Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus

Varhaiskasvatuksen tulee tarjota kaikille lapsille mahdollisuus tutustua omaan ja lapsiryhmän muiden lasten uskontoihin ja katsomuksiin. Katsomuskasvatus liittyy lapsen kokonaisvaltaiseen kasvuun ja identiteetin rakentumiseen. Tämä koulutus tarjoaa päiväkotien henkilöstölle tietoa ja valmiuksia toteuttaa monikatsomuksellista pedagogiikkaa. Koulutuksen aikana suunnitellaan ja kokeillaan oman lapsiryhmän kanssa hyödynnettäviä menetelmiä katsomuskasvatuksen toteuttamiseen. Koulutus vahvistaa kasvattajien katsomustietoisuutta ja lisää kykyä huomioida katsomukset osana varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta. Koulutus toteutetaan kokonaan etäopetuksena.

Ajankohta

30.9.–2.12.2021

Toteutustapa

Paikka
Etäkoulutus
Hinta
Maksuton

SISÄLTÖ

Koulutuksen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvatun katsomuskasvatuksen mieltämistä osaksi varhaiskasvattajien ammatillista osaamista. Koulutus avaa näkökulmia katsomuksellisen moninaisuuden tunnistamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutuksessa annetaan valmiuksia reflektoida osallistujan oman katsomuksen heijastumista kasvatussuhteessa, joka tukee häntä työssään erilaisten katsomusten parissa.

Osallistujat tutustuvat toiminnallisiin ja elämyksellisiin menetelmiin ja mahdollisuuksiin laajentaa oppimisympäristöjä. Koulutus lisää osallistujan kykyä käydä avointa keskustelua lasten ja perheiden kanssa katsomuksiin liittyvistä kysymyksistä. Koulutuksen aikana suoritettavien tehtävien tavoite on rohkaista osallistujia katsomuskasvatuksen toteuttamiseen ja kontaktipäivissä opitun hyödyntämiseen omassa työssään välittömästi. 

RAKENNE

Ensimmäinen koulutus toteutettiin Helsingissä keväällä 2020 ja toinen etäopetuksena keväällä 2021. Tämä koulutus on kolmas toteutus, joka käynnistyy syyskuussa 2021 ja toteutetaan etäopetuksena.

Koulutuksessa on kolme koulutuspäivää ja niihin sisältyy sekä teoriaa että pedagogisia menetelmiä katsomuskasvatukseen. Osallistujille maksuttoman, viiden opintopisteen laajuisen monimuotokoulutuksen rahoittaa Opetushallitus.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävänä luetaan artikkeli katsomuskasvatuksesta ja tehdään reflektiotehtävä. Tämän lisäksi tehdään lyhyt kuvaus osallistujan oman lapsiryhmän kulttuureista ja katsomuksista sekä siitä miten lasten huoltajien kanssa on keskusteltu aiheesa.

1. koulutuspäivä 30.9.2021

Aihealueita: monien katsomusten Suomi, uskonnonvapauteen ja lasten oikeuksiin liittyvät näkökulmat

Välitehtävä 1

Välitehtävät voidaan suorittaa omassa lapsiryhmässä ja niistä saa palautetta kouluttajilta ja muilta osanottajilta.

2. koulutuspäivä 28.10.2021

Aihealueita: varhaiskasvatussuunnitelma ja katsomuskasvatus, kokonaisvaltainen kasvatusajattelu, käytännön menetelmiä kasvatuskasvatukseen

Välitehtävä 2

Välitehtävät voidaan toteuttaa omassa lapsiryhmässä ja niistä saa palautetta koulutajilta ja muilta osallistujilta.

3. koulutuspäivä 2.12.2021

Aihealueita: huoltajayhteistyö, vasu-keskustelut, laajenevat oppimisympäristöt

KOULUTTAJAT

Vastuukouluttajana toimii uskontodidaktiikan professori Arto Kallioniemi, joka on Suomen johtavia katsomuskasvatuksen asiantuntijoita. 

Yliopistonlehtori, Dos. Saila Poulter on työssään opettajankouluttajana laajasti perehtynyt interkulttuuriseen kasvatukseen, uskonnondidaktiikkaan ja opetussuunnitelmatyöhön. 

Projektisuunnittelija, väitöskirjatutkija Silja Lamminmäki-Vartia on käytännössä perehtynyt kasvatuskasvatukseen ja uskontodialogiin monikulttuurisen päiväkodin arjessa sekä kouluttanut aiheesta.

ILMOITTAUTUMINEN JA KOHDERYHMÄ 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta. Koulutukseen ilmoittaudutaan viimeistään 9.9.2021. Yhteen koulutukseen voidaan ottaa enintään 60 henkilöä. 

Koulutuksen kohderyhmä: päiväkotien varhaiskasvattajat

Koulutus on kohderyhmälle maksuton, mutta matka- ja ruokailukustannuksista sekä mahdollisista sijaiskuluista vastaa osallistuja itse.

Ilmoittautuminen

Ajankohta

30.9.–2.12.2021

Hinta
Maksuton

!

Ilmoittaudu viimeistään 9.9.2021

Ota yhteyttä

Pirjo Silfversten
+358 40 520 1270
pirjo.silfversten@helsinki.fi
Hellin Robinson
+358 50 4068421
hellin.robinson@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>