FI | SV | EN

Tehoa ja työkaluja vastuullisempaan kuntaviestintään

Tämän valmennuksen avulla kehitetään ja uudistetaan kuntanne viestintää sekä pureudutaan kuntaviestinnän kehittämiskohtiin ja ratkotaan mahdollisia haasteita.

Onhan teidän kunnallanne hyvät valmiudet vastata tämän päivän viestintävaateisiin? Miten vuoropuhelu kuntalaisten kanssa sujuu? Miten on varmistettu valmistelun avoimuus sekä kuntalaisten oikeus ja mahdollisuusuudet osallistua päätösten valmisteluun? Miten viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden viestinnällinen yhteistyö sujuu?

Valmennus on oiva keino perehdyttää uusia ja muistutella tehtävissään jatkavia luottamushenkilöitä kuntaviestinnän periaatteista ja vastuullisen viestinnän toimintatavoista. Yhdessä sovitut pelisäännöt ja rakentava viestintätyyli vahvistavat myös kunnan mainetta.

Yhteiset tilaisuudet ja niissä käytävä vuoropuhelu lisäävät luottamusta ja yhteistä tahtotilaa kuntastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun valmennukseen osallistuvat luottamushenkilöt, johtavat viranhaltijat ja kunnan viestintävastaava sekä konserniyhtiöiden johto.

NÄIN VOIMME OLLA AVUKSI

Kunnat, maakunnat ja uudet hyvinvointialueet ovat jatkuvien muutosten myllerryksessä, ja muutos ei toteudu ilman osaavaa viestintää. HY+ tuntee kuntien viestintähaasteet ja on kuntajohdon ja -viestijöiden luotettava ja osaava kumppani.

Haasteisiin vastaamiseksi olemme kehittäneet helppokäyttöiset työkalut, joista voi valita oman kuntasi tai alueesi tilanteeseen sopivat ratkaisut.

MITEN ME SEN TEEMME?

Kokonaisvaltainen ja asiakaslähtöinen ote

Saat veloituksetta käyttöösi viestinnän tilannekuvan pikamittauksen. Se auttaa paikantamaan viestinnän vahvuudet ja kehityskohdat.

Räätälöimme kaikki viestintäpalvelut yksilöllisesti, oli kyse henkilökohtaisesta ohjauksesta, koulutuspäivistä tai laajemmista kehitys- ja valmennusprosesseista. Kokonaisuuteen voi yhdistellä myös HY+:n avoimia koulutuksia.

Etsitään yhdessä teille sopivat ratkaisut

Kun tilannekuva on selvä, tehdään tiekartta, miten kannattaa edetä. Kehittämiseen on hyvä ottaa mukaan johtoa, henkilöstöä ja luottamushenkilöitä. Yhdessä työstetyt asiat siirtyvät paremmin osaksi arjen työtä ja syntyy todellista muutosta.

Työpajat ovat kunnissakin hyväksi koettu kehittämistapa, joka vahvistaa sitoutumista uusiin asioihin. Joskus viestintäpulmat ratkeavat jo lyhyillä tietopäivityksillä ja valmennuksilla.

HY+ rakentaa kanssanne uudenlaista työtä ja työyhteisöjä koko työyhteisön voimavaroja hyödyntämällä.

Tavoitteena pitkäkestoiset vaikutukset

Tilannekuva varmistaa, että paneudutaan olennaisiin kehityshaasteisiin. HY+ huolehtii kehitysprosessien dokumentoinnista. Näin sovittuihin asioihin on helppo palata myöhemminkin.

Kehittäjämme ottaa kunnan tai alueen viestintävastaavan työparikseen, jolloin samalla myös viestijän ammatillinen osaaminen vahvistuu ja hänestä kasvaa sisäinen kehittäjä.

AUTAMME VALITSEMAAN SOPIVAT TYÖKALUT

Olemme rakentaneet kolme vaihtoehtoista ajatusmallia helpottamaan liikkeellelähtöä. Mietitään yhdessä, mistä teidän kuntanne tai hyvinvointialueenne viestinnän uudistumisessa kannattaisi lähteä liikkeelle.

Pikafiksaus

Usein viestintää saadaan paljon paremmalle tolalle jo pienellä fiksaamisella.

On tilanteita, joissa kannattaa kehittää jotain viestinnän osa-aluetta, vaikkapa asiakasviestintää, kriisiviestintää, esiintymisvalmiuksia, mediaviestintää tai someläsnäoloa. Jo yhdellä tai kahdella valmennuskerralla saadaan paljon aikaan.

Remontti

Jos tilannekuva nostaa esiin laajempia kehitystarpeita, lähdemme suunnittelemaan teille sopivaa korjausten kokonaisuutta.

Remonttiotetta tarvitaan, jos halutaan kehittää esimerkiksi työyhteisön sisäistä viestintää, työhyvinvointia, muutosvalmiutta tai esihenkilöiden viestintäosaamista. Kun on saatava aikaan muutoksia viestintäkulttuurissa, se ottaa jo vähän enemmän aikaa.

Ennen isompiin korjaustoimiin ryhtymistä on usein viisasta syventää tilannekuvaa esimerkiksi avainhenkilöitä haastattelemalla.

Perustusten teko ja rakentamisen tukipalvelut

Joskus viestinnän pikamittaus nostaa esiin tarpeen laittaa kuntaviestinnän perusta kuntoon: viestintä ei ole johdettua ja riittävän suunnitelmallista, viestinnän ja markkinoinnin linjaukset pitäisi päivittää tai viestinnän organisointi ja vastuut olisi tarpeen miettiä uusiksi.

HY+ tarjoaa konsultoivaa kehittämisapua, jolla saadaan kuntaviestintä ja -markkinointi vastaamaan paremmin tämä päivän ja huomisen vaateisiin. Kun perusta on kunnossa, henkilöstö jaksaa työssään ja kuntalaiset ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Digitaidot varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – miksi niihin olisi hyvä panostaa?
Digitaalisuus ja erilaisten uusien teknologioiden käyttö on lisääntynyt yhteiskunnassa viimeisten vuosien aikana hyvin nopeasti. Kännykät […]
Farmasian erikoistumiskoulutukset 2024: haku on käynnistynyt
Haku syksyllä 2024 alkaviin farmasian erikoistumiskoulutuksiin käynnistyi 14. helmikuuta. Farmasian erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu proviisoreille ja […]
Mindfulness tuo ohjaukseen syvyyttä ja varmuutta
Mindfulnessin tutkimus on tarjonnut viime vuosina uutta jäsentynyttä tietoa siitä, minkälaisia keinoja meillä on käsitellä […]