […]
Syö itsesi virkeäksi kesälomalla
Kesäloma tarjoaa täydellisen tilaisuuden kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Pitkät päivät ja runsas tuoreiden […]
Comma vastaa viestinnän johtamisen ja kehittämisen haasteisiin
Viestinnän ja markkinoinnin maailma on murroksessa. Perinteiset markkinointiviestinnän menetelmät eivät yksin riitä vaikuttavan viestinnän rakentamiseen. […]