FI | SV | EN

Kestävän työelämän coach -sertifiointivalmennus

Työelämä on muuttunut ja muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Tämä ohjelma on kehitetty vastaamaan kestävän työelämän tarpeisiin ja haasteisiin. Se auttaa sinua kehittämään taitoja, joita tarvitset toimiaksesi viisaalla tavalla vuorovaikuttaen nyt ja tulevaisuudessa. Ohjelma antaa kokonaisvaltaisen näkemyksen, tiedot ja taidot coachaavan otteen käyttämiseen työelämän eri rooleissa. Se antaa erinomaiset valmiudet coachina toimimiseen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä niin yksilöiden, ryhmien kuin tiimienkin kanssa.

Ajankohta

3.4.–25.9.2024

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki, keskustakampuksen tilat
Hinta
4 800  (+alv/vat 24%)
(yht. 5 952 )

Coach-ohjelma on kehitetty vastaamaan kestävän työelämän tarpeisiin ja haasteisiin. Se auttaa kehittämään taitoja, joita tarvitaan, kun toimitaan viisaalla tavalla vuorovaikuttaen nyt ja tulevaisuudessa.

Ohjelma antaa kokonaisvaltaisen näkemyksen, tiedot ja taidot coachaavan otteen käyttämiseen työelämän eri rooleissa mm. HR:ssä. Se antaa myös erinomaiset valmiudet coachina toimimiseen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä niin yksilöiden, ryhmien kuin tiimienkin kanssa. Tämä vaikuttava valmennusohjelma auttaa kehittämään osaamista ja samalla parantamaan työyhteisön hyvinvointia sekä organisaation tuloksellisuutta.   

HR:n sekä muiden tukipalveluiden edustajat pohtivat ja saavat ajatuksia:

 • Kuinka hyödyntää valmentavaa otetta osana työtä?
 • Miten ja milloin toimia sisäisenä coachina?
 • Kuinka integroida coaching luontevaksi osaksi HR-, tuki- ja kehitysprosesseja?
 • Kuinka luoda valmentavan otteen työkulttuuria koko organisaatioon?

Esihenkilöt, jotka hyötyvät valmentavasta työotteesta:

 • Kuinka toteuttaa valmentavaa johtajuutta arjessa osana omaa roolia?
 • Kuinka luoda tehokas ja hyvinvoiva uuden ajan työkulttuuri omaan tiimiin?
 • Kuinka hyödyntää coachingia ja ohjausta?

Asiantuntijapalveluita tuottavat ja asiakaspalvelutyötä tekevät:

 • Miten integroida coaching osaksi asiantuntijapalveluita sekä asiakaspalvelua?
 • Mitä huomioida sisäisiä tai ulkoisia coacheja hyödynnettäessä?

Sisäiseksi tai ulkoiseksi ammatticoachiksi haluavat:

 • Miten toimia ammattimaisesti ja vaikuttavasti? 
 • Kuinka viedä oma ohjausosaaminen seuraavalle tasolle coachingtaitojen kautta?
 • Miten astua kansainvälisen sertifioitumisen polulle ja vahvistaa omaa brändiä ammatticoachina?

KESKEISET TAVOITTEET JA HYÖDYT

Valmennuksen tavoitteena on:

 • tarjota osallistujille vankka perusosaaminen coachingin ja valmentavan työotteen keskeisestä ytimestä ja sen hyödyntämisestä uuden ajan työelämässä
 • antaa osallistujille tarvittavat tiedot, taidot ja työvälineet valmentavan otteen ammattimaiseen soveltamiseen osana kunkin omaa työroolia (esim. HR, esihenkilötyö, asiantuntija jne.)
 • tukea kunkin henkilökohtaista matkaa coachina kasvamisessa sekä itsenäisesti, että yhdessä muiden kanssa
 • luoda perustaa koko organisaation entistä vahvemmalle siirtymiselle kohti valmentavan otteen työkulttuuria.

Coaching on käytännön taito, jonka kehittämiseen tarvitaan harjoittelua, ja siksi koulutusohjelma tarjoaa myös runsaasti mahdollisuuksia harjoitteluun sekä tukea siihen. Ohjelma tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden verkostoitumiseen samoista teemoista kiinnostuneiden osaajien kanssa.

Saat valmennuksesta:

 • valmiudet ammattimaisena coachina toimimiseen
 • uuden ajan työelämässä vaadittavia taitoja
 • menetelmät valmentavan johtajuuden toteuttamiseen esihenkilötyössä 
 • kyvyn ohjata yksilöitä valmentavasti
 • ymmärrystä tiimivalmennuksen erityispiirteistä
 • vahvistusta kuuntelemisen, läsnäolon ja viisaan auttamisen taitoihin
 • valmentamisen ydintaitoja sekä ymmärrystä coachingin ja valmentavan otteen keskeisestä ytimestä
 • runsaasti harjoitusta coachingtaidoissa kehittymiseen
 • tekniikoita, työvälineitä ja parhaita käytänteitä coachingiin ja valmentaviin keskusteluihin
 • palautetta kouluttajilta omissa coaching-taidoissa kehittymiseen
 • syvän matkan itseen ja omiin vahvuuksiin
 • vertaisryhmän valmentavan kulttuurin vahvistamiseksi koko organisaatiossa.

TOTEUTUS  

Valmennuksen ytimen muodostaa kansainvälisesti akkreditoitu Certified Developmental Business Coach -ohjelma (akkreditointiprosessi on käynnissä).  

Koko valmennusohjelmaa ohjaavia teemoja ovat vastuullisuus, ekologisuus, eettisyys, luottamuksellisuus, vuorovaikutteisuus, kestävyys, inhimillisyys sekä tulevaisuusorientaatio.

Koulutus pohjautuu lähiopetukseen, jota täydennetään välijaksojen verkkotyöskentelyllä, webinaareilla ja digitaalisella materiaalilla, mm. videoilla. 

Klikkaa kuvaa, niin näet sen isompana.

Valmennus sisältää:

 • 9 vuorovaikutteista valmennuspäivää
  • Coachina toimiminen uuden ajan työelämässä 3.-4.4.2024
  • Coachin taidot ja onnistuneen coachig-kohtaamisen toteutus 15.-16.5.2024
  • Coaching-keskstelun mallit ja ydintaitojen vahvistaminen 26.-27.6.2024
  • Ryhmien ja tiimien coaching, coach-identiteetti 21.-22.8.2024
  • Systeemisyys coachingissa ja mentorcoaching 24.9.2024
 • välityöskentely valmennuskertojen välissä, jossa osallistujat pohtivat ja työstävät valmennukseen liittyviä keskeisiä teemoja
 • 3 valmennuspäivien väliin sijoittuvaa webinaaria
 • 4 huippukouluttajaa ja 3 ajankohtaista webinaarivierailijaa
 • verkko-oppimisympäristö videoineen, artikkeleineen ja työkaluineen
 • yksilö- ja ryhmäcoaching-harjoittelua
 • kirjapiiri (2 kpl)
 • mentorcoaching (2 h) pienryhmissä
 • pienryhmätyöskentely

VALMENTAJAT  


Dan Soback on kokenut ja alallaan arvostettu valmentavan johtajuuden kouluttaja ja coach. Hänellä on noin 20 vuoden kokemus johtamisen kehittämisestä lukuisilta eri toimialoilta. Hänen toimintansa ytimessä on auttaa yksilöitä ja yhteisöjä kasvamaan kohti viisasta johtajuutta uuden ajan toimintaympäristössä. Soback on toiminut opettajana yli tuhannelle ammatticoachiksi valmistuvalle kansainvälisesti akkreditoidussa coachien koulutusohjelmassa. Häneltä ilmestyi keväällä 2021 uusi kirja Valmentava johtajuus – opas voiman, viisauden ja myötätunnon herättämiseen.

 •  Johtamiskouluttaja ja kirjailija
 • Erityisteemat: viisas johtajuus, johtamisen tulevaisuus, valmentava johtajuus
 • Kokenut ammatticoachien kouluttaja
 • Certified Business Coach Master
 • Associate Certified Coach (ICF)
 • DI (liiketoimintaverkostot)
 • NLP Associate Trainer 

 


Anniina Hukari on intohimoinen työelämän hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden yhteenliittäjä, joka uskoo, että paras tekeminen syntyy siinä pisteessä, missä järki ja sydän kulkevat samaan suuntaan.  Hukari on kouluttanut valmennus-, fasilitointi-, mentorointi- ja coachingtaitoja erityyppisissä organisaatioissa tuloksellisesti yli kahdenkymmenen vuoden ajan. 

 • Business coach master (PCC)
 • Coachingtaitojen kouluttaja
 • Ammattivalmentaja ja puhuja
 • Stressinhallinta- ja palautumisvalmentaja, NLP Trainer
 • DI, Hypnoterapeutti
 • Pedagoginen opettajapätevyys 

 
 
Raija Salomaa on monipuolinen ja innostava coachingin pioneeri, jonka intohimona on ammattimaisen coachingin kehittäminen ja sen laajan hyödyntämisen mahdollistaminen. Ennen coach-uraa hän työskenteli erilaisissa kansainvälisissä organisaatioissa johtamistehtävissä. Salomaa on toiminut coachingin parissa vuodesta 2005 ja suorittanut opinnot muun muassa Fielding Graduate Universityn Evidence-Based Coaching Certificate -ohjelmassa USA:ssa, Oxford Brookes Universityn Professional Certificate of Advanced Study in Coaching Supervision koulutuksessa Englannissa ja väitellyt coachingista Vaasan yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa (johtaminen) 2017.  Salomaa on ensimmäinen suomalainen ammatticoach, joka sai akkreditoinnin työskennellä EU-Instituutioiden johdon coachina 2017.

 • Senior Executive Coach, EMCC:n EIA Master level ja ESIA (Coaching Supervisor) sekä PCC/ICF
 • Coachingtaitojen kouluttaja
 • Coachingtutkija
 • FT

 
 
Virpi Ojakangas on valmentavan johtajuustaidon kehittäjä ja kouluttaja. Valmentajauran ensimmäinen puolisko tuli täyteen kansainvälisen tason lentopallovalmentajana ja valmentajien kouluttajana. Myöhemmin Ojakankaalla on ollut mittava ura yritysmaailmassa strategisen henkilöstöjohtamisen ja viestinnän parissa sekä Suomessa että kansainvälisessä roolissa. Koko työuran läpi hän on kulkenut mukanaan intohimo kasvun ja kehittymisen tukemiseen yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla. Viimeiset vuodet Ojakangas on toiminut itsenäisenä business coaching -yrittäjänä ja business coach -kouluttajana. 

 • Työyhteisövalmentaja
 • Certified Business Coach Master
 • Associate Certified Coach, ACC (ICF)
 • Certified Career Coach (LHH)
 • Coach kouluttaja
 • Henkilöstöjohtamisen asiantuntija
 • Pedagoginen opettajapätevyys
 • LitM / Valmennus

 

Webinaarivieraina mukana muun muassa:

 • professori ja aivotutkija Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta
 • intuitiotutkija Asta Raami

 

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Anmälan
Ajankohta

3.4.–25.9.2024

Hinta
4 800  (+alv/vat 24%)
(yht. 5 952 )

!

Hae koulutukseen tämän sivun linkin kautta viimeistään 4.3.2024

Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi
Sari Laurila
+358 50 448 8930
sari.laurila@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista