Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Koulukiusaamisen juridiikka

Perusopetuslain 29 §:n nojalla oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Tämä velvoittaa opetuksen järjestäjiä huolehtimaan väkivallan ja koulukiusaamisen estämisestä kouluissa ja oppilaitoksissa. Koulun henkilöstön tehtävänä on puuttua kiusaamiseen ja turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallinen ympäristö.

TAVOITE

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on eväät puuttua koulukiusaamiseen myös juridisesti ja ennaltaehkäistä henkilökunnan joutumista juridiseen vastuuseen. 

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu rehtoreille, opettajille sekä oppilashuollon ja muun kouluhenkilöstön jäsenille.

TOTEUTUSTAPA

Koulutus voidaan järjestää lähikoulutuksena tai verkossa puolen päivän tai koko päivän laajuisena. Koulutus sisältää kouluttajan alustuksia, paljon käytännön esimerkkejä sekä mahdollisuuksia osallistujien kysymyksille ja keskustelulle.

SISÄLTÖJÄ

Koulutuksen sisältöjä voidaan räätälöidä koulutuksen laajuuden ja tilaajan toiveiden perusteella.

 • Koulukiusaaminen oikeudellisena ilmiönä 
 • Turvallisen kouluympäristön säädösperusta 
 • Turvallisen kouluympäristön vastuuhenkilöt 
 • Yleiset keinot 
 • Erityiset keinot 
 • Vertaissovittelu 
 • Koulun vastuuhenkilöiden ilmoittamisvelvollisuudet 
 • Vastuuhenkilöiden työ- ja virkasuhdevastuu 
 • Vastuuhenkilöiden vahingonkorvausvastuu 
 • Vastuuhenkilöiden rikosvastuu
 • Opetusministeriön jatkotoimet koulukiusaamisen ehkäisyssä

KOULUTTAJA 

Kouluttajana toimii varatuomari, OTM Kaija Kess. Kess on kokenut kouluttaja ja työyhteisöjen ongelmatilanteiden ratkaisija. Hänen viimeisimpiä kirjojaan esimiehen työstä ovat Sairauspoissaolot – Esimiehen juridinen näkökulma (Edita Publishing Oy 2016) ja Epäasiallinen kohtelu – Häirintä ja syrjintä työyhteisössä (Edita Publishing 2012). 

Lue kouluttaja Kaija Kessin haastattelu HY+:n blogista: Koulukiusaaminen rikosoikeudellisena ilmiönä – mikä on koulun vastuu?

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Selja Saarialho
040 352 5004
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Selja Saarialho
040 352 5004
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus – monitulkintainen lähestymistapa
Varhaiskasvatus on noussut viime vuosina sekä yhteiskunnalliseen että median huomioon kansainvälisesti. Erityisesti varhaiskasvatus on herättänyt […]
oppilaita
Yhdessä oppien edetään – oppimisanalytiikka on koulun yhteinen asia
Oppimisanalytiikka on oppimisdatan keräämistä erilaisista tietolähteistä ja kerätyn datan analysoimista eri menetelmin. Oppimisanalytiikkaa voidaan hyödyntää […]
Uusia opettajille ja oppilaitosten johtajille suunnattuja koulutushankkeita
Toimintakulttuurin muutos opetusalalla nostaa esiin monenlaisia koulutustarpeita. Muun muassa oppilaitosjohtaminen, oppimisyhteisön ja toimintakulttuurin kehittäminen, digitaalinen […]

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!