FI | SV | EN

Uudistuva organisaatio ja kestävä johtaminen

Tämän koulutuksen avulla päivität organisaatiosi johtamis- ja ihmiskäsitystä kestävän kehityksen aikakauteen.

Millaista on kestävä ihmisten johtaminen? Mitä on muutoksen johtaminen jatkuvan muutoksen aikakautena? Miten motivaatio syntyy ja miten sitä voi ylläpitää, kun tulevaisuuden ennakointi on mahdotonta? Millainen johtaminen on kestävää ja tuloksekasta?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastataan tässä koulutuksessa, joka antaa valmiuksia ihmisten johtamiseen.

”Myötätuntoinen johtaminen tarkoittaa sitä, että pystyt todella asettumaan toisen asemaan ja sitä kautta myös asiakkaan asemaan. Ja parempi palvelu näkyy parempana tuloksena”, toteaa kouluttaja, erityispedagogiikan dosentti ja yliopistonlehtori Lotta Uusitalo. Lue lisää Lotta Uusitalon ajatuksia myötätuntoisesta johtamisesta.

Koulutus voidaan toteuttaa etä- tai lähivalmennuksena, joka räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Tällä sivulla on esitelty yksi esimerkki toteutusmahdollisuudesta.

Vastaava koulutus toteutetaan myös osana Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuutta.

Hyöty ja keskeiset tavoitteet

Koulutus antaa ajantasaiset tiedot ja työkaluja ihmisten johtamiseen tässä ajassa, jota kuvataan lyhenteellä VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) ja joskus myös termillä postnormaali.

Koulutus tarjoaa näkökulmia ja menetelmiä siihen, miten lähestyä organisaatioiden kompleksisia ongelmia ihmisten kautta sekä miten kytkeä ihmiset mukaan muutokseen osallistavasti, motivoivasti ja eettisesti. Koulutuksessa opitaan rakentamaan resilienssiä ja epävarmuuden sietokykyä organisaatioihin sekä ymmärtämään, miten motivoidumme ja kuinka muita motivoidaan nykyajan työelämässä.

Kenelle 

Koulutus on tarkoitettu osaamisen kehittämiseen kestävyyden ja vastuullisuuden teemoista, ja se soveltuu esimerkiksi seuraavissa tehtävissä työskenteleville:

 • esihenkilö, päällikkö, johto
 • henkilöstön ja organisaation kehittäjä
 • viestinnän tai markkinoinnin ammattilainen
 • asiantuntija tai hallinnon ammattilainen

Keskeinen sisältö

1. Aivot ja työ − miten tukea hyvinvointia ajattelutyössä ja kestävässä johtamisessa

2. Ihmisten johtamisen haasteet ja strategisen hyvinvoinnin kehittäminen 2020-luvulla:

 • Tehokkuusajattelun perinne ja haasteet
 • Kompleksinen maailma, organisaatioiden johtamisen murros ja johtamisen paradoksit − Miten strateginen johtaminen on muuttunut?
 • Ihmisten johtaminen VUCA-maailmassa (VUCA = volatility, uncertainty, complexity, ambiguity)
 • Mitä on henkilöstöjohtaminen, jossa kohtaa globaalisuus ja lokaalisuus?
 • Oman johtamisen muutoshaasteen muotoilu

3. Muutoksen rakentuminen:

 • Moderni muutosjohtaminen ja muutoksen etiikka
 • Resilienssin ja joustavuuden edellytykset ja vaatimukset organisaatiolle
 • Motivaatioteoriat ja motivoituminen − Miten ihminen motivoituu? 
 • Henkinen hiilijalanjälki − Mitä sinun johtamisesi tuottaa?
 • Ihmiskäsitys ja johtamiskäsitys oman johtamisen kehittämisessä

4. Johtamisen työkalupakin uudistaminen:

 • Kompleksisuus ja systeemisyys johtamisessa ja päätöksenteossa
 • Yhteiskehittäminen ja osallistaminen muutosmenetelminä
 • Työvälineitä ja menetelmiä johtamisen uudistamiseen: ilmiöpohjainen johtaminen, itseohjautuvuus ja yhdessäohjautuvuus, diversiteetti ja inklusiivisuus voimavaroina, fasilitoiva johtaminen

Esimerkki koulutustoteutuksesta

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, joka liittyy aivotutkimukseen ja kestävään ihmisten johtamiseen, sekä kolme osallistavaa ja toiminnallista lähi- tai etäpäivää.

Opiskelupäivien väliin sijoittuvat omaan työhön liittyvät välijakson tehtävät, joissa tarkastellaan oman organisaation kompleksisuushaasteita sekä ihmisten johtamista. Välityöskentely laajentaa konkreettisesti oman johtamisen työkalupakkia.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+:n yhteistyö Sharjan emiraatissa jatkuu – varhaiskasvatuksen koulutusohjelma tähtää moniammatilliseen yhteistyöhön
Sharjah Education Academy (SEA) on käynnistänyt uuden varhaiskasvatuksen Early Childhood Education Certification (ECEC) -ohjelman toteutuksen, […]
HY+digiaamu: Kestävää hyvinvointia yhdessä – hyvän työelämän puolesta
Tutkimusten mukaan työpaikoista menestyneimpiä ovat sellaiset, joissa ruokitaan myönteisiä tunteita ja synnytetään hyvää toinen toiselle, eli kannustetaan […]
Miten koulutus voi tukea johtajuuden syvää päätyä?
Tammikuussa 2023 käynnistimme OPH:n rahoittaman uudenlaisen opetus- ja kasvatusalan johtajuuskoulutuksen, Johtajuus-liven. Sen tavoitteena oli antaa […]