OPPIMISEN JA KOULUTTAMISEN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

Oppiva organisaatio tarvitsee ajankohtaista tutkimustietoa ja konkreettisia välineitä kehittyäkseen. Mutta millaista on hyvä oppiminen? Miten innostaa ja ohjata ihmisiä kehit­tymään ja millaiset pedagogiset ratkaisut toimivat tehok­kaimmin oppimisen tehostamisessa? Muun muassa tällaisiin kysymyksiin pureudutaan oppimisen, ohjauksen, kouluttamisen sekä digipedagogiikan koulutuksissamme. Kouluttajavalmennus tarjoaa valmiuksia koulutuksen ja oppimisen suunnitteluun, kun työpajatyöskentely ja hen­kilökohtainen sparraus puolestaan auttavat motivoivien ja vaikuttavien oppimismateriaalien laatimiseen.

Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan räätälöity asiakaskohtainen koulutus ja valmennus on paras vaihtoehto silloin, kun työyhteisö kaipaa vahvistusta johonkin tiettyyn osaamisalueeseen tai kun on tarve kouluttaa isompia tiimejä tai vaikka koko organisaatio samanaikaisesti. Tutustu koulutuksiin ja valmennuksiin, joita olemme viime aikoina toteuttaneet asiakkaillemme.

Kun kyseessä on yksittäisten henkilöiden kouluttaminen, kannattaa tutustua myös avointen koulutusten tarjontaamme täällä.

DIGITAALINEN OSALLISTAMINEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPROSESSEISSA

Digitaalisen osallistamisen verkkokoulutuksessa opit hyödyntämään aktivoivia ja osallistavia digitaalisia välineitä koulutus- ja kehittämisprosessien tukena. Koulutus järjestetään kokonaan verkossa sosiaalista mediaa ja muita digivälineitä hyödyntäen. Sosiaalisen median ja digitaalisten ympäristöjen avulla vaikutat siihen, että oppiminen on aidosti vuorovaikutteista, monipuolista ja hauskaa! Lataa tarkempi esittely pdf-tiedostona tästä.

KOULUTTAJAVALMENNUS

Valmennuksen tavoitteena on auttaa osallistujia hahmottamaan kouluttajan tai kehittäjän keskeisiä tehtäviä organisaatiossa ja kehittymään niissä. Valmennuksesta saa myös tukea oppimista edistävien koulutustilaisuuksien suunnitteluun. Tarkoituksena on luoda yleiskatsaus aktivoiviin ja osallistaviin työskentelymenetelmiin erilaisissa koulutus- ja luentotilanteissa sekä oppia soveltamaan niitä käytäntöön. Lataa tarkempi esittely pdf-tiedostona tästä.

MITEN JÄRJESTÄÄ WEBINAARI – KOHTI YHTEISÖLLISTÄ OPPIMISTA JA TYÖSKENTELYÄ

Koulutuksessa tutustut webinaarien käyttöön koulutus- ja kehittämistilanteissa sekä opit suunnittelemaan ja toteuttamaan erityyppisiä webinaareja aina koulutuksista yhteisöllisen työskentelyn järjestämiseen. Saat myös välineitä webinaariosallistujien aktivoimiseen ja opit hyödyntämään pedagogisia menetelmiä webinaarin suunnittelussa ja toteutuksessa. Lataa tarkempi esittely pdf-tiedostona tästä.

ORIENTAATIO KOULUTTAJANTAITOIHIN, OSA 1

Valmennuksen tavoitteena on tukea osallistujia kehittymään organisaation kouluttajille asettamien tavoitteiden mukaisesti, auttaa osallistujia luomaan kokonaiskuva koulutuksen keskeisistä elementeistä sekä antaa tietoa ja tukea oppimista edistävien koulutustilaisuuksien suunnitteluun. Valmennuksessa luodaan myös yleiskatsaus aktivoiviin ja osallistaviin työskentelymenetelmiin erilaisissa koulutustilanteissa. Valmennuksen avulla voidaan tukea myös organisaation kouluttajaverkoston muodostamista. Tästä voit jatkaa alla olevaan valmennukseen (osa 2).

KOULUTTAJA RYHMIEN OHJAAJANA, OSA 2 (JATKOA YLLÄ OLEVAAN)

Valmennuksen tavoitteena on, että osallistujat ovat syventäneet osaamistaan koulutusten ja koulutustilanteiden pedagogisessa suunnittelussa ja toteutuksessa huomioiden ryhmien erilainen käyttö. Valmennuksessa opitaan valitsemaan myös erilaisia ryhmämenetelmiä omiin koulutuksiin ja koulutustilanteisiin. Valmennuksessa luodaan myös kokonaiskuvan keskeisistä aktivoivista ja osallistavista ryhmämenetelmistä ja annetaan välineitä ryhmänohjaustilanteisiin esim. valmentavan otteen hyödyntämiseen.

VUOROVAIKUTTEISIA VÄLINEITÄ RYHMÄ- JA TIIMITILANTEISIIN

Ohjaatko tai tuletko työssäsi ohjaamaan erilaisia ryhmiä tai tiimejä? Haluatko vahvistaa taitojasi aktivoida ja osallistaa erilaisia ryhmätilanteita esim. koulutuksissa, suunnittelu- ja kehittämispalavereissa, valmennuksissa sekä muissa työyhteisösi tai verkostosi tilanteissa? Tämä koulutus tarjoaa tietoa, välineitä ja vuorovaikutteisia työskentelymenetelmiä erilaisten suunnittelupalaverien, kehitysryhmien ja palaverien ohjaamiseen ja siinä kehittymiseen.

Kiinnostuitko yhteistyöstä?

Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Marianne Terkki-Mallat

Asiakkuuspäällikkö
050 415 0520
marianne.terkki-mallat @helsinki.fi

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!