Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Kestävän oppimiskulttuurin muotoilu

Tässä koulutuksessa rakennat työyhteisöösi kestävää oppimiskulttuuria, minkä avulla kasvatat organisaatiosi kilpailukykyä.

Kestävä oppimiskulttuuri tarkoittaa organisaation kykyä jatkuvasti uudistaa omaa toimintaansa toimintaympäristön muutoksissa. Oppiminen ei jää vain yksilöiden ominaisuudeksi, vaan muuntuu organisaation kilpailukyvyksi.

Tämä edellyttää paitsi yksittäisten asiantuntijoiden osaamisen kehittämistä, myös jatkuvaa oppimista edistävien prosessien ja teknologioiden luomista työn arkeen. Tämän koulutuksen avulla edistät kestävän oppimiskulttuurin rakentamista työyhteisössäsi ja saat konkreettisia menetelmiä ylläpitää ja uudistaa jatkuvan oppimisen kulttuuria.

Koulutus voidaan toteuttaa etä- tai lähivalmennuksena, joka räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Tällä sivulla on esitelty yksi esimerkki toteutusmahdollisuudesta.

Vastaava koulutus toteutetaan myös osana Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuutta.

Hyödyt ja keskeiset tavoitteet

Valmennuksen aikana edistetään kestävän oppimiskulttuurin rakentamista omassa työyhteisössä ja opitaan konkreettisia menetelmiä ylläpitää ja uudistaa jatkuvan oppimisen kulttuuria.

Kenelle 

Valmennus on tarkoitettu johtajille, esihenkilöille ja asiantuntijoille, jotka vastaavat strategisten uudistusten toimeenpanosta ja työtoiminnan sujuvuudesta.

Keskeinen sisältö

1. Mistä liikkeelle: Oppimiskulttuurin muotoilu lähtee strategiasta

 • Millaista on oppimiskulttuuri erilaisissa tuotannon muodoissa (artesaanituotanto, massatuotanto, lean ja prosessien jatkuva parantaminen, massaräätälöinti, yhteiskehittely)
 • Strategian toimeenpano on uusien strategisten kyvykkyyksien toimeenpanoa ja vanhojen alasajoa
 • Miten tunnistaa strategiset kyvykkyydet ja miten kehittää strategisia kyvykkyyksiä?
 • Dynaaminen kyvykkyys on kykyä jatkuvasti uudistaa toimintaa

2. Prosessien jatkuva parantaminen on oppimista tiiminä workflowssa

 • Lean on jatkuvan oppimisen filosofia
 • Oppiva tiimi: mistä se koostuu ja miten toimii
 • Yhteisöllisen oppimisen menetelmiä ja työkaluja

3. Miten tukea yksilöiden oppimista työn arjessa? ─ Osaavat yksilöt oppivan organisaation perustana

 • Yksilön oppimisen teoriasta ja motivaation perusteista
 • Motiiviristiriidat ehkäisevät oppimista
 • Oppimisen työkaluja
 • Opitaanko itseä vai organisaatiota varten?

Esimerkki koulutustoteutuksesta

Valmennus sisältää kolme lähipäivää, ennakko- ja välitehtäviä sekä koulutuksen läpi kulkevan kehittämiskokeilun.

Valmennuksessa noudatetaan käänteisen opetuksen menetelmää. Osallistujat tutustuvat valmentajien laatimaan ennakkomateriaaliin ensin itsenäisesti, minkä jälkeen aiheen käsittelyä jatketaan verkkoluennoilla. Ennakkomateriaali koostuu kouluttajien valikoimista teksteistä, videoista ja case-esimerkeistä.

Valmennuksessa työstetään yhdessä kehitystehtävää valmentajien johdolla. Kehitystehtävässä analysoit organisaatiosi nykyisiä oppimiskäytänteitä, ideoit toimintanne tavoitteisiin sopivaa oppimisjärjestelmää ja pohdit tämän järjestelmän toimeenpanoa.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Marianne Terkki-Mallat
050 415 0520
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

videon kuvaaminen kännykällä
Video on mainio väline opettaa, ohjeistaa ja oivaltaa
Somevaikuttajien tekemiä videoita on meille tarjolla lukematon määrä, mutta on vaikea löytää yksinkertaista ja selkeää […]
HY+digiaamu: Inkluusio? Pohdittavaa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen johtamiseen
Inklusiivisen kasvatuksen ja opetuksen kysymykset ovat ajankohtaisia kouluissa ja päiväkodeissa. Inkluusion toteutumiseen vaikuttavat olennaisesti koulu- […]
työtiimi
Miksi valmentava johtaminen kannattaa
Mitä on valmentava johtaminen ja mitä hyötyä on valmentavasta johtamistyylistä? Valmentava johtaminen on arvostava, osallistava ja tavoitteellinen tapa vaikuttaa. [...]

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>