string(0) ""
string(231) " SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = 'netsuite_kurssi' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY wp_posts.post_title ASC LIMIT 0, 10 " Aino-lääkelupakoulutus

Lääkelupakoulutuksen suorittamisen ei tarvitse olla liian vaikeaa tai tylsää! Aino-lääkelupakoulutus on ainoa räätälöity verkkokoulutus, joka on suunniteltu vastaamaan palvelutalojen ja hoivakotien hoitohenkilökunnan työnkuvaa. Lääkehoitoon liittyviä asioita käsitellään moduuleissa käytännönläheisesti ja ammattiryhmittäin tarkoituksenmukaisella tasolla. Koulutus varmistaa hoitohenkilöstön tasaisen, työtehtävien ja vastuiden vaatiman osaamisen tason. Kun lääkehoidon toteutus ja seuranta nojaavat vahvaan lääkehoidon osaamiseen, on asukkaiden lääkehoito tehokasta ja turvallista.

SuPerin asiantuntijan arvioima Aino-lääkelupakoulutus vastaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon edellyttämää lääkehoito-osaamisen tasoa.

 

Aivot ja ravitsemus

Suuren suosion saanut Aivot ja työ -verkkokoulutus saa jatkoa keväällä 2023! Uusi Aivot ja ravitsemus -verkkokoulutus paneutuu siihen, miten ravitsemus vaikuttaa aivoterveyteemme. Koulutuksesta on tuotettu kaksi versiota: toinen lasten ja nuorten ja toinen työikäisten näkökulmasta. Koulutuksista saat tuoreinta tutkimustietoa ja käytännöllisiä vinkkejä muun muassa siitä, miten eri ravintoaineet ja ruokarytmi vaikuttavat kognitioon ja jaksamiseen tai miten esimerkiksi muistisairauksia voidaan ehkäistä ravitsemuksen avulla. Kouluttajina toimivat ravitsemusalan huippuasiantuntijat. 

Aivot ja työ

Suosittu Aivot ja työ -verkkokoulutuksemme on jälleen täydentynyt! Nyt saat yhdeksän aiemman teeman lisäksi tietoa myös ravitsemuksen merkityksestä aivoillemme. Verkkokoulutus herättelee pohtimaan, miten työelämä vaikuttaa aivoihin ja millä tavalla voisimme edistää ja ylläpitää aivojemme hyvinvointia työssä. Asiantuntijana kurssilla toimii aivotutkija, professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta. Tutustu koulutuksen sisältöön ja esittelyvideoon ja tule mukaan kehittämään työn mielekkäämpää ja kestävämpää tekemistä!

Bemötande av utmanande situationer för växelverkan

Denna webbaserade utbildning har som målsättning att erbjuda lärare arbetssätt för skapandet av en uppmuntrande växelverkan mellan lärare och elev. Målsättningen är att deltagarnas sätt att bemöta och vara i växelverkan med alla elever, men speciellt elever som har beteende- och anknytningssvårigheter, förstärks. Hur svårigheter med anknytning och beteende kan komma till uttryck, samt hur läraren kan stödja elevernas känsloreglering behandlas även. 

Bemötande av utmanande situationer för växelverkan inom småbarnspedagogiken

Denna webbaserade utbildning har som målsättning att erbjuda personal inom småbarnspedagogik arbetssätt för skapandet av en uppmuntrande växelverkan mellan pedagogen och barnet. Målsättningen är att deltagarnas sätt att bemöta och vara i växelverkan med alla barn, men speciellt barn som har beteende- och anknytningssvårigheter, förstärks. Hur svårigheter med anknytning och beteende kan komma till uttryck, samt hur småbarnspedagogen kan stödja barnens känsloreglering behandlas även.

Comma 19 – viestinnän johtamisen koulutusohjelma

Comma-koulutusohjelma valmentaa viestinnän johtamisen ammattilaiseksi. Se sopii viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisille, kuten viestintäpäälliköille, sekä yleisjohdon tehtävissä toimiville, jotka haluavat valjastaa viestinnän entistä tehokkaammin strategiseksi voimavaraksi. Koulutuksen jälkeen roolisi yhteisön sisäisenä konsulttina vahvistuu. Ohjelmassa on valmennettu jo yli 300 viestintäosaajaa. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Voit tarvittaessa osallistua koulutuspäiville etäyhteyden välityksellä. 

Fytonomi – luontaistuotealan täydennyskoulutusohjelma 2024

Luontaistuotealan täydennyskoulutusohjelmassa (fytonomi-koulutus) koulutetaan alalle osaajia, joilla on tarjota asiakkaille tutkimukseen pohjautuvaa ajankohtaista tietoa sovellettuna käytännön tilanteisiin. Näin he voivat auttaa asiakasta perehtymään itsehoidon mahdollisuuksiin. Koulutus antaa laajat tiedot eri ravintoaineiden ja rohdosten vaikutuksista ja niiden oikeasta käytöstä terveydenhoidossa. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Terveystuotekauppiaiden liiton ja TAIMI-koulutus Oy:n kanssa.

Haastavien vuorovaikutustilanteiden kohtaaminen ja ohjaaminen

Tarvitsetko tomintatapoja miten kohdata oppilaita joiden kanssa vuorovaikutuksessa oleminen on haastavaa sekä saada tukea omaan jaksamiseen haastavissa tilanteissa?

Verkkoperustaisen prosessikoulutuksen tavoitteena on tarjota keinoja opettajan ja oppilaan välisen kannustavan vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Koulutuksessa selviää, miksi oppilas hyötyy opettajan kyvystä rakentaa luottamuksellinen suhde ja miten tuetaan oppilaan psyykkistä turvallisuutta kouluympäristössä. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opettajien hyvinvointia ja vähentää kuormitusta. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville maksuton.

Haastavien vuorovaikutustilanteiden kohtaaminen ja ohjaaminen varhaiskasvatuksessa

Verkkoperustaisen prosessikoulutuksen tavoitteena on tarjota keinoja opettajan ja lapsen välisen kannustavan vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Koulutuksessa selviää, miksi lapsi hyötyy opettajan kyvystä rakentaa luottamuksellinen suhde ja miten tuetaan lasten psyykkistä turvallisuutta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opettajien hyvinvointia ja vähentää kuormitusta. 

Koulutus koostuu viidestä webinaarista sekä neljästä ryhmäohjauskerrasta. Koulutus järjestetään kokonaisuudessaan verkossa.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville maksuton.

Hallintaa ja hyvinvointia koulutusalan johtajille: työkaluja hyvinvoinnin johtamiseen 2

Johtamistyö on muuttunut kasvatus- ja opetusalalla. Johtaja, miten jaksat muutosten keskellä?  Kaipaatko uusia työkaluja oman ja työyhteisösi hyvinvoinnin johtamiseen? Tässä Opetushallituksen rahoittamassa maksuttomassa valmennuksessa saat hyödyllistä tietoa ja tutkimukseen perustuvia toimintamalleja oman ja toisten hyvinvoinnin vahvistamiseen ja työinnon lisäämiseen. Samalla pääset virkistäytymään, verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia ja ajatuksia kollegojen kanssa.