FI | SV | EN

Valmennusta tiimityöskentelyyn ja -johtamiseen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle

Valmennus kehittää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön tiimityöskentelytaitoja ja edistää tiimien toimintaa osana yksiköiden toimintakulttuuria.

Varhaiskasvatuksen ja opetusalan toimintayksiköt ovat osa kunnissa tapahtuvaa kehittämistyötä ja osallisina erilaisissa muutoksissa. Tarvitsemme tiimien ja henkilöstön valmentamista muutokseen, kehittämis- ja kokeilukulttuurien vakiinnuttamiseen sekä työhyvinvoinnin tukemiseen. Jatkuvasti toimintaansa arvioiva ja kehittävä yhteisö haastaa itseään sekä tunnistaa ja hyödyntää vahvuuksiaan. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä.

Voidaksemme vastata varhaiskasvatussuunnitelmiin ja opetussuunnitelmiin kirjattuihin velvoitteisiin lasten ja oppilaiden kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen ja laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen toteuttamiseksi, tarvitsemme parempaa ymmärrystä tiimeistä ja niiden merkityksestä yksiköiden toimintakulttuurissa. Tähän valmennukseen voivat osallistua tiimeissä työskentelevät ja/tai tiiminvetäjän tehtävässä toimivat kasvatusalan työntekijät.

KENELLE

Valmennus on suunnattu varhaiskasvatuksen opettajille ja lastenhoitajille sekä peruskoulun luokan- ja aineenopettajille. Valmennukseen voi osallistua tiimeissä työskentelevä kasvatus- ja opetusalan henkilöstö tai tiiminvetäjän/tiiminjohtajan tehtävässä toimivat työntekijät.

HYÖDYT

Valmennuksen keskeisinä tavoitteina on

 • kasvattaa osallistujien tietotaitoa työskennellä erilaisissa tiimeissä, ymmärtää tiimien dynamiikkaa ja kehitysvaiheita
 • kehittää osallistujien tiimistyöskentelyn perustaitoja
 • tukea osallistujien tiimityötä edistäviä arjen toimintatapoja ja keinoja, vahvuuksia ja kehittämiskohteita
 • vahvistaa osallistujien henkilökohtaista tiimiosaamisen ja -johtamisen kehittymistä
 • edistää tiimien toimintaa osana yksiköiden toimintakulttuuria ja oppivaa yhteisöä
 • tarjota räätälöityä osallistujakohtaista tukea ja ohjausta tiimityön kehittämiseen.

ESIMERKKEJÄ SISÄLLÖISTÄ

 • Miksi tiimejä? Tiimit osana kasvatuksen ja opetuksen toimintakulttuureja.
 • Osallisuuden ja motivoinnin abc
 • Oppivan yhteisön kulmakivet
 • Tiimityöskentelyn yhteisöllisiä toiminnallisia harjoituksia
 • Yhteisöllinen johtajuus
 • Tiimien nykytila ja kehittämisaskeleet omassa yksikössä
 • Mistä toimivat tiimit on tehty?
 • Tiimin eri kehitysvaihteet
 • Tiimin jäsenten ja tiiminvetäjän roolit
 • Tehoa tiimipalavereihin
 • Tiimin vuosikello osana yksikön toimintasuunnitelmaa
 • Toimivan tiimin rakennusaineet
 • Huipputiimiksi – miten?
 • Vuorovaikutus ja dynamiikka tiimissä
 • Tiimit ja prosessit
 • Itsensä johtaminen
 • Muutosten hallinta toimintayksiköissä
 • Arjen ideoiden ja kokemusten jakamista yli yksikkörajojen
 • Linkkejä ja vinkkejä tiimityöskentelyyn

TYÖSKENTELYTAVAT

Valmennuksen sisällöissä huomioidaan osallistujien henkilökohtaiset toiveet ja tarpeet ennakkokyselyn avulla. Lisäksi käytetään vertaisoppimisen tapoja, osallistujien osaamisen, kokemusten ja ideoiden jakamista ja hyvien käytänteiden yksikkörajojen ylittävää kehittämistä.

Valmennuksessa hyödynnetään muiden ryhmäläisten arkikokemuksia ja ideoita sekä jatkokehitetään niitä omaan yksikköön soveltuviksi käytänteiksi. Osallistujat tuovat koulutukseen omia pedagogisia ideoitaan ja vievät mukanaan uusia ideoita omaan yksikköön. Peilauspintaa etsitään erilaisista tiimeistä ja niiden tilanteista.

Lisäksi valmennuksessa huomioidaan osallistujien taustayksiköiden toimintasuunnitelmat sekä kunnan tai kaupungin kasvatusta ja opetusta koskevat pedagogiset suunnitelmat.

Valmennus on pääsääntöisesti vuorovaikutteista, ja käsiteltävät asiat viedään konkreettisesti toiminnan tasolle. Käytännön esimerkit auttavat osallistujia löytämään innoitusta oman työn kehittämiseen.

MIKSI KASVATUS- JA OPETUSALALLA TARVITAAN TIIMITYÖSKENTELYÄ?

Varhaiskasvatus- ja opetusalalla on meneillään useita muutoksia sekä paikallisesti kuntatasolla että valtakunnallisesti. Hallitusohjelmassa on työn alla merkittävä varhaiskasvatuksen ja opetusalan laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma, jossa osoitetaan kansalliset painopisteet.

Varhaiskasvatuksen ja opetusalan toimintayksiköt ovat osa kunnissa tapahtuvaa kehittämistyötä ja osallisina erilaisissa muutoksissa. Tiimien ja henkilöstön valmentamista tarvitaan erilaisiin muutoksiin, kehittämis- ja kokeilukulttuurien vakiinnuttamiseen sekä työhyvinvoinnin tukemiseen.

Jotta varhaiskasvatussuunnitelmiin ja opetussuunnitelmiin kirjattuihin velvoitteisiin voidaan vastata lasten ja oppilaiden kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi ja laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen toteuttamiseksi, tarvitaan enemmän ymmärrystä tiimeistä ja niiden merkityksestä yksiköiden toimintakulttuurissa.

Kasvatus- ja opetusalan toimintaympäristöissä vahvistetaan tiiminvetäjien roolia osana kokonaisuutta. Näin ollen tarvitaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön kehittämistä tiimityössä. Henkilöstön tiimistyöskentely toimii myös pedagogisena ja vuorovaikutuksen mallina lapsille ja oppilaille yhdessä tekemisen tavasta.

Päiväkodeilla ja kouluilla on velvollisuus kehittää toimintakulttuurejaan ennakoiviksi ja oppiviksi. Tämän toimintakulttuurin ydin on oppiva yhteisö, joka kehittyy dialogin avulla. Tiimityöskentely on toteuttamistapa oppivan yhteisön rakentamiseen sekä lasten ja henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+:n yhteistyö Sharjan emiraatissa jatkuu – varhaiskasvatuksen koulutusohjelma tähtää moniammatilliseen yhteistyöhön
Sharjah Education Academy (SEA) on käynnistänyt uuden varhaiskasvatuksen Early Childhood Education Certification (ECEC) -ohjelman toteutuksen, […]
HY+digiaamu: Kestävää hyvinvointia yhdessä – hyvän työelämän puolesta
Tutkimusten mukaan työpaikoista menestyneimpiä ovat sellaiset, joissa ruokitaan myönteisiä tunteita ja synnytetään hyvää toinen toiselle, eli kannustetaan […]
Miten koulutus voi tukea johtajuuden syvää päätyä?
Tammikuussa 2023 käynnistimme OPH:n rahoittaman uudenlaisen opetus- ja kasvatusalan johtajuuskoulutuksen, Johtajuus-liven. Sen tavoitteena oli antaa […]