FI | SV | EN

Oppimateriaalivideoita älypuhelimella

Hyviä oppimateriaalivideoita on mahdollista tehdä älypuhelimella. Tässä ohjatussa verkkovalmennuksessa saat konkreettisia valmiuksia suunnitella ja kuvata oppimateriaalivideoita omalla älypuhelimellasi.

Ajankohta

4.9.–9.10.2023

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
490  (+alv/vat 24%)
(yht. 607,60 )

Valmennuksen ohjeilla ja vinkeillä oppimateriaalivideon kuvaaminen älypuhelimella muuttuu suunnitelmalliseksi toiminnaksi. Kuvausrutiini kasvaa, puhelimen kaivaa taskusta yhä rohkeammin ja lopputuloksestakin on varmempi jo kuvatessaan.

Älypuhelimen mallista riippuen videoiden editointi tehdään eri ohjelmilla joko puhelimella tai tietokoneella.

MITÄ OPIT VALMENNUKSESSA?

Valmennuksessa käydään läpi kuvaamisen ja editoinnin perusasioita:

 • Mitä näytät ja kerrot katsojille kuvaamallasi videolla?
 • Miten suunnittelet käsikirjoituksen videoon?
 • Miten suunnittelet kuvauksen?
 • Miten editoit videon?
 • Miten tekstität videon ja lisäät tehosteita videoon?

Valmennus (1,5 op) rakentuu kuudesta osiosta, joissa jokaisessa opit erilaisia asioita videoiden suunnittelusta, kuvaamisesta ja editoinnista älypuhelimella/tietokoneella. Työskentelyä ohjataan erilaisten ohjeiden ja videoaineistojen avulla.

Työskentelyaikaa jokaiselle osiolle on hyvä varata yhteensä noin 3–4 tuntia riippuen aiheesta ja omista tavoitteista.
Jokainen osio sekä siihen liittyvät tehtävät ja aineistot aukeavat aina viikon välein verkkoympäristöön. Valmennuksen aikana osallistujat jakavat suunnitelmiaan ja videoitaan suljetussa verkkoympäristössä muille osallistujille ja voivat sparrata toisiaan.

Tässä verkkovalmennuksessa opiskelet kuuden viikon aikana, teet ainakin kolme videota ja tutustut kanssaopiskelijoiden videoihin. Saat konkreettisia valmiuksia suunnitella ja kuvata videoita tehokkaasti omalla älypuhelimellasi. Valmennuksen jälkeen pystyt tekemään vaikka 10 oppimateriaalivideota päivässä, jos sisua riittää.

Kommentteja koulutukseen aiemmin osallistuneilta

”Oppiminen tapahtui pienissä erissä. Uutta asiaa tuli kerralla sopivina annoksina. Erityisesti pidin siitä, että pääsi itse tekemään. Parasta oli, että sai henkilökohtaista palautetta.”

”Tällä kurssilla oli paljon sellaista materiaalia, jota olen kaivannut muilla kursseilla. Esimerkkinä erilaiset ja eritasoiset videot, joiden katsominen avasi uusia näkökulmia videoiden kuvaamisesta kännykällä.”

”Opin tekemään opetusvideoita kännykällä. Sain virikkeitä myös siihen, miten voi toteuttaa interaktiivisia verkkokursseja.”

KENELLE

Valmennus on suunnattu eri alojen opettajille, kouluttajille, perehdyttäjille, työpaikkaohjaajille, oppissopimuskouluttajille, valmentajille ja verkko-opetuksen parissa työskenteleville. Lisäksi valmennus sopii asiantuntijatyötä tekeville, jotka laativat työssään opetuksellisia tai ohjevideoita.

SISÄLTÖ JA AIKATAULU

Valmennuksen ohjelma toteutetaan kuuden kalenteriviikon aikana, jolloin valmentajat ohjaavat ja antavat palautetta osallistujien videoista. Claned-oppimisympäristö valmennusprosesseineen ja sisältöineen on osallistujien käytössä kolmen (3) kuukauden ajan aloituksesta.

Clanedin rakenne ja analytiikka ohjaavat opiskeluasi. Clanedin tekniikka mahdollistaa videoiden yhteisöllisen kommentoinnin ja osallistujien keskinäisen keskustelun videoista.

Osioiden aloitusajankohdat

Ennakkovalmistautuminen 30.8.2023 mennessä

1. viikko alkaa 4.9.2023
2. viikko alkaa 11.9.2023
3. viikko alkaa 18.9.2023
4. viikko alkaa 25.9.2023
5. viikko alkaa 2.10.2023
6. viikko alkaa 9.10.2023

Valmentajien ohjaus ja palaute

Koko valmennuksen ajan mukanasi kulkee kolme valmentajaa. He seuraavat edistymistäsi viikoittain koko kuuden viikon koulutuksen ajan.

Valmentajat antavat palautetta videoistasi niin tekniikan kuin pedagogiikan näkökulmista. Heiltä voi pyytää neuvoa ja lisäohjeistusta tarvittaessa kuuden viikon valmennusprosessin aikana.

Koulutuksen aikana pidetään muutamia Teams-tapaamisia, joiden aikana valmentajat vastaavat osallistujien kysymyksiin.

VALMENNUSPROSESSI

Ennakkovalmistautuminen

 • Rekisteröityminen ja kirjautuminen Claned-oppimisalustalle
 • Oman älypuhelimen kameran ominaisuuksiin tutustuminen ohjeen mukaan
 • Alkukartoitus

1. viikko: Miten kuvaat älypuhelimella videon ja jälkiäänität videon?
Perehdyt omaan älypuhelimeesi ja sen ominaisuuksiin sekä älypuhelimella kuvaamisen keskeisiin elementteihin. Suunnittelet ja toteutat videon, joka kuvataan yhdellä otolla. Saat teknisiä vinkkejä ja niksejä kuvaamiseen, videon jälkiäänittämiseen (editointiohjelmalla), tallentamiseen ja jakamiseen eri kanavien kautta

2. viikko: Miten teet käsikirjoituksen oppimateriaalivideoon?
Käsikirjoitus on tarina, jolle rajataan yksi oppimisen kohteena oleva asia. Suunnittelet videon teksti- ja kuvakäsikirjoituksen, kuvaat sen osineen ja editoit erilliset videot valitsemallasi editointiohjelmalla.

3. viikko: Miten tekstität videon ja lisäät siihen havaitsemista/muistamista tukevia elementtejä?
Monimediainen ilmaisutapa (kuva, ääni, teksti, symboli) on vaikuttava keino oppimisen edistämiseen. Myös saavutettavuuden takia on hyvä oppia videon tekstittäminen. Tekstittämisen voi tehdä esim. YouTubella tai jollakin tekstittämisen mahdollistavalla editointiohjelmalla.

4. viikko: Mitä opit videoista katselemalla videoita?
Arvioit videoiden katselukokemusta ja siihen vaikuttavia seikkoja tutkimustiedon näkökulmista. Opit hyödyntämään pedagogista tutkimustietoa oppimateriaalivideon suunnittelussa.

5. viikko: Miten hyödynnät videon suunnittelussa kuvakerronnan perusteita?
Perehdyt kuvakerronnan perusteisiin eli kuvan kestoon, rajaukseen ja kokoon. Suunnittelet ja toteutat oppimateriaalivideon hyödyntäen tutkimustietoa ja katselukokemukseen vaikuttavia elementtejä. Voit tekstittää videon, lisätä siihen tehosteita ja jälkiäänityksiä.

6. viikko: Miten ja miksi laadit katseluohjeita videoon?
Laadit katseluohjeita aikaisemmin tehtyihin videoihin. Katseluohjeiden avulla edistät asian oppimista ja ymmärtämistä: havaitsemista, huomion kohdistamista, tarkkaavaisuutta ja tiedon prosessointia.

MITÄ TARVITSET VALMENNUSTA VARTEN?

 • älypuhelin
 • tietokone
 • editointiohjelma tekstityksen tekemiseen (esim. Screencast-O-Matic n. 30–44 €/v, voit käyttää myös jotain muuta ohjelmaa)
 • FiLMiC Pro (14,99 €, valmennuksessa ohjeistetaan mahdollinen tarve ja käyttö)
 • YouTube, Vimeo tai Panopto -kanava (videoiden jakaminen koulutuksen aikana Clanedissa)

VALMENTAJAT

Koulutuksen kolme valmentajaa muodostavat tiimin, joka tukee jokaista osallistujaa, antaa palautetta ja ohjaa etenemistä Claned-oppimisympäristössä.

Taneli Haro on TV-ohjaaja, TV-ohjauksen opettaja, radiotoimittaja Radio Cityssä ja Radio Suomessa. Hän on ohjannut satoja televisio-ohjelmia: viihdettä, asiaohjelmia, musiikkia, lasten- ja nuortenohjelmia, suoria lähetyksiä. Haro opetti tv-ohjausta päätoimisesti 10 vuotta ammattikorkeakouluissa Helsingissä. Kuva ja ääni, sanottava ja sen tiivistäminen mielenkiintoiseen muotoon ovat hänellä hallussa monipuolisesti.

Leena Vainio on tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija. Hän on kouluttanut opettajia kolmenkymmenen vuoden ajan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä, ja matkan varrella hän on tutkinut ja kehittänyt yhteistyössä kollegojen kanssa uusia koulutusmenetelmiä ja pohtinut opettajien täydennyskoulutuksen muotoja ja malleja. Vainiolla on laaja kokemus ammatillisen koulutuksen maailmasta, verkkopedagogiikasta sekä digitaalisten oppimateriaalien kehittämisestä.

Hanne Koli on pitkän linjan verkkopedagogi, tietokirjailija sekä oppimateriaalin tuottaja. Hän on ollut kehittämässä, kouluttamassa ja konsultoimassa niin yritysten kuin oppilaitostenkin koulutuksia digitaalisilla menetelmillä. Koli on myös kouluttanut videoiden käyttöä, suunnittelua ja tuottamista pedagogisesta näkökulmasta.


 

Anmälan
Ajankohta

4.9.–9.10.2023

Hinta
490  (+alv/vat 24%)
(yht. 607,60 )

!

Ota yhteyttä
Hannu Niemelä
+358 50 4392416
hannu.niemela@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista