FI | SV | EN

Vakaa johtaja, muuttuva ympäristö – Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutus (12 op) on Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutusta, joka toteutetaan yliopistojen yhteistyöllä. Tutkimusperustaisen koulutuksen tavoitteena on tarjota uran eri vaiheissa oleville päiväkodin johtajille sekä apulais- tai varajohtajina toimiville mahdollisuus kehittää omaa johtamisosaamistaan. Koulutus tukee ammatillista kehittymistä henkilöstöjohtamisessa ja työyhteisöjen kehittämisessä, johtajana kasvamisessa, pedagogisessa ja strategisessa johtamisessa, moninaisuuden johtamisessa sekä oppivien ja hyvinvoivien yhteisöjen kehittämisessä. Koulutus toteutetaan vuosien 2024–2025 aikana ja se koostuu kolmesta moduulista, jotka sisältävät aloitustapaamisen lähitapaamisena ryhmän paikkakunnalla, etäopetusta, ohjattua etätyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä. 

Ajankohta

12.1.2024–30.6.2025

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Ensimmäinen lähitapaaminen Helsingissä, Tampereella ja Turussa (muutoin verkossa)
Hinta
Maksuton

TAVOITTEET

Varhaiskasvatuksen johtamisen koulutus tarjoaa erinomaiset valmiudet oman johtajaosaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen.

Koulutus avaa varhaiskasvatuksen johtamista eri näkökulmista, joissa tarkastellaan ammatillista kehittymistä henkilöjohtamisessa ja työyhteisöjen kehittämisessä, johtajana kasvamisessa, pedagogisessa ja strategisessa johtamisessa, moninaisuuden johtamisessa sekä oppivien ja hyvinvoivien yhteisöjen kehittämisessä. Koulutus tukee paikallisten ja alueellisten kehittämissuunnitelmien sekä varhaiskasvatuksen järjestäjien strategisten suunnitelmien toimeenpanoa.  

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa varhaiskasvatuksen johtajien ja apulaisjohtajien henkilöstökoulutusta ja laajuudeltaan 12 opintopistettä.

 
 

KOHDERYHMÄ

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskentelevän henkilöstön johtamisosaamisen kehittämiseen. Koulutuksen kohderyhmää ovat päiväkodin johtajat ja varajohtajat tai vastaavassa asemassa olevat eri puolilla Suomea.

TOTEUTUS

Koulutus alkaa tammikuussa 2024 ja päättyy toukokuussa 2025. Koulutus koostuu yhteensä 12 opintopisteestä, joista kaikille yhteisiä opintoja on 8 op (kvät ja syksy 2024) ja yliopistokohtaisia koulutusteemoja 4 op (kevät 2025). Koulutuksessa on koko ryhmän yhdessä opiskelua ja alueellisia pienryhmäopintoja. 

Koulutusosioiden sisällöt ja alustavan aikataulun näet alla. Loput päivämäärät ja sisältökuvaukset tarkentuvat myöhemmin.

AIKATAULUT JA SISÄLLÖT: KEVÄT 2024 

Aloitusseminaari ja pienryhmätapaaminen 12.1.2024 klo 9–16. Koulutuspäivä järjestetään paikkakuntakohtaisena lähitapaamisena Helsingissä (Helsingin yliopisto, Taideyliopisto), Tampereella ja Turussa.

1. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagoginen johtaminen (4 op)  

a) Johtajana kasvaminen ja mentorointi yhteisöllisen kehittymisen tukena 2.2. ja 9.2.2024

b) Pedagoginen johtajuus 15.3., 5.4. ja 26.4.2024

AIKATAULUT JA SISÄLLÖT: SYKSY 2024 

2. Varhaiskasvatuksen eri muodot ja niiden johtaminen (4 op) 

Viisi kokonaista koulutuspäivää ja väliseminaari syksyn 2024 aikana (aikataulut tarkentuvat myöhemmin).

a) Varhaiskasvatuksen johtamisen hallinnolliset ulottuvuudet 

b) Moninaisuuden johtaminen ja eettinen johtaminen varhaiskasvatuksessa  

c) Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakulttuurin johtaminen

Väliseminaari pe 29.11.2024

AIKATAULUT JA SISÄLLÖT: KEVÄT 2025 

3. Oppivan yhteisön ja henkilöstön johtaminen (4 op)

(viisi kokonaista koulutuspäivää ja loppuseminaari keväällä 2025, aikataulut tarkentuvat myöhemmin)

Turun yliopiston kokonaisuus: 

Oppivan ja hyvinvoivan yhteisön kehittäminen pedagogisesta näkökulmasta

Tampereen ja Helsingin yliopiston kokonaisuus: 

a) Johtamisen ja johtajuuden jännitteet 

b) Varhaiskasvatuksen johtajan relationaalinen asiantuntijuus, kehittäjäidentiteetti ja johtajana voimaantuminen

Taideyliopiston kokonaisuus:

a) Kulttuurinen moninaisuus

b) Moninaiset oppijat

c) Yhteistyön malleja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ja  kulttuurilaitosten välillä

d) Ekososiaaliset taidot taideperustaisen työskentelyn keinoin 

Päätösseminaari kevät 2025 

OSALLISTUJIEN PALAUTTEITA KOLUTUKSESTA

“Sain työhöni ja omaan ajatteluuni paljon. Koen että ajatteluni johtajana on kehittynyt ja itseluottamukseni on vahvistunut.”

“Jokaisesta kerrasta sai konkreettisia työkaluja omaan arkeen vietäväksi.”

“Koulutus on herättänyt ajattelemaan omaa johtajuutta ja vertaismentorointi on ollut todella voimaannuttavaa. Koulutuksen aiheet ovat olleet hyvin ajankohtaisia ja omaa työtä tukevia.”

“Sisältö, kouluttajat ja osallistujat yhdessä loivat erinomaisen kokonaisuuden.”

“Ajankohtaista tietoa, joka auttaa kehittämään omien työyksikköjen toimintaa.”

“Sain koulutuksesta monia asioita vietäväksi käytännön työhön omiin yksiköihin. Koulutus myös vahvisti omaa johtajan identiteettiä ja lisäsi työhyvinvointia.”

“Aivan upea kattaus varhaiskasvatuksen, johtajuuden ja muiden teemojemme huippuasiantuntijoita luennoimassa. Syvän kiitollinen olo upeasta koulutuskokonaisuudesta.”

ILMOITTAUTUMINEN

Koulutus on tarkoitettu päiväkodin johtajille, varajohtajille ja vastaavassa asemassa oleville. 

Ilmoittaudu viimeistään maanantaina 30.10.2023. 

Valitse, mihin alueryhmään haluat ilmoittautua erillisten ilmoittautumislinkkien kautta.

Ensimmäinen lähitutorpäivä järjestetään yliopistopaikkakunnalla (Helsingissä, Tampereella tai Turussa), muutoin koulutus tapahtuu verkossa. Koulutukseen otetaan enintään 48 (Helsinki), 20 (Tampere), 20 (Turku) ja 20 (Taideyliopisto) kohderyhmään kuuluvaa osallistujaa (jotka täyttävät osallistujakriteerit) ilmoittautumisjärjestyksessä. Vahvistamme koulutukseen päässeet ilmoittautumisen sulkeuduttua.

Koulutus on OPH:n rahoittamaa jatkuvaa oppimista tukevaa henkilöstökoulutusta, joka on varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista osallistuja vastaa itse.

Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisensa 16.11.2023 jälkeen peruvilta peritään 80 euron perumismaksu.

YHTEISTYÖVERKOSTO

Koulutushanke toteutetaan Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Taideyliopiston yhteistyönä, ja hankkeen koordinoinnista vastaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.

Koulutusohjelman kouluttajina toimivat muun muassa tutkijatohtori Kati Sormunen, professori Arto Kallioniemi ja johtava rehtori Tapio Lahtero Helsingin yliopistosta; professori emerita Inkeri Ruokonen, yliopistonlehtorit Anitta Melasalmi ja Tarja-Riitta Hurme Turun yliopistosta; yliopisto-opettaja ja väitöskirjatutkija  Hanna  Hjelt, yliopistonlehtori Laura  Rantavuori Tampereen yliopistosta sekä muun muassa apulaisprofessori Suvi Saarikallio ja tutkijatohtori (TaT, Taiteiden tohtori, taidekasvatus) Henrika Ylirisku sekä projektipäällikkö Sirke Pekkilä Taideyliopistosta.

LISÄTIEDOT

Heli Hottinen-Puukko, kehittämisen asiantuntija, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+      
p. 046 922 3496      
heli.hottinen-puukko(at)hyplus.fi

Anmälan
Ajankohta

12.1.2024–30.6.2025

Hinta
Maksuton

!

Koulutus on OPH:n rahoittamaa jatkuvaa oppimista tukevaa henkilöstökoulutusta, joka on varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa työskenteleville maksutonta.

HUOM! Ilmoittautuminen on suljettu.

Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisensa 16.11. jälkeen peruvilta peritään 80 euron perumismaksu.

 

Osallistujien kommentteja koulutuksesta:

“Koulutuksen sisällöt vastasivat odotuksiani täysin.”

“Sain enemmän kuin osasin odottaakaan.”

“Jokaisesta osa-alueesta sai ajateltavaa.”

“Huippukokonaisuus”

“Oma johtajuuteni on selkeästi kehittynyt.”

Ota yhteyttä
Heli Hottinen-Puukko
+358 46 9223496
heli.hottinen-puukko@hyplus.fi
Vera Rahkonen
+358 50 594 9800
vera.rahkonen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista