Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Vasuttaako? – Varhaiskasvatuksen perusteet

Pohditko varhaiskasvatussuunnitelman roolia käytännön työssäsi? Miten konkretisoida vasun tavoitteita ja sisältöjä arjen tasolla? Miten saat vasusta tukea työhösi? Tämä koulutus keskittyy nimensä mukaisesti kertaamaan, mitä vasu käytännössä tarkoittaa ja tarjoaa käytännöllisiä keinoja vasun perusteiden tavoittamiseen arjen työssä.

Ajankohta

30.9.–11.11.2021

Toteutustapa

Paikka
Koulutus toteutetaan webinaareina.
Hinta
330€ + alv. 24 %
(yht. 409,2 €)

Koulutuksessa syvennytään varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä sisällöllisesti että varhaiskasvatustyötä ohjaavana työvälineenä.

Koulutuksessa käsitellään yhdessä varhaiskasvatussuunitelman perusteiden yleisiä tavoitteita, laaja-alaista osaamista, oppimisen alueita sekä pedagogisen toiminnan toteuttamista ja arviointia. Varhaiskasvatuksen arjesta ammennetut käytännön vinkit esimerkiksi laaja-alaisesta osaamisesta ja oppimisen alueista konkretisoivat pedagogiikan tavoitteellisen suunnittelun prosessia.

Kenelle

Koulutus on suunnattu kaikille varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville ammattiryhmille.

Hyödyt

 • Vahvistat osaamistasi vasun perusteiden hallinnassa ja sen toteuttamista työssäsi. 
 • Runsaat ja monipuoliset käytännön esimerkit innostavat oman työn kehittämiseen sekä toimintatapojen soveltamiseen.
 • Pääset pohtimaan olemassaolevia toimintatapoja ja saat ideoita ja keinoja niiden uudistamiseen. 
 • Saat vinkkejä lasten monipuolista oppimista edistävään toimintaan ja sen tavoitteellisuuteen.

Toteutustapa

Koulutus koostuu kolmesta live-webinaarista. Koulutuksen aikana toteutetaan omaan työhön liittyvä kehitystehtävä. 

Koulutuksessa hyödynnetään vuorovaikutteista ja toiminnallista otetta, jonka avulla käsiteltävät asiat viedään konkreettisesti käytännön tasolle. 

Webinaarien sisällöt ja ajankohdat

 • Mitä vasun systemaattinen hyödyntäminen pedagogiikan perustana tarkoittaa?
 • Millaisia konkreettisia toimintaohjeita vasu tarjoaa?
 • Miten huomioida laaja-alaista osaamista lasten ikä- ja kehitystasoa kuunnellen?
 • Oppimisen alueet toiminnassa
 • Miten varmistua arvioinnin keinoin toiminnan vasuperusteisuudesta?
 • Miten laatia toimiva pedagogisen toiminnan suunnitelma?

Webinaarien ajankohdat:

 • 30.9.2021 klo 12.30–15.30
 • 21.10.2021 klo 12.30–14.30
 • 11.11.2021 klo 12.30–14.30

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat varhaiskasvatuksen asiantuntijat KT Liisa Ahonen ja KT Piia Roos. Roosin osaamisen ytimessä on lapsen äänen kuuleminen ja osallisuuden pedagogiikka. Ahonen puolestaan on erityisesti vuorovaikutuksen ja haastavien kasvatustilanteiden asiantuntija. Ahonen ja Roos ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä niin kouluttajina kuin kirjailijoinakin. Heidän uusin teoksensa Untuvikot − alle 3-vuotiaiden pedagogiikka ilmestyi tammikuussa 2021.

Ilmoittautuminen

Ajankohta

30.9.–11.11.2021

Hinta
330€ + alv. 24 %
(yht. 409,2 €)

!

Ilmoittautuminen viimeistään 8.9.2021

Kysy myös tilauskoulutusta omalle organisaatiollesi: anna.laine@hyplus.fi

Ota yhteyttä

Anna Laine
+358 50 5882728
anna.z.laine@helsinki.fi
Leena Reini-Sievänen
+358 50 415 0532
leena.reini@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>