Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Vuorovaikutustaitoja opettajille

Tästä koulutuksesta opettajat saavat konkreettisia ja suoraan omassa työssä sovellettavia toimintamalleja henkilökohtaisen ammatillisen vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen.

Tutkimusten mukaan peruskoulun opettajalle merkittävin jaksamiseen ja kuormittumiseen vaikuttava tekijä on oppilaiden kanssa tapahtuva vuorovaikutus. Opettajien kuvaukset jaksamiseen ja kuormittumiseen liittyvistä prosesseista sijoittuvat opettajan ja oppilaan väliseen, opettajayhteisön sisäiseen sekä opettajan ja huoltajan väliseen vuorovaikutukseen.

Tämän koulutuksen keskeisenä tavoitteena on edistää opettajien ammatillista vuorovaikutusosaamista nostamalla tarkasteluun kolme opetusvuorovaikutuksen osa-aluetta:

  1. Opettajan ammatillinen nonverbaali vuorovaikutusosaaminen
  2. Vertaissuhteet eli oppilasryhmän keskinäiset suhteet
  3. Haastavat kohtaamiset ─ ennaltaehkäisevä ja reaktiivinen toiminta

Kenelle

Koulutus on suunnattu ala- ja yläkoulujen sekä lukion opettajille ja ryhmänohjaajille.

Hyödyt

Koulutus tarjoaa konkreettisia ja suoraan omassa työssä sovellettavia teoriataustaisia toimintamalleja henkilökohtaisen ammatillisen vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen. Se tarjoaa toimintastrategioita ja valmiuksia, joiden avulla opettaja voi kokea ammatillisen vuorovaikutuksen tukevan työssä jaksamista sen sijaan, että se olisi yksi kuormittavuutta lisäävä tekijä.

Toteutustapa

Koulutus koostuu yhteensä neljästä tapaamiskerrasta. Jokaista tapaamiskertaa edeltää ennakkotehtävä, ja sen jälkeen seuraa kokeilujakso, jolloin opittua viedään omaan opetustyöhön ja kokeillaan käytännössä.

Tilaajan toiveen mukaan tapaamiskerrat voidaan toteuttaa lähiopetuksena tai verkossa.

Sisällöt

  • Nonverbaali viestintä osana ammatillista vuorovaikutusosaamista: Millaisilla keinoilla voidaan rakentaa läheisempi suhde oppilaisiin, vahvistaa omaa luokanhallintaa tai ryhmän ohjaamista sekä sitouttaa oppilaita toimintaan?
  • Vertaisryhmän vaikutus opetusvuorovaikutukseen: Mitä ovat vuorovaikutuksessa syntyvät ryhmän rakennetekijät? Millaisia merkityksiä ne luovat luokan toimintaan? Miten opettajana voi muokata ja ohjata oppilaiden sosiaalista dynamiikkaa sellaiseksi, että kaikilla oppilailla olisi hyvä olla vertaisryhmässä? Mikä on opettajan ”näkymätön käsi” ja miten se vaikuttaa opetusvuorovaikutukseen?
  • Haastavat kohtaamiset ja tunnetaidot – ennaltaehkäisevät ja reaktiiviset keinot: Toimiva vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä vähentää tutkimusten mukaan oppilaiden haastavaa käyttäytymistä. Millaiset keinot ennaltaehkäisevät haastavien tilanteiden syntymistä? Jos kaikesta huolimatta ei-toivottua käyttäytymistä ja haastavia tilanteita ilmenee, kuinka toimia haastavissa opettaja-oppilas- tai opettaja-huoltaja-kohtaamisissa?

Kouluttajat

Tapio Toivanen on dosentti ja draamakasvatuksen yliopistonlehtori Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Toivasella on pitkä kokemus niin yliopisto-opetuksesta kuin täydennyskoulutuksesta ja opettajankoulutuksesta. Hän on julkaissut runsaasti tutkimusta ja opintomateriaalia sekä kouluttanut eri puolilla Suomea sekä kansainvälisissä yliopistoissa. Toivanen on toiminut vastuullisena johtajan ja tutkijana OKM:n rahoittamissa opettajankoulutuksen kehittämishankkeissa vuodesta 2017 yhteistyössä Jyväskylän, Itä-Suomen ja Turun yliopistojen kanssa.

Anu Pyykkö on koulutukseltaan KM, luokanopettaja sekä draaman aineenopettaja. Pyykkö on tohtoriopiskelijana Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja tekee väitöskirjaansa ryhmän ohjaamisesta. Hän on toiminut luokanopettajana sekä kehittäjänä, tutkijana ja täydennyskouluttajana Helsingin yliopiston KEHU-tutkimushankkeessa.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

oppilas
Koulukiusaaminen rikosoikeudellisena ilmiönä – mikä on koulun vastuu?
Vaikka koulukiusaamista itsessään ei ole Suomessa ainakaan toistaiseksi määritelty rikokseksi, tapahtuu oppilaitoksissa sellaista kiusaamista, joka […]
Tärkeä avaus Suomen koulutusviennissä: HY+ johtaa kansainvälistä konsortiota
Aasian kehityspankki (ADB) on valinnut Sri Lankan koulutusuudistuksen teknisen avun toimittajaksi kansainvälisen konsortion, jota johtaa […]
Sisäinen viestintä ja vuorovaikutusosaaminen työyhteisössä
Pandemiatilanteesta johtuvaa etätyösuositusta jatkettiin ennen kuin kaikissa organisaatioissa edes ehdittiin palata takaisin työpaikoille, ja monen […]

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>