FI | SV | EN

Varhennettu kielenopetus

Koulutus on suunnattu kunnille, kouluille ja päiväkodeille, jotka haluavat kehittää yhdessä varhennetun kielenopetuksen toimintatapoja.

HY+ toteuttaa varhennetun kielenopetuksen täydennyskoulutuksia ja kehittämishankkeita tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston asiantuntijoiden ja laajan yhteistyöverkoston kanssa. Kouluttajina toimivat kielipedagogit, lehtorit, opettajakouluttajat, kokeneet kielten opettajat sekä varhennetun kielenopetuksen kokemusasiantuntijat.

Kenelle

Toteutamme koulutuksia kaikille varhennetun kielenopetuksen osaamista tarvitseville tahoille: varhaiskasvattajille, esikoulun opettajille, 1.−2. luokan luokanopettajille ja kieltenopettajille. Myös rehtorit voivat osallistua yleisiä toimintamalleja käsitteleviin ja kehittäviin osuuksiin.

Koulutus voidaan toteuttaa kahden tai useamman kunnan yhteisenä koulutuksena.

Hyödyt

Koulutus tarjoaa ajankohtaista tietoa ja yhtenäisiä varhennettuun kielenopetukseen liittyviä toimintatapoja sekä jakaa hyviä toimintamalleja. Osallistujat saavat uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa, kokemusta ja erilaisia menetelmiä ja vinkkejä innostavan opetuksen tueksi.

Koulutusten yleiset tavoitteet määritellään aina yhdessä tilaajan kanssa. Tavoitteena voi esimerkiksi olla:

 • lisätä ymmärrystä, mitä varhennettu kielenopetus eri muodoissaan tarkoittaa
 • antaa tietoa, millaisia eri toimintamalleja ja menetelmiä varhennetussa kielenopetuksessa on
 • esitellä, miten varhennettua kielenopetusta suunnitellaan ja yhdistetään muuhun opetukseen
 • kuntakohtaisten toimintamallien luominen ja sisäinen verkostoituminen.

Teemoja

Koulutukseen voidaan tilaajan toiveiden mukaisesti sisällyttää esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • varhaisen kielenopetuksen teoria ja tavoitteet
 • lasten valmiudet oppia kieliä jo varhaisessa vaiheessa
 • kielellisten valmiuksien tukeminen varhaiskasvatuksessa/esi- ja alkuopetuksessa
 • vieraan kielen pedagogisia periaatteita luokanopettajille
 • alkuopetuksen didaktiikkaa aineenopettajille
 • varhennetun kielenoppimisen arviointi ja palautekäytännöt
 • suullisten taitojen kehittäminen
 • toiminnalliset menetelmät varhennetussa kielenopetuksessa
 • kulttuuri- ja kielitietoisuusnäkökulmat varhennetussa kielenopetuksessa
 • verkostoitumisen ja kuntakohtaisten toimintamallien rakentaminen
 • ainerajat ylittävien menetelmien käyttö
 • varhennetussa kielenopetuksessa käytettävät materiaalit
 • opettajan oman kielitaidon kehittäminen, esim. luokkaenglannin preppaaminen

Toteutustapa

Koulutus järjestetään tilaajan toivomassa laajuudessa ja koulutuspäivät rakennetaan tilaajan toiveiden mukaisesti. Suosittelemme vaikuttavuuden takaamiseksi vähintään puolen tai yhden päivän pituisia toteutuksia.

Koulutukseen voidaan sisällyttää esimerkiksi asiantuntijaluentoja, ohjattuja työpajaosuuksia ja kunnan tai koulun omien käytänteiden yhteiskehittämistä. Käytettävissämme on myös alan kansainvälisiä osaajia, joiden luentoja on mahdollista liittää mukaan muun muassa webinaaritallenteiden muodossa.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Digitaidot varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – miksi niihin olisi hyvä panostaa?
Digitaalisuus ja erilaisten uusien teknologioiden käyttö on lisääntynyt yhteiskunnassa viimeisten vuosien aikana hyvin nopeasti. Kännykät […]
Farmasian erikoistumiskoulutukset 2024: haku on käynnistynyt
Haku syksyllä 2024 alkaviin farmasian erikoistumiskoulutuksiin käynnistyi 14. helmikuuta. Farmasian erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu proviisoreille ja […]
Mindfulness tuo ohjaukseen syvyyttä ja varmuutta
Mindfulnessin tutkimus on tarjonnut viime vuosina uutta jäsentynyttä tietoa siitä, minkälaisia keinoja meillä on käsitellä […]