string(0) ""
string(216) "SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = 'netsuite_kurssi' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY wp_posts.menu_order, wp_posts.post_title ASC LIMIT 0, 10" Aino-lääkelupakoulutus

Lääkelupakoulutuksen suorittamisen ei tarvitse olla liian vaikeaa tai tylsää! Aino-lääkelupakoulutus on ainoa räätälöity verkkokoulutus, joka on suunniteltu vastaamaan palvelutalojen ja hoivakotien hoitohenkilökunnan työnkuvaa. Lääkehoitoon liittyviä asioita käsitellään moduuleissa käytännönläheisesti ja ammattiryhmittäin tarkoituksenmukaisella tasolla. Koulutus varmistaa hoitohenkilöstön tasaisen, työtehtävien ja vastuiden vaatiman osaamisen tason. Kun lääkehoidon toteutus ja seuranta nojaavat vahvaan lääkehoidon osaamiseen, on asukkaiden lääkehoito tehokasta ja turvallista.

Aino-lääkelupakoulutus on saatavissa myös omalle organisaatiollesi
räätälöitynä tilauskoulutuksena. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Aivot ja työ

Aivot ja työ -verkkokoulutuksesta saat tukea siihen, miten itse voit vaikuttaa aivojesi hyvinvointiin työelämässä. Ihmisaivoilta vaaditaan entistä enemmän monimutkaista ongelmanratkaisua, luovaa ajattelua, oppimista, vuorovaikutusta ja empatiaa. Aivot ovat yhä suuremmassa paineessa. Usein unohtuu, että aivotkin kaipaavat hoitoa ja lepoa, eikä niitä voi loputtomiin venyttää. Verkkokoulutus herättelee pohtimaan, miten työelämä vaikuttaa aivoihin ja millä tavalla voisimme edistää ja ylläpitää aivojemme hyvinvointia työssä. Kouluttajana toimii aivotutkija, professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta. Tutustu koulutuksen sisältöön ja esittelyvideoon ja tule mukaan kehittämään työn mielekkäämpää tekemistä!

AKVA – Akateemiset valmiudet

AKVA on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat opiskella yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. AKVA-hanke järjestää koulutusta ja ohjausta, jotka parantavat maahanmuuttajien mahdollisuuksia päästä opiskelemaan yliopistoon tai muuhun korkeakouluun. Hankkeessa kehitetään taitoja, joita tarvitaan opiskelussa ja työelämässä Suomessa. Koulutus on kohderyhmälle maksuton.

Arjen lääkehoidon haasteet

Asiakkaan luona kotihoidossa ratkotaan päivittäin hyvin monenlaisia lääkehoitoon liittyviä ongelmia. Usein hoitaja joutuu tekemään päätökset itsenäisesti paikan päällä. Tähän verkkokoulutukseen on koottu kattavasti kotihoidossa usein esiin nousevia kysymyksiä. Pääset syventämään osaamistasi muun muassa lääkehaitoista, lääkitysmuutosten toteuttamisesta, lääkehoidon tehon seurannasta ja lääkkeiden poikkeavasta annostelusta (esim. lääkkeiden murskaamisesta). Koulutus on jatkuvasti saatavilla ja sen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen tai erikseen sovittavana ajankohtana.

Asiakaslähtöisen oppimiskulttuurin muotoilu

Asiakaskokemus kilpailuetuna korostuu niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Ylivertaisen asiakaskokemuksen synnyttäminen edellyttää organisaatioilta ketterää toimintatapaa, joka perustuu oppimisen sitomiseen entistä olennaisemmaksi osaksi päivittäistä työtä. Valmennus tarjoaa muotoiluajattelun välineitä ja konkreettisia työkaluja sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen että organisaation oman oppimiskulttuurin muotoiluun asiakaslähtöisemmäksi.

Asiantuntijan vuorovaikutustaidot – Pyydä tarjous!

Vaikuttava vuorovaikutus kokouksissa ja neuvotteluissa, oman idean myyminen, toisten ihmisten innostaminen sekä taito kuunnella ja antaa palautetta rakentavasti ovat työelämän perustaitoja. Ne tehostavat ja parantavat työn tuloksellisuutta. Tässä koulutuksessa tutustut vuorovaikutuksen perusrooleihin ja opit itsestäsi vuorovaikuttajana. Käytännöllisten harjoitusten ja lyhyiden tietoiskujen avulla harjoitellaan tuttuja työelämän vuorovaikutustilanteita ja pohditaan, miten niistä saisi entistä rikkaampia ja onnistuneempia niin inhimillisen kohtaamisen kuin työn tuloksellisuuden näkökulmista. 

Asiantuntijan vuorovaikutustaidot – Pyydä tarjous!

Vaikuttava vuorovaikutus kokouksissa ja neuvotteluissa, oman idean myyminen, toisten ihmisten innostaminen sekä taito kuunnella ja antaa palautetta rakentavasti ovat työelämän perustaitoja. Ne tehostavat ja parantavat työn tuloksellisuutta. Tässä koulutuksessa tutustut vuorovaikutuksen perusrooleihin ja opit itsestäsi vuorovaikuttajana. Käytännöllisten harjoitusten ja lyhyiden tietoiskujen avulla harjoitellaan tuttuja työelämän vuorovaikutustilanteita ja pohditaan, miten niistä saisi entistä rikkaampia ja onnistuneempia niin inhimillisen kohtaamisen kuin työn tuloksellisuuden näkökulmista. 

Comma 17 − viestinnän johtamisen koulutusohjelma

Comma-koulutusohjelma valmentaa viestinnän johtamisen ammattilaiseksi. Se sopii viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisille sekä yleisjohdon tehtävissä toimiville, jotka haluavat valjastaa viestinnän entistä tehokkaammin strategiseksi voimavaraksi. Koulutuksen jälkeen roolisi yhteisön sisäisenä konsulttina vahvistuu ja saat valmiuksia opastaa muita työyhteisösi jäseniä viestimään. Ohjelmassa on valmennettu jo noin 300 viestintäosaajaa. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. 

Dialogisuuden monimuotoiset menetelmät johtamisessa (5 op)

Johtamisen toimintaympäristö on entistä kompleksisempi, ja samaan aikaan johtajan tulisi tukea henkilöstöään kehittymisessä ja uudistumisessa. Miten tämä jännite on ratkaistavissa? Miten dialogi ja siihen liittyvät menetelmät rakentavat uutta, vaikuttavampaa johtamista? Valmennuksessa lähestytään intensiivisesti omaa johtajuutta monimuotoisin työvälinein. Toiminnallisissa lähiopiskelupäivissä simuloidaan johtamista sekä tuodaan oman, todellisen toimintaympäristön keskeiset kysymykset näkyviin, työstettäviksi ja ratkaistaviksi. Koulutus on osa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n ja Vaasan yliopiston Levón-instituutin Rohkeutta johtamiseen -koulutusohjelmaa.

DigiKouluttaja – Verkkokoulutusten pedagoginen ja oppijakeskeinen suunnittelu

Tässä digikoulutuksessa opit verkkosuunnittelun ja oppimismuotoilun perusteet. Ohjattu työskentely verkossa keskittyy verkkopedagogisiin periaatteisiin ja valmentaa oman verkkokoulutusjakson tuottamiseen ja kehittämiseen. Koulutus on suunnattu niille, jotka haluavat toteuttaa oppijakeskeisiä ja pedagogiseen tutkimukseen perustuvia koulutuksia verkossa. Aiempaa kokemusta verkkokoulutusten suunnittelusta ei vaadita, mutta verkko-oppimisympäristöön pääsy helpottaa kurssitöiden suorittamista, koska koulutuksen tehtävät ja esimerkit kytkeytyvät osallistujan omaan verkkototeutukseen.