string(0) ""
string(231) " SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = 'netsuite_kurssi' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY wp_posts.post_title ASC LIMIT 0, 10 " Aino-lääkelupakoulutus

Lääkelupakoulutuksen suorittamisen ei tarvitse olla liian vaikeaa tai tylsää! Aino-lääkelupakoulutus on ainoa räätälöity verkkokoulutus, joka on suunniteltu vastaamaan palvelutalojen ja hoivakotien hoitohenkilökunnan työnkuvaa. Lääkehoitoon liittyviä asioita käsitellään moduuleissa käytännönläheisesti ja ammattiryhmittäin tarkoituksenmukaisella tasolla. Koulutus varmistaa hoitohenkilöstön tasaisen, työtehtävien ja vastuiden vaatiman osaamisen tason. Kun lääkehoidon toteutus ja seuranta nojaavat vahvaan lääkehoidon osaamiseen, on asukkaiden lääkehoito tehokasta ja turvallista.

SuPerin asiantuntijan arvioima Aino-lääkelupakoulutus vastaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon edellyttämää lääkehoito-osaamisen tasoa.

 

Aivot ja ravitsemus

Suuren suosion saanut Aivot ja työ -verkkokoulutus saa jatkoa keväällä 2023! Uusi Aivot ja ravitsemus -verkkokoulutus paneutuu siihen, miten ravitsemus vaikuttaa aivoterveyteemme. Koulutuksesta on tuotettu kaksi versiota: toinen lasten ja nuorten ja toinen työikäisten näkökulmasta. Koulutuksista saat tuoreinta tutkimustietoa ja käytännöllisiä vinkkejä muun muassa siitä, miten eri ravintoaineet ja ruokarytmi vaikuttavat kognitioon ja jaksamiseen tai miten esimerkiksi muistisairauksia voidaan ehkäistä ravitsemuksen avulla. Kouluttajina toimivat ravitsemusalan huippuasiantuntijat. 

Aivot ja työ

Suosittu Aivot ja työ -verkkokoulutuksemme on jälleen täydentynyt! Nyt saat yhdeksän aiemman teeman lisäksi tietoa myös ravitsemuksen merkityksestä aivoillemme. Verkkokoulutus herättelee pohtimaan, miten työelämä vaikuttaa aivoihin ja millä tavalla voisimme edistää ja ylläpitää aivojemme hyvinvointia työssä. Asiantuntijana kurssilla toimii aivotutkija, professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta. Tutustu koulutuksen sisältöön ja esittelyvideoon ja tule mukaan kehittämään työn mielekkäämpää ja kestävämpää tekemistä!

Ajankohtaista diabetologiaa 2024: Diabeteksen hoito eri ikäryhmissä ja elämäntilanteissa

Ajankohtaista diabetologiaa -koulutuksen teemana on diabeteksen hoito eri ikäryhmissä ja elämäntilanteissa. Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa diabeteksen hoidon eri ikäryhmissä ja elämäntilanteissa sekä ymmärtää lääkkeettömän hoidon merkityksen.

Bemötande av utmanande situationer för växelverkan

Utbildningens målsättning är att erbjuda lärare arbetssätt för skapandet av en uppmuntrande växelverkan mellan lärare och elev. Under utbildningens gång är målsättningen att deltagarnas sätt att bemöta och vara i växelverkan med alla elever, men speciellt elever som har beteende- och anknytningssvårigheter, förstärks. Hur svårigheter med anknytning och beteende kan komma till uttryck, samt hur läraren kan stödja elevernas känsloreglering behandlas även. Utbildningsstyrelsen deltar i finansieringen och utbildningen är gratis för deltagare från undervisningssektorn i fråga om innehåll.

Comma 19 – viestinnän johtamisen koulutusohjelma

Comma-koulutusohjelma valmentaa viestinnän johtamisen ammattilaiseksi. Se sopii viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisille, kuten viestintäpäälliköille, sekä yleisjohdon tehtävissä toimiville, jotka haluavat valjastaa viestinnän entistä tehokkaammin strategiseksi voimavaraksi. Koulutuksen jälkeen roolisi yhteisön sisäisenä konsulttina vahvistuu. Ohjelmassa on valmennettu jo yli 300 viestintäosaajaa. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Voit tarvittaessa osallistua koulutuspäiville etäyhteyden välityksellä. 

Comma+ -kehittymisohjelma

Kaipaatko tukea ja uusia näkökulmia vastuullisiin viestinnän tehtäviisi? Uudessa Comma+ -kehittymisohjelmassa vahvistat viestinnän johtamisen osaamistasi ja kehität organisaatiosi strategista viestintää.  Pääset verkostoitumaan ja keskustelemaan viestinnän nykytilasta ja tulevaisuudesta alan asiantuntijoiden kanssa.  

Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokoulutus

Erilaiset kriisit ja konfliktit haastavat ihmisoikeuksia. Koronaviruspandemia haastaa pohtimaan, kuka saa hoitoa ensin, jos hoitokapasiteetti ei riitä hoitamaan kaikkia. Välimeren yli EU:n alueelle pyrkivien pakolaisten tilanne haastaa kohtaamaan ihmisoikeuksien lähtökohtia. Britannian erossa EU:sta oli useita Euroopan sosiaalisia ihmisoikeuksia käsitteleviä näkökulmia. Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet -verkkokurssi antaa erinomaisen valmiuden ymmärtää sosiaalisten perusoikeuksien sääntelyä ja sen tulkintoja syvällisesti mutta helposti omaksuttavalla otteella.

Fytonomi – luontaistuotealan täydennyskoulutusohjelma 2024

Luontaistuotealan täydennyskoulutusohjelmassa (fytonomi-koulutus) koulutetaan alalle osaajia, joilla on tarjota asiakkaille tutkimukseen pohjautuvaa ajankohtaista tietoa sovellettuna käytännön tilanteisiin. Näin he voivat auttaa asiakasta perehtymään itsehoidon mahdollisuuksiin. Koulutus antaa laajat tiedot eri ravintoaineiden ja rohdosten vaikutuksista ja niiden oikeasta käytöstä terveydenhoidossa. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Terveystuotekauppiaiden liiton ja TAIMI-koulutus Oy:n kanssa.

Hallintaa ja hyvinvointia koulutusalan johtajille: työkaluja hyvinvoinnin johtamiseen 2

Johtamistyö on muuttunut kasvatus- ja opetusalalla. Johtaja, miten jaksat muutosten keskellä?  Kaipaatko uusia työkaluja oman ja työyhteisösi hyvinvoinnin johtamiseen? Tässä Opetushallituksen rahoittamassa maksuttomassa valmennuksessa saat hyödyllistä tietoa ja tutkimukseen perustuvia toimintamalleja oman ja toisten hyvinvoinnin vahvistamiseen ja työinnon lisäämiseen. Samalla pääset virkistäytymään, verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia ja ajatuksia kollegojen kanssa.