string(0) ""
string(231) " SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = 'netsuite_kurssi' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY wp_posts.post_title ASC LIMIT 0, 10 " Aino-lääkelupakoulutus

Lääkelupakoulutuksen suorittamisen ei tarvitse olla liian vaikeaa tai tylsää! Aino-lääkelupakoulutus on ainoa räätälöity verkkokoulutus, joka on suunniteltu vastaamaan palvelutalojen ja hoivakotien hoitohenkilökunnan työnkuvaa. Lääkehoitoon liittyviä asioita käsitellään moduuleissa käytännönläheisesti ja ammattiryhmittäin tarkoituksenmukaisella tasolla. Koulutus varmistaa hoitohenkilöstön tasaisen, työtehtävien ja vastuiden vaatiman osaamisen tason. Kun lääkehoidon toteutus ja seuranta nojaavat vahvaan lääkehoidon osaamiseen, on asukkaiden lääkehoito tehokasta ja turvallista.

SuPerin asiantuntijan arvioima Aino-lääkelupakoulutus vastaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon edellyttämää lääkehoito-osaamisen tasoa.

 

Aivot ja ravitsemus

Suuren suosion saanut Aivot ja työ -verkkokoulutus saa jatkoa keväällä 2023! Uusi Aivot ja ravitsemus -verkkokoulutus paneutuu siihen, miten ravitsemus vaikuttaa aivoterveyteemme. Koulutuksesta on tuotettu kaksi versiota: toinen lasten ja nuorten ja toinen työikäisten näkökulmasta. Koulutuksista saat tuoreinta tutkimustietoa ja käytännöllisiä vinkkejä muun muassa siitä, miten eri ravintoaineet ja ruokarytmi vaikuttavat kognitioon ja jaksamiseen tai miten esimerkiksi muistisairauksia voidaan ehkäistä ravitsemuksen avulla. Kouluttajina toimivat ravitsemusalan huippuasiantuntijat. 

Aivot ja työ

Suosittu Aivot ja työ -verkkokoulutuksemme on jälleen täydentynyt! Nyt saat yhdeksän aiemman teeman lisäksi tietoa myös ravitsemuksen merkityksestä aivoillemme. Verkkokoulutus herättelee pohtimaan, miten työelämä vaikuttaa aivoihin ja millä tavalla voisimme edistää ja ylläpitää aivojemme hyvinvointia työssä. Asiantuntijana kurssilla toimii aivotutkija, professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta. Tutustu koulutuksen sisältöön ja esittelyvideoon ja tule mukaan kehittämään työn mielekkäämpää ja kestävämpää tekemistä!

Aivot ja uni

Hyvä ja riittävä uni on yksi tärkeimmistä hyvinvointimme tukipilareista. Uni vaikuttaa niin henkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiimme ja on merkittävä palautumisen keino. Unella on myös merkittävä vaikutus työikäisen työssä suoriutumiseen ja jaksamiseen. Tässä webinaarimuotoisessa koulutuksessa saat perustietoa työikäisen hyvän unen perusteista, vuorokausirytmistä ja elintapojen, kuten liikunnan ja ravitsemuksen, merkityksestä hyvälle unelle. Lisäksi saat tietoa siitä, miten työelämän tuomat erilaiset rytmit haastavat hyvää unta ja miten näitä haasteita voidaan selättää. Saat myös hyviä käytännön neuvoja unen seurantaan, parempaan uneen ja tätä kautta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Comma 18 − viestinnän johtamisen koulutusohjelma

Comma-koulutusohjelma valmentaa viestinnän johtamisen ammattilaiseksi. Se sopii viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisille, kuten viestintäpäälliköille, sekä yleisjohdon tehtävissä toimiville, jotka haluavat valjastaa viestinnän entistä tehokkaammin strategiseksi voimavaraksi. Koulutuksen jälkeen roolisi yhteisön sisäisenä konsulttina vahvistuu. Ohjelmassa on valmennettu jo noin 300 viestintäosaajaa. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Voit halutessasi osallistua koulutuspäiville etäyhteyden välityksellä. 

Comma+ -kehittymisohjelma

Kaipaatko tukea ja uusia näkökulmia vastuullisiin viestinnän tehtäviisi? Uudessa Comma+ -kehittymisohjelmassa vahvistat viestinnän johtamisen osaamistasi ja kehität organisaatiosi strategista viestintää.  Pääset verkostoitumaan ja keskustelemaan viestinnän nykytilasta ja tulevaisuudesta alan asiantuntijoiden kanssa.  

Digisukellus varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Digisukellus varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen edistää digitaalisen osaamisen suunnittelua ja tukee paikallisten suunnitelmien laadintaa. Koulutus avaa digitaalista osaamista eri näkökulmista ja tekee sen helposti lähestyttäväksi. Koulutuksissa jaetaan kokemuksia ja kehitetään uusia toimintatapoja. Tärkeä osa toteutusta on vertaisoppiminen ja verkostoituminen. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville maksuton.

Eheyttävä kohtaaminen oppimisyhteisössä

Koulutus rakentaa eheyttävän ja korjaavan kohtaamisen toimintakulttuuria vahvistaen kaikkien yhteisön jäsenten turvallisuutta ja oikeutta osallisuuteen. Restoratiivisen oikeuden teoriaan pohjaavat käytännöt sekä sovittelu arjen konflikteissa ovat menettelyjä, joiden on tutkimuksin osoitettu tuovan merkittävää sosiaalista pääomaa opettajien ja oppilaiden yhteiseen arkeen riippumatta yksilöiden maantieteellisistä, etnisistä tai uskonnollisista lähtökohdista. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksuton.

Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus

Erilaiset kriisit ja konfliktit haastavat ihmisoikeuksia. Koronaviruspandemia haastaa pohtimaan, kuka saa hoitoa ensin, jos hoitokapasiteetti ei riitä hoitamaan kaikkia. Välimeren yli EU:n alueelle pyrkivien pakolaisten tilanne haastaa kohtaamaan ihmisoikeuksien lähtökohtia. Britannian erossa EU:sta oli useita Euroopan sosiaalisia ihmisoikeuksia käsitteleviä näkökulmia. Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokurssi antaa erinomaisen valmiuden ymmärtää sosiaalisten perusoikeuksien sääntelyä ja sen tulkintoja syvällisesti mutta helposti omaksuttavalla otteella.

Farmasian erikoistumiskoulutukset

Farmaseuteille ja proviisoreille suunnatut farmasian erikoistumiskoulutukset tarjoavat erinomaisen väylän oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Valittavana on joko Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus tai Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus. Erikoistumiskoulutus on koulutusmuoto, joka uudistaa ja täydentää perinteistä täydennyskoulutusta ja tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista jo työelämässä toimineille farmasian ammattilaisille.