FI | SV | EN

Paikkatiedon hyödyntäminen organisaatioissa

Paikkatietokoulutusten avulla voit merkittävästi kehittää organisaatiosi alueellisen tiedon hyödyntämistä ja jalostamista alasta riippumatta.

Paikkatiedon merkitys yhteiskunnassa ja työelämässä kasvaa jatkuvasti, sillä yhä useammat organisaatiot ja yritykset keräävät ja hyödyntävät paikkatietoa päätöksenteossaan. Paikkatiedon avulla voidaan esimerkiksi tehdä tarkempia markkinatutkimuksia, optimoida logistiikkaa ja reittisuunnittelua, parantaa kaupunkisuunnittelua ja ympäristöhallintoa sekä kehittää terveys- ja turvallisuuspalveluita. 

Paikkatietokoulutus voidaan suunnitella yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat kehittää henkilöstönsä paikkatieto-osaamista.

Hyödyt

Paikkatiedon perusteiden hallitseminen on tärkeää, sillä se mahdollistaa työyhteisön jäsenten keskinäisen ymmärryksen ja tiedon jakamisen. Kun kaikki organisaation jäsenet puhuvat ”samaa kieltä” paikkatiedon osalta, tiedonkulku ja yhteistyö sujuvat tehokkaammin. Tämä puolestaan johtaa parempaan päätöksentekoon ja informaation hyödyntämiseen.

Tämä koulutus tarjoaa henkilöstölle perustiedot paikkatietojärjestelmistä, kartta-aineiston käytöstä, paikkatietodatan analysoinnista ja visualisoinnista sekä paikkatiedon hyödyntämisestä päätöksenteossa. Paikkatietokoulutuksen avulla organisaatio voi kehittää henkilöstön taitoja ja parantaa toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta.

Sisältö

Paikkatietokoulutuksen sisältö vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppistä osaamista organisaation henkilöstö tarvitsee.

Esimerkkejä yleisistä paikkatietokoulutuksen sisällöistä:

 • Paikkatiedon perusteet ja käsitteet (mm. keskeistä terminologiaa, rasteri- ja vektorimuotoisten aineistojen perusteet ja erot, paikkatiedon ominaisuus- eli attribuuttitieto)
 • Karttaprojektioiden ja koordinaattijärjestelmien perusteet
 • Paikkatietoaineistojen lataaminen, käyttöönotto ja esivalmistelu (mm. avoimet paikkatietoaineistot, rajapintapalvelut)
 • Paikkatietoaineistojen lataaminen, käyttöönotto ja esivalmistelu (mm. paikkatiedon muokkaaminen ja käsittely ennen analysointia)
 • Satelliittipaikannusjärjestelmät (GPS) ja paikannusteknologian perusteet
 • Paikkatiedon tuottaminen ja kerääminen
 • Paikkatietoanalyysit: päällekkäis- ja vyöhykeanalyysit
 • Paikkatietoanalyysit: rasterianalyysit
 • Paikkatietoanalyysit: verkosto- ja reititysanalyysit
 • Paikkatietoanalyysit: interpolointimenetelmät
 • Korkeusmallit (DEM) ja niille tehtävät analyysit
 • Paikkatietotyöskentelyn automatisointi
 • Karttavisualisointi ja julkaiseminen
 • Paikkatiedon etiikka ja tietoturva

Yllä olevassa listassa on vain osa mahdollisista paikkatietokoulutuksen sisällöistä, joten kysy lisää, mikäli listasta ei löydy tarpeenne mukaista teemaa. Räätälöimme koulutuksen vastaamaan organisaationne tarpeita ja henkilöstön taitotasoa.

Toteutustapa

Koulutus voi olla joko verkkokoulutusta tai lähikoulutusta, ja se voidaan räätälöidä laajuudeltaan ja toteutustavaltaan asiakkaan organisaation tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi.

Toteutuksiin on käytettävissä Helsingin yliopiston laaja-alainen osaaminen ja paikkatieto-ohjelmistot, aineistot ja menetelmät ja niiden soveltamisosaaminen.

Kouluttaja ja ohjelmistot

Koulutuksen asiantuntijat tulevat Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen osastolta, jolla on Suomen kattavin yliopistollinen paikkatiedon kurssitarjonta sekä vankka ja laaja-alainen osaaminen paikkatieto-ohjelmistojen, aineistojen ja menetelmien kouluttamisesta ja soveltamisesta.

Paikkatieto-osaaminen ja sen sovellukset ovat Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen osastolla maan huippuluokkaa, ja hyödynnettävissä ovat muun muassa kaikki keskeiset paikkatieto-ohjelmistot ja aineistot ja niiden soveltamisosaaminen eri aloille.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+:n yhteistyö Sharjan emiraatissa jatkuu – varhaiskasvatuksen koulutusohjelma tähtää moniammatilliseen yhteistyöhön
Sharjah Education Academy (SEA) on käynnistänyt uuden varhaiskasvatuksen Early Childhood Education Certification (ECEC) -ohjelman toteutuksen, […]
HY+digiaamu: Kestävää hyvinvointia yhdessä – hyvän työelämän puolesta
Tutkimusten mukaan työpaikoista menestyneimpiä ovat sellaiset, joissa ruokitaan myönteisiä tunteita ja synnytetään hyvää toinen toiselle, eli kannustetaan […]
Miten koulutus voi tukea johtajuuden syvää päätyä?
Tammikuussa 2023 käynnistimme OPH:n rahoittaman uudenlaisen opetus- ja kasvatusalan johtajuuskoulutuksen, Johtajuus-liven. Sen tavoitteena oli antaa […]