Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Uudistuva organisaatio ja kestävä johtaminen

Tämän koulutuksen avulla päivität organisaatiosi johtamis- ja ihmiskäsitystä kestävän kehityksen aikakauteen.

Millaista on kestävä ihmisten johtaminen? Mitä on muutoksen johtaminen jatkuvan muutoksen aikakautena? Miten motivaatio syntyy ja miten sitä voi ylläpitää, kun tulevaisuuden ennakointi on mahdotonta? Millainen johtaminen on kestävää ja tuloksekasta?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastataan tässä koulutuksessa, joka antaa valmiuksia ihmisten johtamiseen.

”Myötätuntoinen johtaminen tarkoittaa sitä, että pystyt todella asettumaan toisen asemaan ja sitä kautta myös asiakkaan asemaan. Ja parempi palvelu näkyy parempana tuloksena”, toteaa kouluttaja, erityispedagogiikan dosentti ja yliopistonlehtori Lotta Uusitalo. Lue lisää Lotta Uusitalon ajatuksia myötätuntoisesta johtamisesta.

Koulutus voidaan toteuttaa etä- tai lähivalmennuksena, joka räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Tällä sivulla on esitelty yksi esimerkki toteutusmahdollisuudesta.

Vastaava koulutus toteutetaan myös osana Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuutta.

Hyöty ja keskeiset tavoitteet

Koulutus antaa ajantasaiset tiedot ja työkaluja ihmisten johtamiseen tässä ajassa, jota kuvataan lyhenteellä VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) ja joskus myös termillä postnormaali.

Koulutus tarjoaa näkökulmia ja menetelmiä siihen, miten lähestyä organisaatioiden kompleksisia ongelmia ihmisten kautta sekä miten kytkeä ihmiset mukaan muutokseen osallistavasti, motivoivasti ja eettisesti. Koulutuksessa opitaan rakentamaan resilienssiä ja epävarmuuden sietokykyä organisaatioihin sekä ymmärtämään, miten motivoidumme ja kuinka muita motivoidaan nykyajan työelämässä.

Kenelle 

Koulutus on tarkoitettu osaamisen kehittämiseen kestävyyden ja vastuullisuuden teemoista, ja se soveltuu esimerkiksi seuraavissa tehtävissä työskenteleville:

 • esihenkilö, päällikkö, johto
 • henkilöstön ja organisaation kehittäjä
 • viestinnän tai markkinoinnin ammattilainen
 • asiantuntija tai hallinnon ammattilainen

Keskeinen sisältö

1. Aivot ja työ − miten tukea hyvinvointia ajattelutyössä ja kestävässä johtamisessa

2. Ihmisten johtamisen haasteet ja strategisen hyvinvoinnin kehittäminen 2020-luvulla:

 • Tehokkuusajattelun perinne ja haasteet
 • Kompleksinen maailma, organisaatioiden johtamisen murros ja johtamisen paradoksit − Miten strateginen johtaminen on muuttunut?
 • Ihmisten johtaminen VUCA-maailmassa (VUCA = volatility, uncertainty, complexity, ambiguity)
 • Mitä on henkilöstöjohtaminen, jossa kohtaa globaalisuus ja lokaalisuus?
 • Oman johtamisen muutoshaasteen muotoilu

3. Muutoksen rakentuminen:

 • Moderni muutosjohtaminen ja muutoksen etiikka
 • Resilienssin ja joustavuuden edellytykset ja vaatimukset organisaatiolle
 • Motivaatioteoriat ja motivoituminen − Miten ihminen motivoituu? 
 • Henkinen hiilijalanjälki − Mitä sinun johtamisesi tuottaa?
 • Ihmiskäsitys ja johtamiskäsitys oman johtamisen kehittämisessä

4. Johtamisen työkalupakin uudistaminen:

 • Kompleksisuus ja systeemisyys johtamisessa ja päätöksenteossa
 • Yhteiskehittäminen ja osallistaminen muutosmenetelminä
 • Työvälineitä ja menetelmiä johtamisen uudistamiseen: ilmiöpohjainen johtaminen, itseohjautuvuus ja yhdessäohjautuvuus, diversiteetti ja inklusiivisuus voimavaroina, fasilitoiva johtaminen

Esimerkki koulutustoteutuksesta

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, joka liittyy aivotutkimukseen ja kestävään ihmisten johtamiseen, sekä kolme osallistavaa ja toiminnallista lähi- tai etäpäivää.

Opiskelupäivien väliin sijoittuvat omaan työhön liittyvät välijakson tehtävät, joissa tarkastellaan oman organisaation kompleksisuushaasteita sekä ihmisten johtamista. Välityöskentely laajentaa konkreettisesti oman johtamisen työkalupakkia.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

videon kuvaaminen kännykällä
Video on mainio väline opettaa, ohjeistaa ja oivaltaa
Somevaikuttajien tekemiä videoita on meille tarjolla lukematon määrä, mutta on vaikea löytää yksinkertaista ja selkeää […]
HY+digiaamu: Inkluusio? Pohdittavaa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen johtamiseen
Inklusiivisen kasvatuksen ja opetuksen kysymykset ovat ajankohtaisia kouluissa ja päiväkodeissa. Inkluusion toteutumiseen vaikuttavat olennaisesti koulu- […]
työtiimi
Miksi valmentava johtaminen kannattaa
Mitä on valmentava johtaminen ja mitä hyötyä on valmentavasta johtamistyylistä? Valmentava johtaminen on arvostava, osallistava ja tavoitteellinen tapa vaikuttaa. [...]

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>