Kouluta kuntasi tulevaisuuteen

Alle on koottu kuntia kiinnostavia artikkeleja, videoita, esimerkkikoulutuksia ja ladattavaa sisältöä eri aloiltamme. Mikäli olet kiinnostunut tarjonnastamme laajemmin tai haluat kysyä meiltä lisää, ota yhteyttä sivun alalaidassa olevalla lomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen taydennyskoulutus-info@helsinki.fi.

HY+ on Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluja tarjoava yhtiö, joka suunnittelee, tuottaa ja tarjoaa yliopistollista täydennyskoulutusta nykypäivän työelämän tarpeisiin.

HY+ on tunnettu kuntasektorin kehittäjä ja yhteistyökumppani: vuosien saatossa olemme järjestäneet henkilöstökoulutusta niin pääkaupunkiseudulla kuin esimerkiksi Riihimäen, Hyvinkään, Lahden, Porvoon, Kotkan ja Kouvolan seuduilla.

Kysyttyjä teemoja ovat olleet mm. kuntaorganisaation sisäinen viestintä, sosiaalisen median hyödyntäminen, digitaalisuus esimies- ja johtamistyössä sekä palvelumuotoilu- ja talousosaamisen kehittäminen. Koulutusten hiottu sisältö ja huippuluokkaa oleva pedagoginen osaaminen varmistavat vaikuttavuuden. Koulutusten ohella toteutamme monialaista tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jonka tavoitteena on löytää uutta tietoa ja ymmärrystä yhteiskunnan, työelämän ja kuntalaisten tarpeista. Pyrimme jatkuvasti siihen, että tutkimustieto voidaan hyödyntää heti tuoreeltaan myös kunnissa. Järjestämme koulutusta myös ruotsin kielellä. Tällä hetkellä avoimiin ruotsinkielisiin koulutuksiin voit tutustua tästä, mutta räätälöimme mielellämme myös kuntakohtaisia ratkaisuja.

Opetus

Lue artikkelit:

Tutoropettaja kouluyhteisön valmentajana

Tutoropettaja on koulun omaan opetushenkilöstöön kuuluva opettaja, joka opastaa muita opettajia uuden opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan käyttöön sekä digitaalisuuden nykyaikaiseen hyödyntämiseen opetuksessa. Tutoropettaja-koulutus kehittää tutorina toimivien opettajien pedagogista ja digitaalista osaamista sekä vertaiskouluttajataitoja. Lue lisää kouluihin ja kuntiin räätälöitävästä tutoropettajakoulutuksesta ja katso Porvoon kaupungin erikoissuunnittelija ja koulutuspalveluiden kehittämisvastaavan Tiina Välikankaan ajatuksia tutoropettajakoulutuksesta.

Mobiilioppimisen mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa

Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin tapoihin hyödyntää mobiililaitteita esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Kantavana teemana on uusien opetussuunnitelmien mukainen lapsen oma aktiivisuus ja osallisuus. Koulutuksen osallistujat soveltavat teemoja omaan työhönsä ja jakavat kokemuksiaan ja ideoitaan keskustelualueella kouluttajien ohjauksessa.

Opetusalan avoimet koulutukset

Esimiestyö ja organisaation kehittäminen

Lue artikkelit:

Lataa julkaisut:

Ennakoiva työhyvinvointityö

Nykyistä organisaatioelämää kuvaavat epävarmuus, tilapäisyys ja nopealiikkeisyys. Globaali talous vaatii toiminnan tehokkuutta, kannattavuutta sekä jatkuvia uusia ideoita erottuvuuden ja kilpailukyvyn turvaamiseksi. Työnantajat, jotka aidosti ymmärtävät hyvinvoivan henkilöstön merkityksen paitsi itseisarvona myös liiketoimintaa edistävänä ja kasvattavana tekijänä, keskittyvät hyvinvointia edistävien rakenteiden ja toimintatapojen luomiseen.

Strategista muutosvoimaa

Tutkimusten valossa tiedämme, että vain 2 % strategiaviestistä tavoittaa henkilökunnan. Siksi strategian läpivienti on vaikeaa ja se tunnetaan heikosti. Valmennus tuo strategian ja sen läpiviennin parrasvaloon uudesta näkökulmasta. Valmennuksesta saa työkaluja toimivaan strategiatyöhön ja tukea strategian viemiseen käytäntöön.

Johtamisen, esimiestyön ja henkilöstön kehittämisen avoimet koulutukset

Viestintä

Lue artikkelit:

Erotu eduksesi somessa

Kipuileeko organisaatiosi digitalisaation hyödyntämisessä? Löytääkö asiakas tuotteesi ja palvelusi Googlesta ja somesta? Millaista mainetta rakennat organisaatiollesi? Erotu eduksesi somessa koulutuskokonaisuus antaa eväitä onnistumiseen ja konkreettisia työkaluja sinulle ja henkilöstöllesi.

Tehoa ja taitoa kuntaviestintään

Uusi kuntalaki uudistaa myös kuntaviestintää. Onhan kunnallanne uuden valtuustokauden alussa hyvät valmiudet vastata lain edellyttämiin viestintävaateisiin? Miten vuoropuhelu kuntalaisten kanssa sujuu? Miten on varmistettu valmistelun avoimuus ja kuntalaisten mahdollisuusuudet osallistua päätösten valmisteluun? Miten viranhaltioiden ja luottamushenkilöiden viestinnällinen yhteistyö sujuu? HY+ on kehittänyt valtuustokauden aloitukseen sopivan kuntaviestinnän koulutuskonseptin. Toteutustapa ja koulutuksen laajuus räätälöidään juuri teidän kunnallenne sopivaksi.

Tiedon visualisointi

Mitä on tiedon visualisointi ja infografiikka, ja mitkä ovat hyvän visualisoinnin piirteet? Onnistuneet visualisoinnit auttavat omaksumaan tiedon nopeammin ja tehokkaammin. Tiedon visualisoinnin hyödyntämistä harkitessa vastaan voi tulla monenlaisia kysymyksiä. Milloin visualisointeja kannattaa käyttää, miten niiden hankinta onnistuu helpoiten ja mitä niiden toteutuksessa kannattaa ottaa huomioon?

Viestijä valmentajana

Viestintä ja viestijän työ on digitalisaation myötä muutoksessa. Viestintä kuuluu organisaatiossa yhä selvemmin kaikkien tehtäviin. Viestijän tärkeänä tehtävänä onkin auttaa muita, kuten yrityksen johtoa ja asiantuntijoita, viestimään.

Viestinnän avoimet koulutukset

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Mikäli kiinnostuit tarjonnastamme, ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen taydennyskoulutus-info@helsinki.fi.

Koulutukset

Koulutusta organisaatioille

Räätälöidyissä koulutuksissamme käytössänne on koko maailma. Tilaa mitä tarvitset, me toimitamme. Voit myös pyytää meiltä apua, jolloin selvitämme organisaatiosi koulutustarpeet ja ehdotamme kehittämiskohteita. Organisaatiokohtainen, vain teidän tarpeisiinne suunniteltu koulutus on keino kehittyä juuri siinä ja siellä, missä sinä tai organisaatiosi haluatte.

Lue lisää

Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Vaihde: 0294 1911


Yhteystiedot

Laskutustiedot

Meistä

Iskikö tiedonjano?

Kiinnostuitko uuden oppimisesta?
Haluatko pitää osaamisesi ajan tasalla ja virkistyä ammatillisesti?

Kyllä! Haluan lisää tietoa!