Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Osallistamisen ja arvioinnin sähköiset työkalut

Koulutuksessa kehitetään erilaisia oppijakeskeiseen toimintaan perustuvia työskentely- ja arviointikäytänteitä digitaalisia mahdollisuuksia ja työvälineitä hyödyntäen.

Koulutuksessa pääsee konkreettisesti tutustumaan ja kokeilemaan erilaisia työvälineitä sekä suunnittelemaan erilaisia sähköisen arvioinnin ja työskentelyn tapoja oppimisen edistämiseksi.

Koulutus voidaan järjestää kokonaan verkossa, ja se sisältää verkkotapaamisia ja välitehtäviä/-työskentelyä. Verkkotapaamisissa sekä harjoitellaan sovellusten käyttöä että jaetaan ideoita niiden hyödyntämiseksi. Osallistujat harjoittelevat välijaksoilla opittua omien oppijoidensa kanssa ja saavat koulutuksen aikana tukea muun muassa koulutuksen verkkoympäristön kautta.

TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Koulutuksessa kehitetään erilaisia oppijakeskeiseen toimintaan perustuvia työskentely- ja arviointikäytänteitä digitaalisia mahdollisuuksia ja työvälineitä hyödyntäen. Koulutuksessa päästään konkreettisesti tutustumaan ja kokeilemaan erilaisia työvälineitä sekä suunnittelemaan erilaisia sähköisen arvioinnin ja työskentelyn tapoja oppimisen edistämiseksi.

Koulutus voidaan järjestää kokonaan verkossa, ja se voi sisältää esimerkiksi kolme verkkotapaamista (á 2 h) ja välitehtäviä/-työskentelyä. Verkkotapaamisissa sekä harjoitellaan sovellusten käyttöä että jaetaan ideoita niiden hyödyntämiseksi.

Osallistujat harjoittelevat välijaksoilla opittua omien oppijoidensa kanssa ja saavat koulutuksen aikana tukea muun muassa koulutuksen verkkoympäristön kautta.

KENELLE

Koulutus on suunnattu perusopetuksen, lukion ja ammatillisen opetuksen opetushenkilöstölle.

ESIMERKKI TOTEUTUKSESTA

1. Verkkotapaaminen: Osallistamisen työkalut lähi- ja verkko-opetuksessa
Koulutusosiossa orientoidutaan aiheeseen ja tutustutaan erilaisiin työkaluihin, joilla voidaan osallistaa oppijoita sekä verkossa että lähiopetuksessa. Esillä ovat sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyyn sopivat sovellukset, muun muassa chat, sanapilvet ja erilaiset muistitaulut. Kokeilemme myös erilaisia menetelmiä uuteen aiheeseen orientoitumiseksi tai opetussession päättäväksi reflektioksi.

2. Verkkotapaaminen: Kyselytyökalut osallistamisen ja arvioinnin apuna
Koulutusosiossa perehdytään kyselytyökalujen monipuoliseen käyttöön. Monet niistä sopivat sekä mielipiteiden kartoittamiseen että harjoitteluun ja arvioinnin avuksi. Valitsemme harjoiteltavat työkalut ensimmäisessä verkkotapaamisessa. Esille voidaan nostaa esimerkiksi Kahoot, Quizizz, Microsoft/Google Forms, Mentimeter tai X-breikki.

3. Verkkotapaaminen: Osallista oppijat tuottamaan ja tekemään!
Koulutusosiossa tutustutaan helppoihin työkaluihin, joiden avulla niin oppijat kuin opettajatkin voivat tuottaa sisältöjä, esimerkiksi videoita, animaatioita tai digijulkaisuja. Esillä ovat muun muassa Adobe Sparkin kolme sovellusta, joita voi hyödyntää esimerkiksi videoiden, portfolioiden ja infograafien tekemisessä.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Selja Saarialho
040 352 5004
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Selja Saarialho
040 352 5004
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Digitaaliset taidot
Digitaalisten taitojen ja osaamisen kuvaukset Uudet lukutaidot -ohjelmassa
Osaamisen ennakointifoorumin raportissa Osaaminen 2035 todetaan, että tulevaisuudessa muutoksen hallintaa edistävät metataidot, kuten ongelmanratkaisu- ja […]
Työyhteisö
Työyhteisön kehittäminen ja etätyö: johtamisen viisi haastetta
Kokonaisvaltainen siirtyminen etätyöhön ja toisaalta vaiheittainen palaaminen työpaikoille ovat olleet monissa organisaatioissa mietinnän paikkoja. Työyhteisön […]
ProViestijä-koulutusohjelma viestintätyössä kehittymisen tukena
HY+:n ProViestijä-koulutusohjelmaan on osallistunut vuosien varrella jo lähes 800 viestinnän parissa työskentelevää, ja se käynnistyy […]

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>