Tukea sujuvaan LOPS-prosessiin

Lukion opetussuunnitelma uudistuu 2021 tavoitteenaan

  • lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona
  • vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä
  • sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Tavoitteiden saavuttamisen keinoja ovat muun muassa yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut sekä niiden vaatima ohjaus ja tuki, oppiainerajat ylittävät opinnot sekä entistä tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen kanssa (Opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio -hanke).

Tarjoamme pedagogista täydennyskoulutusta opettajille, jonka avulla lukion opettajat voivat kehittää opetussuunnitelman toteuttamisen kannalta oleellisia pedagogisia taitojaan. Koulutuksessa opettajat saavat käytännön ideoita opetuksen kehittämiseen uuden opetussuunnitelman hengessä. Aiheina on muun muassa opiskelijan ohjaus ja tuki, monipuoliset arviointikäytänteet ja laaja-alainen osaaminen. LOPS-tutorvalmennuksessamme puolestaan tarjotaan tutoropettajille käytännön työkaluja LOPS-prosessin toteuttamiseen ja tukemiseen lukioissa.

Uudistuva lukion opetussuunnitelma asettaa haasteita ja mahdollisuuksia laajalle yhteistyölle ja sen johtamiselle, pedagogiikan kehittämiselle, oppimisen ohjaamiselle ja oppiaineiden yhdistämiselle. Lukiossa työskentelevien opettajien työtapaa kuvaa yhä enemmän yhdessä tekeminen, jolloin tiimityö- ja vuorovaikutustaidot korostuvat. Yhteisöllinen oppiva toimintakulttuuri – tiimin johtamisen taidot lukiossa -valmennuksemme kehittää lukion henkilöstön tiimityöskentelytaitoja ja tiimijohtajuusosaamista sekä edistää tiimien toimintaa osana lukion yhteisöllistä ja oppivaa toimintakulttuuria.

Lue lisää asiakaskohtaisista LOPS2021-toteutuksistamme – räätälöimme mielellämme juuri teidän tarpeisiinne istuvan kokonaisuuden.

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto


Yhteystiedot

Meistä

Tietosuoja

Saavutettavuus

HY+ Moodle


Siirry tilaamaan uutiskirje!


Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Koulutukset yrityksille

Koulutukset julkissektorille

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!