Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Bemötande av utmanande undervisningssituationer

Utbildningens målsättning är att erbjuda lärare arbetssätt för skapandet av en uppmuntrande växelverkan mellan lärare och elev. Under utbildningens gång framkommer hur eleven drar nytta av lärarens förmåga att skapa en förtroendefull relation med eleven samt bidra till att stöda elevens psykiska välmående och känsla av trygghet i skolgemenskapen. Utbildningen består av fyra utbildningsdelar, och varje deltagare deltar i utbildningshelheten vars omfattning är 10 sp. Utbildningen arrangeras en gång på svenska och två gånger på finska. Utbildningsstyrelsen deltar i finansieringen och utbildningen är gratis för deltagare från undervisningssektorn i fråga om innehåll.

Tidpunkt

27.10.2022–16.3.2023

Form
Nätkurs
Plats
Pris
Avgiftsfri

Bemötande av utmanande undervisningssituationer är en nätbaserad processutbildning.

Under utbildningens gång är målsättningen att deltagarnas sätt att bemöta och vara i växelverkan med alla elever, men speciellt elever som har beteende- och anknytningssvårigheter, förstärks. Hur svårigheter med anknytning och beteende kan komma till uttryck, samt hur läraren kan stödja elevernas känsloreglering behandlas även under utbildningens gång.

MÅLSÄTTNING OCH INNEHÅLL

Utbildningens målsättning är att erbjuda arbetssätt för stärkandet av en uppmuntrande växelverkan mellan lärare och elev. Under utbildningens gång framkommer hur eleven drar nytta av lärarens förmåga att skapa en förtroendefull relation med eleven och hur elevens psykiska känsla av trygghet förstärks inom skolgemenskapen.

Modul 1: Introduktion & Det allmänna stödet som stöd för elevens beteende, 2,5 sp, Webinarie 2 h + grupphandledning 1: 2 h/grupp

Modul 2: Pedagogiska interventioner som stöd för utmanande undervisningssituationer, 2,5 sp, Webinarie 4 h + grupp-handledning 2: 2 h/grupp

Modul 3: Förmågan att skapa en uppmuntrande och empatisk växelverkan: 2,5 sp, Webinarie 4 h + grupphandledning 3: 2 h/grupp

Modul 4: Utbildande arbetssätt vid utmanande situationer, 2,5 sp, Webinarie 4 h

MÅLGRUPP

Utbildningens målgrupp är undervisningspersonal inom grund-läggande undervisning.

TIDTABELL

Modul 1:

  • Webinarie 27.10.2022 klockan 14.00 – 16.00
  • Grupphandledning 1: 2.11.2022 2 h/grupp 

Modul 2:

  • Webinarie 1.12.2022 klockan 12.00 – 16.00 
  • Grupphandledning 2: 8.12.2022 2 h/grupp

Modul 3:

  • Webinarie 19.1.2023 klockan 12.00 – 16.00 
  • Grupphandledning 3: 25.1.2023 2 h/grupp 

Modul 4:

  • Webinarie 16.3.2023 klockan 12.00 – 16.00

Observera att grupphandledningen också sker dagstid. De exakta klockslagen meddelas då gruppindelningen har gjorts då anmälningstiden utgått. 

GENOMFÖRANDE

Utbildningen består av fyra utbildningsdelar. Under varje utbildningsdel genomförs ett livetillfälle med processledaren. Deltagarna får även ta del av föreläsningar i form av videoinspelningar samt poddar. 

Utbildningen innehåller även en större utvecklingsuppgift, som är starkt förknippad med det egna arbetet i skolan. Deltagarna får stöd för genomförandet av uppgiften under grupphandledningstillfällena ledda av processledaren.

Utbildningen omfattar 6 timmar grupphadledning/ deltagare. Under grupphandlednings-tillfällena arbetar deltagarna utgående från principer för arbetshandledning genom att gå igenom de tankar och känslor som framkommer under webinarierna. Centralt är lärarens egna processer; uppmärksammande av de reaktioner och känslor som skapas under samverkanssituationer samt ökande av förståelse för sina egna reaktioner. 

Utbildningens omfattning: 4 webinarier 2–4 h, utvecklingsuppgift, grupphandledning 6 h/ deltagare. Utbildningen gemonförs i sin helhet på distans och kräver ingen fysisk närvaro.

PROCESSLEDARE

Som processledare för utbildningshelheten är Petra Boman som arbetar som enhetschef och klinisk neuropsykolog vid Folkhälsan. Petra leder diskussionen vid alla fyra webinarier och grupp-handledningen. Till hennes mångsidiga arbetsuppgifter ingår bland annat utredning och rehabilitering av barn och unga med neuropsykiatriska svårigheter. Petra har samarbetat mycket med skolor och hem och har länge ansvarat för utbildningen i barnneuropsykologin vid Åbo Akademi och även utbildat lärare i tydliggörande pedagogik och neuropsykiatri samt kognitiv träning.

ANMÄLAN

Anmälningstiden utgår 16.10.2022 och då anmälningstiden utgått får alla anmälda ytterligare information om utbildningen. Vänligen notera att anmälan är bindande. 

KOSTNADER

Utbildningsstyrelsen deltar i finansieringen och utbildningen är gratis för deltagare från undervisningssektorn i fråga om innehåll.

Anmälan
Tidpunkt

27.10.2022–16.3.2023

Pris
Avgiftsfri

!

Anmälningstiden utgår 16.10.2022 och då anmälningstiden utgått får alla anmälda ytterligare information om utbildningen. Vänligen notera att anmälan är bindande. 
Ta kontakt
Johanna Ekström-Partanen
+358 50 311 6443
johanna.ekstrom-partanen@hyplus.fi
Tinja Räsänen
+358 50 3073670
tinja.rasanen@hyplus.fi
Se även dessa
Aktuellt

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!