Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Yhteinen hyvä! Lukion yhteisöllistä, osallistavaa ja hyvinvoivaa toimintakulttuuria rakentamassa

Koulutuksen tavoitteena on tukea lukioiden rehtoreita, johtoryhmän jäseniä ja vastuuroolissa olevia uuden LOPSin mukaisen toimintakulttuurin johtamiseen. Prosessikoulutuksessa tuetaan lukion henkilöstön ja opiskelijoiden osallisuutta ja yhteisöllistä hyvinvointia. Prosessin keskiössä ovat taitavan johtoryhmän toimintatapojen vahvistaminen ja jaettu johtajuus, opetushenkilöstön osaamisen ja valmiuksien tukeminen ammatillisia työyhteisötaitoja vahvistamalla sekä opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien huomioiminen. Koulutus pohjautuu sekä ajankohtaiseen tutkimustietoon että käytännön kehittämisen konkreettisiin työkaluihin. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.

Ajankohta

6.10.2022–31.12.2023

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki, Lahti, Tampere
Hinta
Maksuton

KOHDERYHMÄ

Koulutuksen kohderyhmänä ovat lukion rehtorit ja apulaisrehtorit, johtoryhmän jäsenet, kehittämis- ja vastuutehtävissä olevat opettajat ja opot sekä LOPS-tutorit ja -agentit. Jokaisesta lukiosta osallistuu kolme oman lukion johtamisesta ja kehittämisestä kiinnostunutta.  

Rehtorin ja/tai apulaisrehtorin osallistuminen on tärkeää kehittämisen kannalta. Näin toimintakulttuurin muutoksen jalkauttaminen lukioon onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.

SISÄLTÖ JA TAVOITTEET

Prosessikoulutukseen (6 op) sisältyy kuusi koulutuspäivää (lähi- ja etäpäiviä). Tämän lisäksi koulutuksen aikana lukio työstää ohjatusti johtoryhmän ja työyhteisön kanssa yhdessä muutosprosessia kohti omia tavoitteita.

Jokainen lukio saa sparrausparin, jonka kanssa työstetään muutosprosessia ja jaetaan toimivia käytänteitä. Näin tuetaan parhaiten jokaisen lukion omia, yhteisiä tarpeita niin kokeilujen tekemisessä kuin koko koulun toimintakulttuurin muutoksessa.

Koulutuksen räätälöidyt teemavideot toimivat välitehtävien keskustelunpohjana koko työyhteisössä. Verkko-oppimisympäristö tukee prosessityöskentelyä, jakamista ja reflektiota: kehittämissuunnitelmat, kokemukset, onnistumiset ja loppuarviointi dokumentoidaan ja jaetaan lukioiden kesken. 

Koulutus (6 op) antaa valmiuksia kehittää omassa lukiossa: 

 • osallistavaa, vuorovaikutuksellista ja oppivaa toimintakulttuuria 
 • valmentavaa ja taitavaa johtoryhmän ja kehittämistiimien toimintaa 
 • yhteisöllisyyttä ja osaamisen jakamisen työkulttuuria 
 • ammatillisia työyhteisötaitoja  
 • opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä 
 • oppimisen ja hyvinvoinnin tukea  
 • laaja-alaisen osaamisen merkitystä oppimisessa
 • ryhmänohjaajien roolia ja yhteistyötä.

KOULUTUKSEN RAKENNE JA TEEMAT 

1. ja 2. koulutuspäivä (lähipäiviä)

Helsinki: 6.–7.10.2022
Lahti: 26.–27.10.2022
Tampere: 19.–20.1.2023

Taitava toimintakulttuurin muutos & työyhteisön yhteisöllinen toimintatapa ja osallisuus, jaettu johtajuus, johtoryhmä ja tiimit toimiviksi, kouluttajina opetusalan johdon ja työyhteisövalmentaja Ulla Rasimus ja tulevaisuudentutkija Johanna Ollila

3. koulutuspäivä (etäpäivä)

Helsinki: 24.11.2022
Lahti: 1.12.2022
Tampere: 23.2.2023

Aivot ja yhteisöllinen hyvinvointi, kouluttajina professori Minna Huotilainen, lukion rehtori Marja Martikainen ja Ulla Rasimus 

4. koulutuspäivä (lähi- tai etäpäivä)

Helsinki: 30.1.2023
Lahti: 31.1.2023
Tampere: 29.3.2023

Työyhteisötaidot: vuorovaikutus- ja tunnetaidot hyvinvointiosaamisena, kouluttajina lukion rehtori Marja Martikainen ja Ulla Rasimus 

5. koulutuspäivä (lähi- tai etäpäivä)

Helsinki: 16.3.2023
Lahti: 15.3.2023
Tampere: 28.4.2023

Opiskelijoiden osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet yhteisöllisen hyvinvoinnin rakentamisessa, kouluttajina tutkijat Tomi Kiilakoski ja Lauri Hietajärvi sekä Ulla Rasimus 

6. koulutuspäivä (lähipäivä)

Helsinki: 26.4.2023
Lahti: 27.4.2023
Tampere: 22.5.2023

Hyvinvoivan toimintakulttuurin vakiinnuttaminen, kouluttajana Ulla Rasimus 
 
SIJAINTI JA AJANKOHDAT

Helsinki (ryhmä 1):

 • pääkaupunkiseutu
 • lähipäivät järjestetään Helsingissä
 • koulutuspäivät 6.–7.10.2022, 24.11.2022, 30.1.2023, 16.3.2023, 26.4.2023 (päivämäärät alustavia)

Lahti (ryhmä 2):

 • Päijät-Hämeen seutukunta (Lahden seutu)
 • lähipäivät järjestetään Lahdessa
 • koulutuspäivät 26.–27.10.2022, 1.12.2022, 31.1.2023, 15.3.2023, 27.4.2023

Tampere (ryhmä 3):

 • Pirkanmaa ja Kanta-Häme
 • lähipäivät järjestetään Tampereella
 • koulutuspäivät 19.–20.1.2023, 23.2.2023, 29.3.2023, 28.4.2023, 22.5.2023 

Huom! Ilmoittautuminen päättyy 15.9. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 
  

Ilmoittautuminen
Ajankohta

6.10.2022–31.12.2023

Hinta
Maksuton

!

Koulutus on suunnattu lukion rehtoreile ja apulaisrehtoreille, johtoryhmän jäsenille, kehittämis- ja vastuutehtävissä oleville opettajille ja opoille sekä LOPS-tutoreille ja -agenteille. Jokaisesta lukiosta osallistuu kolme oman lukion johtamisesta ja kehittämisestä kiinnostunutta.  

Rehtorin ja/tai apulaisrehtorin osallistuminen on tärkeää kehittämisen kannalta. Näin toimintakulttuurin muutoksen jalkauttaminen lukioon onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.

Ilmoittaudu viimeistään 15.9. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ota yhteyttä
Heli Hottinen-Puukko
+358 46 9223496
heli.hottinen-puukko@hyplus.fi
Leena Reini-Sievänen
+358 50 415 0532
leena.reini-sievanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!