Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

LUMATIKKA – Fortbildningsprogram för matematikundervisning

Mot elevinriktad och inspirerande matematikundervisning! LUMATIKKA är ett fortbildningsprogram för lärare inom småbarnspedagogik, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet som i sitt arbete undervisar i matematik. Utbildningen ger elevinriktade, aktiverande och konkreta verktyg som hjälper läraren att väcka och öka elevernas intresse för matematik! Utbildningen utgår från de senaste forskningsrönen som tagits fram av didaktikexperter och som du kan få stöd av i utvecklingen av din egen undervisning.

Tidpunkt

1.12.–31.12.2022

Form
Nätkurs
Plats
På nätet
Pris
Avgiftsfri

Du kan avlägga hela utbildningsprogrammet på 15 studiepoäng eller enskilda kurser utifrån dina egna behov och din egen kalender, i sin helhet på nätet. Ett antal olika nätkurser börjar varje termin, och du kan avlägga dem i din egen takt eller alternativt följa ett gemensamt studieschema.

Klicka på bilden så förstoras den

 

Projektet genomförs under åren 2018–2022. En närmare tidtabell för hela utbildningsprojektet kommer att finnas tillgänglig på projektets webbplats https://lumatikka.luma.fi/sv/

Anmälan
Tidpunkt

1.12.–31.12.2022

Pris
Avgiftsfri

!

Mer information och anmälan: https://lumatikka.luma.fi/sv/
Ta kontakt
Riitta Aho
+358 50 448 7170
riitta.aho@hyplus.fi


Se även dessa
Aktuellt

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!