Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Varhennettu kielenopetus

Varhennetun kielenopetuksen koulutukset on suunnattu kunnille, kouluille ja päiväkodeille, jotka haluavat kehittää yhdessä varhennetun kielenopetuksen toimintatapoja. Koulutusten tavoitteena on jakaa ajankohtaista tietoa, yhtenäistää varhennettuun kielenopetukseen liittyviä toimintatapoja sekä jakaa hyviä toimintamalleja.

HY+ toteuttaa varhennetun kielenopetuksen täydennyskoulutuksia ja kehittämishankkeita tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston kielipedagogien ja laajan yhteistyöverkoston kanssa. Koulutuksemme tarjoavat varhennetun kielenopetuksen kanssa työskenteleville opettajille uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa, kokemusta ja erilaisia menetelmiä ja vinkkejä innostavan opetuksen tueksi. Kouluttajina toimivat Helsingin yliopiston parhaat asiantuntijat, opettajakouluttajat sekä kokeneet kielten opettajat. 

KOULUTUSTEN TAVOITTEET JA AIHEET

Koulutusten yleiset tavoitteet määritellään aina yhdessä tilaajan kanssa. Tavoitteena voi esimerkiksi olla:

 • lisätä ymmärrystä, mitä varhennettu kielenopetus eri muodoissaan tarkoittaa
 • antaa tietoa, millaisia eri toimintamalleja ja menetelmiä varhennetussa kielenopetuksessa on
 • esitellä, miten varhennettua kielenopetusta suunnitellaan ja yhdistetään muuhun opetukseen
 • kuntakohtaisten toimintamallien luominen ja sisäinen verkostoituminen.

ESIMERKKEJÄ KOULUTUSTEN TEEMOISTA

 • varhaisen kielenopetuksen teoria ja tavoitteet
 • lasten valmiudet oppia kieliä jo varhaisessa vaiheessa
 • kielellisten valmiuksien tukeminen varhaiskasvatuksessa/esi- ja alkuopetuksessa
 • vieraan kielen pedagogisia periaatteita luokanopettajille
 • alkuopetuksen didaktiikkaa aineenopettajille
 • varhennetun kielenoppimisen arviointi ja palautekäytännöt
 • suullisten taitojen kehittäminen
 • toiminnalliset menetelmät varhennetussa kielenopetuksessa
 • kulttuuri- ja kielitietoisuusnäkökulmat varhennetussa kielenopetuksessa
 • verkostoitumisen ja kuntakohtaisten toimintamallien rakentaminen
 • ainerajat ylittävien menetelmien käyttö
 • varhennetussa kielenopetuksessa käytettävät materiaalit
 • opettajan oman kielitaidon kehittäminen, esim. luokkaenglannin preppaaminen

Koulutuspäivät rakennetaan tilaajan toiveiden mukaisesti. Niihin voidaan sisällyttää esimerkiksi asiantuntijaluentoja, ohjattuja työpajaosuuksia ja kunnan tai koulun omien käytänteiden yhteiskehittämistä.

KOHDERYHMÄT

Toteutamme koulutuksia kaikille varhennetun kielenopetuksen osaamista tarvitseville tahoille: varhaiskasvattajille, esikoulunopettajille, 1.−2. luokkien luokanopettajille ja kieltenopettajille. Myös rehtorit voivat osallistua yleisiä toimintamalleja käsitteleviin ja kehittäviin osuuksiin. Koulutus voidaan toteuttaa kahden tai useamman kunnan yhteisenä koulutuksena.

KOULUTUSTEN LAAJUUS

Koulutukset ja seminaarit järjestetään tilaajan toivomassa laajuudessa. Suosittelemme vaikuttavuuden takaamiseksi vähintään puolen tai yhden päivän pituisia toteutuksia.

KOULUTTAJAT

Kouluttajina toimivat Helsingin yliopiston ja laajan verkostomme kielipedagogit, lehtorit sekä varhennetun kielenopetuksen kokemusasiantuntijat. Käytettävissämme on myös alan kansainvälisiä osaajia, joiden luentoja on mahdollista liittää mukaan muun muassa webinaaritallenteiden muodossa.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Heli Hottinen-Puukko
046 922 3496
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Heli Hottinen-Puukko
046 922 3496
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Digitaaliset taidot
Digitaalisten taitojen ja osaamisen kuvaukset Uudet lukutaidot -ohjelmassa
Osaamisen ennakointifoorumin raportissa Osaaminen 2035 todetaan, että tulevaisuudessa muutoksen hallintaa edistävät metataidot, kuten ongelmanratkaisu- ja […]
Työyhteisö
Työyhteisön kehittäminen ja etätyö: johtamisen viisi haastetta
Kokonaisvaltainen siirtyminen etätyöhön ja toisaalta vaiheittainen palaaminen työpaikoille ovat olleet monissa organisaatioissa mietinnän paikkoja. Työyhteisön […]
ProViestijä-koulutusohjelma viestintätyössä kehittymisen tukena
HY+:n ProViestijä-koulutusohjelmaan on osallistunut vuosien varrella jo lähes 800 viestinnän parissa työskentelevää, ja se käynnistyy […]

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>