FI | SV | EN

Resilienssin vahvistaminen työyhteisössä

Koulutus tarjoaa välineitä työyhteisön resilienssin tukemiseen ja vahvistamiseen.

Resilienssi on selviämiskykyä, vahvuutta, jolla kohdataan haasteita ja muutoksia. Tätä tarvitaan arjessa kaiken aikaa – erityisesti vaikeuksia kohdattaessa. Resilienssi on kykyä kohdata vaikeuksia ja selvitä kaikesta huolimatta.

Elämään kuuluu aina hankaluuksia, ja siksi vaikeuksista selviäminen on hyvinvoinnin ytimessä. Resilienssiä voidaan kasvattaa yksilöiden ja yhteisöjen tavallisessa arjen toiminnassa.

Mitä on resilienssi työyhteisössä? Lue artikkeli aiheesta HY+:n blogista.

Hyödyt

Koulutuksessa tutustutaan tapoihin vahvistaa resilienssiä positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisten menetelmien avulla. Koulutuksessa sekä opitaan havainnoimaan resilienssin ilmentymiä että vahvistamaan resilienssiä elämän ja työelämän haasteissa ja muutoksissa.

Esihenkilöt ja työyhteisön kehittäjät saavat koulutuksesta tukea sekä henkilökohtaisissa että työyhteisön muutoksissa ja haasteissa selviämiseen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen.

Kasvatus- ja ohjausalalla työskenteleville koulutus tarjoaa välineitä sekä oman että työyhteisön resilienssin vahvistamiseen ja positiivisen psykologian ratkaisumenetelmien käyttöön.

Kenelle

Koulutus on suunnattu erilaisille organisaatioille ja työyhteisöille, myös koulutus-, opetus-, kasvatus- ja ohjaustyön organisaatioille. Koulutukseen voivat osallistua esimerkiksi organisaation esihenkilöt ja muut työhyvinvoinnin ja työyhteisön kehittäjät.

Sisältö 

Koulutuksen aikana tutustutaan resilienssiin ilmiönä tutkimustiedon ja käytännön sovellusten valossa niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Teemaa syvennetään keskusteluin ja harjoituksin, joissa tutkitaan omaa ja oman lähiympäristön resilienssiä sekä tapoja vahvistaa sitä.

Resilienssi – mitä se on? Tutkimustietoa resilienssistä ja siihen vaikuttamisesta

  • Myönteisyys: myönteiset tunteet luovat ja ylläpitävät resilienssiä 
  • Ihmissuhteiden merkitys resilienssille
  • Vahvuuksien tunnistaminen ja niiden varassa toimiminen 
  • Pystyvyysuskon ja toimijuuden vahvistaminen
  • Merkityksellisyys ja toiveikkuus resilienssin ytimessä

Resilienssin tukeminen ja johtaminen, toimintakulttuurin kehittäminen

  • Resilienssiä tukevan toimintaympäristön ja -kulttuurin piirteitä
  • Resilienssiä tukevan toimintaympäristön ja -kulttuurin luominen: miten mahdollistaa arjessa myönteisiä tunteita, onnistumisten huomaamista, vahvuuksien varassa toimimista, selviämiskokemuksista oppimista, toimijuuden ja pystyvyyden kokemusta 
  • Rakenteellinen resilienssi yhteisön ja yhteiskunnan tasolla

Toteutus

Koulutuksen sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan toiveen mukaan.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+:n yhteistyö Sharjan emiraatissa jatkuu – varhaiskasvatuksen koulutusohjelma tähtää moniammatilliseen yhteistyöhön
Sharjah Education Academy (SEA) on käynnistänyt uuden varhaiskasvatuksen Early Childhood Education Certification (ECEC) -ohjelman toteutuksen, […]
HY+digiaamu: Kestävää hyvinvointia yhdessä – hyvän työelämän puolesta
Tutkimusten mukaan työpaikoista menestyneimpiä ovat sellaiset, joissa ruokitaan myönteisiä tunteita ja synnytetään hyvää toinen toiselle, eli kannustetaan […]
Miten koulutus voi tukea johtajuuden syvää päätyä?
Tammikuussa 2023 käynnistimme OPH:n rahoittaman uudenlaisen opetus- ja kasvatusalan johtajuuskoulutuksen, Johtajuus-liven. Sen tavoitteena oli antaa […]