FI | SV | EN

Johtamisen inhimillinen strategia

Koulutuksessa käsitellään muun muassa identiteettityön, tunteiden ja tunnetaitojen sekä hyvinvoinnin merkitystä henkilöstötuottavuuden ankkureina. Koulutus on osa HY+johtamisohjelmaa, joka tarjoaa kokonaiskuvan siitä, mitä on kestävä johtaminen ja siinä erityisesti ihmisten kestävä johtaminen. Voit osallistua myös vain kyseiseen koulutukseen. Koulutus voidaan toteuttaa myös asiakaskohtaisena räätälöitynä tilauksena.

Ajankohta

4.5.–7.6.2023

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Hinta
1 900  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 356 )

Yksi uudistuvan työelämän menestyskysymyksistä on, miten tukea aidosti työntekijöitä uudistumaan ja kehittämään omaa työtään paineiden alla. Kuinka tukea henkilökohtaista ja ammatillista kasvua rinnakkain hyvinvointia tuottavalla tavalla? Tämä koulutus hakee vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin.

HYÖDYT JA TAVOITTEET

Koulutuksessa työstät ja pohdit muun muassa omaa ihmiskuvaasi, työn tekemisen tapaasi sekä oman työyhteisösi arkea. Millaiseksi haluamme työelämää kehittää – omalta osaltamme ja yhteisömme osalta? 

Koulutuksen teemoissa sukelletaan tuoreimpaan suomalaiseen ja kansainväliseen tutkimustietoon soveltaen niitä työhön. Lisäksi avataan monimuotoista suhdetta yksilöiden identiteetin ja työn välillä sekä työidentiteetin tavoitteena olevaa toimijuuden vahvistumista. 

Arjen työkaluja mallinnetaan sekä tutkimus- että kehittämistyön pohjalta ja rakennetaan menetelmällistä kokonaisuutta oman johtamistyön kokonaisuuteen. Saat arjen työvälineitä ihmisten johtamiseen kokonaisuutena sekä yhteisöllisyyden vahvistamiseen.  

SISÄLLÖT

 • Kestävä ihmisyys, inhimillisyys ja humaaninen hiilijalanjälki 
 • Arvot ja myötätunto 
 • Itsemyötätunto myös työyhteisön taitona ja kulttuurina 
 • Psykologinen turvallisuus 
 • Arvostus ja arvostuksen kulttuuri 
 • Inhimillinen kommunikaatio myös ristiriidoissa 
 • Identiteettityö osana ammatillista kehittymistä 
 • Työidentiteettien johtamisen avaimet: KOE-metodi yhteisön voimaantumisprosessina 
 • Ihmisten johtamisen metodologia ja henkilökohtainen johtajaidentiteetti 
 • Kehityskeskustelu työidentiteetin vahvistumisen tukena uusin menetelmin 
 • Aivot, hyvinvointi ja johtaminen 

Teemoja painotetaan ryhmän oppimistarpeiden mukaan. 

TOTEUTUS JA RAKENNE

 • Kaksi (2) kokonaista valmennuspäivää 4.5. ja 7.6.2023, joihin kytkeytyy lyhyitä asiantuntija-alustuksia ja harjoituksia sekä valmentavaa ja vuorovaikutteista yhteispohdintaa ja -kehittämistä erilaisissa kokoonpanoissa. Hyödynnetään käänteistä oppimista, jossa teemoihin perehdytään ennakolta ja valmennuspäivissä oivalletaan ja kehitetään yhdessä. 
 • Ennakko- ja välityöskentelyä valmennusjaksojen välissä sekä mahdollinen jälkitehtävä: osallistujat pohtivat, työstävät ja harjoittelevat omia ja valmennukseen liittyviä keskeisiä teemoja yhdessä erilaisissa kokonpanoissa 
 • Koulutuksessa hyödynnetään opiskelun ja oppimisen tukena webinaarijärjestelmää ja verkko-oppimisalustaa, jossa osallistujat pääsevät myös keskustelemaan ja jakamaan teemaan liittyviä aiheita keskenään. 
 • Lähitoteutus Helsingissä (Sairastapauksissa tai vastaavissa on mahdollisuus osallistua myös etänä, mutta lähiosallistumista suositellaan.)

Koulutusmoduulin jälkeen koko HY+johtamisohjelman suorittavat saavat työstettäväksi henkilökohtaisen Valmentavan johtajan ydintaidot 360 -arvioinnin. Tulokset puretaan osallistujien kanssa erikseen sovittavassa puolipäiväisessä tapaamisessa keväällä 2023. Jokainen osallistuja saa oman raportin tuloksistaan hyödynnettäväksi johtamistyössä, ja niiden pohjalta luodaan oma kehittämissuunnitelma.

VALMENTAJAT

Anne Birgitta Pessi on kirkkososiologian professori ja hyvinvointisosiologian dosentti. Hän on johtanut lukuisia hankkeita (mm. suuri CoPassion-kehittämis- ja tutkimushanke) ja tuo valmennukseen myötätunnon ja -innon teemoja johtajuuden tueksi. Hän on moneen kertaan kansainvälisillä ja kotimaisilla akateemisilla ja opetuspalkinnoilla palkittu tutkija. 

Salme Mahlakaarto (FT, THM, PDO) on työnohjaaja ja erikoistunut johtamisen, työyhteisöjen ja yksilöiden tukemiseen identiteettityön (ID) keinoin. Valmentamisessa sovelletaan identiteettiä, toimijuutta ja voimautumista koskevia teorioita ja työskentelytapoja. Mahlakaarron työskentely organisaatioiden ja ihmisten kanssa pohjautuu työidentiteettiä ja toimijuutta edistävään tutkimukseen ja käytännön kehittämistyöhön, jota on tehty muun muassa Jyväskylän yliopistossa Työsuojelurahaston, Suomen Akatemian ja Tekesin kehittämishankkeissa.

Moduulissa vierailee videoiden kautta myös aivotutkija, kasvatustieteen professori Minna Huotilainen. Hän tuo valmennukseen aivotutkimuksen uusia tuulia: millaisia näkökulmia ja ratkaisuja aivotutkimus voi tarjota johtamiseen ja hyvinvointiin?

HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN

Jos olet ilmoittautunut opiskelemaan koko HY+johtamisohjelmaan, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen koulutusmoduuleihin. Jos haluat osallistua vain tähän moduuliin, ilmoittaudu mukaan tällä sivulla olevan ilmoittaudu-painikkeen kautta 2.4.2023 mennessä. 

Moduulin hinta on 1 900 euroa + alv 24 % (yhteensä 2 356 euroa). Hinta sisältää valmennuspäivät kahvitarjoiluineen, lähiopiskelupäiviin liittyvien ennakko-, väli- ja jälkitehtävien ohjauksen ja ryhmäkohtaisen palautteen, opiskelumateriaalin sekä verkko-oppimisalustan ja mahdollisen webinaarijärjestelmän käytön koulutuksen aikana. 

Yksittäisissä moduuleissa osallistuja voi kuljettaa läpi moduulin siihen liittyviä pienempiä kehittämisen kysymyksiä ja työstää moduulikohtaisia harjoituksia kytkien ne oman työn tai organisaation kehittämiseen. Yksittäisiin moduuleihin ei kuulu Valmentavan johtajan ydintaidot 360 -arviointia ja palautetta, Kestävyyden avaimet -kirjaa, isomman kehittämishankkeen/Lab-työskentelyn ohjausta eikä coachausta/sparrausta, mutta jos tulet myöhemmin mukaan kokonaisuuden suorittajaksi, saat edellä mainitut edut mukaan oppimisprosessisi jatkoon. 

Varaamme oikeuden koulutusmoduulia koskeviin muutoksiin ja hinnan tarkistamiseen arvonlisäveron muuttuessa. 

RÄÄTÄLÖIDYT TOEUTUKSET ORGANISAATIOILLE

Teemme aihealueesta myös yritysten ja julkishallinnon asiakkaille räätälöityjä, eri pituisia toteutuksia. Sopii myös johtoryhmille. Jos haluat tilata toteutuksen omalle organisaatiollesi, ota yhteyttä: 

Marianne Terkki-Mallat 
Liiketoiminta-alueen päällikkö, Johtaminen 
050 415 0520 
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi 

Marianne Terkki-Mallat (KM) on systeeminen business coach, työnohjaaja, valmentaja ja kehittämisasiantuntija, joka toimii johtamisen liiketoiminta-alueen päällikkönä HY+:ssa. Hän on perehtynyt johtamisen erilaisiin kysymyksiin ja ollut mukana monien erilaisten monimuoto-, etä- ja hybridikoulutusten ja valmennusten suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Registration
Ajankohta

4.5.–7.6.2023

Hinta
1 900  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 356 )

!

Jos haluat osallistua vain tähän koulutusmoduulin, ilmoittaudu mukaan 2.4.2023 mennessä.

Jos olet ilmoittautunut koulutuskokonaisuuteen HY+johtamisohjelma – rohkeutta kestävään johtamiseen, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen tähän koulutusmoduuliin.
Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista