Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Valmentava johtaminen

Valmentava johtaminen on ajattelu- ja toimintatapa, jolla rakennetaan tulevaisuuden menestystarinat. Siinä korostuvat tavoitteellisuus, toisten arvostaminen sekä osallistava ote. Tästä valmennuksesta saat vaikuttavia ja käytännönläheisiä toimintamalleja yksilöiden ja tiimien johtamiseen. Valmentavan johtamisen avulla työyhteisön käyttämätön osaaminen ja kehittämisenergia saadaan hyödynnettyä yhteisten päämäärien sekä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ajankohta

12.4.–14.6.2022

Toteutustapa
Lähiopetus
Paikka
Lähitoteutus
Hinta
2000€ + alv. 24 %
(yht. 2480 €)

Valmentava johtaminen perustuu valmentamisen ydintaitoihin, joita ovat kiinnostus, kysyminen, innostaminen ja haastaminen. Valmentava johtaminen edellyttää johtamistehtävän tarkastelua systeemisenä kokonaisuutena. Tällöin huomio kiinnittyy esimerkiksi tiimin sisäisten ja tiimien välisten vuorovaikutussuhteiden tarkasteluun. Menestyksellinen yksilöiden ja tiimin valmentaminen edellyttää entistä parempaa ymmärrystä ryhmässä tapahtuvista vuorovaikutuskuvioista. Valmennus uudistaa tapaasi ajatella johtamis- ja vaikuttamistyöstä.

”Kun työt jaetaan jokaisen henkilökohtaisten ja luontaisten vahvuuksien mukaan, tehostuu koko tiimin toiminta.” Lue blogistamme myös muita syitä, miksi valmentava johtaminen kannattaa.

HYÖDYT / TAVOITEET

 • Opit, mitä valmentava johtaminen on ajattelu- ja toimintatapana sekä miten se on yhteydessä organisaation strategiaan ja tuloksellisuuteen.
 • Saat taitoa toimia valmentavana johtajana ja opit käyttämään arjessasi vaikuttavia ja käytännönläheisiä työkaluja.
 • Opit hyödyntämään tiimin käyttämätöntä osaamispääomaa tuloksen tekemisessä.
 • Saat näkökulmia digitaalisuuden hyödyntämiseen valmentavassa etäjohtamistyössä.
 • Opit saamaan yksilöiden ja tiimien käyttämättömän osaamispääoman esiin koko organisaation hyödyksi.
 • Saat yksilöt, tiimit ja johtoryhmät toimimaan paremmin organisaation strategiaa ja liiketoiminnan tavoitteita tukevalla tavalla.
 • Organisaation tulos paranee, kun johtamisessa korostuvat tavoitteellisuus, toisten arvostaminen ja osallistava ote.
 • Luot itsellesi toimivan verkoston, jonka kanssa sparrailla jatkossakin esimies- ja johtamiskysymyksissä.

KOHDERYHMÄ

Valmennus sopii sinulle, joka haluat kehittää esimies- ja johtamisosaamistasi kohti valmentavaa ja tuloksellista otetta. Voit olla esimies- ja johtotehtävissä tai tiiminvetäjänä jo pidempään toiminut tai niissä tehtävissä vasta aloittanut. Valmennus sopii myös kehittämis- ja projektipäälliköille, jotka haluavat hyödyntää työssään valmentavaa otetta.

SISÄLLÖT

1. webinaari 1h (pvm tarkentuu) : Aivotutkimuksen anti johtamistyölle 
(Aivotutkija ja kasvatustieteen professori Minna Huotilainen)

1. osio 12.4.2022 (klo 9-16): Muuttuva maailma vaatii uudistuvaa johtamista 

 • Muutosten lainalaisuudet ja organisaation kulttuuriset piirteet
 • Esimiehen tehtävät ja roolit dynaamisessa työympäristössä: manager-leader-coach
 • Asiantuntija esimiehenä: kohti vahvistuvaa esimiesidentiteettiä 
 • Tavoitteellisuuden työvälineet aikaansaamisen perustana
 • Toimivat tavat käyttää digitaalisia työkaluja johtamisessa

2. webinaari 1h (pvm tarkentuu): Hybridijohtaminen ja esihenkilön työ virtuaalitiimissä 

2. osio 10.05.2022 (klo 9-16): Valmentamisen ydintaidot 

 • Vahvuuksien ja yksilöllisen potentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • Päivittäisjohtamisen uudet käytännöt innostavan toiminnan kehittämisessä
 • Valmentajan voimalliset kysymykset ja läsnäolevan kuuntelun tavat
 • Innostamisen ja innostumisen lainalaisuudet

3. webinaari 6.6.2022 (klo 14.00‒15.30): Konfliktikompetenssi ja miten rakentaa johtoryhmästä tähtijoukkue
(Ylimmän johdon valmentaja ja ammatticoachien kouluttaja Vesa Ristikangas)

3. osio 14.6.2022 (klo 9-16): Esimies innostavana valmentajana ja ryhmien ohjaajana

 • Erilaisten toimintatyylien tunnistaminen ja käyttöönotto
 • Kannustavan ja rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen taitolajina
 • Yhteistyön potentiaali: osallistavat menetelmät huipputiimin rakentamisessa
 • Arvostava arviointi ja Tiimipulssi-menetelmä tiimin kehittämisessä
 • Systeemiset työkalut valmentavan kulttuurin rakentamisessa
 • Myötätunnon tutkimustulokset johtamisen tukena
Ilmoittautuminen
Ajankohta

12.4.–14.6.2022

Hinta
2000€ + alv. 24 %
(yht. 2480 €)

!

Koulutuksen ilmoittautumisaika päättyy 12.3.2022.
Ota yhteyttä
Laura Maijala
+358 50 560 9396
laura.maijala@hyplus.fi
Vera Rahkonen
+358 50 318 9941
vera.rahkonen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>