Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Viesti ja vaikuta videolla -verkkovalmennus

Tässä verkkovalmennuksessa opit tekemään videoita, jotka voivat olla esimerkiksi minivideoluentoja, video-oppitunteja, webinaareja, verkkokoulutusmateriaaleja, esittelyvideoita, tuotteiden tai palvelujen kuvauksia tai vaikkapa työskentelyohjeita. Videoita tarkastellaan valmennuksessa erityisesti pedagogiikan ja vaikuttamisen näkökulmista.

Ajankohta

4.10.–29.11.2021

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
950€ + alv. 24 %
(yht. 1178 €)

Kuusiosainen verkkovalmennus

Valmennus
rakentuu kuudesta osiosta, joissa työskentelyä ohjataan erilaisten
ohjeiden ja videoaineistojen avulla. Työskentelyaikaa jokaiselle osiolle
on hyvä varata yhteensä noin 1,5–4 tuntia riippuen aiheesta,
osallistujan valmiuksista ja omista tavoitteista. Jokainen osio sekä
siihen liittyvät tehtävät ja aineistot aukeavat aina viikon välein
verkkoympäristöön.

Jokaisessa osiossa on aineistoja ja tehtäviä,
jotka ohjaavat soveltamaan ja kokeilemaan käsiteltäviä asioita sekä
suunnittelemaan erilaisia videoita. Valmennuksessa ohjataan käyttämään
erilaisia välineitä videoiden tuottamisessa, mutta ei kuitenkaan
syvennytä tekniseen kuva- tai äänieditointiin.

Videoita
tarkastellaan valmennuksessa erityisesti pedagogiikan, vaikuttamisen ja
aiheeseen liittyvän pedagogisen tutkimustiedon näkökulmista.

Valmennuksen
aikana osallistujat jakavat suunnitelmiaan ja videoitaan suljetussa
verkkoympäristössä muille osallistujille ja voivat sparrata toisiaan.

Tarvittava tekniikka

Valmennusta
ja videoiden tekemistä varten tarvitset älypuhelimen ja tietokoneen,
joissa on kamera ja mikrofoni. Kannettavissa tietokoneissa ne ovat usein
sisäänrakennettuina. Tarkista ennen valmennusta oman tietokoneesi
tilanne, tarvitsetko kenties erillisen web-kameran ja mikrofonin.

Valmennuksessa
hyödynnetään helppokäyttöistä
Screencast-O-Matic-videoeditointiohjelmaa. Koulutuksen osallistuja saa
käyttöönsä ko. ohjelman koulutuksen ajaksi, mikäli haluaa.

Kenelle valmennus sopii?

Valmennus
sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita videoiden käytöstä
koulutus-, kehittämis ja valmennusprosesseissa, verkko-oppimisessa ja
projektitöissä sekä viestinnässä.

Valmennus sopii muun muassa
kouluttajille, valmentajille, viestinnän asaintuntijoille, erilaista
ohjausta tekeville, henkilöstön kehittäjille, henkilöstöpäälliköille,
projektipäälliköille, verkko-oppimisen asiantuntijoille sekä etätiimien
vetäjille.

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksen ohjelma
toteutetaan kuuden kalenteriviikon aikana. Opiskeluaikaa on kolme
kuukautta, jonka ajan koulutuksen aineistot, Screencast-O-Matic-ohjelma
ja Claned verkko-oppimisympäristö ovat osallistujien käytettävissä.

Jokainen
viikko-osio alkaa tunnin Teams-tapaamisella aikataulun mukaan.
Tapaamiset tallennettaan ja tallenteet voi katsoa jälkikäteen, jos et
pääse mukaan tapaamiseen.

Osiot alkavat seuraavasti:

1. Osio ma 4.10. (Teams-tapaaminen klo 15–16) 

2. Osio ma 11.10. (Teams-tapaaminen klo 15–16) 

3. Osio ma 25.10. (Teams-tapaaminen klo 15–16) 

4. Osio ma 8.11. (Teams-tapaaminen klo 15–16) 

5. Osio ma 22.11. (Teams-tapaaminen klo 15–16) 

6. Osio ma 29.11. (Teams-tapaaminen klo 15–16)

Oppimisalusta
Clanedin analytiikka ohjaa opiskeluasi. Koko valmennuksen ajan mukanasi
kulkee valmentaja, jolta voit pyytää neuvoa ja lisäohjeistusta ja joka
seuraa edistymistäsi viikoittain koko kuuden viikon koulutuksen ajan.

1. OSIO: KATSO VIDEOITA, ARVIOI JA OPI NIISTÄ

Tässä
osiossa katsellaan erityyppisiä ja eri tarkoituksiin tehtyjä videoita.
Samalla pohditaan mistä videon katselukokemus syntyy ja mikä siihen
vaikuttaa.

Työskentely: Erilaisten videoiden arviointia
katselukokemusten sekä multimediaalisen ja pedagogisen tutkimustiedon
näkökulmista (havaintosapluuna). Osallistujat jakavat havaintojaan ja
ajatuksiaan Claned-oppimisalustalla. Claned mahdollistaa videoiden
yhteisöllisen kommentoinnin ja osallistujien keskinäisen keskustelun
videoista.
 
2. OSIO: NÄYTÖN KUVAA VIDEOKSI

Tässä
osiossa harjoitellaan tietokoneen näytöllä tehtävien asioiden
tallentamista videoksi, kuten jonkin ohjelman tai sovelluksen (ja sen
käytön opastuksen) videointia, kuvan ja kuvasarjojen videointia,
PowerPoint-esityksen videointia sekä tietokoneen kameran avulla jonkin
asian näyttämistä/selostamista/esittelyä.

Osallistujilla on
koulutuksen ajan käytössään Screencast-O-Matic-ohjelma (S-O-M) näytön
videointia ja videoiden editointia varten. Osallistujat oppivat
tallentamaan videon koneelleen, viemään videonsa YouTubeen tai Vimeoon
ja jakamaan (upottamaan) sen Claned-oppimisalustalle.

Työskentely:
Näytöntallennusvideon suunnittelu ja tekeminen ohjeiden avulla, helpon
S-O-M-ohjelman opettelu, videon jakaminen Clanediin sekä muiden
osallistujien videoihin tutustumista, toisten sparrausta ja videoista
oppimista.

3. OSIO: VIDEON KÄSIKIRJOITTAMINEN JA KUVAAMINEN KÄNNYKÄLLÄ TAI DIGIKAMERALLA

Tässä
osiossa tehdään kännykkävideoon käsikirjoitus ja kuvataan video
kameralla. Video voi olla puheen kanssa tai ilman. Kännykällä
kuvaamisessa tarvitaan teknistä osaamista sekä kuvaamisessa että videon
viemisessä editoitavaksi. Videon aiheena voi olla esimerkiksi luonto,
kaupunkiympäristö tai sisätilat.

Työskentely: Aluksi
tehdään käsikirjoitus kuvaussuunnitelmineen (käsikirjoitus viedään
Clanediin). Sen jälkeen video tai videopätkät kuvataan. Tämän jälkeen
kuvattu aineisto viedään tietokoneelle editoivaksi. Valmis video jaetaan
YouTuben tai Vimeon kautta Clanedissa. Osallistujilla on koulutuksen
ajan käytössään Screencast-O-Matic-ohjelma (S-O-M) editointia varten.
Lisäksi tutustutaan muiden osallistujien videoihin, sparrataan toisia ja
opitaan videoista.

4. OSIO: ESIINTYMIS- JA/TAI HAASTATTELUVIDEON TEKEMINEN

Tässä
osiossa harjoitellaan lyhyiden esiintymis- ja/tai haastatteluvideoiden
tekemistä. Ensin suunnitellaan esiintymis- tai haastattelutilanne ja
tehdään käsikirjoitus puhuttavine teksteineen ja/tai
haastattelukysymyksineen.

Video kuvataan, editoidaan ja jaetaan YouTuben Tai Vimeon kautta Clanediin.

Työskentely:
Lyhyen esiintymis- tai haastatteluvideon suunnittelu ja tekeminen.
Muiden osallistujien videoihin tutustumista, toisten sparrausta ja
videoista oppimista.

5. OSIO: PODCASTVIDEOIDEN TEKEMINEN

Tässä
osiossa harjoitellaan puhuttavan tekstin eli käsikirjoitetun äänitteen
tuottamista. Podcastvideo tarkoittaa videota, jossa puhe on pääosassa ja
sen aikana näkyy ehkä vain yksi kuva. Podcastvideo on helpompi suojata
ja jakaa eri paikoissa kuin pelkkä äänitiedosto.

Podcast video tekstitetään S-O-M-ohjelman avulla tai YouTubessa. Saavutettavuuden takia on hyvä oppia videon tekstittäminen.

Työskentely:
Kirjoitetaan podcastvideon teksti, valitaan kuva(t) sekä toteutetaan
S-O-M-ohjelman avulla. Ohjelmaan on helppo viedä teksti paloina,
äänittää pala kerrallaan (ja uudelleen äänittää tietty kohta niin monta
kertaa kuin on tarve) ja liittää äänitys lopuksi kuvaan/kuviin. Valmis
video voidaan tekstittää joko S-O-M-ohjelmassa tai YouTubessa. Lisäksi
tutustutaan muiden osallistujien videoihin, sparrataan toisia ja opitaan
videoista.

6. OSIO: REAALIAIKAISET VIDEO- JA ÄÄNIYHTEYKSIN TOTEUTETTAVAT TILAISUUDET (mm. webinaarit ja workshopit)

Tässä
osiossa perehdytään erilaisiin reaaliaikaisiin verkon yli
toteutettaviin tilaisuuksiin ja niiden suunnitteluun sekä
toteuttamisessa huomioitaviin asioihin. Reaaliaikaiset verkon yli
toteutettavat tilaisuudet toteutetaan video- ja ääniyhteyksin
esimerkiksi Teamsillä, Zoomilla tai Google Meetillä. Tilaisuus voi olla
tyypiltään webinaari, workshop tai tapaaminen (esimerkkinä
teemakahvila).

Työskentely: Reaaliaikaisen verkon yli
toteutettavan tilaisuuden käsikirjoituksen tekeminen. Muiden
osallistujien suunnitelmiin tutustumista, toisten sparrausta ja
videoista oppimista.

Valmentaja

Koulutuksen valmentajana toimii Hanne Koli,
joka on pitkän linjan verkkopedagogi, tietokirjailija sekä
oppimateriaalin tuottaja. Hän on ollut kehittämässä, kouluttamassa ja
konsultoimassa niin yritysten kuin oppilaitostenkin koulutuksia
digitaalisilla menetelmillä. Koli on myös kouluttanut videoiden käyttöä,
suunnittelua ja tuottamista pedagogisesta näkökulmasta.

Hanne Koli

Ilmoittautuminen
Ajankohta

4.10.–29.11.2021

Hinta
950€ + alv. 24 %
(yht. 1178 €)

!

Ilmoittaudu viimeistään 20.9.
Ota yhteyttä
Hannu Niemelä
+358 50 4392416
hannu.niemela@helsinki.fi
Hellin Robinson
+358 50 4068421
hellin.robinson@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>