Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Lukion yhteisöllinen toimintakulttuuri ja laaja-alainen osaaminen

Valmennuksessa mallinnetaan ja saadaan konkreettisia toimintatapoja yhteisöllisen ja oppivan toimintakulttuurin edistämiseen omassa lukiossa ja opetuksessa.

Lukion uuden opetussuunnitelman mukainen opetus edellyttää oppivaa, yhteisöllistä toimintakulttuuria. Valmennuksessa mallinnetaan konkreettisia toimintatapoja yhteisöllisen ja oppivan toimintakulttuurin edistämiseen omassa lukiossa ja opetuksessa.

Valmennuksen jälkeen osallistuja ymmärtää yhteistyön ja yhteisöllisyyden merkityksen koko lukioyhteisön hyvinvoinnin edistäjänä. Osallistujalla on käsitys keskeisistä kehittämisen alueista, jotka liittyvät oppilaitoksen yhteistyön rakenteisiin, sekä tarvittavista taidoista rakenteiden kehittämiseen. Hän ymmärtää, mitä tiimiopettajuus on ja miten esimerkiksi opintojaksoja rakennetaan yhdessä.

Valmennuksessa muodostetaan yhteistä ymmärrystä siitä, millä tavoin opetuksessa voidaan tukea opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittymistä ja mitä monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentaminen edellyttää oppilaitoksen toimintakulttuurilta. Valmennuksen laajuutta ja sisältöjä voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

TAVOITTEET

Valmennuksen jälkeen osallistuja ymmärtää yhteistyön ja yhteisöllisyyden merkityksen koko lukioyhteisön hyvinvoinnin edistäjänä. Osallistujalla on ymmärrys keskeisistä kehittämisen alueista liittyen oppilaitoksen yhteistyön rakenteisiin sekä käsitys tarvittavista taidoista rakenteiden kehittämiseen.  Hänellä on käsitys siitä, mitä tiimiopettajuus on ja miten esimerkiksi opintojaksoja rakennetaan yhdessä.

Koulutuksessa muodostetaan yhteistä ymmärrystä siitä, millä tavoin opetuksessa voidaan tukea opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittymistä ja mitä monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentaminen edellyttää oppilaitoksen toimintakulttuurilta. Valmennus voi sisältää esimerkiksi kaksi lähipäivää tai kolme iltapäivää sekä työskentelyä välijaksolla. Sisältöjä voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

TYÖTAVAT JA TYÖSKENTELY

Koulutuksen työtapa on valmentava ja kokemuksellinen. Koulutuksessa mallinnetaan ja saadaan konkreettisia toimintatapoja yhteisöllisen ja oppivan toimintakulttuurin edistämiseen omassa lukiossa ja opetuksessa. Koulutuksen työtavoilla varmistetaan sekä lukion opetussuunnitelman sisällöllistä ymmärtämistä että menetelmällistä osaamista.

Osallistujat työskentelevät eri aineiden välisissä pienryhmissä sekä omissa aineryhmissä. Lisäksi koulutuksen työskentelyssä hyödynnetään opetussuunnitelman jalkauttamisen vastuurooleja ja rakenteita, esimerkiksi LOPS-tutoreita ja johtoryhmää.

LAAJUUS

Kokonaisuus voi sisältää esimerkiksi kaksi lähipäivää tai kolme iltapäivää sekä työskentelyä välijaksoilla. Valmennuksen laajuus ja sisällöt ovat räätälöitävissä tilaajan tarpeiden mukaan.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Anne Burman
050 415 0538
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Anne Burman
050 415 0538
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

videon kuvaaminen kännykällä
Video on mainio väline opettaa, ohjeistaa ja oivaltaa
Somevaikuttajien tekemiä videoita on meille tarjolla lukematon määrä, mutta on vaikea löytää yksinkertaista ja selkeää […]
HY+digiaamu: Inkluusio? Pohdittavaa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen johtamiseen
Inklusiivisen kasvatuksen ja opetuksen kysymykset ovat ajankohtaisia kouluissa ja päiväkodeissa. Inkluusion toteutumiseen vaikuttavat olennaisesti koulu- […]
työtiimi
Miksi valmentava johtaminen kannattaa
Mitä on valmentava johtaminen ja mitä hyötyä on valmentavasta johtamistyylistä? Valmentava johtaminen on arvostava, osallistava ja tavoitteellinen tapa vaikuttaa. [...]

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>