Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Vuorovaikutustaitoja opettajille

Tästä koulutuksesta opettajat saavat konkreettisia ja suoraan omassa työssä sovellettavia toimintamalleja henkilökohtaisen ammatillisen vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen.

Tutkimusten mukaan peruskoulun opettajalle merkittävin jaksamiseen ja kuormittumiseen vaikuttava tekijä on oppilaiden kanssa tapahtuva vuorovaikutus. Opettajien kuvaukset jaksamiseen ja kuormittumiseen liittyvistä prosesseista sijoittuvat opettajan ja oppilaan väliseen, opettajayhteisön sisäiseen sekä opettajan ja huoltajan väliseen vuorovaikutukseen.

Tämän koulutuksen keskeisenä tavoitteena on edistää opettajien ammatillista vuorovaikutusosaamista nostamalla tarkasteluun kolme opetusvuorovaikutuksen osa-aluetta:

  1. Opettajan ammatillinen nonverbaali vuorovaikutusosaaminen
  2. Vertaissuhteet eli oppilasryhmän keskinäiset suhteet
  3. Haastavat kohtaamiset ─ ennaltaehkäisevä ja reaktiivinen toiminta

Kenelle

Koulutus on suunnattu ala- ja yläkoulujen sekä lukion opettajille ja ryhmänohjaajille.

Hyödyt

Koulutus tarjoaa konkreettisia ja suoraan omassa työssä sovellettavia teoriataustaisia toimintamalleja henkilökohtaisen ammatillisen vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen. Se tarjoaa toimintastrategioita ja valmiuksia, joiden avulla opettaja voi kokea ammatillisen vuorovaikutuksen tukevan työssä jaksamista sen sijaan, että se olisi yksi kuormittavuutta lisäävä tekijä.

Toteutustapa

Koulutus koostuu yhteensä neljästä tapaamiskerrasta. Jokaista tapaamiskertaa edeltää ennakkotehtävä, ja sen jälkeen seuraa kokeilujakso, jolloin opittua viedään omaan opetustyöhön ja kokeillaan käytännössä.

Tilaajan toiveen mukaan tapaamiskerrat voidaan toteuttaa lähiopetuksena tai verkossa.

Sisällöt

  • Nonverbaali viestintä osana ammatillista vuorovaikutusosaamista: Millaisilla keinoilla voidaan rakentaa läheisempi suhde oppilaisiin, vahvistaa omaa luokanhallintaa tai ryhmän ohjaamista sekä sitouttaa oppilaita toimintaan?
  • Vertaisryhmän vaikutus opetusvuorovaikutukseen: Mitä ovat vuorovaikutuksessa syntyvät ryhmän rakennetekijät? Millaisia merkityksiä ne luovat luokan toimintaan? Miten opettajana voi muokata ja ohjata oppilaiden sosiaalista dynamiikkaa sellaiseksi, että kaikilla oppilailla olisi hyvä olla vertaisryhmässä? Mikä on opettajan ”näkymätön käsi” ja miten se vaikuttaa opetusvuorovaikutukseen?
  • Haastavat kohtaamiset ja tunnetaidot – ennaltaehkäisevät ja reaktiiviset keinot: Toimiva vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä vähentää tutkimusten mukaan oppilaiden haastavaa käyttäytymistä. Millaiset keinot ennaltaehkäisevät haastavien tilanteiden syntymistä? Jos kaikesta huolimatta ei-toivottua käyttäytymistä ja haastavia tilanteita ilmenee, kuinka toimia haastavissa opettaja-oppilas- tai opettaja-huoltaja-kohtaamisissa?

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Selja Saarialho
040 352 5004
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Selja Saarialho
040 352 5004
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+digiaamu: Rohkeutta kestävään johtamiseen
Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nykyorganisaatioille sekä arvo että kilpailuetu. Millaisia asioita pitäisi edistää, kun […]
jaettu johtajuus
Jaettu johtajuus koulussa – rehtorin uudistuva rooli
Millaiset haasteet ovat tyypillisiä rehtorin työssä nykypäivänä? Mitä on jaettu johtajuus ja kuinka se jalkautetaan […]
itsensä johtamisen rakennuspalikat
Itsensä johtaminen: entä jos siinä ei olisikaan kyse vain itsestä?
Työelämä on kovassa muutoksessa, eikä se ole varmasti jäänyt keneltäkään huomaamatta. Ammatteja katoaa ja uusia […]

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!