Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Digipedapaja

Pajassa opettajat pohtivat pedagogisia digitaitojaan ja kehitystavoitteitaan sekä koulun digitaalisuutta syvemmin ja laaja-alaisemmin.

Onko oppilaitoksessanne tarvetta päivittää yhteistä digipedagogiikan ymmärrystä ja osaamista sekä ideoida ja suunnitella yhdessä koulun digiteknologian pedagogista käyttöä? Kuinka hyvin esimerkiksi tunnette toistenne osaamista? Millaisia yhteisiä digipedagogisia käytäntöjä olisi hyvä kehittää? Näitä pohdintoja varten oppilaitokset voivat tilata Digipedapajan.

Toiveena on, että pajaan osallistuvat kaikki oppilaitoksen opettajat. Pajassa opettajat pohtivat yksin ja yhdessä omia pedagogisia digitaitojaan ja kehitystavoitteitaan. Lisäksi pohditaan koulujen digitaalisuutta syvemmin ja laaja-alaisemmin kuin pelkkien työkalujen ja niiden käytön kautta.

Tavoitteena on tukea sekä yksittäisiä opettajia oman osaamisensa tunnistamisessa että suunnitella digiteknologian pedagogista käyttöä koko oppilaitoksessa. Digipedapaja on toimintamalli, joka on kehitetty yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.

Toteutus

Digipedapaja voidaan toteuttaa lähi- tai etäkoulutuksena tilaajan toiveen mukaan.

Sisältö

  • Työpajan tavoitteet ja tarkoitus
  • Digiteknologian käyttö ja yhteys oppilaitoksen visioihin ja suunnitelmiin
  • Digitaidot osana opettajan ammatillista osaamista ja oman osaamisen arviointi
  • Digiteknologian opetuskäytön mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja

Kouluttajat

KT, kasvatuksen ja teknologian dosentti Liisa Ilomäki Helsingin yliopistosta on toiminut täydennyskouluttajana digitaalisuuden ja pedagogiikan alalla vuosikymmeniä. Hän on tutkinut erityisesti koulun ja opetuksen kehittämistä digiteknologian keinoin ja johtanut hankkeita, joissa on tutkittu ja kehitetty opetusta, oppimista ja digiteknologiaa.

FT, kasvatuspsykologian dosentti Minna Lakkala toimii sekä tutkijana Helsingin yliopistossa että pedagogisena asiantuntijana Heuristica Oy:ssä, ja hän on laajasti tekemisissä opetusmenetelmien kehittämisen ja digiteknologian opetuskäytön teemojen kanssa. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus konsulttina, kouluttajana ja oppimateriaalin laatijana. Lisäksi Lakkala on tehnyt yli 20 vuoden ajan tutkimustyötä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Ilomäki ja Lakkala ovat kouluttaneet yhdessä sekä Suomessa että erilaisissa kansainvälisissä koulutushankkeissa vuosien ajan.

KM, AmO Aino Korhonen toimii kouluttajana ja pedagogisena asiantuntijana Heuristica Oy:ssä. Oppimisen prosessien ja yhteisöllisen työskentelyn suunnittelu, edistäminen ja rikastaminen hyödyntäen digiteknologiaa monipuolisesti ovat hänen ydinosaamistaan. Työyhteisötaidot, opiskelutaidot sekä yhteisöllinen toimintakulttuuri ovat olleet Korhosen kehittämisen kohteena jo yli 20 vuoden ajan.

Tilaa koulutus

Sisältöjä ja toteutusta voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Anne Burman
050 415 0538
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Yhteyshenkilöt

Anne Burman
050 415 0538
etunimi.sukunimi@hyplus.fi

Vastaavia koulutuksia

Ajankohtaista

Digitaaliset taidot
Digitaalisten taitojen ja osaamisen kuvaukset Uudet lukutaidot -ohjelmassa
Osaamisen ennakointifoorumin raportissa Osaaminen 2035 todetaan, että tulevaisuudessa muutoksen hallintaa edistävät metataidot, kuten ongelmanratkaisu- ja […]
Työyhteisö
Työyhteisön kehittäminen ja etätyö: johtamisen viisi haastetta
Kokonaisvaltainen siirtyminen etätyöhön ja toisaalta vaiheittainen palaaminen työpaikoille ovat olleet monissa organisaatioissa mietinnän paikkoja. Työyhteisön […]
ProViestijä-koulutusohjelma viestintätyössä kehittymisen tukena
HY+:n ProViestijä-koulutusohjelmaan on osallistunut vuosien varrella jo lähes 800 viestinnän parissa työskentelevää, ja se käynnistyy […]

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>