Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Viestijä valmentajana

Haluatko kasvattaa organisaatiosi viestinnällistä kyvykkyyttä? Miten teet viestinnän vastuuhenkilöistä organisaation valmentajia ja itsestäsi viestintäpääoman kehittäjän? Tässä koulutuksessa kehität valmentavaa työotetta arkeesi. Samalla astut kehittämisen polulle, jossa kannat osaltasi vastuun viestinnällisten valmennusten tehokkuuden lisäämisestä. Viestintä kuuluu kaikille, mutta ammattilainen vaikuttaa sen suuntaan ja tapaan!

Syksyn 2021 koulutus järjestetään verkkokoulutuksena etäyhteyden välityksellä.

Ajankohta

20.10.–21.10.2021

Toteutustapa

Paikka
Syksyn 2021 koulutus järjestetään verkkokoulutuksena etäyhteyden välityksellä.
Hinta
1250€ + alv. 24 %
(yht. 1550 €)

Jäsennä ja ota haltuun uusi roolisi viestinnän kehittäjänä ja oman henkilöstön valmentajana. Valmentava työote helpottaa ja tehostaa viestintää. Muutos ei ole aina helppo, mutta sitä voi edistää oppimalla teorioista ja hyvistä käytännöistä.Kenelle

Koulutus on sinulle viestinnän ammattilainen, joka

 • vastaat viestintäosaamisen kehittämisestä
 • valmennat organisaatiosi jäseniä viestimään
 • toimit organisaatiosi johdon neuvonantajana
 • haluat kehittää valmentajan taitojasi.

Koulutus sisältää kaksi koulutuspäivää, joiden aikana saat runsaasti tutkittua tietoa ja pääset jakamaan kokemuksia. Haastat omat ja kollegojesi asenteet sekä ideoit ja testaat uusia lähestymistapoja ja ratkaisuvaihtoehtoja oikeisiin arkisiin tilanteisiin.

Hyödyt työhösi

 • Opit hyödyntämään valmentavaa työotetta. 
 • Opit järjestämään tehokkaampia valmennuksia.
 • Ymmärrät, mitä viestintäpääoma on ja miten sitä voi kehittää.
 • Kehityt vuorovaikutteisen ajattelun sparraajana.
 • Saat tietoa, kuinka vaikutat viestijänä organisaation rakenteisiin ja prosesseihin.

Saat lukemattomia pointteja ja vinkkejä, oivalluksia, toimintaa, ajatusta, tietoa ja tunnetta, asennetta! 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen teemoja ovat:

 • Viestijästä valmentajaksi – jotain tuttua, jotain uutta
 • Viestintäpääoman kasvattaminen organisaatiossa
 • Dialogitaidot ja erilaisuuden kohtaaminen
 • Valmentava työote ja valmentaminen 

20.10.2021 klo 9–16 ”Kohti uutta tapaa työskennellä.” 

Viestijä suurten odotusten äärellä

 • Viestijän osaamisvaatimukset ja työnkuvat 2020-luvulla
 • Organisaation viestintäpääoma ja sen kehittäminen 

Tutustutaan viestinnän tutkittuihin malleihin, sukelletaan ammattirooleihin ja kehittämisen ytimeen. Etsitään vaihtoehtoisia toimintatapoja rakentaa organisaation viestintäpääomaa, mietitään viestinnän rakenteita ja prosesseja. Testataan samalla valmennusmenetelmää, jolla saadaan hiljaisemmatkin puhumaan.

Viestijästä valmentajaksi

 • Jotain tuttua: viestijä kirjoittamisen ja esiintymisen sparraajana 
 • Jotain uutta: viestijä valmentajana, uusia asenteita ja ajatuksia 
 • Miten ottaa uusi rooli haltuun käytännössä?
 • Rohkaise, anna neuvoja, uskalla kyseenalaistaa

Keskustellaan tutkimus- ja kokemustiedon pohjalta viestijän mahdollisuuksista ja uhista siirtyä sujuvasti hyödyntämään valmentavaa työotetta. Mitä etua muutos tuo organisaatiolle, mille vahvuuksille rakennetaan ja mihin kannattaa erityisesti kehittämisen panokset sijoittaa. 

21.10.2021 klo 9–16 ”Tästä tulee hyvä, mä pystyn tähän kyllä.” 

Valitse valmentava työote tai valmennus

 • Milloin kannattaa valita valmentava työote, milloin valmennus?
 • Valmennusten ja menetelmien kirjon keskellä
 • Teetkö itse, yhdessä HR:n kanssa vai ulkoistatko? 
 • Lopputulos voi onnistua, jos prosessi tavoitteista mittareihin on kunnossa
 • Muista, että oppiminen tapahtuu vaiheittain

Mitkä ratkaisut toimivat erilaisissa haasteissa, eri osallistujaryhmissä, erilaisissa organisaatioissa? Millaisin keinoin on mahdollista tukea asioiden käytäntöön vientiä jo kehittämisprosessin aikana? Jaetaan vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon viestinnän kehittämisessä ja valmennuksissa.

Erilaisuuden monet kasvot

 • Miten otat huomioon erilaisten ihmisten tarpeet ja palautteen? 
 • Motivaatiotekijät ja oppimistyylit vaihtelevat 
 • Erilaiset ihmistyypit kannattaa ottaa huomioon
 • Mitä tehdä tilanteessa, jossa odotukset ja tavoitteet ovat erilaisia?

Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, mutta stereotypiatkaan eivät synny tyhjästä. Ammennetaan tutkittua- ja kokemustietoa erilaisuuden kohtaamisesta. Hyödynnetään keskustelussa myös valmennusmenetelmää, joka on tehty erilaisten näkökulmien esille tuomiseen. 

Viestijän dialogitaidot

 • Henkilökohtaiset ja yleiset vakuuttamisen elementit 
 • Tilannetaju ja näkökulmien vaihto 
 • Vuoropuhelun 4 osatekijää 

Käydään läpi tutkittuja tapoja käydä vuoropuhelua organisaatiossa ja henkilökohtaisella tasolla. 

Valmennuksesta todellisuuteen

 • Miten vien uudet asiat osaksi organisaation todellisuutta?
 • Mitä lupaan tehdä toisin kuin aiemmin? Mitä asioita lisään, mistä luovun?
 • Mikä on tavoitteeni ja millä mittaan sitä?

Moni hyvä ajatus jää kiireen vuoksi toteuttamatta. Monen uuden asian kokeilemisen kynnys jää turhan korkeaksi, jos kokeiluun ei ryhdy heti. Pienryhmäpohdinnan avulla etsitään lopuksi keinot kiertää tavallisimmat sudenkuopat ja tehdä valmentavasta työotteesta totta jokaisen osallistujan arjessa. 

Pidätämme oikeudet koulutuksen sisältöjen muuttamiseen.

Kouluttaja

Hanna Salminen on viestintäjohtaja ja valmentaja. Hänen erikoisalaansa on viestinnän kehittäminen. Uransa aikana hän on järjestänyt noin parituhatta erilaista valmennustilaisuutta vaativille osallistujaryhmille: viestintä-, markkinointi- ja HR-ammattilaisille sekä päättäjille, esimiehille ja asiantuntijoille.

Koulutukseltaan Hanna on valtiotieteen tohtori, jonka väitöskirjaa on ladattu yli 3000 kertaa. Hän on myös käytännönläheinen coach ja ammatillinen opettaja. Viestintä on Hannalle työn lisäksi intohimo, jonka parissa innostuu aina uudelleen.

Ilmoittautuminen

Ajankohta

20.10.–21.10.2021

Hinta
1250€ + alv. 24 %
(yht. 1550 €)

!

Ilmoittaudu 7.10.2021 mennessä.

Ota yhteyttä

Minna Ristimäki
+358 50 4627213
minna.ristimaki@helsinki.fi
Pia Vuorinen
+358 50 318 9941
pia.vuorinen@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>