FI | SV | EN

Hallintaa ja hyvinvointia koulutusalan johtajille: työkaluja hyvinvoinnin johtamiseen 2

Johtamistyö on muuttunut kasvatus- ja opetusalalla. Johtaja, miten jaksat muutosten keskellä?  Kaipaatko uusia työkaluja oman ja työyhteisösi hyvinvoinnin johtamiseen? Tässä Opetushallituksen rahoittamassa maksuttomassa valmennuksessa saat hyödyllistä tietoa ja tutkimukseen perustuvia toimintamalleja oman ja toisten hyvinvoinnin vahvistamiseen ja työinnon lisäämiseen. Samalla pääset virkistäytymään, verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia ja ajatuksia kollegojen kanssa. 

Ajankohta

11.3.–10.10.2024

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Pääkaupunkiseutu / Tampere
Hinta
Maksuton

Kokemuksellisessa valmennuksessa käsitellään seuraavia teemoja: 

 • Työhyvinvoinnin keskeiset elementit 
 • Itsensä johtaminen
 • Työyhteisön hyvinvoinnin johtaminen 
 • Johtajuus kasvatus- ja koulutusalan muuttuvassa toimintaympäristössä 
 • Arvot hyvinvoinnin taustalla 
 • Työn merkityksellisyys 
 • Aivot, lepo ja työ 
 • Itsemyötätunto
 • Dialogin voima ja yhteisöllinen työn ilo 

KENELLE

Hyvinvointi on yhteinen asiamme, ja valmennus on tarkoitettu johtajille kaikilla koulutusasteilla: varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, taiteen perusopetuksessa sekä aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä.

Koulutus on OPH:n rahoittama ja siihen voivat ilmoittautua vain kohderyhmään kuuluvat.

TAVOITTEET

Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien työssä jaksamista ja itsensä johtamista. Samalla se antaa työvälineitä yhteisön hyvinvoinnin johtamiseen edistämällä arjen toimivuutta, yksilön mielen hyvinvointia ja tarjoamalla yhteisöllistä vertaistukea.  

Osallistujat saavat tutkimukseen perustuvia, hyviä arjen toimintamalleja käytäntöön vietäväksi. Keskeisenä tavoitteena on osallistujien ja heidän työyhteisöjensä hyvinvoinnin ja sen johtamisen vahvistaminen.  

TOTEUTUS

Valmennus sisältää lähi-, etä- ja verkkotyöskentelyä.

Aloitamme valmennuksen kaksipäiväisellä lähiseminaarilla. Seminaaria seuraa kaksi verkossa etänä tai itsenäisesti toteutettavaa koulutusosiota sekä ohjattua työskentelyä vertaisryhmissä, mikä jatkuu koko valmennuksen ajan. Puolivälissä valmennusprosessia kokoonnumme yhden päivän mittaiseen lähiseminaariin, jonka jälkeen vuorossa on jälleen kaksi verkossa etänä tai itsenäisesti toteutettavaa koulutusosiota sekä ohjattua työskentelyä. Koulutus päättyy kaksipäiväiseen loppuseminaariin.

Koulutukseen otetaan kaksi ryhmää, joista ensimmäinen ryhmä kokoontuu lähiseminaareihin pääkaupunkiseudulla ja toinen Tampereella. HUOM! pk-seudun ryhmä on TÄYNNÄ. Verkossa tapahtuvat opintojaksot ovat yhteisiä molemmille ryhmille. Valmennusprosessin tukena osallistujat tapaavat toisiaan ohjatuissa, osin itseohjautuvissa vertaisryhmissä verkossa. 

Valmennuksen laajuus on 5 opintopistettä.

AIKATAULU

Aloitusseminaarit

Ensimmäisen ryhmän aloitusseminaari järjestetään Backbyn kartanossa Espoossa ma–ti 11.–12.3.2024. Ensimmäisenä päivänä seminaarin aikataulu on klo 11–17 ja toisena päivänä klo 9–16.

Toisen ryhmän aloitusseminaari järjestetään Lapinniemen kylpylässä Tampereella ti–ke 19.–20.3.2024. Ensimmäisenä päivänä seminaarin aikataulu on klo 11–17 ja toisena päivänä klo 9–16.

Voit valita aloitusseminaaripaikoista mieleisesi asuinpaikastasi riippumatta. Seminaarimajoituksen varausohjeet toimitetaan osallistujille kutsun yhteydessä. Huomioithan, että osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ruokailukuluista.

Kolmen tunnin verkko-osiot

 • Verkko-osio 1: ke 17.4.2024 klo 8.30–11.30 
 • Verkko-osio 2: ti 14.5.2024 klo 8.30–11.30 
 • Verkko-osio 3: ti 27.8.2024 klo 8.30–11.30
 • Verkko-osio 4: pe 20.9.24 klo 8.30–11.30

Väliseminaarit

Ryhmä 1: ke 12.6.2024 klo 10–16 Tieteiden talo, Helsinki

Ryhmä 2: to 13.6.2024 klo 10–16 Scandic City, Tampere

Päätösseminaarit

Ryhmä 1: ma–ti 7.–8.10.2024 pääkaupunkiseutu, tarkempi paikka ja aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Ryhmä 2: ke–to 9.–10.10.2024 Tampere, tarkempi paikka ja aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

KOULUTUSOSIOT

Aloitusseminaari: Hyvinvoinnin perusta – yksin ja yhdessä  

Lähiseminaarissa pääset rauhassa kokemaan hyvinvointia ja pohtimaan omaa ja työyhteisösi hyvinvointia. Pääset jakamaan kokemuksia vertaisten kanssa ja jäsentämään näitä kokemuksia valmennuksen jatkoa varten. Seminaarissa esitellään koulutuskokonaisuus ja luodaan yhdessä hyvinvointia tukeva ryhmä.  

Ensimmäisenä päivänä pohdit henkilökohtaisella tasolla työhyvinvointisi nykytilaa. Aiheeseen johdattelee myös itsensä johtamisen ja ajankäytön hallinnan teemojen erityisasiantuntijan alustus. Päivässä opitaan myös hyvinvointia tukevia harjoituksia.

Toisena päivänä tarkastelemme kompleksisen, jatkuvasti muuttuvan ja epätasapainossa olevan toimintaympäristön näkökulmasta kasvatus- ja koulutusalan organisaatioita, niissä tehtävää työtä ja niiden johtajuutta. Lisäksi käynnistämme kehittämistehtävät ja hyvinvointia tukevat vertaisryhmät.

Verkko-osio 1: Arvot hyvinvoinnin taustalla  

Millainen merkitys omilla ja työyhteisön arvoilla on? Miten ne heijastuvat hyvinvointiimme? Entä johtajuuteemme?  Tässä koulutusosiossa tarkastelemme arvopohjaisen, eettisen ja kestävän koulutusjohtamisen teemoja aiemman tutkimuksen ja osallistujien käytännön kokemusten kautta.  

Keskeisiä sisältöjä ovat muun muassa oman arvopohjan tiedostaminen niin osana omaa johtajuusosaamista kuin oman ja työyhteisön hyvinvoinnin tukena sekä eettisten ja kestävien valintojen tekeminen. Osio toteutetaan verkossa Teamsillä ja Moodle-oppimisympäristössä.

Verkko-osio 2: Työn merkityksellisyys hyvinvoinnin edistäjänä  

Miten työn merkitys ja sen täyttymys vaikuttavat työyhteisön terveyteen, tuottavuuteen ja onnellisuuteen?  Osioon sisältyy ennakkotehtävänä kysely työn merkityksistä ja täyttymyksistä.  

Omakohtaisten profiilien sekä niihin liittyvän teoriataustan pohjalta syvennetään teemaa kohti seuraavaa kysymystä: onko työn merkityksellisyyden kokemuksia ja voimistumista työorganisaatiossa mahdollista tukea ja jos on, niin miten?

Väliseminaari: Psykologisella turvallisuudella kohti työyhteisön kukoistusta

Lähipäivässä tutkitaan arvojen ja työn merkityksellisyyden lisäämisen keinoja henkilökohtaisesti sekä oman työhyvinvoinnin vahvistamisessa että työyhteisön johtamisessa. Tavoitteena on syventää kevään webinaarien teemoja toiminnallisten harjoitteiden kautta sekä demonstroida, miten työyhteisön psykologista turvallisuutta vahvistetaan ja johdetaan käytännössä.

Väliseminaaripäivässä luomme myös pohjaa syksyn webinaarien teemoihin.

Verkko-osio 3: Aivot, lepo ja työ  

Miten työelämä vaikuttaa aivoihimme? Miten voimme edistää ja ylläpitää aivojemme hyvinvointia työssä? Näitä kysymyksiä pääset pohtimaan muun muassa professori Minna Huotilaisen kanssa laadittujen verkkokurssimateriaalien parissa.

Saat valmiuksia johtaa etätyötä ja taukokulttuuria sekä vahvistaa työyhteisön resilienssitaitoja. Lisäksi hyvinvointia tukevien vertaisryhmien työskentely jatkuu. Osio toteutetaan verkossa Teamsillä ja HY+:n Moodle-oppimisympäristössä.  

Verkko-osio 4: Itsemyötätunto johtajan työhyvinvoinnin tukena

Itsemyötätunnolla on yhteys johtajan hyvinvointiin ja tätä kautta työn laatuun ja tuloksellisuuteen. Webinaarissa tarkastellaan itsemyötätunnon neurologisia vaikutuksia uusimman aivotutkimuksen avulla ja tätä näkökulmaa laajennetaan soveltamalla tutkimustietoa muuttuvan työelämän kontekstiin.

Pääset tarkastelemaan itsemyötätuntoa omien kokemustesi kautta ja saat konkreettisia keinoja, miten harjoitella itsemyötätuntoa haasteiden aikana. Webinaari luo myös pohjaa ja antaa työkaluja työyhteisöjen itsemyötätuntokulttuurin kehittämistyöhön niin yksilöllisellä kuin yhteisöllisellä tasolla.

Hyvinvointia tukevat vertaisryhmät jatkavat työskentelyä.  

Päätösseminaari: Dialogin voima ja yhteisöllinen työnilo  

Päätösseminaarin ensimmäisessä lähipäivässä saat tietoa ja harjoitusta tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyen.  

Työyhteisötaidot ovat keskeisessä roolissa onnistuneessa hyvinvoinnin johtamisessa. Teemaa lähestytään työelämän vuorovaikutus- ja tunnetaitojen näkökulmasta. Miten työyhteisötaitoja kehitetään ja miten yhteisön tunnetilaa johdetaan?

Toisena päivänä jaamme yhteisesti osallistujien kehittämistöiden annit ja hyvät käytänteet ja juhlistamme saavutettuja tuloksia.

OSALLISTUJIEN KOMMENTTEJA AIEMMASTA VALMENNUKSESTA

”Juuri sitä mitä luvattiin, pohjautui tutkimustietoon, vastasi nykypäivän työnhaasteisiin esimiestehtävissä ja vuorovaikutuksessa.”

”Valmennus antoi enemmän kuin odotin. Erityisesti se, että oma hyvinvointi nostettiin niin vahvasti esiin oli hyvää ja erittäin tarpeellista.”

“Hyvin toteutettu kokonaisuus. Ylitti kaikki odotukset. Voimaannuttava!”

“Hyviä luentoja, konkreettisia työkaluja johtamiseen, asiantuntevat valmentajat, todella hienoja kohtaamisia kurssilaisten kanssa.”

“Paljon avointa keskustelua, hyviä kohtaamisia, läsnäoloa ja työkaluja tulevaan.”

KOULUTTAJAT

Päävalmentajana toimii työyhteisö- ja johtajuusvalmentaja Ulla Rasimus. Rasimus on toiminut opetusalan valmentajana 20 vuotta ja hänellä on vankka kokemus rehtoreiden, varhaiskasvatuksen johtajien ja johtoryhmien hyvinvoinnin valmentamisesta, opetussuunnitelmauudistusten käytäntöön johtamisesta, toimintakulttuurin yhtenäistämisestä rakenteellisten muutosten yhteydessä ja haasteellisissa ihmissuhdetilanteissa olevien työyhteisöjen valmentamisesta.  

Muut kouluttajat

Koulutusjohtamisen instituutin esimies Mika Risku on kansainvälisestikin arvostettu kasvatus- ja koulutusalan johtajuuden tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen alueilla. Risku on erityisesti paneutunut kasvatus- ja koulutusalan politiikan ja johtamisen kysymyksiin.

Hanna-Kaisa Pekkarinen toimii yliopistonopettajana Koulutusjohtamisen instituutissa ja vastaa kasvatus- ja koulutusalan johtajien täydennyskoulutuksesta ja jatkuvan oppimisen kehittämisestä. Hänellä on pitkä tausta viestinnän ja vuorovaikutustaitojen aikuis- ja täydennyskoulutuksen parista sekä 14 vuoden käytännön työkokemus sivistysjohtajan tehtävästä.

Työ- ja persoonallisuuspsykologian dosentti Johanna Rantanen on paneutunut erityisesti kestäviin työuriin ja yksilön hyvinvointiin. Hänen tutkimusteemojaan ovat muun muassa työn merkityksellisyyden suhde työssäjaksamiseen, työntekijöiden hyvinvointiin ja organisaatioiden toimivuuteen sekä johtamismotivaation merkitys korkeasti koulutettujen ammattilaisten urapoluissa ja hyvinvoinnissa.

Väitöskirjatutkija, KM Katja Sirvio on kouluttanut vuosien ajan työyhteisöjä itsemyötätunnon mullistavasta voimasta. Katjan itsemyötätuntokoulutusten ydin on poikkitieteisyydessä; hän yhdistelee niin neurotieteen kuin yksilöpsykologian näkökulmia huomioiden alati muuttuvan työelämän ilmiöt. Katjaa innostuu keskusteluista, joissa osallistujat oivaltavat itsemyötätunnon edistävän niin omaa jaksamista kuin työn tuloksellisuutta.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu valmennukseen viimeistään 5.2.2024.

Kumpaankin ryhmään mahtuu 40 osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Valmennukseen voidaan ottaa vain kohderyhmään kuuluvia henkilöitä.

HINTA

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ruokailukuluista.

 

Anmälan
Ajankohta

11.3.–10.10.2024

Hinta
Maksuton

!

Ilmoittaudu valmennukseen viimeistään 5.2.2024

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ruokailukuluista.

Huomaathan, että ilmoittatuminen on sitova. Osallistumisensa ilmoittatumislomakkeessa ilmoitetun takarajan jälkeen peruuttavilta peritään 80 euron perumismaksu.

Ota yhteyttä
Selja Saarialho
+358 40 352 5004
selja.saarialho@hyplus.fi
Minna-Mari Alanen
+358 50 5628165
minna-mari.alanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista