string(0) ""
string(216) "SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = 'netsuite_kurssi' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY wp_posts.menu_order, wp_posts.post_title ASC LIMIT 0, 10" Työhyvinvointivalmennus sote-lähiesihenkilöille – työhyvinvoinnin haasteista ratkaisuihin

Sote-hyvinvointialueiden toiminta käynnistyy tammikuussa 2023. Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään kiihtyvällä tahdilla monenlaisten muutosten keskellä yhä kompleksisemmassa työympäristössä. Huolipuhetta on ilmassa paljon, ja suuria haasteita ovat muun muassa osaajien pysyminen alalla ja henkilöstön jaksaminen ja työhyvinvointi. Lähiesihenkilöt ovat avainasemassa luomassa arvostavia, kestäviä työolosuhteita ja vahvistamassa hyvinvoinnin toimintakulttuuria oman esimerkkinsä kautta. Tämä sote-alan lähiesihenkilöiden tarpeisiin suunniteltu valmennus auttaa sinua kehittämään sekä omaa että organisaatiosi työhyvinvointia.

HY+johtamisohjelma – rohkeutta kestävään johtamiseen

Tästä uudesta johtamisohjelmasta saat kasvuvoimaa ja rohkeutta johtamisen muuttuvaan maastoon! Koulutus tarjoaa kokonaiskuvan siitä, mitä on kestävä johtaminen ja siinä erityisesti ihmisten kestävä johtaminen. Opit systeemistä otetta ja toimimaan ketterästi kompleksisessa toimintaympäristössä. Ymmärrät, miten ihminen motivoituu ja kukoistaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Saat koulutuksesta eväitä organisaatioiden väliseen kilpailuun osaamisesta ja osaajista sekä muutut myös itse johtajana.

Valmentava johtaminen ja uudistuva johtajuus

Valmentava johtaminen on ajattelu- ja toimintatapa, jolla rakennetaan tulevaisuuden menestystarinat. Siinä korostuvat tavoitteellisuus, toisten arvostaminen sekä osallistava ote. Valmentava johtaminen perustuu valmentamisen ydintaitoihin, joita ovat kiinnostus, kysyminen, innostaminen ja haastaminen. Tämä koulutus tarjoaa johtajille ja esihenkilöille työkaluja uudistuvaan johtajuuteen.

Neljä näkökulmaa hybridityön johtamiseen

Tässä etänä toteutettavassa valmennuksessa opit hahmottamaan keskeisiä hybridijohtamiseen liittyviä tekijöitä. Saat näkökulmia ja työkaluja muun muassa tavoitteelliseen työotteeseen, johtamisviestintään ja hyvinvoinnin turvaamiseen etä- ja lähityön yhdistämisessä. Ymmärryksesi myötätunnon tarpeellisuudesta ja merkityksestä psykologisen turvan rakentajana hybridityössä kasvaa. Saat myös menetelmiä ja välineitä asiantuntijataitojen kehittämiseen, yhteisöllisyyden tukemiseen sekä sovun ja diversiteetin johtamiseen hybridityössä. Valmennus on käytännönläheinen ja uusimpiin tutkimustuloksiin pohjautuva, ja se tukee osallistujan omaa hybridijohtamisen reflektiota.

Kiertotalouden asiantuntijan koulutus

Kiertotalous on tämän päivän megatrendi, jonka tavoitteena on, että yhteiskunta toimii ympäristön kantokyvyn puitteissa. Kiertotalouden ratkaisujen avulla voidaan vahvistaa luonnon kestävyyttä ja ratkaista haasteita, jotka rasittavat ympäristöämme. Useat yritykset ja yhteiskunta investoivat kiertotalouteen, minkä johdosta kiertotalouden alueella syntyy jatkuvasti uusia työpaikkoja. Tule oppimaan, miten rakennetaan maailmaa, jossa tuotanto ja kulutus perustuvat kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen!

Työhyvinvoinnista voimaa

Onnistuminen hajautetussa ja hybridityössä on ajankohtaisempaa nyt kuin koskaan. Digitalisoitumisen ja viimeistään koronakokemusten myötä hajautettu työ tulee todennäköisesti lisääntymään ja vakiintumaan normaaliksi työnteon tavaksi. Toisaalta hajautettua työtä on tehty monessa organisaatiossa jo pitkään, ja etäasiantuntijuus ja etäjohtaminen on monelle jo tuttua. Onpa tilanteesi mikä tahansa, saat tästä ajankohtaisesta koulutuksesta vinkkejä työhyvinvoinnin parantamiseen sekä itsesi ja muiden parempaan työkyvyn johtamiseen. Työhyvinvoinnista voimaa -koulutus toimii myös johdantomoduulina myöhemmin lanseerattavalle ja laajemmalle työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisen koulutuskokonaisuudelle.

Sujuva sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto verkkoon ja sosiaaliseen mediaan on viestijän yleisimpiä työtehtäviä. Verkkosisällöt ovat tekstin lisäksi yhä enemmän kuvia, videoita tai podcasteja. Tässä koulutuksessa opit kirjoittamaan toimivia verkkotekstejä ja pääset harjoittelemaan muiden sisältöjen tuottamista. Saat henkilökohtaista palautetta ja kehität käytännön osaamistasi vaikuttavien verkkosisältöjen tuottamisessa. 

Työyhteisösovittelun Diploma 2022–2023

Toimiva kanssakäyminen työpaikalla tuo työniloa, edistää työtehoa ja lisää tuottavuutta. Valitettavasti se rapautuu helposti henkilökemiaongelmien ja ristiriitojen yhteydessä, mitkä aiheuttavat työpahoinvointia ja tehokkaan työajan menetyksiä. Ratkaisuna tähän yksilöitä vakavasti kuormittavaan ja hyvin yleiseen ongelmaan toimii työyhteisösovittelu. Jos tavoitteenasi on työyhteisön kehittäminen, tässä koulutuksessa pääset tutustumaan työyhteisösovittelun menetelmiin ja opit hyödyntämään niitä käytännössä.

Kirjoittamistaitojen opettamisen syventävä koulutus

Haluatko kehittyä kirjoittamisen opetuksen asiantuntijaksi? Toimitko kenties jo oman työyhteisösi luku- ja kirjoitustaitoa vahvistavan tiimin jäsenenä ja kaipaat välineitä työhösi? Haluatko saada lisää ymmärrystä vaikkapa siihen, kuinka lukutehtävien oheen voi rakentaa mielekkäitä kirjoitusprojekteja? Kiinnostaako sinua esimerkiksi vertaismentorina toimiminen tai oppimateriaalin tai ohjeistusten laatiminen muidenkin käyttöön? Tule mukaan syksyllä 2022 järjestettävään kirjoitustaitojen syventävään koulutukseen.

Mind-Body Bridgingin perusteet

Mind-Body Bridging (MBB) on coaching-menetelmä, joka parantaa psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä suoriutumista. MBB:n menetelmät perustuvat neurotieteisiin, positiiviseen psykologiaan ja sosiaalitieteisiin. Mind-Body Bridgingin perusteet on osa laajempaa valmennusohjelmaa, joka tarjoaa coacheille, työnohjaajille, HR:lle, henkilöstön kehittäjille ja esihenkilöille välineitä henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalin esille saamiseen ja vapauttamiseen.