Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Varhennettu kielenopetus

Koulutus on suunnattu kunnille, kouluille ja päiväkodeille, jotka haluavat kehittää yhdessä varhennetun kielenopetuksen toimintatapoja.

HY+ toteuttaa varhennetun kielenopetuksen täydennyskoulutuksia ja kehittämishankkeita tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston asiantuntijoiden ja laajan yhteistyöverkoston kanssa. Kouluttajina toimivat kielipedagogit, lehtorit, opettajakouluttajat, kokeneet kielten opettajat sekä varhennetun kielenopetuksen kokemusasiantuntijat.

Kenelle

Toteutamme koulutuksia kaikille varhennetun kielenopetuksen osaamista tarvitseville tahoille: varhaiskasvattajille, esikoulun opettajille, 1.−2. luokan luokanopettajille ja kieltenopettajille. Myös rehtorit voivat osallistua yleisiä toimintamalleja käsitteleviin ja kehittäviin osuuksiin.

Koulutus voidaan toteuttaa kahden tai useamman kunnan yhteisenä koulutuksena.

Hyödyt

Koulutus tarjoaa ajankohtaista tietoa ja yhtenäisiä varhennettuun kielenopetukseen liittyviä toimintatapoja sekä jakaa hyviä toimintamalleja. Osallistujat saavat uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa, kokemusta ja erilaisia menetelmiä ja vinkkejä innostavan opetuksen tueksi.

Koulutusten yleiset tavoitteet määritellään aina yhdessä tilaajan kanssa. Tavoitteena voi esimerkiksi olla:

 • lisätä ymmärrystä, mitä varhennettu kielenopetus eri muodoissaan tarkoittaa
 • antaa tietoa, millaisia eri toimintamalleja ja menetelmiä varhennetussa kielenopetuksessa on
 • esitellä, miten varhennettua kielenopetusta suunnitellaan ja yhdistetään muuhun opetukseen
 • kuntakohtaisten toimintamallien luominen ja sisäinen verkostoituminen.

Teemoja

Koulutukseen voidaan tilaajan toiveiden mukaisesti sisällyttää esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • varhaisen kielenopetuksen teoria ja tavoitteet
 • lasten valmiudet oppia kieliä jo varhaisessa vaiheessa
 • kielellisten valmiuksien tukeminen varhaiskasvatuksessa/esi- ja alkuopetuksessa
 • vieraan kielen pedagogisia periaatteita luokanopettajille
 • alkuopetuksen didaktiikkaa aineenopettajille
 • varhennetun kielenoppimisen arviointi ja palautekäytännöt
 • suullisten taitojen kehittäminen
 • toiminnalliset menetelmät varhennetussa kielenopetuksessa
 • kulttuuri- ja kielitietoisuusnäkökulmat varhennetussa kielenopetuksessa
 • verkostoitumisen ja kuntakohtaisten toimintamallien rakentaminen
 • ainerajat ylittävien menetelmien käyttö
 • varhennetussa kielenopetuksessa käytettävät materiaalit
 • opettajan oman kielitaidon kehittäminen, esim. luokkaenglannin preppaaminen

Toteutustapa

Koulutus järjestetään tilaajan toivomassa laajuudessa ja koulutuspäivät rakennetaan tilaajan toiveiden mukaisesti. Suosittelemme vaikuttavuuden takaamiseksi vähintään puolen tai yhden päivän pituisia toteutuksia.

Koulutukseen voidaan sisällyttää esimerkiksi asiantuntijaluentoja, ohjattuja työpajaosuuksia ja kunnan tai koulun omien käytänteiden yhteiskehittämistä. Käytettävissämme on myös alan kansainvälisiä osaajia, joiden luentoja on mahdollista liittää mukaan muun muassa webinaaritallenteiden muodossa.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Heli Hottinen-Puukko
046 922 3496
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Heli Hottinen-Puukko
046 922 3496
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Oppimisen messuilla innostuttiin yhdessä medialukutaidon ja digiosaamisen kehittämisestä
Perinteeksi muodostuneet Espoon oppimisen messut järjestettiin Opinmäen kampuksella 2.–3.11.2022. Messujen pääteemana oli medialukutaito. Tavoitteena oli […]
Farmasia
Farmasian erikoistumiskoulutukset: haku käynnistyy helmikuussa
Haku syksyllä 2023 alkaviin farmasian erikoistumiskoulutuksiin käynnistyy 13. helmikuuta. Farmasian erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu proviisoreille ja […]
Positiivinen psykologia auttaa työyhteisön hyvinvoinnin ja työkulttuurin kehittämisessä
Mitä on positiivinen psykologia ja mitä sen opit voivat antaa yksilöille, yhteisöille ja organisaatioille? Miten […]

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!