Tuottavuuden johtaminen on ihmisten johtamista

Päivitetty viimeksi:

Turvatakseen asemansa kiristyvillä markkinoilla ja muuttuvan talouden heitteisissä olosuhteissa yritykset ovat perinteisesti etsineet tuottavuuden kasvua kovista HR-toimenpiteistä. Pehmeämmät keinot ovat jääneet huomiotta, vaikka henkilöstötuottavuuteen voitaisiin helposti vaikuttaa työelämän laatutekijöillä. Erityisesti johtamisella ja dialogisella esimiestyöllä on suora yhteys organisaation inhimillisen pääoman rakentumiseen. Tämä puolestaan on keskeinen tehokkuus- ja tuottavuustekijä, joka niveltyy vahvasti työntekijöiden emootioihin.

Vuoropuhelun ja tunteiden johtamisesta onkin tullut merkittävä tuottavuuden johtamisen työkalu. Innostuneet ja työssään omistajuutta kokevat työntekijät ovat valmiita kulkemaan vielä sen ylimääräisen mailin, kuten johtamiskirjallisuudessa luvataan, taikka edes sen ylimääräisen millin, joka sekin voi työyhteisössä kumuloituessaan jo tuoda lisäarvoa. Tämän vuoksi satsaukset organisaation psykologiseen ja sosiaaliseen pääomaan, ts. työntekijöiden asenteisiin, mielialaan, turvallisuuden kokemukseen ja täyttymyksen tunteeseen tulevat takaisin moninkertaisina.

Miten työntekijöiden mieleen ja tunteisiin sitten voi vaikuttaa? Hyvä johtaminen on tänä päivänä reflektointiin kannustavaa ja alaisten vahvuuksia ruokkivaa tunnetyötä. Se on systeemiälykästä työntekijöiden motiiveihin kytkeytyvää kanssakäymistä, joka toimii vipuna ylätason strategian ja suorittavan tason panoksen välillä. Vipuvoimana suorituksen johtamisessa toimivat esimiehen persoonallisuus ja vuorovaikutustaidot, joihin molempiin muiden johtamisesta innostunut itsensä johtaja voi halutessaan vaikuttaa. Ja alaisten onneksi yhä useampi nykyään haluaa – organisaation tuloskunto rakentuu henkilöstövoimavarojen varaan, ja niiden määrä ja laatu ovat suoraan riippuvaisia esimiestyöstä. Organisaatioissa on monia tekijöitä, joiden tilaan ei voi vaikuttaa; esimiestyö ei onneksi kuulu niihin.

Pia Lappalainen
Pia Lappalainen

Pia Lappalainen, TkT, FM

Ennakkotietoa uusista kiinnostavista sisällöistä sekä oman alasi tulevista koulutuksista ja maksuttomista tilaisuuksista saat tilaamalla HY+uutiskirjeen. Tilaa uutiskirje tästä!

Jätä kommentti

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!

ISKIKÖ TIEDONJANO?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta? Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Pysyttele askeleen edellä ja tilaa noin kerran kuussa lähtevä uutiskirjeemme, johon on koottu tuoreinta täsmätietoa oman alasi koulutuksista ja ilmiöistä.

Kyllä! Haluan lisää tietoa!