FI | SV | EN

Ennakoiva etiikka työpaikan voimavarana

Ennakoivan etiikan avulla löydetään organisaation arvojen ja toiminnan välinen linjakkuus, mikä auttaa eettisesti linjakkaan päätöksenteon toteuttamisessa.

Etiikkakortti otetaan esille taskusta yleensä vasta silloin, kun jotakin on mennyt pahasti pieleen. Oikein ymmärrettynä etiikka on aivan jotakin muuta kuin yksittäiset tapaukset, joista ”jäädään kiinni”.

Ennakoivan etiikan metodi tuo etiikan osaksi työpaikan arkista päätöksentekoa. Se ei takaa, että kaikki ratkaisut olisivat parhaita mahdollisia, mutta se auttaa työyhteisöä keskustelemaan vaikeista kysymyksistä läpinäkyvästi ja ottamaan huomioon eri asianosaisille koituvat hyödyt ja haitat.

Lue HY+:n blogista emeritusprofessori Arto Mustajoen eettisen johtajan kommunikaatio-ohjeet.

Hyödyt

Kun yrityksen arvot ja toiminta puhuvat samaa kieltä, yrityksen sisäinen hyvinvointi lisääntyy ja sen viesti ulkomaailmalle on selkeä ja luotettava.

Ennakoiva etiikka on työkalu löytää yrityksen arvojen ja toiminnan välinen jatkuvuus ja linjakkuus. Eettisesti linjakas päätöksenteko parantaa työhyvinvointia, helpottaa asiakastyötä sekä tukee yrityksen viestintää ja markkinointia.

Sisältö ja tavoitteet

Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta moduulista:

  • Moduuli A: Itsensä johtaminen ja työajan suunnittelu (kaikki työntekijät)
  • Moduuli B: Henkilöstöpolitiikka (esihenkilöt ja johto)
  • Moduuli C: Työelämän arki (erityisesti hallinnosta vastaavat)

Ennakoivan etiikan koulutus antaa työyhteisölle työkalut kehittää toimintaansa linjakkaasti ja eettisesti kestävällä tavalla. Se auttaa estämään konfliktitilanteita ja keskinäistä skismaa avoimen dialogin avulla.

Koulutuksen aikana ennakoivan etiikan periaatteisiin ja työkaluihin tutustutaan harjoitusten ja esimerkkien kautta. Ne räätälöidään työyhteisön tilanteen ja toiveiden mukaan, ja tilaaja voi itse päättää, mitkä moduulit haluaa kokonaisuuteen.

Moduuli A: itsensä johtaminen ja työajan suunnittelu

Yleinen puheenaihe työpaikkojen taukotiloissa ja kahvihuoneissa on alituinen ajan puute, joka vie työilon ja estää toiminnan kehittämisen.

Työntekijöillä on luontaisesti ideoita tilanteen korjaamiseksi, mutta niitä ei saada toteutettua, koska tiellä on kuviteltuja ja todellisia esteitä. Erityisen vaikea on keskustella siitä, mistä tehtävistä voisi luopua ja mitkä tehtävät voisi tehdä vähemmän täydellisesti.

Kenelle: Osio sopii organisaation kaikille työntekijöille.

Moduuli B: Henkilöstöpolitiikka

Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että henkilöstö on minkä tahansa organisaation tärkein voimavara. Työntekijöillä voi usein olla asiasta toinen kokemus.

Jotakin on pielessä, kun lomien sovittamisesta, töiden jakautumisesta, työtiloista, palkitsemisjärjestelmistä ja uusista rekrytoinneista riittää jupinaa, joka jatkuu ja jatkuu. Osa tästä on terapeuttista purkupuhetta, mutta usein asiat paisuvat niin isoiksi, että työilmapiiri ja työteho kärsivät.

Kenelle: Osio on suunniteltu erityisesti esihenkilöille ja johdolle, mutta voidaan myös räätälöidä koko työyhteisön yhteiseksi koulutukseksi.

Moduuli C: Työelämän arki

Hallinto, yhteisten asioiden pyörittäminen, muodostaa minkä tahansa työpaikan kivijalan. Usein asian tärkeys jää huomaamatta ennen kuin kivijalka pettää.

Hallinnossa joudutaan tekemään päivittäin monia arkisia, mutta eettisesti tärkeitä päätöksiä: kuinka tarkkoja ollaan matkalaskujen käsittelyssä, kuka hoitaa työt, jos kollega sairastuu, kuka hoitaa laskutuksen, pidetäänkö palaveri ja jos pidetään, keitä kutsutaan ja missä se pidetään. Nämä pienet päätökset vaikuttavat keskeisesti työyhteisön hyvinvointiin ja siihen, miten oikeudenmukaiseksi työelämä koetaan ja kuinka tasapuolisesti sen jäseniä kohdellaan.

Arjen päätökset jalkauttavat työyhteisön arvot osaksi jokapäiväistä työtä – tosin arvot eivät aina ole niitä, joita alun perin haluttiin jalkauttaa. Ennakoiva etiikka valmentaa työyhteisön selvittämään arjen ongelmia niin, että aikaa ja energiaa ei kulu ristiriitojen selvittämiseen tai niistä kärsimiseen.

Kenelle: Osio on suunniteltu erityisesti hallinnosta vastaaville.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

HY+:n yhteistyö Sharjan emiraatissa jatkuu – varhaiskasvatuksen koulutusohjelma tähtää moniammatilliseen yhteistyöhön
Sharjah Education Academy (SEA) on käynnistänyt uuden varhaiskasvatuksen Early Childhood Education Certification (ECEC) -ohjelman toteutuksen, […]
HY+digiaamu: Kestävää hyvinvointia yhdessä – hyvän työelämän puolesta
Tutkimusten mukaan työpaikoista menestyneimpiä ovat sellaiset, joissa ruokitaan myönteisiä tunteita ja synnytetään hyvää toinen toiselle, eli kannustetaan […]
Miten koulutus voi tukea johtajuuden syvää päätyä?
Tammikuussa 2023 käynnistimme OPH:n rahoittaman uudenlaisen opetus- ja kasvatusalan johtajuuskoulutuksen, Johtajuus-liven. Sen tavoitteena oli antaa […]