Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Varhennettu kielenopetus – räätälöidyt koulutukset

Oletteko kunnassanne toteuttamassa varhennetun kielenopetuksen koulutus- ja kehittämishankkeita? HY+ toteuttaa varhennetun kielenopetuksen täydennyskoulutuksia ja kehittämishankkeita tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston kielipedagogien ja laajan yhteistyöverkoston kanssa.  
Koulutuksemme tarjoavat varhennetun kielenopetuksen kanssa työskenteleville opettajille uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa, käytännön harjoittelua sekä mahdollisuuksia verkostoitua muiden opettajien kanssa. 

Ajankohta

30.12.2021

Toteutustapa

Paikka
Tilaajan tarpeen mukaan
Hinta
Maksuton

Koulutusten tavoitteet ja aiheet

Koulutusten yleiset tavoitteet määritellään aina yhdessä tilaajan kanssa. Tavoitteina voivat esimerkiksi olla:

 • osallistujat ymmärtävät mitä varhennettu kielenopetus sen eri muodoissaan tarkoittaa,
 • millaisia eri toimintamalleja ja menetelmiä sen opettamisessa on
 • miten opetusta suunnitellaan ja yhdistetään muuhun opetukseen
 • kuntakohtaisia toimintamallien luominen ja sisäinen verkostoituminen


Esimerkkejä koulutusten teemoista

 • varhaisen kielenopetuksen teoria ja tavoitteet
 • lasten valmiudet oppia kieliä jo varhaisessa vaiheessa
 • kielellisten valmiuksien tukeminen varhaiskasvatuksessa / esi- ja alkuopetuksessa
 • vieraan kielen pedagogisia periaatteita luokanopettajille
 • alkuopetuksen didaktiikkaa aineenopettajille   
 • varhennetun kielenoppimisen arviointi ja palautekäytännöt
 • suullisten taitojen kehittäminen
 • toiminnalliset menetelmät varhennetussa kielenopetuksessa
 • kulttuuri- ja kielitietoisuusnäkökulmat varhennetussa kielenopetuksessa
 • verkostoitumisen ja kuntakohtaisten toimintamallien rakentaminen
 • ainerajat ylittävien menetelmien käyttö
 • varhennetussa kielenopetuksessa käytettävät materiaalit
 • opettajan oman kielitaidon kehittäminen, esim. luokkaenglannin preppaaminen

Koulutuspäivät rakennetaan tilaajan toiveiden mukaisesti. Niihin voidaan sisällyttää esimerkiksi asiantuntijaluentoja, ohjattuja työpajaosuuksia ja kunnan/koulun omien käytänteiden yhteiskehittämistä.

Kohderyhmät
Toteutamme koulutuksia kaikille varhennetun kielenopetuksen osaamista tarvitseville tahoille: varhaiskasvattajille, esikoulunopettajille, 1. -2. luokkien luokanopettajille ja kieltenopettajille. Myös rehtorit voivat osallistua yleisiä toimintamalleja käsitteleviin ja kehittäviin osuuksiin.
Koulutuksen voidaan toteuttaa myös kahden tai useamman kunnan yhteisenä koulutuksena.

Koulutusten laajuus
Koulutukset ja seminaarit järjestetään tilaajan toivomassa laajuudessa. Suosittelemme vaikuttavuuden takaamiseksi vähintään ½ – 1 päivän toteutuksia.

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat Helsingin yliopiston ja laajan verkostomme kielipedagogit, lehtorit sekä varhennetun kielenopetuksen kokemusasiantuntijat.
Käytettävissämme on myös alan ulkomaalaisia osaajia, joiden luentoja on mahdollista liittää mukaan mm. webinaaritallenteen muodossa.

Ota yhteyttä, niin räätälöimme tarpeisiinne soveltuvan koulutuspaketin! 

Ilmoittautuminen

Ajankohta

30.12.2021

Hinta
Maksuton

!

Ota yhteyttä

Anna Laine
+358 50 5882728
anna.z.laine@helsinki.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>