Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Kestävän oppimiskulttuurin muotoilu

Tässä koulutuksessa rakennat työyhteisöösi kestävää oppimiskulttuuria, minkä avulla kasvatat organisaatiosi kilpailukykyä.

Kestävä oppimiskulttuuri tarkoittaa organisaation kykyä jatkuvasti uudistaa omaa toimintaansa toimintaympäristön muutoksissa. Oppiminen ei jää vain yksilöiden ominaisuudeksi, vaan muuntuu organisaation kilpailukyvyksi.

Tämä edellyttää paitsi yksittäisten asiantuntijoiden osaamisen kehittämistä, myös jatkuvaa oppimista edistävien prosessien ja teknologioiden luomista työn arkeen. Tämän koulutuksen avulla edistät kestävän oppimiskulttuurin rakentamista työyhteisössäsi ja saat konkreettisia menetelmiä ylläpitää ja uudistaa jatkuvan oppimisen kulttuuria.

Koulutus voidaan toteuttaa etä- tai lähivalmennuksena, joka räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Tällä sivulla on esitelty yksi esimerkki toteutusmahdollisuudesta.

Vastaava koulutus toteutetaan myös osana Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuutta.

Hyödyt ja keskeiset tavoitteet

Valmennuksen aikana edistetään kestävän oppimiskulttuurin rakentamista omassa työyhteisössä ja opitaan konkreettisia menetelmiä ylläpitää ja uudistaa jatkuvan oppimisen kulttuuria.

Kenelle 

Valmennus on tarkoitettu johtajille, esihenkilöille ja asiantuntijoille, jotka vastaavat strategisten uudistusten toimeenpanosta ja työtoiminnan sujuvuudesta.

Keskeinen sisältö

1. Mistä liikkeelle: Oppimiskulttuurin muotoilu lähtee strategiasta

 • Millaista on oppimiskulttuuri erilaisissa tuotannon muodoissa (artesaanituotanto, massatuotanto, lean ja prosessien jatkuva parantaminen, massaräätälöinti, yhteiskehittely)
 • Strategian toimeenpano on uusien strategisten kyvykkyyksien toimeenpanoa ja vanhojen alasajoa
 • Miten tunnistaa strategiset kyvykkyydet ja miten kehittää strategisia kyvykkyyksiä?
 • Dynaaminen kyvykkyys on kykyä jatkuvasti uudistaa toimintaa

2. Prosessien jatkuva parantaminen on oppimista tiiminä workflowssa

 • Lean on jatkuvan oppimisen filosofia
 • Oppiva tiimi: mistä se koostuu ja miten toimii
 • Yhteisöllisen oppimisen menetelmiä ja työkaluja

3. Miten tukea yksilöiden oppimista työn arjessa? ─ Osaavat yksilöt oppivan organisaation perustana

 • Yksilön oppimisen teoriasta ja motivaation perusteista
 • Motiiviristiriidat ehkäisevät oppimista
 • Oppimisen työkaluja
 • Opitaanko itseä vai organisaatiota varten?

Esimerkki koulutustoteutuksesta

Valmennus sisältää kolme lähipäivää, ennakko- ja välitehtäviä sekä koulutuksen läpi kulkevan kehittämiskokeilun.

Valmennuksessa noudatetaan käänteisen opetuksen menetelmää. Osallistujat tutustuvat valmentajien laatimaan ennakkomateriaaliin ensin itsenäisesti, minkä jälkeen aiheen käsittelyä jatketaan verkkoluennoilla. Ennakkomateriaali koostuu kouluttajien valikoimista teksteistä, videoista ja case-esimerkeistä.

Valmennuksessa työstetään yhdessä kehitystehtävää valmentajien johdolla. Kehitystehtävässä analysoit organisaatiosi nykyisiä oppimiskäytänteitä, ideoit toimintanne tavoitteisiin sopivaa oppimisjärjestelmää ja pohdit tämän järjestelmän toimeenpanoa.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus – monitulkintainen lähestymistapa
Varhaiskasvatus on noussut viime vuosina sekä yhteiskunnalliseen että median huomioon kansainvälisesti. Erityisesti varhaiskasvatus on herättänyt […]
oppilaita
Yhdessä oppien edetään – oppimisanalytiikka on koulun yhteinen asia
Oppimisanalytiikka on oppimisdatan keräämistä erilaisista tietolähteistä ja kerätyn datan analysoimista eri menetelmin. Oppimisanalytiikkaa voidaan hyödyntää […]
Uusia opettajille ja oppilaitosten johtajille suunnattuja koulutushankkeita
Toimintakulttuurin muutos opetusalalla nostaa esiin monenlaisia koulutustarpeita. Muun muassa oppilaitosjohtaminen, oppimisyhteisön ja toimintakulttuurin kehittäminen, digitaalinen […]

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!