Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Toimiva etä- ja hybridiopetus

Koulutuksessa tuetaan osallistujia suunnittelemaan ja toteuttamaan pedagogisesti mielekästä oppimista ja opetusta verkko- tai etäopiskeluna.

Verkko-opetus on tuonut uudenlaisia mahdollisuuksia ja haasteita opettajien arkeen, ja on todennäköistä, että erilaisiin etäopetusmenetelmiin turvaudutaan oppilaitoksissa jatkossa yhä enemmän. Opetuksen järjestämisen mahdollisuudet ja vaihtoehdot ovat laajentuneet ja esimerkiksi hybridiopetus mahdollistaa opintojen paremman saavutettavuuden ja tarjoaa uudenlaisen tavan osallistua opetukseen. Samalla se edellyttää uudenlaisia toimintatapoja ja taitoja niin opettajilta kuin oppijoiltakin.

Koulutus auttaa löytämään ja kokeilemaan toimivia ratkaisuja ja käytäntöjä omaan ja koulun opetustyöhön. Se soveltuu kaikille asteille ja tarjoaa konkreettista apua uudenlaiseen opetusarkeen.

KOULUTUKSEN TAVOITTEENA ON

 • tukea osallistujia suunnittelemaan ja toteuttamaan pedagogisesti mielekästä oppimista ja opetusta verkko/etä-opiskeluna
 • käyttää etä- ja hybridiopetukseen soveltuvia digivälineitä monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti
 • auttaa löytämään ja kokeilemaan toimivia ratkaisuja ja käytäntöjä omaan ja oppilaitoksen etäopetustyöhön
 • löytää keinoja onnistuneen hybridiopetuksen järjestämiseen: Pedagogiset ratkaisut, opetukseen liittyvät käytännöt
 • löytää ja kehittää vertaistukea sekä yhteistyömahdollisuuksia opettajien kesken.

ESIMERKKI TOTEUTUKSESTA

Koulutukseen kuuluu viisi verkkotapaamista (á 2 tuntia) sekä pienimuotoisia, omaan tämänhetkiseen opetustilanteeseen sovellettavia kokeiluja tapaamisten välillä aina kulloinkin käsiteltävään teemaan liittyen. Koulutuksen alussa tehdään ennakkokysely, jossa kartoitetaan osallistujien tarpeita sekä kokemuksia ja tuntemuksia etäopetuksen järjestämisestä ja käytännöistä. Verkkotapaamisten teemoja voidaan muokata osallistujien tarpeiden mukaan.

Verkkotapaaminen 1: Etäopetuksen pedagogiikkaa ja käytäntöjä

 • Orientaatio kokonaisuuteen
 • Etäopetuksen haasteita
 • Etä- ja hybridiopetuksen erilaisia toteutustapoja
 • Pedagogisia lähtökohtia verkko-opetukseen

Verkkotapaaminen 2: Digiteknologian käyttö etäopetuksessa

 • Kokemusten vaihtoa, kysymyksiä ja keskustelua etäjaksolta
 • Digiteknologian rooli opetuksessa ja oppimisessa
 • Digiteknologian soveltamisen ideoita ja esimerkkejä

Verkkotapaaminen 3: Etäopetuksen suunnittelu 

 • Kokemusten vaihtoa, kysymyksiä ja keskustelua etäjaksolta
 • Pedagogisten perusrakenteiden huomiointi
 • Opetuskokonaisuuden suunnittelu etä- ja hybridiopetukseen

Verkkotapaaminen 4: Opiskelun tukeminen

 • Kokemusten vaihtoa, kysymyksiä ja keskustelua etäjaksolta
 • Opiskelun ja etätyöskentelyn taitojen tukeminen
 • Osallistujien aktivointi
 • Yhteisöllisen työskentelyn tukeminen

Verkkotapaaminen 5: Ideamessut ja yhteisöllinen jakaminen

 • Esimerkit ja hyvät käytännöt jakoon (esim. opetusmateriaali, tehtävänanto, työskentelyrunko, ohjeita opiskelijoille, kurssisuunnitelma)
 • Etäopetuksen kultaiset säännöt
 • Yhteenveto

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Anne Burman
050 415 0538
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Anne Burman
050 415 0538
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

sote-lähiesihenkilö
HY+digiaamu: Esihenkilö hyvinvoinnin tekijänä – pitoa ja vetoa sote-alalle
Henkilöstön jaksaminen, työhyvinvointi ja osaajien pysyminen ovat isoja haasteita sote-alalla. Lähiesihenkilöillä ei ole aikaa henkilöstön […]
varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus – monitulkintainen lähestymistapa
Varhaiskasvatus on noussut viime vuosina sekä yhteiskunnalliseen että median huomioon kansainvälisesti. Erityisesti varhaiskasvatus on herättänyt […]
oppilaita
Yhdessä oppien edetään – oppimisanalytiikka on koulun yhteinen asia
Oppimisanalytiikka on oppimisdatan keräämistä erilaisista tietolähteistä ja kerätyn datan analysoimista eri menetelmin. Oppimisanalytiikkaa voidaan hyödyntää […]

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!