Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Strategista muutosvoimaa ja ketterän strategian työkaluja

Valmennus antaa työkaluja toimivaan strategiatyöhön ja tukee strategian vahvaa viemistä käytäntöön.

Miksi ja miten verkkokoulutuksia arvioidaan ja kehitetään pedagogisesti? Millä keinoin verkkokoulutuksista tehdään innostavia ja mukaansatempaavia? Miten verkkokoulutuksen ilmapiirin ja tunnelmaan voidaan vaikuttaa?

Opi suunnittelemaan ja käsikirjoittamaan vaikuttavia verkko-koulutuksia. Konsultointi voi koostua esimerkiksi kolmesta puolen päivän työpajasta, jossa kehitetään osallistujien verkkokoulutuksia. Konsultointi on konkreettista työpajatyyppistä työskentelyä, joka perustuu vahvasti oppimisen tutkijoiden käsitykseen tehokkaasta oppimisesta. Konsultointi nopeuttaa kehittämistyötäsi, kun saat koko prosessin ajan tukea, ohjeita, vinkkejä, ehdotuksia ja ideoita verkkokoulutusten asiantuntijalta.

Sisältö

● Diagnosointivaihe – Arvioidaan olemassa olevia koulutuksia – Missä ollaan? Mitä ja miten niistä voidaan oppia?
● Suunnittelun lähtökohdat – Mitä haluat aikaansaada, millaisen verkkokoulutuksen haluat suunnitella?
● Verkkokoulutusten erilaiset tyypit – Minkälaista oppimista verkkokoulutuksessasi tavoitellaan? Oppimistavoitteiden avulla kohti vaikuttavaa ja mielekästä verkkokoulutusta
● Verkkokoulutuksen vaikuttamisen keinot, mallit ja välineet
● Millainen tehtävä sopii millaiseenkin oppimistavoitteeseen?
● Arvioidaan suunnitellut koulutukset 

Konsultoinnin toteutus

Konsultointi on tarkoitettu yritysten ja yhteisöjen verkkokoulutusten tekijöille ja suunnittelijoille. Työskentely alkaa osallistujien olemassa olevien verkkokoulutusten arvioinnilla. Sen jälkeen lähdetään työstämään osallistujien omia projekteja.

Tutkimusten valossa tiedämme, että strategiatyö on vaikeaa ja strategian tuntemus jää usein heikoksi. Vain 2 % strategiaviestistä tavoittaa henkilökunnan ja siksi myös strategian läpivienti on vaikeaa. Valmennus tuo strategian ja sen läpiviennin parrasvaloon uudesta näkökulmasta ja uusien tutkimusten valossa, jotka osoittavat, että monet totutuista strategiatyökaluista eivät yksinkertaisesti enää toimi.

Valmennus sopii yritysten, julkisten organisaatioiden sekä kuntien johto- ja päällikkötehtävissä toimiville sekä strategisesta muutoksesta vastaaville henkilöille.

TAVOITE JA TOTEUTUSTAPA

Valmennus antaa työkaluja toimivaan strategiatyöhön ja tukee strategian vahvaa käytäntöön vientiä. Valmennuksessa saa työkaluja ”siiloutumisen” poistamiseen sekä ketterän strategian mahdollistavan ideakulttuurin toteuttamiseen. Valmennus sisältää konkreettisia esimerkkejä niin kunnan kuin yritystenkin strategian läpiviennistä.

VALMENNUKSEN TEEMAT

Strategia kuntoon – johdon tärkein tehtävä on antaa suunta
Miten rakentaa strategia, jolla saadaan tuloksia? Mitkä ovat strategiatyön suurimmat kompastuskivet? Miten saadaan vauhditettua haluttuja muutoksia? Miten strategiasta viestitään onnistuneesti?

Muutosvoimaa – miten strategia muuttuu paperilta teoiksi

Strategian pitää siirtyä paperilta teoiksi. Mikä nykymalleissa tuo haasteita läpiviennille? Miten kannattaa mitata ja seurata muutosta? Miksi BSC ei usein toimikkaan toiveiden mukaisesti? Miten läpivienti ja mittaus se voisi toimia paremmin? Mikä on strategisten mittareiden ja yleismittareiden ero? Uusinta tietoa strategioiden muutoksista.

Ketterän strategian kompastuskivet ja edistäjät
Strategiasta halutaan ketteryyttä toimintaan ja henkilöstön osallistaminen on tuotu keskiöön. Silti tutkimustulokset kertovat, että strategiat eivät onnistu. Tutkimuksissa on tullut esille organisaatioita, jossa kaikki on tehty ”by the book” ja silti tuloksia ei ole saatu. Mistä tämä johtuu? Esimerkkejä ketterän strategian työkaluista. Induktiivisesta strategiasta deduktiiviseen strategiamalliin.

Integrointi- siilot sopivat vain ydinvoimalaan
Miten saadaan eri toiminnot kulkemaan samaan suuntaan? Miten arvioida integraation nykytilanne? Miten varmistaa, että mm. strategia, eri toimialojen brändi, viestintä, henkilöstöstrategia ja hr-kehittämistoiminnot kulkevat samaan suuntaan?

Tulen sytyttämisen taito ja ideakulttuurin luominen
Mikä on ihmisten merkitys ja miten voi toimintaa johtamalla ja läpivientimalleilla luoda innostusta ja inspiraatiota organisaation? Miten saavutetaan Wow-johtaminen ja innostus – tulen sytyttämisen ja sen ylläpitämisen taito? Osallistamisen ja ideakulttuurin luomisen taito.

TOTEUTUS JA TYÖSKENTELYTAPA

Valmennusohjelma on rakennettu neljän päivän kokonaisuudeksi, mutta laajuus sovitaan tilaajan kanssa.  Työskentely perustuu asiantuntijapuheenvuoroihin sekä asiantuntijoiden ohjaamaan työpajatyöskentelyyn, jossa jaetaan kokemuksia, pohditaan ratkaisuja ja sovelletaan työkaluja käytäntöön omissa organisaatioissa. Ohjelma perustuu uusimpaan tutkimustietoon muutos- ja strategiatyöstä sekä sisältää konkreettisia esimerkkitapauksia. Valmennus antaa tilaa myös jokaisen oman strategian sparraukseen ja eteenpäinvientiin sekä mahdollistaa hyvien käytänteiden jakamisen osallistujien muodostamassa benchmarkkaus- ja sparrausverkostossa.

Sisällöt täsmennetään osallistujien tarpeiden mukaan. Ennen valmennuskokonaisuutta tehdään ennakkokysely osallistujien tarpeista ja tilanteesta, jotta osallistujat saavat sellaisia työkaluja, joita voi viedä tuloksekkaasti omaan arkeen.

VALMENNUKSEN HYÖDYT

Osallistuja saa työkaluja todellisiin strategisiin muutoksiin ja ihmisten mukaan saamiseen sekä ketterän strategian toteuttamiseen. Muutokset ovat tarkoittaneet mm. myyntitulosten moninkertaistumisia, miljoonaluokan säästöjä, ideoiden 9000 % kertaistumista sekä työilon nousua. Tulokset tulevat kuitenkin vain teoilla, kun työkaluja käytetään organisaation arjessa.

VALMENTAJAT

Valmennuskokonaisuudesta vastaa Kissconsulting Oy:n toimitusjohtaja Maarika Maury. Maarika tekee parhaillaan väitöskirjaa toimivasta strategiatyöstä, sen haasteista ja vauhdittamisesta. Hän on yhteistyössä kollegoidensa kanssa kirjoittanut kirjat ”Kunnat kuntoon” 2017, ”Suomalainen myynti on syvältä vai onko?” 2016 ja ”Pelolla johtaminen on perseestä” 2015, joka on myös toteutettu työyhteisöteatterina.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Tiedosta tukea päätöksentekoon
Artikkeli on julkaistu Rexi-lehdessä 02/2021. Kirjoittajat: Kaisa Honkonen ja Leena Vainio, Suomen eOppimiskeskus ry; Tomi Rautaoja, Turun […]
Onnistuneen koulutuksen toteuttaminen: ”Suunnittele, suunnittele ja suunnittele!”
Miten koulutus toteutetaan onnistuneesti ja mitä kaikkea prosessissa tulisi ottaa huomioon? HY+ käynnistää jälleen syksyllä […]
Oppimisanalytiikka oppilaitosjohtamisen tukena
Kouluissa dataa kertyy paljon erilaisiin rekistereihin ja järjestelmiin, mutta kertyneen datan hyödyntäminen ei kuitenkaan ole […]

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>