Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Yhteinen hyvä! Lukion yhteisöllistä, osallistavaa ja hyvinvoivaa toimintakulttuuria rakentamassa

Koulutuksen tavoitteena on tukea lukioiden rehtoreita, johtoryhmän jäseniä ja vastuuroolissa olevia uuden LOPSin mukaisen toimintakulttuurin johtamisessa. Prosessikoulutuksessa tuetaan lukion henkilöstön ja opiskelijoiden osallisuutta ja yhteisöllistä hyvinvointia. Koulutus pohjautuu sekä ajankohtaiseen tutkimustietoon että käytännön kehittämisen työkaluihin. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville maksuton.

Ajankohta

31.1.–31.12.2023

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki, Tampere, Lahti
Hinta
Maksuton

HY+ on toteuttanut aiemmin koulukohtaisen toimintakulttuurin kehittämisen hankkeita, joissa pilotoitiin pitkäkestoista ja systemaattista ammatillisen kehittymisen toimintamallia peruskouluissa. Tätä kehitettyä ja testattua toimintamallia viedään tässä uudessa koulutushankkeessa vuorostaan lukioihin.

Koulutuksen tavoitteena on tukea rehtoreita ja johtoryhmän jäseniä uuden LOPSin mukaisen toimintakulttuurin johtamisessa. Prosessikoulutuksessa rakennetaan jokaisen lukion omista tarpeista lähtöisin olevaa toimintakulttuuria, joka tukee henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Lukioitten osallistujatiimit saavat sovellettavaksi hyväksi koettuja toimintamalleja ja konkreettisia työvälineitä.

KOHDERYHMÄ

Koulutuksen kohderyhmänä ovat lukion rehtorit ja apulaisrehtorit, johtoryhmän jäsenet, kehittämis- ja vastuutehtävissä olevat opettajat ja opot sekä LOPS-tutorit ja -agentit. Jokaisesta lukiosta osallistuu kolme oman lukion johtamisesta ja kehittämisestä kiinnostunutta.  

Rehtorin ja/tai apulaisrehtorin osallistuminen on tärkeää kehittämisen kannalta. Näin toimintakulttuurin muutoksen jalkauttaminen lukioon onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.

SISÄLTÖ JA TAVOITTEET

Koulutuksen keskiössä on johtoryhmän toimintatapojen vahvistaminen ja jaettu johtajuus, opetushenkilöstön osaamisen ja valmiuksien tukeminen ammatillisia työyhteisötaitoja vahvistamalla sekä opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien huomioiminen.

Prosessikoulutukseen (6 op) sisältyy kuusi koulutuspäivää (lähi- ja etäpäiviä). Tämän lisäksi koulutuksen aikana lukio työstää ohjatusti johtoryhmän ja työyhteisön kanssa yhdessä muutosprosessia kohti omia tavoitteita.

Jokainen lukio saa sparrausparin, jonka kanssa työstetään muutosprosessia ja jaetaan toimivia käytänteitä. Näin tuetaan parhaiten jokaisen lukion omia ja yhteisiä tarpeita niin kokeilujen tekemisessä kuin koko koulun toimintakulttuurin muutoksessa.

Koulutuksen räätälöidyt teemavideot toimivat välitehtävien keskustelun pohjana koko työyhteisössä. Verkko-oppimisympäristö tukee prosessityöskentelyä, jakamista ja reflektiota: kehittämissuunnitelmat, kokemukset, onnistumiset ja loppuarviointi dokumentoidaan ja jaetaan lukioiden kesken. 

Koulutus (6 op) antaa valmiuksia kehittää omassa lukiossa: 

 • osallistavaa, vuorovaikutuksellista ja oppivaa toimintakulttuuria 
 • valmentavaa ja taitavaa johtoryhmän ja kehittämistiimien toimintaa 
 • yhteisöllisyyttä ja osaamisen jakamisen työkulttuuria 
 • ammatillisia työyhteisötaitoja  
 • opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä 
 • oppimisen ja hyvinvoinnin tukea  
 • laaja-alaisen osaamisen merkitystä oppimisessa
 • ryhmänohjaajien roolia ja yhteistyötä.

Helsingin ryhmän osllistujien kommentteja kahdesta ensimmäisestä koulutuspäivästä:

”Hyvässä suhteessa teoriaa ja konkretiaa, joka sovellettavissa omaan lukioon.”

”Monipuoliset työtavat tukevat oman lukion kehittämistyötä.”

”Konkreettisia työkaluja lukioarkeen.”

”Käytännönläheistä – pääsemme kehittämään samalla kun kouluttaudumme.”

”Konkreettisia työkaluja hahmottaa johtoryhmän ja tiimien organisointia.”

”Aitoa vuorovaikutusta eri lukioiden kesken – oppii ryhmältä.”

”Tukee oman lukion kehittämisprosessia.”

”Koulutus, joka on tarkkaan suunniteltu ja mietitty kokonaisuus!”

”Tilaa ja turvaa puhua rehellisesti oman koulun kehitysvaiheesta.”

”Teoria, käytäntö ja kokemusten jakaminen muodostavat toimivan kokonaisuuden, jota suosittelemme lämpimästi.”

”Sain irti enemmän, kuin olin odottanut.”

”Ulla nivoo käytännön kokemukset teoriaan upeasti.”

KOULUTUKSEN RAKENNE JA TEEMAT 

1. ja 2. koulutuspäivä (lähipäiviä)

Helsinki: 6.–7.10.2022
Tampere: 19.–20.1.2023
Lahti: 31.1.–1.2.2023 (Huom! Ajankohta vaihtunut)

Teemoja: taitava toimintakulttuurin muutos & työyhteisön yhteisöllinen toimintatapa ja osallisuus; jaettu johtajuus; johtoryhmä ja tiimit toimiviksi

Kouluttajat: opetusalan johdon ja työyhteisöjen valmentaja Ulla Rasimus ja tulevaisuudentutkija Johanna Ollila

3. koulutuspäivä (etäpäivä)

Helsinki: 24.11.2022
Tampere: 23.2.2023
Lahti: 10.3.2023 (Huom! Ajankohta vaihtunut)

Teemoja: aivot ja yhteisöllinen hyvinvointi

Kouluttajat: professori Minna Huotilainen, lukion rehtori Marja Martikainen sekä opetusalan johdon ja työyhteisöjen valmentaja Ulla Rasimus 

4. koulutuspäivä (lähipäivä)

Helsinki: 30.1.2023
Tampere: 4.4.2023 (Huom! Ajankohta vaihtunut)
Lahti: 27.4.2023 (Huom! Ajankohta vaihtunut)

Teemoja: työyhteisötaidot, vuorovaikutus- ja tunnetaidot hyvinvointiosaamisena

Kouluttajat: lukion rehtori Marja Martikainen sekä opetusalan johdon ja työyhteisöjen valmentaja Ulla Rasimus 

5. koulutuspäivä (lähipäivä)

Helsinki: 3.3.2023 (Huom! Ajankohta vaihtunut)
Tampere: 28.4.2023
Lahti: 31.8.2023

Teemoja: opiskelijoiden osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet yhteisöllisen hyvinvoinnin rakentamisessa kouluttajina

Kouluttajat: tutkijat Tomi Kiilakoski ja Lauri Hietajärvi sekä opetusalan johdon ja työyhteisöjen valmentaja Ulla Rasimus 

6. koulutuspäivä (lähipäivä)

Helsinki: 26.4.2023
Tampere: 22.5.2023
Lahti: 1.9.2023

Teemoja: hyvinvoivan toimintakulttuurin vakiinnuttaminen

Kouluttaja: opetusalan johdon ja työyhteisöjen valmentaja Ulla Rasimus
 
SIJAINTI JA AJANKOHDAT

Helsinki (ryhmä 1):

 • pääkaupunkiseutu
 • lähipäivät järjestetään Helsingissä
 • koulutuspäivät 6.–7.10.2022, 24.11.2022, 30.1.2023, 3.3.2023, 26.4.2023 (päivämäärät alustavia)

Lahti (ryhmä 2):

 • Päijät-Hämeen seutukunta (Lahden seutu)
 • lähipäivät järjestetään Lahdessa
 • koulutuspäivät 31.1.–1.2., 10.3., 27.4.2023, 31.8.–1.9.2023

Tampere (ryhmä 3):

 • Pirkanmaa ja Kanta-Häme
 • lähipäivät järjestetään Tampereella
 • koulutuspäivät 19.–20.1.2023, 23.2.2023, 4.4.2023, 28.4.2023, 22.5.2023 

Huom! Helsingin ryhmä on jo täynnä, voit tiedustella peruutuspaikkoja. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 
  

Anmälan
Ajankohta

31.1.–31.12.2023

Hinta
Maksuton

!

Koulutus on suunnattu lukion rehtoreile ja apulaisrehtoreille, johtoryhmän jäsenille, kehittämis- ja vastuutehtävissä oleville opettajille ja opoille sekä LOPS-tutoreille ja -agenteille. Jokaisesta lukiosta osallistuu kolme oman lukion johtamisesta ja kehittämisestä kiinnostunutta.  

Rehtorin ja/tai apulaisrehtorin osallistuminen on tärkeää kehittämisen kannalta. Näin toimintakulttuurin muutoksen jalkauttaminen lukioon onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.

Huom! Ilmoittauduthan pian Lahden ryhmään, sillä paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Helsingin ryhmä on aloittanut ja Tampereen ryhmä on täynnä. Voit kuitenkin tiedustella peruutuspaikkoja Tampereen ryhmään, joka aloittaa 19.1.2023.
Ota yhteyttä
Heli Hottinen-Puukko
+358 46 9223496
heli.hottinen-puukko@hyplus.fi
Inka Tarvainen
+358 50 3479539
inka.tarvainen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!