FI | SV | EN

Koulu kriisialueelta tulevien lasten ja nuorten tukena (kevät 2024)

Koululla on hyvin merkittävä rooli kriisialueilta tulevien lasten ja nuorten sopeutumisprosessissa ja traumaattisista kokemuksista toipumisessa. Tähän oppilaitosten henkilöstö tarvitsee monenlaista tukea: tietoa kriisialueilta tulevien oppilaiden kohtaamiseen, kokemusten jakamista, opetuksen järjestämisen hyviä käytänteitä sekä vertaistukea. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville maksuton.

Ajankohta

22.1.–14.5.2024

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
Maksuton

HYÖDYT

Koulutuksen tavoitteena on antaa koulun henkilöstölle välineitä kriisialueelta tulevien oppijoiden kohtaamiseen ja tukemiseen koulun arjessa. Lisäksi tavoitteena on, että osallistujat saavat malleja ja käytännön välineitä opetuksen järjestelyyn sekä huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Koulutus on ajankohtainen erityisesti Ukrainasta saapuvien oppilaiden opetusjärjestelyjen ja hyvinvoinnin tukemisessa suomalaisessa koulussa.

KENELLE 

Koulutus on suunnattu perusopetuksen opettajille ja oppilashuoltohenkilöstölle.

TOTEUTUS

Koulutus on neljän opintoipisteen laajuinen kokonaisuus, joka koostuu kuudesta osallistavasta verkkotapaamisesta (á 2–3 t) sekä suoraan opetuskäytäntöön sovellettavista matalan kynnyksen välitehtävistä, joita reflektoidaan aina yhteisissä verkkotapaamisissa. Koulutuksen aikana osallistujat tuottavat pieniä käytännön kokeiluja kriisialueelta tulevien oppilaiden tuen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä oppimispolkujen tukemiseksi. Käytännön kokeiluja kootaan yhteiseen julkaistavaan ideapakkiin.

OHJELMA

I Opetuksen järjestäminen ja kriisialueelta tulevan oppilaan kohtaaminen

Osioon kuuluu ennakkotyöskentely, verkkotapaaminen (3 t) sekä työskentelyä etäjaksolla.

1. Koulutustapaaminen verkossa ma 22.1.2024 klo 13–16: Tervetuloa ja orientaatio koulutuskokonaisuuteen

 • Virittäytyminen koulutusprosessiin
 • Opetuksen järjestäminen, ohjaavat normit, kunnan vastuut ja velvollisuudet
 • Oppilaan tuki siirtymävaiheissa 
 • Lapsen ja nuoren turvallisuuden, hyvinvoinnin ja oppimisen tuki koulussa
 • Psyykkisen oireilun kohtaaminen ja kuormituksen säätely
 • Välitehtävän ohjeistus

II Traumatietoinen kohtaaminen ja moninaisuuden huomiointi

Osioon kuuluu kaksi verkkotapaamista (á 2 t) sekä työskentelyä etäjaksoilla.

Koulutustapaaminen verkossa ti 13.2.2024 klo 14–16: Traumatisoituneen lapsen ja nuoren kohtaaminen – trauman vaikutus oppimiseen

 • Traumalle altistuminen, haavoittuvuus ja resilienssi
 • Trauman kognitiiviset seuraukset ja vaikutus koulutyöhön
 • Trauman sosio-emotionaaliset seuraukset ja vaikutus koulutyöhön
 • Välitehtävän ohjeistus

Koulutustapaaminen verkossa to 14.3.2024 klo 14–16: Moninaisuus ja erilaiset katsomukset ja niiden huomioiminen sekä herkät ja kiistanalaiset aiheet opetuksessa

 • Turvallisen tilan luominen
 • Erilaisten katsomusten huomioiminen opetuksessa ja koulussa laajemmin
 • Kiistanalaisten ja herkkien aiheiden käsittely koulussa

III Kielitietoinen kohtaaminen

Osioon kuuluu kaksi verkkotapaamista (á 2 t) sekä työskentelyä etäjaksoilla

Koulutustapaaminen verkossa ma 8.4.2024 klo 14–16: Lapsen ja nuoren kielitietoinen kohtaaminen

 • Mitä on kieli – ja mistä kaikesta on oltava tietoinen ollakseen kielitietoinen?
 • Opettajan kielinäkemys vastasaapuneiden opettamisen perustana
 • Valmistavan opetuksen luokkahuoneaineistoista koottuja esimerkkejä opettajan kielitietoisesta toiminnasta

Koulutustapaaminen verkossa to 25.4.2024 klo 14–16: Kielitietoinen tunnetaitokasvatus valmistavassa opetuksessa

 • Valmistava opetus – jatkuvaa ryhmäytymistä
 • Opettajan rooli tunnetaitokasvattajana kielenoppimisen alkuvaiheessa
 • Toimivat ja kielitietoiset tunnetaitomateriaalit

IV Systeeminen näkökulma

Osioon kuuluu yksi verkkotapaaminen (á 3 t) sekä työskentelyä etäjaksolla. Ennen verkkotapaamista osallistujat työstävät oman koulutuksen aikana syntyneet parhaat työvälineet, kokeilut ja ideat yhteiseen ideapakkiin.

Koulutustapaaminen verkossa ti 14.5 klo 13–16: Monitoimijainen yhteistyö

 • Monialainen/monitoimijainen yhteistyö koulussa
 • Hyviä yhteistyön käytänteitä lapsen ja perheen tukena, esimerkkinä perheluokat lapsen ja nuoren ja hänen perheensä tukena
 • Kokemusten jakamista
 • Koulutuksen yhteenveto ja opitun jakaminen

KOULUTTAJAT

Hankkeen vastuukouluttajana toimii Piia Ruutu (KT, HY), joka on erityisopettaja, tutkija, kouluttaja ja työnohjaaja. Hän on kouluttanut, työnohjannut ja tehnyt konsultatiivista ohjaustyötä useissa eri organisaatioissa ja hankkeissa.

 • Maria Ahlholm (FT, HY), osaamisala: monikielisyys, kielitietoisuus, S2
 • Kirsi Peltonen (PsT, Tuni), mielenterveyden psykologian dos., osaamisala: traumatietoinen opetus
 • Kari Lappi, lastenpsykiatrian erikoislääkäri (HUS), osaamisala: lastenpsykiatrian, koulun ja lastensuojelun palvelut, monitoimijaisuus perheiden palveluissa
 • Katja Vallinkoski (EO), väitöskirjatutkija (Helsingin yliopisto), osaamisala: oppilaitosten turvallisuuskulttuuri ja -johtaminen, väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisy
 • Emnet Tarer, kuraattori, kehittäjä ja sosiaalipsykologi, osaamisala: monitoimijainen yhteistyö kompleksisissa tilanteissa
 • Maria Tauriainen (EO), oppimisen tuen päällikkö (Helsingin kaupunki), osaamisala: tuen järjestäminen ja rakenteet
 • Niina Putkonen (TM, AO), väitöskirjatutkija, osaamisala: kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus
 • Eeva Ylinen (KM), luokanopettaja, valmistavan luokan opettaja

ILMOITTAUTUMINEN

Koulutukseen ilmoittaudutaan oheisella ilmoittautumislomakkeella 15.12.2023 mennessä. 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja kohderyhmälle (peruskoulun ja lukion opettajat) maksutonta, mutta esimerkiksi sijaiskuluista vastaa osallistuja itse.

Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumalla sitoudut koulutuksen kokonaisuuteen, verkkotapaamisiin osallistumiseen, tehtävien tekemiseen ja kokonaisuuden suorittamiseen. Luethan alla olevat peruutus- ja keskeyttämisehdot.

Osallistujille maksuttomien koulutusten peruutus- ja keskeyttämisehtona on, että jos osallistuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai osallistuja ei aloita koulutusta ilman pätevää syytä, peritään toimistomaksuna 80 euroa. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset. Esteen sattuessa ilmoittautuneen osallistujan puolesta voi osallistua toinen henkilö.

 

Anmälan
Ajankohta

22.1.–14.5.2024

Hinta
Maksuton

!

Koulutukseen ilmoittaudutaan oheisella ilmoittautumislomakkeella 15.12.2023 mennessä. 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja kohderyhmälle (peruskoulun ja lukion opettajat) maksutonta, mutta esimerkiksi sijaiskuluista vastaa osallistuja itse.

Ota yhteyttä
Anne Burman
+358 50 415 0538
anne.burman@hyplus.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista