Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Lukion yhteisöllinen toimintakulttuuri ja laaja-alainen osaaminen

Valmennuksessa mallinnetaan ja saadaan konkreettisia toimintatapoja yhteisöllisen ja oppivan toimintakulttuurin edistämiseen omassa lukiossa ja opetuksessa.

Lukion uuden opetussuunnitelman mukainen opetus edellyttää oppivaa, yhteisöllistä toimintakulttuuria. Valmennuksessa mallinnetaan konkreettisia toimintatapoja yhteisöllisen ja oppivan toimintakulttuurin edistämiseen omassa lukiossa ja opetuksessa.

Valmennuksen jälkeen osallistuja ymmärtää yhteistyön ja yhteisöllisyyden merkityksen koko lukioyhteisön hyvinvoinnin edistäjänä. Osallistujalla on käsitys keskeisistä kehittämisen alueista, jotka liittyvät oppilaitoksen yhteistyön rakenteisiin, sekä tarvittavista taidoista rakenteiden kehittämiseen. Hän ymmärtää, mitä tiimiopettajuus on ja miten esimerkiksi opintojaksoja rakennetaan yhdessä.

Valmennuksessa muodostetaan yhteistä ymmärrystä siitä, millä tavoin opetuksessa voidaan tukea opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittymistä ja mitä monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentaminen edellyttää oppilaitoksen toimintakulttuurilta. Valmennuksen laajuutta ja sisältöjä voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

TAVOITTEET

Valmennuksen jälkeen osallistuja ymmärtää yhteistyön ja yhteisöllisyyden merkityksen koko lukioyhteisön hyvinvoinnin edistäjänä. Osallistujalla on ymmärrys keskeisistä kehittämisen alueista liittyen oppilaitoksen yhteistyön rakenteisiin sekä käsitys tarvittavista taidoista rakenteiden kehittämiseen.  Hänellä on käsitys siitä, mitä tiimiopettajuus on ja miten esimerkiksi opintojaksoja rakennetaan yhdessä.

Koulutuksessa muodostetaan yhteistä ymmärrystä siitä, millä tavoin opetuksessa voidaan tukea opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittymistä ja mitä monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentaminen edellyttää oppilaitoksen toimintakulttuurilta. Valmennus voi sisältää esimerkiksi kaksi lähipäivää tai kolme iltapäivää sekä työskentelyä välijaksolla. Sisältöjä voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

TYÖTAVAT JA TYÖSKENTELY

Koulutuksen työtapa on valmentava ja kokemuksellinen. Koulutuksessa mallinnetaan ja saadaan konkreettisia toimintatapoja yhteisöllisen ja oppivan toimintakulttuurin edistämiseen omassa lukiossa ja opetuksessa. Koulutuksen työtavoilla varmistetaan sekä lukion opetussuunnitelman sisällöllistä ymmärtämistä että menetelmällistä osaamista.

Osallistujat työskentelevät eri aineiden välisissä pienryhmissä sekä omissa aineryhmissä. Lisäksi koulutuksen työskentelyssä hyödynnetään opetussuunnitelman jalkauttamisen vastuurooleja ja rakenteita, esimerkiksi LOPS-tutoreita ja johtoryhmää.

LAAJUUS

Kokonaisuus voi sisältää esimerkiksi kaksi lähipäivää tai kolme iltapäivää sekä työskentelyä välijaksoilla. Valmennuksen laajuus ja sisällöt ovat räätälöitävissä tilaajan tarpeiden mukaan.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Selja Saarialho
040 352 5004
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Selja Saarialho
040 352 5004
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Tiedosta tukea päätöksentekoon
Artikkeli on julkaistu Rexi-lehdessä 02/2021. Kirjoittajat: Kaisa Honkonen ja Leena Vainio, Suomen eOppimiskeskus ry; Tomi Rautaoja, Turun […]
Onnistuneen koulutuksen toteuttaminen: ”Suunnittele, suunnittele ja suunnittele!”
Miten koulutus toteutetaan onnistuneesti ja mitä kaikkea prosessissa tulisi ottaa huomioon? HY+ käynnistää jälleen syksyllä […]
Oppimisanalytiikka oppilaitosjohtamisen tukena
Kouluissa dataa kertyy paljon erilaisiin rekistereihin ja järjestelmiin, mutta kertyneen datan hyödyntäminen ei kuitenkaan ole […]

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>