Alla ennakkotietoa lukuvuoden 2020–2021 tulevista Opetushallituksen rahoittamista opetusalan koulutuksista, joiden ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut. Lisätietoa koulutuksista on tulossa myöhemmin sivuillemme osoitteeseen hyplus.helsinki.fi/koulutukset/opetusala.

Lukiolaisen tuki ja hyvinvointi kouluarjen keskiössä (8 op)

Koulutuksessa tuetaan lukion aineenopettajia ja opiskelijahuoltoryhmää kehittämään osaamista kohdata moninainen opiskelijajoukko tukitoimia tarjoten sekä oppilaiden hyvinvointia tukien.

Opeta ja arvioi – äidinkieli ja kirjallisuus 3–6

Koulutuksen tavoitteena on kehittää luokanopettajien kyvykkyyttä tukea jokaisen oppilaan kielitaitoa, kielellisen identiteetin rakentumista ja sujuvan luku- ja kirjoitustaidon oppimista.

Rödpennans tid är förbi – utarbetning av bedömningen i grundskolan

Detta träning stöder omarbetningen och integreringen av de nya riktlinjerna som Utbildningsstyrelsen utarbetat gällande bedöming i den grunläggande utbildning.

Kieli- ja kulttuuritaitoinen / tietoinen opettaja moninaisessa koulussa

Aineenopetus voi olla olennainen osa kielen oppimista. Hankkeessa edistetään aineenopetuksen, eri äidinkielten ja suomen kielen opetuksen yhteistyötä responsiivista pedagogiikkaa hyödyntäen ja opettajien moninaisuus- ja yhdenvertaisuusosaamista vahvistaen. Kolmen lähipäivän mittainen koulutus sisältää myös verkkotehtäviä. Ensimmäinen toteutus alkaa marraskuun 2020 alussa.

Seksuaalikasvatuksen työkaluja opettajalle

Seksuaalikasvatus on jokaisen opettajan tehtävä. Usein se kuitenkin tuntuu vaikealta aiheelta. Kokonaan verkossa toteutettavasta koulutuksesta saat seksuaalikasvatuksen perusteemat haltuun ja runsaasti ideoita seksuaalikasvatuksen sisällyttämisestä omaan opetukseesi. Koulutus käynnistyy keväällä 2021.

Voimaa ennaltaehkäisyyn – huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttö koulussa

Yhä nuorempien huume- ja lääkekokeilut ovat yleistyneet. Koulutushankkeessa mietitään, miten koulu ja yksittäinen opettaja voivat tunnistaa ja ennaltaehkäistä ongelmia, tukea oppilaita ja opettaa tutkittua tietoa kokeiluiden ja käytön haitoista. Koulutus käynnistyy keväällä 2021.

Språkskapande

Detta träning erbjuder verktyg för att stärka elevers fantasi, berättande och läslust.

Visionäärinen johtajuus – älykkään intuition ja innovoinnin taidot oppimisyhteisössä

Koulutuksen keskiössä on nopeasti monimutkaistuvassa maailmassa tarvittavat johtajuustaidot, kahdesta näkökulmasta: 1) Taito hyödyntää älykästä intuitiota vaikeassa päätöksenteossa, ongelmanratkaisussa ja tulevan visioinnissa ja 2) Taito luoda mikroilmasto, joka luo innovointitaitojen opettamiselle ja siihen liittyvän pedagogiikan kehittämiselle turvallisen ja hedelmällisen ympäristön.

Tutustu kaikkiin opetusalan koulutuksiin

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

Saavutettavuus

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!